Now showing items 898-917 of 937

  • Zabezpečení výuky v terénu z geodézie 

   Author: Voříšek Pavel; Supervisor: Mrázková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-06)
  • Začínáme s projektováním 

   Author: Přibylová Gabriela; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Čejchanová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Začlenění BIM technologie na středních odborných školách stavebních 

   Author: Dosedlová Radka; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Vaněček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá začleněním BIM technologie na středních odborných školách stavebních pro obor 36-47-M/01Stavebnictví. V teoretické části je nejprve popsán princip a přínosy BIM projektování, poté se práce ...
  • Začlenění předmětu Požární bezpečnost do výuky na středních odborných školách 

   Author: Havlová Jana; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Jenyš Vlastimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Zajišťování finančních zdrojů při zakládání podniku 

   Author: Drda Daniel; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Scholleová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-07)
   Tato práce se zabývá aktuálním problémem obtížného přístupu k finančním zdrojům, se kterým se potýkají začínající podnikatelé. Cílem práce je zhodnocení možností získávání základního kapitálu pro začínající podnikatele v ...
  • Zaměstnanecké benefity a jejich trendy 

   Author: Chytrá Michaela; Supervisor: Dědičová Lucie; Opponent: Mrázová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Zaměstnanecké výhody ve vybrané organizaci 

   Author: Kalina Petr; Supervisor: Škorňová Eva; Opponent: Malá Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-15)
  • Zaměstnatelnost a potenciál lidí nad 50 let 

   Author: Šírlová Nela; Supervisor: Montag Petr; Opponent: Sehnal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)
  • Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

   Author: Králová Lucie; Supervisor: Škorňová Eva; Opponent: Dědičová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-05)
   Tato bakalářská práce se zabývá zaměstnáváním osob se zdravotním postižením. Práce je rozdělena do dvou částí - teoretické a praktické. Teoretická část je tvořena z kapitol, které nejdříve poukazují na změnu ve vnímání ...
  • Zaměstnávání zdravotně postižených osob 

   Author: Jínová Lucie; Supervisor: Cupalová Soňa; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-25)
  • Zavedení adaptačního programu ve firmě XY 

   Author: Svejkovská Barbora; Supervisor: Tureckiová Michaela; Opponent: Pospíchalová Renata
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-10)
   Hlavním cílem této práce je formování adaptačního programu pro společnost XY. Dílčím cílem práce je zavedení příručky pro nové zaměstnance a dne pro nové pracovníky. Pomocí rozhovorů s HR manažerkou a provozní školitelkou ...
  • Zavedení interaktivních tabulí do škol 

   Author: Dušková Helena; Supervisor: Vaněček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-06)
  • Zavedení metodiky Kaizen v SBD POKROK 

   Author: Králová Monika; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Zavedení metodiky Lean Six Sigma 

   Author: Floss Jakub; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Macák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-05)
   Předložená bakalářská práce je věnována tématu zavedení metodiky Lean Six Sigma a jejím předmětem je analýza současné situace společnosti, která chtěla zůstat v anonymitě a z tohoto důvodu si ji pojmenujme AXHouse s.r.o.. ...
  • Záškoláctví na středních školách 

   Author: Doležal Martin; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-04)
   Bakalářská práce na téma Záškoláctví na středních školách je rozdělena na část teoretickou a empirickou. Konkrétně je zaměřena na žáky Střední průmyslové školy stavební a Střední odborné školy elektrotechnické v Plzeňském ...
  • Závislost na internetu a sociálních sítích 

   Author: Cejnar Lukáš; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Cílem bakalářské práce je analýza užívání internetu a sociálních sítí u studentů střední odborné školy stavební a zahradnické. V teoretické části je uveden přehled odborných názorů na problém závislosti na internetu. Obsahem ...
  • Závislost na internetu u středoškoláků 

   Author: Olejníková Martina; Supervisor: Lorenzová Jitka; Opponent: Semrád Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku internetu a internetové závislosti, která je v současné době velmi aktuálním tématem. Teoretická část je zaměřena na problém internetu jako média s možným dopadem na vznik ...
  • Závislost středoškoláků na internetu a sociálních sítích 

   Author: Nováková Helena; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Krejčí Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-12-22)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou žákovských volnočasových aktivit spojených s počítači a internetem u sledovaných subjektů severočeských středních škol, včetně názorů účastníků šetření na možná rizika spojená s těmito ...
  • Závislost studentů ČVUT na internetu a sociálních sítích 

   Author: Nenadálová Šárka; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Krejčí Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-06)
   Bakalářská práce zjišťuje rozsah a zaměření činností spojených s používáním internetu a sociálních sítí, včetně subjektivních pocitů závislosti u vybraného vzorku studentů ČVUT. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou ...
  • Zdravý životní styl studentů středních škol 

   Author: Beran Zdeněk; Supervisor: Vobořilová Jarmila; Opponent: Dobrovská Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-04)
   Práce se zabývá zdravým životním stylem studentů středních škol. Hlavním cílem bakalářské práce je zmapovat zdravý životní styl studentů plzeňských středních škol. Především pak zjistit, do jaké míry život studentů odpovídá ...