• Bažanti s.r.o. - založení podnikatelského subjektu s orientací na živočišnou výrobu 

   Autor: Richter Sebastián; Vedoucí práce: Mynaříková Lenka; Oponent práce: Košťálek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-06)
   Cílem této bakalářské práce je realizovat myšlenku o založení nové obchodní společnosti s ručením omezeným, která bude sloužit k chovu, rozmnožování a hlavně k obchodování s drůbeží a to konkrétně s bažanty. Teoretická ...
  • Bezpečnost a ochrana zdraví pěstebních dělníků při práci v lese 

   Autor: Zikmundová Tereza; Vedoucí práce: Pros Josef; Oponent práce: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-05)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou bezpečnosti a ochrany pěstebních dělníků při práci v lese ve vybrané společnosti. A to konkrétně ve Školním lesním podniku v Kostelci nad Černými lesy, který vystupuje jako účelové ...
  • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci pozemního personálu na letišti 

   Autor: Marková Iva; Vedoucí práce: Pros Josef; Oponent práce: Cupalová Soňa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Bezpečnost a ochrana zdraví při výuce odborného výcviku 

   Autor: Kalenda Jiří; Vedoucí práce: Vobořilová Jarmila; Oponent práce: Pros Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách - Metodická příručka pro pedagogické pracovníky škol 

   Autor: Vlasák Pavel; Vedoucí práce: Vobořilová Jarmila; Oponent práce: Dobrovská Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-04-29)
   Cílem bakalářské práce je zjištění současného stavu v oblasti BOZP ve školách a školských zařízení. Tuto oblast musíme rozdělit do dvou rovin. V první rovině vidíme školu jako zaměstnavatele, která musí zajistit bezpečnost ...
  • Bezpečnost v prostředí školy 

   Autor: Hasil Milan; Vedoucí práce: Vobořilová Jarmila; Oponent práce: Pathy Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-05)
   Tato bakalářské práce chce zmapovat stávající stav jak v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve školách a školských zařízeních, tak i bezpečnost dětí, žáků a studentů. Poukázat na aspekty problematiky bezpečnosti ...
  • Budování klimatu školy 

   Autor: Kerečaninová Zuzana; Vedoucí práce: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Budování politiky rovných příležitostí a work-life balance 

   Autor: Trojanová Hana; Vedoucí práce: Tureckiová Michaela; Oponent práce: Cupalová Soňa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Charakteristika studenta strojírenských oborů v SPŠ Příbram, SOŠ, SOU Dubno 

   Autor: Eliáš Karel; Vedoucí práce: Vaněček David; Oponent práce: Andres Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-01)
   Práce se zabývá analýzou a syntézou charakteristických znaků studenta strojírenských oborů na SPŠ Příbram a SOŠ a SOU Dubno. Tyto poznatky jsou porovnávány s obdobnou prací z roku 1988 prováděnou tamtéž. Výchozím materiálem ...
  • Charisma učitele 

   Autor: Pešková Klára; Vedoucí práce: Dobrovská Dana; Oponent práce: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Závěrečná práce je zaměřena na problematiku charismatu učitele. Cílem práce bylo zjistit, zda a jak vnímají žáci na střední škole charisma učitele, jaké vlastnosti učitele považují za klíčové. Práce má teoreticko-empirický ...
  • Charisma učitele z pohledu středoškolských studentů 

   Autor: Schwarz Patrik; Vedoucí práce: Lorenzová Jitka; Oponent práce: Semrád Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Tématem bakalářské práce je "Charisma učitele z pohledu středoškolských studentů". Tato práce pojednává o různých aspektech osobního charismatu učitelů, které studenti preferují a zda na ně pozitivně působí. Teoretická ...
  • Chování a nekázeň žáků na střední škole 

   Autor: Nováková Renata; Vedoucí práce: Dobrovská Dana; Oponent práce: Krejčí Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Cloud Computing v korporátním prostředí 

   Autor: Herceg Pavel; Vedoucí práce: Brdek Vladimír; Oponent práce: Žemlička Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-05)
   Tato bakalářská práce pojednává o problematice cloud v korporátním prostředí. Cílem této práce je definovat pojmy týkající se cloud computingu, rozlišit jeho obvyklé podoby a poskytnout komplexní náhled do této problematiky ...
  • Další vzdělávání a kariérní růst pedagogických pracovníků 

   Autor: Vršitá Petra; Vedoucí práce: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-06)
  • Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

   Autor: Kobera Marek; Vedoucí práce: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-03)
  • Další vzdělávání pedagogických pracovníků technických oborů na středních školách 

   Autor: Michna Milan; Vedoucí práce: Vobořilová Jarmila; Oponent práce: Pavlíková Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Denní světlo v kmenových učebnách středních odborných škol 

   Autor: Vychytil Jaroslav; Vedoucí práce: Vobořilová Jarmila; Oponent práce: Kaňka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
   Cílem bakalářské práce je hodnocení kmenových učeben na středních odborných školách z hlediska denního osvětlení pomocí objektivních (výpočtové metody) a subjektivních (názory žáků na úroveň a kvalitu denního osvětlení) ...
  • Didaktická analýza učiva mechaniky 

   Autor: Ambrož Tomáš; Vedoucí práce: Vaněček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-03)
  • Didaktické hodnocení středoškolských učebnic psychologie 

   Autor: Čermáková Helena; Vedoucí práce: Dobrovská Dana; Oponent práce: Krejčí Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-06)
  • Didaktické hodnocení středoškolských učebnic psychologie 

   Autor: Mrázová Martina; Vedoucí práce: Dobrovská Dana; Oponent práce: Krejčí Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)