Digitální knihovna ČVUT (dále jen DK ČVUT) je institucionální repozitář ČVUT spravovaný a budovaný Ústřední knihovnou ČVUT ve spolupráci s Výpočetním a informačním centrem ČVUT.

Repozitář je budován za účelem zpřístupnění výsledků pedagogické, vědecko-výzkumné a studijní činnosti všech členů akademické obce ČVUT.

Digitální knihovna podporuje otevřený přístup k informacím a jejich sdílení s vědeckou komunitou i širokou veřejností. Napomáhá zvýšení povědomí o činnosti univerzity a zvyšování její prestiže (vyšší čtenost a citovanost publikací autorů ČVUT).

Repozitář obsahuje především:

 • vysokoškolské kvalifikační práce (VŠKP) – bakalářské, diplomové, disertační a habilitační práce
 • publikační činnost akademických pracovníků ČVUT (recenzované vědecké publikace, u kterých to umožňují práva vydavatelů, více na http://knihovna.cvut.cz/cs/podpora-vedy/)
 • jiné dokumenty tvořené na ČVUT (např. vědecký časopis Acta Polytechnica, výukové materiály)

DK ČVUT je součástí informační infrastruktury ČVUT - je propojena s komponentami Informačního systému ČVUT (KOS, V3S, USERMAP), knihovním systémem Aleph a se systémem pro publikování Open Journal System (OJS). V rámci těchto procesů jsou v maximální možné míře využívána data již jednou vložená do IS ČVUT.

DK ČVUT je uspořádána do komunit/podkomunit, jejichž struktura odpovídá organizační struktuře univerzity (fakulty, katedry/ústavy). V rámci těchto podkomunit jsou dokumenty ukládány do odpovídajících kolekcí např. bakalářské a diplomové práce jsou umístěny pod katedrou, na které probíhala obhajoba.

Přístup k plným textům je stanoven autorem; v některých případech mohou být texty publikovány až po časovém embargu.

Přístup k plným textům, určeným pouze omezenému okruhu uživatelů z řad akademické obce ČVUT, je možný po přihlášení jednotným Heslem ČVUT.

Některé z uložených výsledků byly financovány z veřejných zdrojů, a proto je veřejným zájmem je prostřednictvím DK ČVUT zpřístupnit.

Pokud jste pracovníkem nebo doktorandem ČVUT a máte zájem o zveřejnění své publikační činnosti či jiných dokumentů v DK ČVUT, kontaktujte, prosím, jejího správce.

Vyberte komunitu k procházení jejích kolekcí.

 • Newsletter 2/2018 

  Autor: Karlová, Tereza; Kybal, Martin
  (2018)
 • STABILITY OF SYNTHESIZED SILVER NANOPARTICLES IN CITRATE AND MIXED GELATIN/CITRATE SOLUTION 

  Autor: Kavuličová , Jana; Mražíková , Anna; Velgosová , Oksana; Ivánová , Dana; Kubovčíková , Martina
  (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2018)
  The study focuses on an investigation of the influence of both citrate and mixed gelatin/citrate as a reductant and stabilizer on the colloidal stability of silver nanoparticles (AgNPs)synthesized by a chemical reduction ...
 • H2 PERMEATION BEHAVIOR OF Cr2AlC AND Ti2AlC MAX PHASE COATED ZIRCALOY4 BY NEUTRON RADIOGRAPHY 

  Autor: Tang , Chongchong; Grosse Karl, Mirco; Trtik , Pavel; Steinbrück , Martin; Stüber , Michael; Seifert , Hans Jürgen
  (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2018)
  Hydrogen uptake by nuclear fuel claddings during normal operation as well as loss of coolant during design basis and severe accidents beyond design basis has a high safety relevance because hydrogen degrade the mechanical ...
 • AUTOMATIC WINDING GENERATION USING MATRIX REPRESENTATION ANFRACTUS TOOL 10 

  Autor: Ouamara , Daoud; Dubas , Frédéric; Benallal , Mohamed Nadjib; Randi , Sid Ali; Espanet , Christophe
  (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2018)
  This paper describes an original approach dealing with AC/DC winding design in electrical machines. A research software called “ANFRACTUS Tool 1.0”, allowing automatic generation of all windings in multi-phases electrical ...
 • COMPARISON OF ACTUAL GROUND SETTLEMENTS IN TUNNELLING EXCAVATION TO MODEL PREDICTIONS 

  Autor: Saplachidi , Alexandra; Vougioukas , Emmanouil
  (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2018)
  It has been discovered that the underground structures are vulnerable to seismic phenomena mainly due to permanent ground deformations caused by earthquakes rather than the dynamic seismic movement itself. Several models ...

Zobrazit další