Now showing items 219-238 of 1228

  • Identifikace stresových faktorů u pedagogů vysokých škol v době (koronavírové) krize v České Republice a na Ukrajině – vhodné způsoby redukce stresu 

   Author: Daniela Serbin; Supervisor: Tomešková Kateřina; Opponent: Chmielová Dalajková Iveta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Tato práce se zabývá problematikou stresu v učitelské profesi a jejím cílem je mapování, analyzování a vyhodnocení působení stresu na pracovníky vysokoškolských institucí podobného zaměření v České republice a na Ukrajině ...
  • Image školy 

   Author: Kučerová Irena; Supervisor: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-06)
  • Image školy 

   Author: Hynčica Libor; Supervisor: Vobořilová Jarmila; Opponent: Drašnerová Drahomíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Image značky a jej komunikácia skrz sociálne siete 

   Author: Gabriela Tomčíková; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Plzáková Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-14)
   Hlavným cieľom tejto práce je analýza image vybranej značky a jej komunikácia skrz so-ciálne siete. K dosiahnutiu tohto cieľa predchádzalo stanovenie profilu značky, zahŕňa-júci vznik, dôvod vzniku a smer značky a hodnotenie ...
  • Implementace dopravní výchovy do výuky na středních školách 

   Author: Rychtáriková Ivana; Supervisor: Svoboda Emanuel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-06)
  • Implementace e-learningu při vzdělávání zaměstnanců 

   Author: Tomáš Uhlík; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Vaněček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Tato bakalářská práce se zabývá využitím e-learningu jako nástroje dalšího vzdělávání. Hlavním cílem je vytvořit elektronický obsah kurzu, který bude sloužit jako studijní opora nových i stávajících zaměstnanců. Práce ...
  • Implementace ICT prostředků v edukačním procesu oboru informační technologie na VOŠ a SŠ Varnsdorf 

   Author: Hodničák Jan; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Mágr Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Informovanost studentů středních škol o reálném využití alternativních zdrojů energie v ČR 

   Author: Kolář Pavel; Supervisor: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Inkluzivní vzdělávání na středních školách 

   Author: Edita Pattová; Supervisor: Jirkovská Blanka; Opponent: Lorenzová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-16)
   Abstrakt Bakalářská práce pojednává o inkluzivním vzdělávání studentů středních škol a cestě k naplnění těchto ideálů. Cílem práce je popsat inkluzivní vzdělávání z několika perspektiv a analyzovat problematiku inkluzivního ...
  • Inovace školního vzdělávacího programu oboru vzdělání informační technologie 

   Author: Hodničák Václav; Supervisor: Škrabal Milan; Opponent: Semrád Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
   Cílem bakalářské práce je provést analýzu realizované změny pojetí předmětu praxe v oboru vzdělávání Informační technologie. Zhodnotit, zda byla změna pojetí ŠVP v souladu s RVP, současným ŠVP, kvalifikačními požadavky na ...
  • Inovace školního vzdělávacího programu střední odborné školy v oblasti koncepčního a organizačního zabezpečení odborné přípravy 

   Author: Kamerer Marek; Supervisor: Škrabal Milan; Opponent: Semrád Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-16)
   Vzdělávání ve střední odborné škole. Zhodnocení stavu. Kontrola programu vybraných oborů. Výsledky žáků a jejich kompetence. Zhodnocení. Kroky inovace vzdělávání.
  • Inovace školního vzdělávacího programu střední odborné školy v oblasti koncepčního a organizačního zabezpečení odborné přípravy 

   Author: Kamerer Marek; Supervisor: Škrabal Milan; Opponent: Semrád Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Vzdělávání ve střední odborné škole. Zhodnocení stavu. Kontrola programu vybraných oborů. Výsledky žáků a jejich kompetence. Zhodnocení. Kroky inovace vzdělávání.
  • Inovace výukového materiálu pro učební obor zedník 

   Author: Klapuch Radek; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Jenyš Vlastimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-01-16)
   Tématem mé bakalářské práce je inovace výukových materiálů učebního oboru zedník. Práce je zaměřena na tvorbu nových výukových pomůcek, které ovlivňují dynamiku výuky, originalitu, názornost a zlepšují interakci mezi ...
  • Inspekční činnost ve školách 

   Author: Kouba Marek; Supervisor: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-19)
  • Instrumenty, se kterými se obchoduje na burze 

   Author: Mrňák Jan; Supervisor: Stejskal Karel; Opponent: Škvára Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-28)
  • Integrace autistických dětí do základních škol 

   Author: Lucie Filipová; Supervisor: Vobořilová Jarmila; Opponent: Dobrovská Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
   Bakalářská práce se zabývá integrací dítěte s autismem do běžné základní školy. Práce je rozdělena na dvě části teoretickou a praktickou. V první část popisuje současné pojetí klasifikačního rozdělení poruch autistického ...
  • Interkulturní komunikace na pracovišti nadnárodní organizace 

   Author: Dvořák Jiří; Supervisor: Šimonová Klára; Opponent: Barton Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Interkulturní komunikace ve vybraných společnostech 

   Author: Hojerová Zuzana; Supervisor: Cupalová Soňa; Opponent: Holá Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Interkulturní problémy na pracovišti v nadnárodní společnosti 

   Author: Aronová Klára; Supervisor: Šimonová Klára; Opponent: Poláčková Šolcová Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-25)
  • Interkultúrna kooperácia zamestnancov v podniku ŠKODA AUTO 

   Author: Kršiak Štefan; Supervisor: Šimonová Klára; Opponent: Nachtmann Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)