Recently added

Now showing items 1-20 of 1051

  • Úroveň znalostí poskytování první pomoci u studentů středních škol 

   Author: Marek Čep; Supervisor: Vobořilová Jarmila; Opponent: Dobrovská Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Bakalářská práce Úroveň znalostí poskytování první pomoci u studentů SŠ je zaměřena na definici první pomoci a postupy při poskytování laické první pomoci. Cílem bakalářské práce je analýza znalostí studentů při poskytování ...
  • Využití výpočetní techniky v administrativě školy 

   Author: Martin Bartoníček; Supervisor: Vobořilová Jarmila; Opponent: Dobrovská Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Bakalářská práce se zabývá využitím výpočetní techniky v administrativě školy. Cílem je porovnání školních informačních systémů „Bakaláři“ a „Škola OnLine“ a stanovení vhodnějšího z nich. Charakter práce je teoreticko-empirický. ...
  • Příprava učitele na vyučování odborného výcviku 

   Author: Radek Kolář; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Semrád Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Tématem mé bakalářské práce je zpracování vzorových příprav na výuku pro střední elektrotechnickou školu. Práce je rozdělena do dvou částí na teoretickou a praktickou část. Teoretická část vychází ze teoretických a ...
  • Pedagogická komunikace se zaměřením na výuku informačních techologií 

   Author: Ivan Kovařík; Supervisor: Vališová Alena; Opponent: Lorenzová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Bakalářská práce se věnuje pedagogické komunikaci ve výuce informačních tech-nologií se zaměřením na využití učebních otázek v práci lektora vzdělávání dospělých. Cílem práce je na základě předložených případových studií ...
  • Závislost na internetu 

   Author: Jiří Mann; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Bakalářská práce se zabývá všeobecně problematikou netolismu a ke shrnutí této problematiky jsou použity odborné zdroje. Práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části je shrnuta problematika závislosti na internetu, ...
  • Využití moderní výukové techniky v odborných předmětech 

   Author: Václav Šáfr; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Vodhánělová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem moderní doby, ke kterým rozšířená reality bez pochy-by patří. Podrobně je zde popsána implementace moderních technologií do výukových modelů odborných předmětů a praktické výuky pro ...
  • Tvorba studijního textu a pracovních listů pro předmět Estetika zvuku 

   Author: Martin Hendrych; Supervisor: Svoboda Petr; Opponent: Mynaříková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Práce se zabývá tvorbou studijního textu a pracovních listů pro předmět Estetika zvuku. Text je primárně určen pro studenty Střední průmyslové školy sdělovací a televizní techniky oboru Filmová a televizní tvorba. Práce ...
  • Návrh učebního textu pro učební obor Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů - kytara 

   Author: Aleš Hlavín; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Vaněček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Práce se zabývá návrhem učebního textu pro učební obor 82-51-L/06 Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů se zaměřením na stavbu kytary. Je rozdělena na část praktickou a teoretickou. V teoretické části je charakterizována ...
  • Tabakismus jako sociálně patologický jev na střední škole 

   Author: Filip Tomeš; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-23)
   Bakalářská práce je dílčím příspěvkem k problematice dlouhodobého společenského problému, zasahujícího široké vrstvy obyvatelstva napříč generacemi, nejen v rámci České republiky. Má teoreticko-empirický charakter: v ...
  • Vzorové přípravy učitele pro praktické vyučování a odborný výcvik 

   Author: Veronika Jechová; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Votoček Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-23)
   Bakalářská práce se zabývá vzorovými přípravami pro trénink (kurz) zaměstnanců kvality ve firmě ŠKODA AUTO. Práce obsahuje kromě úvodu a závěru teoretickou a praktickou část. V teoretické části se zaměřuji na mapování ...
  • Psychoaktivní látky v prostředí střední odborné školy 

   Author: Michal Dolejš; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-23)
   Bakalářská práce se zabývá psychoaktivními látkami v prostředí střední odborné školy. Cílem této bakalářské práce je zjistit, jaké zkušenosti mají žáci střední odborné školy s psychoaktivními látkami (legálními i nelegálními), ...
  • Provádění exkurze u Hasičského záchranného sboru ČR pro žáky středního odborného vzdělávání 

   Author: Zuzana Košťálová; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Jirkovská Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-23)
   V bakalářské práci je zmapován současný stav provádění exkurze na stanicích Hasičského záchranného sboru ČR pro žáky středních odborných škol. Cílem je vytvořit osnovu exkurze pro několik vybraných oborů středního odborného ...
  • Pracovní listy v odborném výcviku 

   Author: Denis Brejcha; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Dobrovská Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-23)
   Vypracovaná práce se zaměřila na tvoru učebního textu, konkrétně na pracovní listy v problematice oboru Dláždění. Cílem tohoto učebního textu je nabídnout žákům učebního oboru 36–51–E/01 Dlaždič jiný náhled na formu ...
  • Učební text pro výuku odborného předmětu 

   Author: Michal Vostřák; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Svoboda Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-23)
   Cílem bakalářské práce je vytvořit učební text, který je určen nejen studentům lesnictví, ale všem zájemcům o myslivost. Práce zahrnuje základní spektrum oblastí nezbytných pro zvládnutí tak složitého oboru, jakým myslivost ...
  • Autorita manažera a možnosti jejího rozvíjení 

   Author: Ondřej Bělunek; Supervisor: Vališová Alena; Opponent: Tureckiová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-23)
   Otázka efektivně vedeného pracovního týmu je po mnoho let bezpochyby široce rozsáhlým tématem k výzkumu na sociálně ekonomickém poli a také v souvislé oblasti psychosociální. Je to nejen otázka osobnosti manažera a jeho ...
  • Projektová výuka při praktickém výcviku na technických odborných školách 

   Author: Petr Jůzek; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Dobrovská Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-23)
   Práce se zabývá projektovým vyučováním při odborném výcviku na středních odborných školách. V první části je provedena literární rešerše ze zdrojů z odborné literatury a základních pedagogických dokumentů. V praktické části ...
  • Změny financování regionálního školství z pohledu středních škol 

   Author: Lukáš Tříska; Supervisor: Škrabal Milan; Opponent: Šlajchová Ladislava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-23)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou financování regionálního školství z pohledu středních škol v souvislosti se zásadní změnou systému financování regionálního školství. V první části se práce věnuje charakteristice ...
  • Učební text pro výuku odborného předmětu 

   Author: Ondřej Hudák; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Dobrovská Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-23)
   Práce pojednává o problematice výuky se zaměřením na ruční výrobu plošných spojů v hodinách odborného výcviku. Na úvod seznámí čtenáře se základními teoretickými východisky, jejichž znalost je pro výuku nezbytná. Vysvětluje ...
  • Stres a zátěžová situace na střední škole 

   Author: Petr Peleška; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Emrová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-23)
   Bakalářská práce se zabývá stresem a zátěží studentů na střední škole tzv. školní zátěží. V teoretické části v první kapitole jsou obsažené základní pojmy. V druhé kapitole je popsáno, jak na žáky stres působí. Třetí ...
  • Sport jako významná součást výchovy studentů středních škol 

   Author: Roman Studenovský; Supervisor: Nesvadba Petr; Opponent: Vališová Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-22)
   Bakalářská práce se zaměřuje na středoškolské studenty ve věku 15 – 20 let a je-jich sportovní aktivitu na rekreační a soutěžní úrovni. Středoškolský student je v životní etapě, která je důležitým mezníkem o budoucím ...