Now showing items 1-20 of 1261

  • ; 

   Author: Mrkvičková Veronika; Supervisor: Adamová Lenka; Opponent: Kalinová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • 360° zpětná vazba jako nástroj řízení pracovního výkonu 

   Author: Voleský Martin; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-18)
   Cílem teoretické části bakalářské práce je seznámení a uvedení do problematiky řízení výkonnosti zaměstnanců a jejich hodnocení. Bakalářská práce je zaměřena na využívání 360° zpětné vazby jako nástroje hodnocení. Práce ...
  • Adaptace a orientace pracovníků v organizaci X 

   Author: Zákorová Sabina; Supervisor: Škorňová Eva; Opponent: Šnýdrová Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)
  • Adaptace pracovníků a řízení jejich pracovního procesu v organizaci 

   Author: Janauer Daniel; Supervisor: Poláčková Šolcová Iva; Opponent: Wagenknechtová Svobodová Magda
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
  • Adaptace zaměstnanců ve vybraném podniku 

   Author: Kočová Kateřina; Supervisor: Holá Hana; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-05)
   Tato kvalifikační práce se zabývá adaptací zaměstnanců v konkrétním podniku. Adaptace neboli přizpůsobení se novým či změněným podmínkám v zaměstnání se týká roviny pracovní, sociální a firemní kultury. Smyslem bakalářské ...
  • Adaptační proces nových zaměstnanců 

   Author: Lepková Lucie; Supervisor: Jirkovská Blanka; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá adaptačním procesem nových zaměstnanců. Cílem práce je popsat a zanalyzovat adaptační proces, a to za pomoci práce s teoretickými zdroji a dotazníkového šetření ve vybrané společnosti: Na ...
  • Adaptační proces z pohledu pracovníka 

   Author: Martina Novotná; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Tomešková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Tato bakalářská práce se věnuje řízení lidských zdrojů a tématu adaptačního procesu nových zaměstnanců, především z pohledu pracovníků. Adaptace je počáteční fáze nástupu nových zaměstnanců, která má za cíl je efektivně ...
  • Age management a jeho využití v malých a středních podnicích 

   Author: Košvancová Anna; Supervisor: Škorňová Eva; Opponent: Futerová Helena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Agresivita žáků na středním odborném učilišti 

   Author: Hůrka Pavel; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Krejčí Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Akademický stres studentů ČVUT během pandemie COVID 

   Author: Petra Janků; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-01)
   Bakalářská práce se zabývá stresem spojeným s distanční výukou způsobenou pandemií COVID-19. Zkoumá stres, který během distanční výuky zažívali studenti Českého vysokého učení technického v Praze. Distanční výuka během ...
  • Aktivity studentů nad rámec školních povinností 

   Author: Prostředníková Monika; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Svobodová Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Aktivizační metody ve výuce odborného předmětu na středních školách 

   Author: Kratinohová Zuzana; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Mansfeldová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-06)
   Tato bakalářská práce se zabývá využitím aktivizačních metod ve výuce na středních školách. Cílem práce je navrhnout soubor aktivit, aplikovaných na tematické celky v oboru Geodézie. V teoretické části práce je popsána ...
  • Aktivizační výukové metody ve volnočasovém vzdělávání 

   Author: Jan Zajíc; Supervisor: Kovaříková Miroslava; Opponent: Šírová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-08)
   Bakalářská práce „Aktivizační výukové metody ve volnočasovém vzdělávání“ se zaměřuje na průzkum skautských schůzek napříč oddíly a zjištění nejčastějších aktivizačních metod, které se při nich využívají. Cílem práce je ...
  • Aktivizující metody ve výuce a jejich využití na odborných předmětech 

   Author: Lukáš Malý; Supervisor: Vališová Alena; Opponent: Lorenzová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-16)
   Tato bakalářská práce se zabývá aktivizujícími metodami ve výuce. Práce popisuje jejich rozdělení dle různých autorů a věnuje se metodám ve výuce odborných předmětů. Součástí bakalářské práce je empirické šetření využívání ...
  • Aktivní útočník ve škole 

   Author: Michaela Křížová; Supervisor: Kovaříková Miroslava; Opponent: Hřebík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-05)
   Bakalářská práce se zabývá stále aktuálnější bezpečnostní tématikou školských zařízení – aktivním útočníkem. Klade si za cíl pomocí kvantitativního dotazníkového šetření zjistit ochotu pedagogických pracovníků především ...
  • Aktualizace vzdělávacího obsahu na vybrané střední odborné škole 

   Author: Michal Štětka; Supervisor: Kovaříková Miroslava; Opponent: Tomešková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-03)
   Cílem práce je přednést přehled aktuálního stavu práce se vzdělávacím obsahem na středních odborných školách. Zároveň je jejím cílem zmapovat nástroje pro jeho aktualizaci. Tyto požadavky jsou následně aplikovány na ...
  • Alkohol a středoškoláci 

   Author: Brzák Filip; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Bakalářská práce je zacílena na problematiku konzumace alkoholu u vybrané skupiny středoškoláků. Práce zjišťuje a analyzuje zkušenosti středoškolských studentů s alkoholem a jejich názory na nejrozšířenější drogu současné ...
  • Alkohol a studenti středních škol 

   Author: Milan Zinzer; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-16)
   Bakalářská práce „Alkohol a studenti středních škol“ se zabývá problematikou pití alkoholických nápojů u žáků střední odborné školy stavebního zaměření. Bakalářská práce je koncipována jako teoreticko-empirická. V první ...
  • Analytika, Big data a možnosti jejich využití v odvětví Human Resources 

   Author: Vacková Alžběta; Supervisor: Molnár Zdeněk; Opponent: Wimmer Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
  • Analýza a cesty optimalizace logistiky podniku 

   Author: Kiiashko Anna; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Škorňa Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)