• Analýza CSR ve vybrané firmě 

   Autor: Malý Jakub; Vedoucí práce: Cupal Libor; Oponent práce: Kos Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-05)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou společenské odpovědnosti firem (CSR). Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části se autor věnuje vymezení základních pojmů a historii tohoto konceptu. Představeny jsou ...
  • Analýza elektronické komunikace na SŠ 

   Autor: Potužáková Alena; Vedoucí práce: Dobrovská Dana; Oponent práce: Krejčí Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-03)
  • Analýza faktorů pracovní spokojenosti zaměstnanců 

   Autor: Zelenková Denisa; Vedoucí práce: Čekalová Eva; Oponent práce: Šnýdrová Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Analýza finanční výkonnosti v podniku Interiér Říčany a.s. 

   Autor: Šimůnek Martin; Vedoucí práce: Freiberg František; Oponent práce: Krutská Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-04-30)
   Tato práce provádí analýzu finanční výkonnosti v podniku Interiér Říčany, a. s. Cílem práce je zanalyzovat retrospektivní i aktuální situaci v daném podniku a navrhnout případná řešení pro zlepšení situace v rozebírané ...
  • Analýza guerillové kampaně 

   Autor: Hrstková Monika; Vedoucí práce: Cupal Libor; Oponent práce: Šedivá Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Analýza interkulturních odlišností v podniku 

   Autor: Baláž Vladimír; Vedoucí práce: Tureckiová Michaela; Oponent práce: Štrobach Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-06)
   Předmětem této bakalářská práce je problematika odlišností kultur a jejím cílem je analyzovat dimenze národní kultury pracovníků české, slovenské a polské národnosti v anonymizovaného podniku. Teoretickými poznatky národní ...
  • Analýza komunikace mezi interním HR a dodavatelem personálních nástrojů - Assessment Systems s.r.o. 

   Autor: Prokopová Tereza; Vedoucí práce: Emrová Lenka; Oponent práce: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou obchodní komunikace na trhu B2B při akviziční fázi spolupráce. Vychází z poznatků v teoretické části a propojuje je s částí praktickou. Teoretická část se zaměřuje na obecnou komunikaci, ...
  • Analýza komunikace v podniku 

   Autor: Cédl Daniel; Vedoucí práce: Mynaříková Lenka; Oponent práce: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na interní komunikaci v podniku XY. Cílem bakalářské práce je interní komunikaci podniku XY analyzovat a poté navrhnout inovaci v této oblasti. Teoretická část se zabývá charakteristikou ...
  • Analýza komunikační sítě v konkrétním podniku 

   Autor: Kumbálková Lenka; Vedoucí práce: Úlehlová Barbora; Oponent práce: Cupalová Soňa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Analýza marketingového plánu společnosti Alcan Strojmetal Aluminium Forging, s.r.o. 

   Autor: Poláková Hana; Vedoucí práce: Žáček Vladimír; Oponent práce: Nováková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Analýza marketingového přístupu v podniku 

   Autor: Šplíchalová Martina; Vedoucí práce: Žáček Vladimír; Oponent práce: Holá Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Analýza marketingového řízení společnosti 

   Autor: Svěráková Klára; Vedoucí práce: Nováková Lenka; Oponent práce: Velíšková Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Analýza maturitní práce s obhajobou na středních odborných školách 

   Autor: Fládr Josef; Vedoucí práce: Mrázková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-06)
  • Analýza motivace a stimulace zaměstnanců ve vybraném podniku 

   Autor: Hynková Zuzana; Vedoucí práce: Montag Petr; Oponent práce: Jirkovská Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-03)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou motivace a stimulace zaměstnanců prodeje ve firmě Weidmüller, s.r.o. Bylo provedeno dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zjistit, zda jsou zaměstnanci prodeje motivováni a stimulováni ...
  • Analýza motivace zaměstnanců v divizi firemních zákazníků společnosti Telefónica 

   Autor: Máčelová Eliška; Vedoucí práce: Švábenická Kateřina; Oponent práce: Dědičová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza motivačních faktorů na pracovišti 

   Autor: Kubelka Matouš; Vedoucí práce: Jirkovská Blanka; Oponent práce: Švihlíková Svatava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   V této práci nazvané Analýza motivačních faktorů na pracovišti se v teoretické části věnuji vysvětlení důležitých pojmů, které s tématem pracovní motivace souvisí. Jedná se o pojmy motiv, motivace, stimul, stimulace, proces ...
  • Analýza motivačního systému podniku 

   Autor: Ďurčová Simona; Vedoucí práce: Čekalová Eva; Oponent práce: Holá Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Analýza motivačního systému ve společnosti Auto Jarov, s.r.o. 

   Autor: Škrábková Dominika; Vedoucí práce: Šimonová Klára; Oponent práce: Montag Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-13)
   Cílem bakalářské práce je analyzovat motivační proces ve společnosti AUTO JAROV, s.r.o. Následně identifikovat, do jaké míry stávající motivační systém zmíněné organizace odpovídá faktorům, jež skutečně zaměstnance motivují. ...
  • Analýza motivačního systému ve vybraném podniku 

   Autor: Gottvald Aleš; Vedoucí práce: Čekalová Eva; Oponent práce: Halamík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Analýza personální práce ve vybrané orgnizaci 

   Autor: Mesteková Sylva; Vedoucí práce: Šikýř Martin; Oponent práce: Holá Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-06)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou personální práce ve vybrané organizaci. Teoretický základ práce je tvořen z kapitol, které charakterizují personalistiku a jednotlivé personální činnosti. V praktické části práce ...