Zobrazují se záznamy 898-917 z 937

  • Zabezpečení výuky v terénu z geodézie 

   Autor: Voříšek Pavel; Vedoucí práce: Mrázková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-06)
  • Začínáme s projektováním 

   Autor: Přibylová Gabriela; Vedoucí práce: Mrázková Kateřina; Oponent práce: Čejchanová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Začlenění BIM technologie na středních odborných školách stavebních 

   Autor: Dosedlová Radka; Vedoucí práce: Mrázková Kateřina; Oponent práce: Vaněček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá začleněním BIM technologie na středních odborných školách stavebních pro obor 36-47-M/01Stavebnictví. V teoretické části je nejprve popsán princip a přínosy BIM projektování, poté se práce ...
  • Začlenění předmětu Požární bezpečnost do výuky na středních odborných školách 

   Autor: Havlová Jana; Vedoucí práce: Mrázková Kateřina; Oponent práce: Jenyš Vlastimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Zajišťování finančních zdrojů při zakládání podniku 

   Autor: Drda Daniel; Vedoucí práce: Beran Theodor; Oponent práce: Scholleová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-07)
   Tato práce se zabývá aktuálním problémem obtížného přístupu k finančním zdrojům, se kterým se potýkají začínající podnikatelé. Cílem práce je zhodnocení možností získávání základního kapitálu pro začínající podnikatele v ...
  • Zaměstnanecké benefity a jejich trendy 

   Autor: Chytrá Michaela; Vedoucí práce: Dědičová Lucie; Oponent práce: Mrázová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Zaměstnanecké výhody ve vybrané organizaci 

   Autor: Kalina Petr; Vedoucí práce: Škorňová Eva; Oponent práce: Malá Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-15)
  • Zaměstnatelnost a potenciál lidí nad 50 let 

   Autor: Šírlová Nela; Vedoucí práce: Montag Petr; Oponent práce: Sehnal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)
  • Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

   Autor: Králová Lucie; Vedoucí práce: Škorňová Eva; Oponent práce: Dědičová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-05)
   Tato bakalářská práce se zabývá zaměstnáváním osob se zdravotním postižením. Práce je rozdělena do dvou částí - teoretické a praktické. Teoretická část je tvořena z kapitol, které nejdříve poukazují na změnu ve vnímání ...
  • Zaměstnávání zdravotně postižených osob 

   Autor: Jínová Lucie; Vedoucí práce: Cupalová Soňa; Oponent práce: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-25)
  • Zavedení adaptačního programu ve firmě XY 

   Autor: Svejkovská Barbora; Vedoucí práce: Tureckiová Michaela; Oponent práce: Pospíchalová Renata
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-10)
   Hlavním cílem této práce je formování adaptačního programu pro společnost XY. Dílčím cílem práce je zavedení příručky pro nové zaměstnance a dne pro nové pracovníky. Pomocí rozhovorů s HR manažerkou a provozní školitelkou ...
  • Zavedení interaktivních tabulí do škol 

   Autor: Dušková Helena; Vedoucí práce: Vaněček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-06)
  • Zavedení metodiky Kaizen v SBD POKROK 

   Autor: Králová Monika; Vedoucí práce: Kavan Michal; Oponent práce: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Zavedení metodiky Lean Six Sigma 

   Autor: Floss Jakub; Vedoucí práce: Kavan Michal; Oponent práce: Macák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-05)
   Předložená bakalářská práce je věnována tématu zavedení metodiky Lean Six Sigma a jejím předmětem je analýza současné situace společnosti, která chtěla zůstat v anonymitě a z tohoto důvodu si ji pojmenujme AXHouse s.r.o.. ...
  • Záškoláctví na středních školách 

   Autor: Doležal Martin; Vedoucí práce: Dobrovská Dana; Oponent práce: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-04)
   Bakalářská práce na téma Záškoláctví na středních školách je rozdělena na část teoretickou a empirickou. Konkrétně je zaměřena na žáky Střední průmyslové školy stavební a Střední odborné školy elektrotechnické v Plzeňském ...
  • Závislost na internetu a sociálních sítích 

   Autor: Cejnar Lukáš; Vedoucí práce: Dobrovská Dana; Oponent práce: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Cílem bakalářské práce je analýza užívání internetu a sociálních sítí u studentů střední odborné školy stavební a zahradnické. V teoretické části je uveden přehled odborných názorů na problém závislosti na internetu. Obsahem ...
  • Závislost na internetu u středoškoláků 

   Autor: Olejníková Martina; Vedoucí práce: Lorenzová Jitka; Oponent práce: Semrád Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku internetu a internetové závislosti, která je v současné době velmi aktuálním tématem. Teoretická část je zaměřena na problém internetu jako média s možným dopadem na vznik ...
  • Závislost středoškoláků na internetu a sociálních sítích 

   Autor: Nováková Helena; Vedoucí práce: Dobrovská Dana; Oponent práce: Krejčí Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-12-22)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou žákovských volnočasových aktivit spojených s počítači a internetem u sledovaných subjektů severočeských středních škol, včetně názorů účastníků šetření na možná rizika spojená s těmito ...
  • Závislost studentů ČVUT na internetu a sociálních sítích 

   Autor: Nenadálová Šárka; Vedoucí práce: Dobrovská Dana; Oponent práce: Krejčí Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-06)
   Bakalářská práce zjišťuje rozsah a zaměření činností spojených s používáním internetu a sociálních sítí, včetně subjektivních pocitů závislosti u vybraného vzorku studentů ČVUT. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou ...
  • Zdravý životní styl studentů středních škol 

   Autor: Beran Zdeněk; Vedoucí práce: Vobořilová Jarmila; Oponent práce: Dobrovská Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-04)
   Práce se zabývá zdravým životním stylem studentů středních škol. Hlavním cílem bakalářské práce je zmapovat zdravý životní styl studentů plzeňských středních škol. Především pak zjistit, do jaké míry život studentů odpovídá ...