Czech Technical University Digital Library (hereinafter referred to as CTU DL) is the institutional repository of CTU which is managed and developed by the Central Library of CTU in cooperation with the Computing and Information Centre of CTU.

The repository's purpose is to make the results of research, educational and study activities of all members of the CTU academic community accessible.

The digital library supports open access to information and their sharing with both the research community and the general public. It helps to raise awareness of university activities and to increase its prestige (higher number of readers and citations of CTU authors' publications).

The repository includes above all:

 • university theses and dissertations (ETDs) - Bachelor's, Master's and PhD theses (dissertations), habilitation theses
 • CTU research outputs (e.g. peer-reviewed scientific publications, where it is in accordance with the publishers' rights)
 • other documents created at CTU (e.g. scientific journal Acta Polytechnica, study materials)

Digital library is a part of CTU information infrastructure – it is interconnected with the components of CTU information system (SIS – study information system, CRIS – current research information system, Usermap – user authentication and authorization), library system (Aleph), and e-journal publishing system (Open Journal Systems). Within these processes the data already inserted into CTU information system are reused to a maximum degree.

DL CTU is organized into communities, whose structure corresponds to the organizational structure of CTU (faculties, departments, institutes). Within these communities, the documents are stored in the corresponding collections.

The access to full texts is specified by the author; in some cases, texts may be published only after an embargo period.

Access to full texts, intended only for a limited group of users from CTU academe, is possible after logging with unified CTU Password.

Some of the stored results received public funding, and therefore it is in the public interest to make them available through CTU DL.

If you are a CTU PhD student or employee, and you are interested in making your publications or other documents available via CTU DL, please contact theadministrator.

Select a community to browse its collections.

 • Komplexní systém pro rychlé a spolehlivé nasazení spolupracujících autonomních letounů 

  Author: Vojtěch Spurný; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Belter Dominik
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-13)
  V situacı́ch, kdy je nutné reagovat okamžitě, jako napřı́klad při různých katastrofách, čelı́ záchranáři zvýšeným technickým výzvám. Často musı́ operovat v rozsáhlých oblastech, vzdorovat nestabilnı́mu terénu a obtı́žným ...
 • Hollow-core optical fibers for sensing and communications 

  Author: Komanec, Matěj
  (2021)
  Hollow-core optical fibers represent the state-of-the-art in fiber optics and are on the verge of surpassing the loss performance of standard single-mode fibers in the very near future. Apart from low loss, they bring ...
 • Newsletter ÚK 2021 

  Author: Morysková, Michaela; Tichá, Ludmila
  (2021)
 • Newsletter ÚK 2020 

  Author: Šorejsová, Tereza
  (2020)
 • Teorie silového působení proudící vody na plavidla s využitím metod fyzikálního a matematického modelování 

  Author: Tomáš Kašpar; Supervisor: Fošumpaur Pavel; Opponent: Možiešik Ľudovít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-19)
  Práce se zabývá teorií silového namáhání plavidel vlivem proudící vody v plavebních komorách při přímém plnění plavebních komor středních spádů. Na dvou fyzikálních modelech byly analyzovány a optimalizovány různé varianty ...

View more