Zobrazují se záznamy 555-574 z 937

  • Samostatná domácí příprava žáků středních škol na školní výuku 

   Autor: Šebek Jan; Vedoucí práce: Škrabal Milan; Oponent práce: Semrád Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Samostatná práce žáků v odborném výcviku 

   Autor: Ovad Josef; Vedoucí práce: Svoboda Emanuel; Oponent práce: Hasoň Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Sbírka motivačních úloh pro výuku odborného předmětu 

   Autor: Kubát Jan; Vedoucí práce: Mrázková Kateřina; Oponent práce: Trojanová Mahulena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Sbírka motivačních úloh pro výuku stavební mechaniky 

   Autor: Duníková Jana; Vedoucí práce: Mrázková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-06)
  • Sbírka problémových úloh pro výuku odborného předmětu 

   Autor: Urban Vladimír; Vedoucí práce: Vaněček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Sbírka problémových úloh pro výuku odborného předmětu mechanika 

   Autor: Machač Josef; Vedoucí práce: Andres Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-11)
  • Sbírka problémových úloh pro výuku stavební mechaniky 

   Autor: Batko Michal; Vedoucí práce: Mrázková Kateřina; Oponent práce: Trojanová Mahulena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Sbírka problémových úloh pro výuku stavební mechaniky 

   Autor: Kovář František; Vedoucí práce: Mrázková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Sbírka úloh pro biomechaniku 

   Autor: Gultová Eva; Vedoucí práce: Daniel Matej; Oponent práce: Vaněček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-06)
  • Sbírka úloh pro výuku MS Excel 

   Autor: Braha Petr; Vedoucí práce: Svoboda Emanuel; Oponent práce: Števula Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Sbírka úloh pro výuku informatiky na lyceu nebo gymnáziu 

   Autor: Procházka Jiří; Vedoucí práce: Andres Pavel; Oponent práce: Chytil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Sbírka úloh z technického kreslení 

   Autor: Uhlíková Gabriela; Vedoucí práce: Andres Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-06)
  • Sebehodnocení učitelů 

   Autor: Bannert Petr; Vedoucí práce: Škrabal Milan; Oponent práce: Semrád Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-03)
  • Simulace elektronických obvodů 

   Autor: Ďurči Vladimír; Vedoucí práce: Svoboda Emanuel; Oponent práce: Novák Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Slaďování osobního a pracovního života 

   Autor: Vrabčeková Monika; Vedoucí práce: Cupalová Soňa; Oponent práce: Mynaříková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Slaďování pracovního a osobního života pracovníků ve vybrané instituci 

   Autor: Koubová Romana; Vedoucí práce: Šikýř Martin; Oponent práce: Dědičová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-05)
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem slaďování pracovního a osobního života pracovníků ve školství. Je rozdělena na dvě části. První část je věnována teoretickému vymezení work-life balance. Popisuje možná opatření na ...
  • Slaďování profesního a osobního života žen v organizacích 

   Autor: Nováková Michaela; Vedoucí práce: Úlehlová Barbora; Oponent práce: Dědičová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Slaďování soukromého a pracovního života žen 

   Autor: Trojanová Zuzana; Vedoucí práce: Marčíková Hana; Oponent práce: Emrová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-04-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá slaďováním soukromého a pracovního života žen. V první části popisuje teoretická východiska daného problému, nejprve zařazuje téma do sociokulturního kontextu, dále pak pojednává o jednotlivých ...
  • Socializace do rodinného podnikání 

   Autor: Frýdlová Lada; Vedoucí práce: Poláčková Šolcová Iva; Oponent práce: Čekalová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Sociálně komunikační dovednosti učitele a jejich vliv na vztah žáků k předmětu 

   Autor: Erben Miroslav; Vedoucí práce: Lorenzová Jitka; Oponent práce: Vališová Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá sociálně komunikačními dovednosti učitele v pedagogickém procesu. Teoretická část obsahuje vymezení klíčových pojmů a dále analýzu souvislosti komunikačních dovedností učitele a vztahu žáků ...