Now showing items 709-728 of 1228

  • Samostatná domácí příprava žáků středních škol na školní výuku 

   Author: Šebek Jan; Supervisor: Škrabal Milan; Opponent: Semrád Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Samostatná práce žáků v odborném výcviku 

   Author: Ovad Josef; Supervisor: Svoboda Emanuel; Opponent: Hasoň Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Sbírka motivačních úloh pro výuku odborného předmětu 

   Author: Kubát Jan; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Trojanová Mahulena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Sbírka motivačních úloh pro výuku stavební mechaniky 

   Author: Duníková Jana; Supervisor: Mrázková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-06)
  • Sbírka motivačních úloh pro výuku stavební mechaniky 

   Author: Václav Petřík; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Svoboda Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-16)
   Cílem bakalářské práce je vytvoření učební pomůcky pro pedagogické pracovníky a žáky ve středním odborném školství. Práce bude teoreticko-empirická. V teoretické části bude zhodnocen stav aktuálně používaných sbírek příkladů ...
  • Sbírka problémových úloh pro výuku odborného předmětu 

   Author: Urban Vladimír; Supervisor: Vaněček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Sbírka problémových úloh pro výuku odborného předmětu mechanika 

   Author: Machač Josef; Supervisor: Andres Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-11)
  • Sbírka problémových úloh pro výuku stavební mechaniky 

   Author: Kovář František; Supervisor: Mrázková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Sbírka problémových úloh pro výuku stavební mechaniky 

   Author: Batko Michal; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Trojanová Mahulena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Sbírka úloh pro biomechaniku 

   Author: Gultová Eva; Supervisor: Daniel Matej; Opponent: Vaněček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-06)
  • Sbírka úloh pro výuku MS Excel 

   Author: Braha Petr; Supervisor: Svoboda Emanuel; Opponent: Števula Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Sbírka úloh pro výuku informatiky na lyceu nebo gymnáziu 

   Author: Procházka Jiří; Supervisor: Andres Pavel; Opponent: Chytil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Sbírka úloh pro výuku odborného předmětu 

   Author: Hana Braunová; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Línková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Práce je zaměřena na tvorbu sbírky příkladů a didaktického testu k předmětu Geodetické výpočty. Ve sbírce jsou uvedeny základní výpočetní postupy, které se probírají ve druhém ročníku středoškolské-ho studijního oboru ...
  • Sbírka úloh technického kreslení pro nestrojní obory 

   Author: Tomáš Petrík; Supervisor: Svoboda Petr; Opponent: Mrázková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-01)
   Tato bakalářská práce se zabývá sestavením sbírky úloh pro technické kreslení pro nestrojírenské obory technických škol. V teoretické části se zabývá teorií, která je potřebná pro tvorbu úloh a další didaktickou teorií. ...
  • Sbírka úloh z technického kreslení 

   Author: Uhlíková Gabriela; Supervisor: Andres Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-06)
  • Sebehodnocení učitelů 

   Author: Bannert Petr; Supervisor: Škrabal Milan; Opponent: Semrád Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-03)
  • Simulace elektronických obvodů 

   Author: Ďurči Vladimír; Supervisor: Svoboda Emanuel; Opponent: Novák Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Slaďování osobního a pracovního života 

   Author: Vrabčeková Monika; Supervisor: Cupalová Soňa; Opponent: Mynaříková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Slaďování pracovního a osobního života pracovníků ve vybrané instituci 

   Author: Koubová Romana; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Dědičová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-05)
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem slaďování pracovního a osobního života pracovníků ve školství. Je rozdělena na dvě části. První část je věnována teoretickému vymezení work-life balance. Popisuje možná opatření na ...
  • Slaďování profesního a osobního života žen v organizacích 

   Author: Nováková Michaela; Supervisor: Úlehlová Barbora; Opponent: Dědičová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)