Now showing items 945-964 of 1227

  • Učebnice pro výuku předmětu technika přenosu signálů 

   Author: Čermák Ondřej; Supervisor: Svoboda Emanuel; Opponent: Šerých Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Učebnice pro základní výcvik pilotů 

   Author: Pačes Pavel; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Fiala Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-06)
   Účelem této bakalářské práce je vypracovat pro žáky a instruktory základního výcviku pilotů motorových kluzáků učební text, který bude sloužit jako učební didaktická pomůcka a zároveň jako dokument sjednocující metodický ...
  • Učební text a praktické příklady pro výuku metody BIM na oboru Geodézie a kartografie 

   Author: Jaroslav Braun; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Urban Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Bakalářská práce je zaměřena na popis tvorby učebního textu pro středoškolský odborný předmět. Teoretická část shrnuje informace a pravidla pro tvorbu výukových materiálů. Praktická část je věnována popisu středoškolského ...
  • Učební text pro odborný výcvik 

   Author: Leoš Kubera; Supervisor: Svoboda Emanuel; Opponent: Vaněček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Tato bakalářská práce pojednává o tvorbě učebního textu, který je určen pro 2. ročník předmětu odborný výcvik, učebního oboru Mechanik elektrotechnik. V teoretické části se práce věnuje teoretickým poznatkům ohledně učebního ...
  • Učební text pro odborný výcvik 

   Author: Šimon Pelich; Supervisor: Svoboda Emanuel; Opponent: Ležal Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-06)
   Tato práce se zaměřuje na využití pracovních listů při výuce. V první části se věnuji teoretické stránce věci, a to jak didaktickým metodám, tak i dalším předpisům stanoveným v ŠVP a RVP. Druhá část je věnována praktické ...
  • Učební text pro odborný výcvik - obor knihař, 1. ročník 

   Author: Martinovská Jana; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Šedivec Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Bakalářská práce se zabývá tvorbou učebního textu pro odborný výcvik oboru Knihař. Cílem je vytvořit text pro odborný výcvik, který bude využíván jako metodická pomůcka při výuce na Střední škole a Mateřské škole Aloyse ...
  • Učební text pro praktické vyučování 

   Author: Lešikar Adam; Supervisor: Svoboda Emanuel; Opponent: Blahák Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-04-27)
   Práce se zabývá tvorbou učebního textu pro praktické vyučování. První část práce je zamě-řena především na analýzu odborné literatury s tematikou tvorby a hodnocení učebnic a výukových textů. Na základě syntézy získaných ...
  • Učební text pro praktické vyučování 

   Author: Marian Zelený; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Mikušiak Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-22)
   Bakalářská práce má charakter analýzy vytváření učebního textu pro výuku odborných předmětů. Věnuje se vlastní tvorbě učebního textu základů elektroniky. Ten bude využitelný pro praxi pyro-techniků, kteří se setkávají při ...
  • Učební text pro praktické vyučování 

   Author: Nachtigalová Tereza; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Matějčíková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Práce se zabývá tvorbou učebního materiálu pro praktické vyučování oboru asistent zubního technika. V první části se práce zaměřuje na didaktické pomůcky. Velkou pozornost věnuje funkci a hodnocení učebnic. Je zde také ...
  • Učební text pro praktické vyučování 

   Author: Lenka Růžičková Eisnerová; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Vanišová Milana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Bakalářská práce se zabývá tvorbou pracovních listů pro 4. ročník studijního oboru Konzervátorství a restaurátorství na VOŠG a SPŠG v Praze pro předmět Restaurování a konzervace papíru a knižní vazby. Práce je rozdělená ...
  • Učební text pro praktické vyučování 

   Author: Veronika Šteflová; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Paulusová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-12)
   Bakalářská práce se zabývá stanovením podmínek pro tvorbu učebního textu, konkrétně metodických listů určených pro odborné pracovníky Státního oblastního archivu v Praze. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. ...
  • Učební text pro praktické vyučování 

   Author: Čacký Marek; Supervisor: Svoboda Emanuel; Opponent: Fiala Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-02)
   Tato bakalářská práce vznikla za účelem popsat a navrhnout postup tvorby pracovních listů v praktickém leteckém základním výcviku v prostředí neformálních leteckých škol v ČR. Tento postup tvorby pracovních listů pak mohou ...
  • Učební text pro praktické vyučování 

   Author: Bláha Martin; Supervisor: Svoboda Emanuel; Opponent: Kodad Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Bakalářská práce "Učební text pro praktické vyučování" se zabývá odbornými učebními texty pro žáky a učitele pro výuku předmětu "Praktické vyučování" oboru Elektrotechnika na středních školách. Cílem bakalářské práce je ...
  • Učební text pro praktické vyučování 

   Author: Zuzana Hendrychová; Supervisor: Svoboda Emanuel; Opponent: Vanišová Milana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
   Bakalářská práce se zabývá tvorbou učebního textu pro praktické vyučování, konkrétně vytvářením pracovních listů pro předmět Restaurování papíru. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část práce ...
  • Učební text pro předmět Ekonomika ve stavitelství 

   Author: Kurzová Lucie; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Kapounová Libuše
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-04)
  • Učební text pro výuku předmětu Letiště 

   Author: Jelínek Radek; Supervisor: Svoboda Emanuel; Opponent: Fajt Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Učební text pro výuku dekorativních technik 

   Author: Čermák Josef; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Hanžlíková Beatrice
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-06)
   Anotace: ABSTRAKTBakalářská práce se zabývá návrhem a tvorbou učebního textu pro výuku dekorativních technik ve výuce odborného výcviku. Soustředí se na návrh didakticko-odborných materiálů pro výuku vybraného tematického ...
  • Učební text pro výuku odborného předmětu 

   Author: Gabriel Jaroslav; Supervisor: Svoboda Emanuel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Učební text pro výuku odborného předmětu 

   Author: Štěpánek Jaromír; Supervisor: Andres Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-05)
  • Učební text pro výuku odborného předmětu 

   Author: Stehlík Miroslav; Supervisor: Andres Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-06)