Zobrazují se záznamy 735-754 z 937

  • Učebnice pro výuku předmětu technika přenosu signálů 

   Autor: Čermák Ondřej; Vedoucí práce: Svoboda Emanuel; Oponent práce: Šerých Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Učebnice pro základní výcvik pilotů 

   Autor: Pačes Pavel; Vedoucí práce: Vaněček David; Oponent práce: Fiala Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-06)
   Účelem této bakalářské práce je vypracovat pro žáky a instruktory základního výcviku pilotů motorových kluzáků učební text, který bude sloužit jako učební didaktická pomůcka a zároveň jako dokument sjednocující metodický ...
  • Učební text pro odborný výcvik - obor knihař, 1. ročník 

   Autor: Martinovská Jana; Vedoucí práce: Vaněček David; Oponent práce: Šedivec Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Bakalářská práce se zabývá tvorbou učebního textu pro odborný výcvik oboru Knihař. Cílem je vytvořit text pro odborný výcvik, který bude využíván jako metodická pomůcka při výuce na Střední škole a Mateřské škole Aloyse ...
  • Učební text pro praktické vyučování 

   Autor: Lešikar Adam; Vedoucí práce: Svoboda Emanuel; Oponent práce: Blahák Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-04-27)
   Práce se zabývá tvorbou učebního textu pro praktické vyučování. První část práce je zamě-řena především na analýzu odborné literatury s tematikou tvorby a hodnocení učebnic a výukových textů. Na základě syntézy získaných ...
  • Učební text pro praktické vyučování 

   Autor: Čacký Marek; Vedoucí práce: Svoboda Emanuel; Oponent práce: Fiala Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-02)
   Tato bakalářská práce vznikla za účelem popsat a navrhnout postup tvorby pracovních listů v praktickém leteckém základním výcviku v prostředí neformálních leteckých škol v ČR. Tento postup tvorby pracovních listů pak mohou ...
  • Učební text pro praktické vyučování 

   Autor: Nachtigalová Tereza; Vedoucí práce: Mrázková Kateřina; Oponent práce: Matějčíková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Práce se zabývá tvorbou učebního materiálu pro praktické vyučování oboru asistent zubního technika. V první části se práce zaměřuje na didaktické pomůcky. Velkou pozornost věnuje funkci a hodnocení učebnic. Je zde také ...
  • Učební text pro praktické vyučování 

   Autor: Bláha Martin; Vedoucí práce: Svoboda Emanuel; Oponent práce: Kodad Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Bakalářská práce "Učební text pro praktické vyučování" se zabývá odbornými učebními texty pro žáky a učitele pro výuku předmětu "Praktické vyučování" oboru Elektrotechnika na středních školách. Cílem bakalářské práce je ...
  • Učební text pro předmět Ekonomika ve stavitelství 

   Autor: Kurzová Lucie; Vedoucí práce: Mrázková Kateřina; Oponent práce: Kapounová Libuše
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-04)
  • Učební text pro výuku předmětu Letiště 

   Autor: Jelínek Radek; Vedoucí práce: Svoboda Emanuel; Oponent práce: Fajt Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Učební text pro výuku dekorativních technik 

   Autor: Čermák Josef; Vedoucí práce: Vaněček David; Oponent práce: Hanžlíková Beatrice
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-06)
   Anotace: ABSTRAKTBakalářská práce se zabývá návrhem a tvorbou učebního textu pro výuku dekorativních technik ve výuce odborného výcviku. Soustředí se na návrh didakticko-odborných materiálů pro výuku vybraného tematického ...
  • Učební text pro výuku odborného předmětu 

   Autor: Štěpánek Jaromír; Vedoucí práce: Andres Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-05)
  • Učební text pro výuku odborného předmětu 

   Autor: Stehlík Miroslav; Vedoucí práce: Andres Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-06)
  • Učební text pro výuku odborného předmětu 

   Autor: Líznerová Kristýna; Vedoucí práce: Mrázková Kateřina; Oponent práce: Mlčková Danuše
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Učební text pro výuku odborného předmětu 

   Autor: Říha Jan; Vedoucí práce: Mrázková Kateřina; Oponent práce: Mansfeldová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Učební text pro výuku odborného předmětu 

   Autor: Jurinová Zuzana; Vedoucí práce: Mrázková Kateřina; Oponent práce: Jenyš Vlastimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Učební text pro výuku odborného předmětu 

   Autor: Štěpánová Jana; Vedoucí práce: Svoboda Emanuel; Oponent práce: Bednář Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-06)
   Tématem této práce bylo vytvoření učebního textu pro předmět Televizní technika na Střední průmyslové škole sdělovací techniky v Praze, který je vyučován ve 3. a 4. ročníku studia. Obsahem učebního textu jsou metody ...
  • Učební text pro výuku odborného předmětu 

   Autor: Pospíšilová Marie; Vedoucí práce: Svoboda Emanuel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Učební text pro výuku odborného předmětu 

   Autor: Červinková Martina; Vedoucí práce: Mrázková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Učební text pro výuku odborného předmětu 

   Autor: Kukral Jan; Vedoucí práce: Mrázková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Učební text pro výuku odborného předmětu 

   Autor: Gabriel Jaroslav; Vedoucí práce: Svoboda Emanuel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)