Zobrazují se záznamy 1-20 z 588

   Klíčové slovo
   5S, DMAIC, just in time, Lean Six Sigma, Six sigma, PokaYoke, seiketsu, seiri, seiso, seiton, shitsuke, SWOT analysis, TPM. [1]
   5S, DMAIC, just in time, Lean Six Sigma, Six sigma, PokaYoke, seiketsu, seiri, seiso, seiton, shitsuke, SWOT analýza, TPM. [1]
   : exkurze,školní výukový program,střední odborná škola,žáci [1]
   academic dishonesty,electronic chetaing,university student,motivation for cheating,attitudes toward cheating,prevention of cheating [1]
   Accounting, internal guidelines, legislation, chart of accounts, long-term property, depreciation schedule, responsibility [1]
   Accounting; tax evidence; accounting standards; balance sheet; taxes; income statement; profit and loss statement [1]
   Adaptace zaměstnanců, adaptační proces, řízení adaptačního procesu, personální činnosti, firemní kultura. [1]
   adaptace, kultura, nový pracovník / zaměstnanec, personální činnosti, podnik, podniková kultura, řízení lidských zdrojů, socializace [1]
   Adaptace, organizace, adaptační proces, orientace, pracovní proces [1]
   Adaptation of employees, adaptation process, control of the adaptation process, personnel activities, corporate culture. [1]
   Adaptation, organization, adaptation process, orientation, work process [1]
   addiction, computer addiction, internet, addiction prevention, Chen's survey/questionare [1]
   Addiction, Internet and Computer Addiction, Chen Internet Addiction Scale, Social Networks, Internet Addiction Prevention [1]
   Adult education, company education, HACCP, critical point system. [1]
   Alcohol, alcoholism, smoking, consumption, youth, motivation, prevention, student, school, addiction, tabacism, tobacco [1]
   Alkohol, alkoholismus, kouření, konzumace, mládež, motivace, prevence, student, škola, závislost, tabakismus,tabák [1]
   Alza.cz, marketing mix, strategy, interview, competition [1]
   Alza.cz, marketingový mix, strategie, rozhovor, konkurence [1]
   analysis of personnel works, procedure of implementation of personnel works, evaluation of personnel works, functioning of newly implemented personnel [1]
   analýza personálních prací, postup zavádění personálního oddělení, hodnocení stavu personálních prací, fungování nově zavedeného personálního oddělení [1]