Zobrazují se záznamy 1-20 z 6049

   Klíčové slovo
   (anti)symmetric trigonometric functions [1]
   (generalized) effect algebra [1]
   - Ludvik Svoboda Waterfront- Lannova Street- Revolucni Street- Stefanik Bridge- modern art gallery- restaurant- café- kindergarten- pier [1]
   - nábřeží Ludvíka Svobody- ulice Lannova- ulice Revoluční- Štefánikův most- galerie moderního umění- restaurace- kavárna- mateřská škola- molo pro lodě [1]
   .NET, Typescript, Angular, SCRUM, JIRA, Continuous Integration, MS SQL, Microsoft, Google, GPS, frontend, async, GIT, GIT Flow [1]
   268/2014 Sb., 123/2000 Sb., celkové náklady, periodická bezpečnostně technická kontrola, BTK, revize, zdravotnické prostředky, odborná údržba [1]
   268/2014 Sb., 123/2000 Sb., total costs, planned preventive maintenance, PPM, electric revision, medical devices , professional maintenance [1]
   2D-systems [1]
   3C111 – galaxies [1]
   3D laparoscopy, videolaparoscopy, endoscopy, multicriterial analysis [1]
   3D laparoskopie, videolaparoskopie, endoskopie, multikriteriální hodnocení [1]
   3D model, měřická síť, zaměření objektu, Hostouň [1]
   3D Model, survaying network, measurement of object, Hostouň [1]
   3D modeling, polygon, rendering, texture, visualization, virtual reality [1]
   3D modelování, polygon, renderování, textura, vizualizace, virtuální realita [1]
   3D models of cities; Procedural modeling; Time varying 3D model; Grammars [1]
   3D modely měst; Procedurální modelování; Časově proměnný 3D model; Gramatiky [1]
   3D parametric model of engine, Spark ignition engine, V8, 32V, DOHC [1]
   3D parametrický model motoru, Zážehový motor, V8, 32V, DOHC [1]
   3D print, rapid prototyping, delta robot, kinematics [1]