Now showing items 94-113 of 1227

  • Bažanti s.r.o. - založení podnikatelského subjektu s orientací na živočišnou výrobu 

   Author: Richter Sebastián; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Košťálek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-06)
   Cílem této bakalářské práce je realizovat myšlenku o založení nové obchodní společnosti s ručením omezeným, která bude sloužit k chovu, rozmnožování a hlavně k obchodování s drůbeží a to konkrétně s bažanty. Teoretická ...
  • Bezpečnost a ochrana zdraví pěstebních dělníků při práci v lese 

   Author: Zikmundová Tereza; Supervisor: Pros Josef; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-05)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou bezpečnosti a ochrany pěstebních dělníků při práci v lese ve vybrané společnosti. A to konkrétně ve Školním lesním podniku v Kostelci nad Černými lesy, který vystupuje jako účelové ...
  • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci pozemního personálu na letišti 

   Author: Marková Iva; Supervisor: Pros Josef; Opponent: Cupalová Soňa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Bezpečnost a ochrana zdraví při výuce odborného výcviku 

   Author: Kalenda Jiří; Supervisor: Vobořilová Jarmila; Opponent: Pros Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách - Metodická příručka pro pedagogické pracovníky škol 

   Author: Vlasák Pavel; Supervisor: Vobořilová Jarmila; Opponent: Dobrovská Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-04-29)
   Cílem bakalářské práce je zjištění současného stavu v oblasti BOZP ve školách a školských zařízení. Tuto oblast musíme rozdělit do dvou rovin. V první rovině vidíme školu jako zaměstnavatele, která musí zajistit bezpečnost ...
  • Bezpečnost v prostředí školy 

   Author: Hasil Milan; Supervisor: Vobořilová Jarmila; Opponent: Pathy Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-05)
   Tato bakalářské práce chce zmapovat stávající stav jak v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve školách a školských zařízeních, tak i bezpečnost dětí, žáků a studentů. Poukázat na aspekty problematiky bezpečnosti ...
  • Budování klimatu školy 

   Author: Kerečaninová Zuzana; Supervisor: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Budování politiky rovných příležitostí a work-life balance 

   Author: Trojanová Hana; Supervisor: Tureckiová Michaela; Opponent: Cupalová Soňa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Celoživotní vzdělávání na podporu profesních kompetencí u specializovaných činností 

   Author: Jaroslav Holásek; Supervisor: Lorenzová Jitka; Opponent: Vališová Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
   Bakalářská práce se pohybuje v oblasti celoživotního vzdělávání se zaměře-ním na podporu profesních kompetencí u specializovaných činností, konkrétně u pozice řidiče - ochránce Ochranné služby Vojenské policie. Cílem práce ...
  • Charakteristika studenta strojírenských oborů v SPŠ Příbram, SOŠ, SOU Dubno 

   Author: Eliáš Karel; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Andres Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-01)
   Práce se zabývá analýzou a syntézou charakteristických znaků studenta strojírenských oborů na SPŠ Příbram a SOŠ a SOU Dubno. Tyto poznatky jsou porovnávány s obdobnou prací z roku 1988 prováděnou tamtéž. Výchozím materiálem ...
  • Charisma učitele 

   Author: Pešková Klára; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Závěrečná práce je zaměřena na problematiku charismatu učitele. Cílem práce bylo zjistit, zda a jak vnímají žáci na střední škole charisma učitele, jaké vlastnosti učitele považují za klíčové. Práce má teoreticko-empirický ...
  • Charisma učitele z pohledu středoškolských studentů 

   Author: Schwarz Patrik; Supervisor: Lorenzová Jitka; Opponent: Semrád Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Tématem bakalářské práce je "Charisma učitele z pohledu středoškolských studentů". Tato práce pojednává o různých aspektech osobního charismatu učitelů, které studenti preferují a zda na ně pozitivně působí. Teoretická ...
  • Chování a nekázeň žáků na střední škole 

   Author: Nováková Renata; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Krejčí Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Cloud Computing v korporátním prostředí 

   Author: Herceg Pavel; Supervisor: Brdek Vladimír; Opponent: Žemlička Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-05)
   Tato bakalářská práce pojednává o problematice cloud v korporátním prostředí. Cílem této práce je definovat pojmy týkající se cloud computingu, rozlišit jeho obvyklé podoby a poskytnout komplexní náhled do této problematiky ...
  • Další vzdělávání a kariérní růst pedagogických pracovníků 

   Author: Vršitá Petra; Supervisor: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-06)
  • Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

   Author: Kobera Marek; Supervisor: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-03)
  • Další vzdělávání pedagogických pracovníků technických oborů na středních školách 

   Author: Michna Milan; Supervisor: Vobořilová Jarmila; Opponent: Pavlíková Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Další vzdělávání pedagogických pracovníků v současnosti 

   Author: Romana Šmejkalová; Supervisor: Tomešková Kateřina; Opponent: Svoboda Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-07)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřením na Plzeňský kraj. Práce je koncipována do teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá definicí základních ...
  • Další vzdělávání v prostředí Magistrátu hl. m. Prahy pohledem zaměstnanců 

   Author: Veronika Tušková; Supervisor: Veteška Jaroslav; Opponent: Kovaříková Miroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-03)
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem dalšího profesního vzdělávání v prostředí Magistrátu hl. m. Prahy a názory zaměstnanců na dané vzdělávání. V teoretické části autorka interpretuje základní teoretická východiska z ...
  • Demonstrační metody a jejich využití ve výuce odborného předmětu 

   Author: Martin Sábel; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Svoboda Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-11)
   Tato práce se zabývá demonstračními metodami a jejich využitím ve výuce odborného předmětu OVC, pro studenty jednoletého nástavbového studijního oboru Elektrikář nebo Provozní elektrikář 26-51-H/01. V teoretické části jsou ...