Zobrazují se záznamy 101-120 z 937

  • E- learning v práci finančního poradce 

   Autor: Vídeňka Jan; Vedoucí práce: Vaněček David; Oponent práce: Skočdopole Narovec Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • E-learning a modernizace vyučování 

   Autor: Pečený Petr; Vedoucí práce: Semrád Jiří; Oponent práce: Škrabal Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • E-learning v rozvoji zaměstnanců 

   Autor: Havlová Taťána; Vedoucí práce: Zloch Tomáš; Oponent práce: Roška Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-25)
  • Efektivita náboru zaměstnanců pomocí assessment centra vs. personálním oddělením 

   Autor: Kindlová Monika; Vedoucí práce: Montag Petr; Oponent práce: Žák Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-25)
  • Efektivní komunikace v podniku a využití elektronických komunikačních nástrojů 

   Autor: Kopecká Pavla; Vedoucí práce: Coops Kateřina; Oponent práce: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-04-30)
   Bakalářská práce řeší téma efektivní komunikace v podniku a využívání elektronických komunikačních prostředků. Cílem práce je specifikovat základní pojmy týkající se podnikové komunikace, analyzovat aktuální komunikační ...
  • Efektivní komunikace v procesu náboru zaměstnance 

   Autor: Císařová Eliška; Vedoucí práce: Montag Petr; Oponent práce: Cupalová Soňa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)
  • Ekonomická globalizace a její důsledky na společnost 

   Autor: Kysela Stanislav; Vedoucí práce: Cupal Libor; Oponent práce: Mrázová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-14)
  • Ekonomická globalizace a její vliv na malé a střední podniky 

   Autor: Vraník Pavel; Vedoucí práce: Jirkovská Blanka; Oponent práce: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Tato práce se věnuje dopadům globalizace na malé a střední podniky, zejména v personální a obchodní oblasti. Vedlejšími tématy je definice globalizace, problematika malých a středních podniků a specifika řízení lidských ...
  • Ekonomické zhodnocení převozu paliva vzduchem, takzvaný fueltanking 

   Autor: Červenka Martin; Vedoucí práce: Frynta Jiří; Oponent práce: Kameník Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Elektronická komunikace na pracovišti - Korporace a startup 

   Autor: Borodin Pierre; Vedoucí práce: Coops Kateřina; Oponent práce: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-05)
   Tato bakalářská práce řeší téma Elektronické komunikace na pracovišti - Korporaci a startupu. Práce se zabývá využívaním nástrojů pro elektronickou komunikaci. Teoretická část je věnována komunikaci, procesům v komunikaci, ...
  • Elektronická komunikace v prostředí střední školy 

   Autor: Mašková Karolína; Vedoucí práce: Dobrovská Dana; Oponent práce: Krejčí Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Elektronická komunikace ve firmě 

   Autor: Knapová Kristýna; Vedoucí práce: Kaiser Jiří; Oponent práce: Štech Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-14)
  • Elektronická komunikace ve školství 

   Autor: Žák Zdeněk; Vedoucí práce: Dobrovská Dana; Oponent práce: Krejčí Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Elektronické podvádění studentů 

   Autor: Liška David; Vedoucí práce: Dobrovská Dana; Oponent práce: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Předložená bakalářská práce je zaměřena na problematiku studentského elek-tronického podvádění na střední škole. Cílem práce je zjistit, jaké formy elektro-nického podvádění studenti používají, s jakou frekvencí se k ...
  • Elektronické podvádění studentů na vysoké škole 

   Autor: Soukupová Kristýna; Vedoucí práce: Dobrovská Dana; Oponent práce: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku elektronického podvádění na vysoké škole. Cílem práce bylo zjistit, jaké formy elektronic-kého podvádění studenti využívají, jak často se uchylují k podvádění a jak si toto ...
  • Elektronické podvádění studentů ve škole 

   Autor: Červená Marie; Vedoucí práce: Dobrovská Dana; Oponent práce: Krejčí Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-05)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou elektronického podvádění studentů na vysoké škole. Zjišťuje jeho příčiny a etické postoje související s podváděním na jedné z fakult ČVUT. Práce má teoreticko-empirický charakter, ...
  • Elektronické podvádění studentů ve škole 

   Autor: Kraus Jan; Vedoucí práce: Dobrovská Dana; Oponent práce: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-10)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou podvádění ve škole. Věnuje se tématice tradičního i elektronického podvádění. Cílem bakalářské práce je zjistit, zda dotazovaní žáci středních škol podvádějí za účelem získání nějaké ...
  • (Elektronické) podvádění studentů ve škole 

   Autor: Matoušek Jan; Vedoucí práce: Dobrovská Dana; Oponent práce: Krejčí Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-06)
   Bakalářská práce se věnuje tematice tradičního i elektronického podvádění na vysokých školách. Teoretická část se zabývá vymezením pojmů a rešerší odborné literatury. Empirická část se zabývá studiem postojů studentů různých ...
  • Elektronický kurz pro výuku hydrauliky na SOŠ 

   Autor: Holásek Mirko; Vedoucí práce: Vaněček David; Oponent práce: Horký Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-25)
   Bakalářská práce se zabývá výukou hydrauliky, která je součástí předmětu Hydrologie a hydraulika na střední odborné škole. Pro podporu a zatraktivnění tohoto předmětu bude vypracován návrh elektronického kurzu. V teoretické ...
  • Emoční inteligence na pracovišti 

   Autor: Špetlová Adéla; Vedoucí práce: Poláčková Šolcová Iva; Oponent práce: Coops Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)