Now showing items 445-464 of 1227

  • Nábor nových zaměstnanců na základě výběrových testů 

   Author: Parkan Miloš; Supervisor: Škorňová Eva; Opponent: Emrová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Nákladová analýza v podniku Stavtrans s.r.o. 

   Author: Havlíková Markéta; Supervisor: Zralý Martin; Opponent: Knoflíček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-14)
  • Násilí ve školách 

   Author: Mihle Dominika; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Skočdopole Narovec Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Návrh a posouzení variant pro snížení emisí hluku z podnikových činností 

   Author: Kšírová Zuzana; Supervisor: Stieberová Barbora; Opponent: Findová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-03)
   Práce je zaměřena na problematiku snižování hlučnosti z průmyslových činností. Cílem této práce bylo navrhnout varianty řešení na odstranění hluku z truhlárny působící na zahrádce cukrárny. Byly navrženy tří varianty ...
  • Návrh a realizace e-kurzu pro výuku odborného předmětu 

   Author: Višňovský Andrej; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Skočdopole Narovec Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Návrh a realizace e-learningového kurzu odborného předmětu 

   Author: Chytil Jiří; Supervisor: Andres Pavel; Opponent: Klatovský Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Návrh a realizace e-learningového kurzu pro výuku odborného předmětu 

   Author: Haufová Andrea; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Horáčková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Návrh a realizace e-learningového kurzu pro výuku odborného předmětu 

   Author: Přitasil Luděk; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Konvalinka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-06)
   Práce se zabývá návrhem a realizací e-learningového kurzu odborného předmětu Technické vybavení počítače, studijního oboru 18-20-M/01 Informační technologie, který se studuje na naší škole ve Štětí. Cílem práce je vytvořit ...
  • Návrh a realizace e-learningového kurzu pro výuku odborného předmětu 

   Author: Berka Michal; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Vaněček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Bakalářská práce je zaměřena na oblast elektronického vzdělávání (e-learningu). V teoretické části se bakalářská práce zaměřuje na různé možnosti a reálné uplatnění této didaktické novinky, vysvět-luje a objasňuje běžně ...
  • Návrh a realizace e-learningového kurzu pro výuku odborného předmětu 

   Author: Marek Hlavsa; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Honal Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-11)
   Bakalářská práce se věnuje využití e-learningu v dalším odborném vzdělávání policistů zaměstnaných u Policie České republiky. Teoretická část se zaměřuje na podnikové vzdělávání za využití moderních technologií a trendů. ...
  • Návrh a realizace virtuální laboratoře pro výuku programovatelných hradlových polí 

   Author: Musil Tomáš; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Fábera Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-06)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh vzdálené laboratoře pro práci s programovatelnými hradlovými poli, do které mohou žáci a studenti přistupovat pomocí veřejné sítě internet a pracovat tak vzdáleně s vývojovými ...
  • Návrh a realizace vzdálené online laboratoře pro výuku ve fyzice 

   Author: Křelina Michal; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Svoboda Emanuel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Návrh a tvorba softwarové aplikace pro správu dat realizovaných montáží firmy zabývající se filtrací a odsáváním 

   Author: Kratochvílová Nikola; Supervisor: Kaiser Jiří; Opponent: Pánková Pavlína
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Návrh e-learningového kurzu pro výuku odborného předmětu 

   Author: Vavruška Petr; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Šípková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Návrh e-learningového kurzu v oblasti podnikového vzdělávání 

   Author: Mašek Jan; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Šabatová Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-04)
   Bakalářská práce se věnuje aplikaci e-learningu v podnikovém vzdělávání. V teoretické části se zaměřuje na podnikové vzdělávání s důrazem na aplikaci moderních technologií a trendů. V praktické části je provedena analýza ...
  • Návrh implementácie identifikačného systému na základe biometrického údaju 

   Author: Rakyta Dávid; Supervisor: Kaliková Jana; Opponent: Holý Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-25)
  • Návrh koncepce firemního vzdělávání 

   Author: Dolejš Norbert; Supervisor: Škrabal Milan; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Návrh marketingové kampaně 

   Author: Tomáš Roztočil; Supervisor: Jirkovská Blanka; Opponent: Štědroň Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   Tématem bakalářské práce je návrh marketingové kampaně pro společnost IDSYS, která se zabývá distribucí identifikačních produktů. Práce je rozdělena na dvě části, a to teoretickou a praktickou. Teoretická část obsahuje ...
  • Návrh marketingového plánu pro vznik kavárny 

   Author: Eliáš Pospíšil; Supervisor: Jirkovská Blanka; Opponent: Mynaříková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-14)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou popisu a analýzy vzniku nové kavárny ARK Coffee Prague. Jejím cílem je vypracování marketingového plánu pro optimální zavedení této kavárny. Práce je rozdělena na dva hlavní úseky. ...
  • Návrh metodické příručky pro rekvalifikační kurz 

   Author: Švehlíková Lenka; Supervisor: Svoboda Emanuel; Opponent: Titěrová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-11)
   Předmětem bakalářské práce je zpracování metodické příručky pro organizaci a pedagogickou přípravu rekvalifikačních kurzů zaměřených na čtení a kreslení technické dokumentace v prostředí počítače. Autorka práce se detailněji ...