Now showing items 192-211 of 1228

  • Harmonizace pracovního a rodinného života - rodina, kariéra, gender 

   Author: Skvrnová Lucie; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-04)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou harmonizace pracovního a rodinného života, zejména z pohledu rodiny, kariéry a genderu. Shrnuje základní pojmy a informace z této problematiky. Zabývá se historií, ale také ...
  • Hlavní a doplňková činnost školy 

   Author: Vrátný Pavel; Supervisor: Škrabal Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-22)
  • Hodnocení a motivace zaměstnanců v malé firmě 

   Author: Slavětínský Jiří; Supervisor: Montag Petr; Opponent: Cupalová Soňa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Hodnocení a odměňování zaměstnanců 

   Author: Škorpíková Lucie; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Dědičová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-04-30)
   Bakalářská práce "Hodnocení a odměňování zaměstnanců" se zabývá analýzou motivace zaměstnanců společnosti Poradenství, s. r. o., a to zejména motivace k dosahování vyšších výkonů. Na základě zjištěných motivátorů a ostatních ...
  • Hodnocení efektivnosti investice ve firmě 

   Author: Saruultugs Enkh-Uyan; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-06)
   Cílem této bakalářské práce na téma "Hodnocení efektivnosti investice ve firmě", je provést zhodnocení efektivnosti nakoupeného strojního zařízení firmou MCS Coca Cola LLC, na základě dat poskytnutých podniku. Teoretické ...
  • Hodnocení investice do solární elektrárny 

   Author: Hoch Tomáš; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Macák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-05)
   Tématem mé bakalářské práce je "Hodnocení investice do solární elektrárny." V bakalářské práci se zabývám hodnocením investičního projektu v konkrétním podniku, který se specializue na poskytování služeb na realitním ...
  • Hodnocení investičního projektu Jagellonská 11 

   Author: Fišer Daniel; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Košťálek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-06)
   Cílem této bakalářské práce je hodnocení investičního projektu Jagellonská 11. V teoretické části jsou definovány základní pojmy, poznatky z oblasti plánování a rozhodování o investičních projektech a popsány metody hodnocení ...
  • Hodnocení obchodní situace vybrané akciové společnosti 

   Author: Kopecký Václav; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Macák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-04)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace akciové společnosti Plasty a.s. za období 2008 - 2013. Cílem práce byly praktické návrhy a doporučení, směřující k posílení konkurenční pozice vybrané společnosti ...
  • Hodnocení obtížnosti odborné technické učebnice 

   Author: Balcarová Lucie; Supervisor: Vaněk David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-04-27)
  • Hodnocení pracovního výkonu a řízení pracovního výkonu 

   Author: Čížková Jana; Supervisor: Cupalová Soňa; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Hodnocení pracovního výkonu ve společnosti Soustruh, a. s. 

   Author: Steinzová Kateřina; Supervisor: Šimonová Klára; Opponent: Dědičová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-04)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současného systému hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců ve společnosti Soustruh, a. s., tz. výhodami a nevýhodami hodnocení v podniku, a řeší případné nedostatky při praktické ...
  • Hodnocení pracovníků 

   Author: Lucie Šefčíková; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Tomešková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   Předmětem bakalářské práce je problematika hodnocení pracovníků, která je důležitou součástí řízení lidských zdrojů. Hlavním cílem této práce je zjistit spokojenost pracovníků s využívaným hodnotícím systémem a formulovat ...
  • Hodnocení pracovníků a jeho spojitost s odměňováním pracovníků 

   Author: Ježková Josefína; Supervisor: Šnýdrová Markéta; Opponent: Cupalová Soňa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Hodnocení pracovníků v eventové agentuře pomocí metody mystery shopping 

   Author: Marešová Tereza; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Práce se zabývá hodnocením zaměstnanců pomocí metody mystery shopping. V teoretické části zahrnuje obecné poznatky o hodnocení pracovníků a konkrétních metodách hodnocení. Dále je zde představen mystery shopping. Praktická ...
  • Hodnocení systému zaměstnancekých benefitů ve vybrané společnosti 

   Author: Svobodová Nina; Supervisor: Jurková Jitka; Opponent: Vaňová Marta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Hodnocení systému zaměstnaneckých benefitů ve vybrané společnosti 

   Author: Němec Tomáš; Supervisor: Jurková Jitka; Opponent: Mrázová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Hodnocení systému zaměstnaneckých výhod ve vybrané společnosti 

   Author: Stočesová Klára; Supervisor: Jurková Jitka; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-04)
   Bakalářská práce se zabývá volitelnou částí odměňování zaměstnanců, konkrétně problematikou zaměstnaneckých výhod. První část bakalářské práce je zaměřena na deskripci zaměstnaneckých benefitů, které jsou uvedeny v kontextu ...
  • Hodnocení výkonu pracovníků call centra 

   Author: Míček Václav; Supervisor: Šimonová Klára; Opponent: Havelková Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-04-30)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současného systému hodnocení pracovního výkonu ve společnosti XY. Teoretická část shrnuje základní teoretické poznatky z oblasti hodnocení pracovního výkonu. Cílem bakalářské práce ...
  • Hodnocení zaměstnanců 

   Author: Černá Aneta; Supervisor: Šafránková Jana Marie; Opponent: Walter Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Hodnocení zaměstnanců 

   Author: Valentová Kateřina; Supervisor: Šnýdrová Markéta; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-04-17)
   Tématem bakalářské práce je hodnocení zaměstnanců. Cílem bakalářské práce je prozkoumat pomocí dotazníkového šetření a rozhovorů současný stav procesu hodnocení zaměstnanců ve vybrané společnosti. Na základě výsledků z ...