Zobrazují se záznamy 357-376 z 937

  • Nábor nových zaměstnanců na základě výběrových testů 

   Autor: Parkan Miloš; Vedoucí práce: Škorňová Eva; Oponent práce: Emrová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Nákladová analýza v podniku Stavtrans s.r.o. 

   Autor: Havlíková Markéta; Vedoucí práce: Zralý Martin; Oponent práce: Knoflíček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-14)
  • Násilí ve školách 

   Autor: Mihle Dominika; Vedoucí práce: Vaněček David; Oponent práce: Skočdopole Narovec Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Návrh a posouzení variant pro snížení emisí hluku z podnikových činností 

   Autor: Kšírová Zuzana; Vedoucí práce: Stieberová Barbora; Oponent práce: Findová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-03)
   Práce je zaměřena na problematiku snižování hlučnosti z průmyslových činností. Cílem této práce bylo navrhnout varianty řešení na odstranění hluku z truhlárny působící na zahrádce cukrárny. Byly navrženy tří varianty ...
  • Návrh a realizace e-kurzu pro výuku odborného předmětu 

   Autor: Višňovský Andrej; Vedoucí práce: Vaněček David; Oponent práce: Skočdopole Narovec Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Návrh a realizace e-learningového kurzu odborného předmětu 

   Autor: Chytil Jiří; Vedoucí práce: Andres Pavel; Oponent práce: Klatovský Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Návrh a realizace e-learningového kurzu pro výuku odborného předmětu 

   Autor: Haufová Andrea; Vedoucí práce: Vaněček David; Oponent práce: Horáčková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Návrh a realizace e-learningového kurzu pro výuku odborného předmětu 

   Autor: Přitasil Luděk; Vedoucí práce: Vaněček David; Oponent práce: Konvalinka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-06)
   Práce se zabývá návrhem a realizací e-learningového kurzu odborného předmětu Technické vybavení počítače, studijního oboru 18-20-M/01 Informační technologie, který se studuje na naší škole ve Štětí. Cílem práce je vytvořit ...
  • Návrh a realizace e-learningového kurzu pro výuku odborného předmětu 

   Autor: Berka Michal; Vedoucí práce: Mrázková Kateřina; Oponent práce: Vaněček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Bakalářská práce je zaměřena na oblast elektronického vzdělávání (e-learningu). V teoretické části se bakalářská práce zaměřuje na různé možnosti a reálné uplatnění této didaktické novinky, vysvět-luje a objasňuje běžně ...
  • Návrh a realizace virtuální laboratoře pro výuku programovatelných hradlových polí 

   Autor: Musil Tomáš; Vedoucí práce: Vaněček David; Oponent práce: Fábera Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-06)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh vzdálené laboratoře pro práci s programovatelnými hradlovými poli, do které mohou žáci a studenti přistupovat pomocí veřejné sítě internet a pracovat tak vzdáleně s vývojovými ...
  • Návrh a realizace vzdálené online laboratoře pro výuku ve fyzice 

   Autor: Křelina Michal; Vedoucí práce: Vaněček David; Oponent práce: Svoboda Emanuel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Návrh a tvorba softwarové aplikace pro správu dat realizovaných montáží firmy zabývající se filtrací a odsáváním 

   Autor: Kratochvílová Nikola; Vedoucí práce: Kaiser Jiří; Oponent práce: Pánková Pavlína
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Návrh e-learningového kurzu pro výuku odborného předmětu 

   Autor: Vavruška Petr; Vedoucí práce: Vaněček David; Oponent práce: Šípková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Návrh e-learningového kurzu v oblasti podnikového vzdělávání 

   Autor: Mašek Jan; Vedoucí práce: Vaněček David; Oponent práce: Šabatová Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-04)
   Bakalářská práce se věnuje aplikaci e-learningu v podnikovém vzdělávání. V teoretické části se zaměřuje na podnikové vzdělávání s důrazem na aplikaci moderních technologií a trendů. V praktické části je provedena analýza ...
  • Návrh implementácie identifikačného systému na základe biometrického údaju 

   Autor: Rakyta Dávid; Vedoucí práce: Kaliková Jana; Oponent práce: Holý Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-25)
  • Návrh koncepce firemního vzdělávání 

   Autor: Dolejš Norbert; Vedoucí práce: Škrabal Milan; Oponent práce: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Návrh metodické příručky pro rekvalifikační kurz 

   Autor: Švehlíková Lenka; Vedoucí práce: Svoboda Emanuel; Oponent práce: Titěrová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-11)
   Předmětem bakalářské práce je zpracování metodické příručky pro organizaci a pedagogickou přípravu rekvalifikačních kurzů zaměřených na čtení a kreslení technické dokumentace v prostředí počítače. Autorka práce se detailněji ...
  • Návrh na zlepšení efektivity zákonných školení ve stavební firmě 

   Autor: Schneiderová Pavlína; Vedoucí práce: Emrová Lenka; Oponent práce: Šnýdrová Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-05)
   Předmětem této bakalářské práce je vytvořit návrh na zefektivnění vzdělávacího programu Jeřábník a vazač. Teoretická část práce se zaměřuje na představení problematiky, která se k vzdělávání zaměstnanců váže. Hlavně tedy ...
  • Návrh obsahové dimenze výuky oboru čalouník 

   Autor: Juzová Karolina; Vedoucí práce: Mrázková Kateřina; Oponent práce: Porvichová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Návrh procesního řízení pro firmu High Energy s.r.o. 

   Autor: Švec Filip; Vedoucí práce: Zralý Martin; Oponent práce: Dvořák Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)