Provides online access to these documents

 • CTU Publishing Activity (E-materials)
 • CTU Publishing Activity
 • CTU Theses


Electronic materials issued by CTU are organized by following types


CTU publishing activity is centralized for easier access and available in the collection


CTU theses are available in particular organizational units, furthermore divided by theses type (bachelor's, master's, doctoral)

 • Posledná drevenica v Žbinciach (okr. Michalovce) 

  Author: Volovár M.
  (Česká národopisná společnost, 2023)
  Nateraz posledným pokusom o zachovanie aspoň jednotlivej ukážky stavebnej tradície hrazdených domov na Východoslovenskej nížine bola pamiatková ochrana a obnova roľníckej usadlosti č. 45 v Žbinciach. V príspevku priblížime ...
 • Laboratorní expoziční smyčka s vnitřním přetlakem a korozním zásypem 

  Author: Ohanková M.; Pilsová L.; Andršová I.; Chmela T.; Čmakal J.
  (Západočeská univerzita v Plzni, 2023)
  Příspěvek se zabývá návrhem, realizací a prvními výsledky získanými pomocí laboratorní expoziční smyčky. Jedná se o zařízení pro přípravu degradovaného materiálu, které vyvolává degradaci současným působením teploty, ...
 • A tight lower bound on the minimal dispersion 

  Author: Trödler M.; Volec J.; Vybíral J.
  (Elsevier, 2024)
 • Ke vlivu rostlin na kvalitu vnitřního prostředí z pohledu provozu a ventilace budov. 

  Author: Ondřej Franek; Supervisor: Jarský Čeněk; Opponent: Kabele Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-04-18)
  Tato práce se zabývá unikátním výzkumem vlivu rostlin na kvalitu vnitřního prostředí budov s příznivým dopadem na provozní úspory z pohledu ventilace budov. Práce obsahuje řadu teoretických simulací a jedinečných ověřujících ...
 • Modely strojového učení pro identifikaci vzorů a prediktivní analýzu 

  Author: Zagroz Abdulkhaliq Aziz; Supervisor: Bešťák Robert; Opponent: Kotuliak Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-03-17)
  V posledních desetiletích zaznamenalo množství generovaných dat exponenciální růst. Rychlý růst dat vedl techniky dolování dat k tomu, aby hrály významnou roli při stanovování základních linií, měřítek, cílů, analýzy a ...

View more