Zobrazují se záznamy 1-20 z 14124

   Klíčové slovo
   (anti)symmetric trigonometric functions [1]
   (electromagnetic spectrum,light,wavelength,colour,rods and cones,perception of colors,insect,vertebrates) [1]
   (elektromagnetické spektrum,světlo,vlnová délka,barva,tyčinky a čípky,vnímání barev,hmyz,obratlovci) [1]
   (generalized) effect algebra [1]
   (GRS) Integral bridge, reinforced soil, earth pressure, bridge abutment, deformation, laboratory model, bridge stability, integral bridge design tenet [1]
   (GRS) Integrovaný most, vyztužení zemin, zemní tlak, opěra mostu, deformace, laboratorní model, stabilita mostu, princip návrhu integrovaných mostů [1]
   - Ludvik Svoboda Waterfront- Lannova Street- Revolucni Street- Stefanik Bridge- modern art gallery- restaurant- café- kindergarten- pier [1]
   - nábřeží Ludvíka Svobody- ulice Lannova- ulice Revoluční- Štefánikův most- galerie moderního umění- restaurace- kavárna- mateřská škola- molo pro lodě [1]
   .NET, Typescript, Angular, SCRUM, JIRA, Continuous Integration, MS SQL, Microsoft, Google, GPS, frontend, async, GIT, GIT Flow [1]
   1NP and 1PP connections, barrier, transparency, transport accessibility [1]
   268/2014 Sb., 123/2000 Sb., celkové náklady, periodická bezpečnostně technická kontrola, BTK, revize, zdravotnické prostředky, odborná údržba [1]
   268/2014 Sb., 123/2000 Sb., total costs, planned preventive maintenance, PPM, electric revision, medical devices , professional maintenance [1]
   2D,Images [1]
   2D,obraz [1]
   2D-systems [1]
   3C111 – galaxies [1]
   3D game,technoligies [1]
   3D hra,technologie [1]
   3D laparoscopy, videolaparoscopy, endoscopy, multicriterial analysis [1]
   3D laparoskopie, videolaparoskopie, endoskopie, multikriteriální hodnocení [1]