Provides online access to these documents

 • CTU Publishing Activity (E-materials)
 • CTU Publishing Activity
 • CTU Theses


Electronic materials issued by CTU are organized by following types


CTU publishing activity is centralized for easier access and available in the collection


CTU theses are available in particular organizational units, furthermore divided by theses type (bachelor's, master's, doctoral)

 • Nové metody měření magnetických polí pro fúzní reaktory 

  Author: Matěj Ivánek; Supervisor: Ďuran Ivan; Opponent: Brotánková Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-04)
  Tato práce se zabývá novými metodami měření magnetických polí pro fúzní reaktory. Hlavním cílem této práce je zkoumání algoritmů, které by mohly sloužit pro zpřesňování měření magnetických polí kombinací signálů z cívek a ...
 • Průvodce nemocemi 

  Author: David Hájek; Supervisor: Aubrecht Petr; Opponent: Ledvinka Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-07)
  Zdravotnictví se potýká se stárnoucí populací a zároveň nedostatkem lékařů. Přitom pacienti disponují chytrými zařízeními, které by mohly pomoci situaci zlepšit. Cílem této práce bude vývoj systému, který bude minimalizovat ...
 • Separace vybraných d-kovů z radioaktivních odpadů 

  Author: Ondřej Holas; Supervisor: Distler Petr; Opponent: Hraníček Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-03)
  Jaderná energetika se vypořádává s řadou omezení. Jedním z hlavních je produkce vyhořelého jaderného paliva, které je radiotoxické po statisíce let v případě jeho uložení. Přepracování paliva přináší spoustu benefitů, mezi ...
 • Separace medicinálních radionuklidů pomocí extrakční chromatografie na diglykolamidy impregnovaném papíře. 

  Author: Klaudia Bátorová; Supervisor: Kozempel Ján; Opponent: Smrček Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-03)
  Táto práca sa zameriava na využitie vynikajúcich extrakčných vlastností diglykolamidov menovite TODGA a iso-TODGA impregnovaných na chromatogra-fickom papieri pre separáciu zmesi rádionuklidov, konkrétne zmesi 90-Sr/90-Y ...
 • Biologické testování cetuximabu značeného 89Zr 

  Author: Lucie Dobiášová; Supervisor: Červenák Jaroslav; Opponent: Sakmár Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-03)
  Tato práce se zabývá testováním cetuximabu značeného pomocí 89Zr, ke značení byl použit chelátor desferrioxamin B squaramid (DFOSq). K přípravě konjugátu cetuximabu s DFOSq byly použity různé molární poměry. Stabilita ...

View more