Provides online access to these documents

 • CTU Publishing Activity (E-materials)
 • CTU Publishing Activity
 • CTU Theses


Electronic materials issued by CTU are organized by following types


CTU publishing activity is centralized for easier access and available in the collection


CTU theses are available in particular organizational units, furthermore divided by theses type (bachelor's, master's, doctoral)

 • Technologie senzorických sítí a akčních členů užitá k minimalizaci rizik jízdy automobilů na pozemních komunikacích 

  Author: Jaromír Tobiška; Supervisor: Votruba Zdeněk; Opponent: Machan Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-17)
  Cílem práce je nalezení kombinace senzorů a akčních členů v systémovém řešení osobního automobilu v 2. stupni autonomního řízení a jejich využití pro minimalizaci rizik v několika aplikačních rovinách. Úvodem se práce ...
 • Pattern Discovery, Learning and Detection in Time Series 

  Author: Martin Ron; Supervisor: Burget Pavel; Opponent: Pellicciari Marcello
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-12)
  Úlohy strojového učení typicky vyžadují velký objem dat pro učení svých modelů. Tato dizeratace se zabývá analýzou časových rad, kterou jsou částým typem dat zaznamenávaných v průmyslu. Cílovou aplíkací jemodelování a ...
 • Use of active power filter to reduce flicker caused by electric arc furnace operation 

  Author: Čerňan M.; Bejvl M.; Simek P.; Valouch V.
  (Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, 2022)
  Effectiveness of using a parallel active power filter to compensate for the flicker of an electric arc furnace, and mitigate the reactive power consumption and terminal voltage variation in the grid is presented and evaluated ...
 • Possibilities of Improving COP of Peltier Cells Operating as a Heat Pump 

  Author: Rimbala J.; Kyncl J.
  (Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, 2022)
  Peltier cell (hereinafter PC) has undergone technological development since it's discovery by Joan C. Peltier in 1834, and from the point of view of theoretical physics they can be considered completely explored. They are ...
 • Magnetic position sensors 

  Author: Ripka P.; Mirzaei M.; Blažek J.
  (IOP Publishing, 2022)
  Magnetic position sensors are popular in industrial and automotive applications since they are robust, resistant to dust and oil, and can be cheap. This was traditionally accompanied by low accuracy. However, new precise ...

View more