Provides online access to these documents

 • CTU Publishing Activity (E-materials)
 • CTU Publishing Activity
 • CTU Theses


Electronic materials issued by CTU are organized by following types


CTU publishing activity is centralized for easier access and available in the collection


CTU theses are available in particular organizational units, furthermore divided by theses type (bachelor's, master's, doctoral)

 • Analýza železobetonových stěn při rázovém zatížení 

  Author: Alena Horská; Supervisor: Kohoutková Alena; Opponent: Vinkler Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-04)
  Tato práce se věnuje studiu idealizací implementovaných ve výpočetních modelech železobetonových stěn zatížených nárazem. První část práce poskytuje všeobecný teoretický přehled o zatížení nárazem a odezvě železobetonových ...
 • Samohojící beton na biologické bázi 

  Author: Hana Schreiberová; Supervisor: Kohoutková Alena; Opponent: Hlobil Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-04)
  Tato disertační práce se věnuje problematice samohojitelného betonu na biologické bázi – cementovému kompozitu, který je za pomoci bakterií a živin přidaných do směsi schopen samovolně zacelovat vzniklé trhliny. Práce ...
 • Proudění v deskových otopných tělesech se zaměřením na optimalizaci distančního kroužku 

  Author: Tomáš Legner; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Kabele Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-20)
  Tato disertační práce se zabývá prouděním v deskových otopných tělesech v závislosti na geometrii vstupního distančního kroužku. Distanční kroužek je nedílnou součástí každého otopného tělesa z technologického hlediska a ...
 • SRS-SBS competition and nonlinear laser energy absorption in a high temperature plasma 

  Author: Shekhanov S.; Tikhonchuk V. T.
  (IOP Publishing, 2021)
  Stimulated Raman and Brillouin scattering of laser radiation in a plasma corona are outstanding issues for the inertial confinement fusion. Stimulated Raman scattering may produce absorption of a significant fraction of ...
 • Characterization of Strain-induced Martensitic Transformation in a Metastable Austenitic Stainless Steel 

  Author: Haušild P.; Davydov V.; Drahokoupil J.; Landa M.; Pilvin P.
  (Elsevier, 2010)
  Kinetics of deformation-induced martensitic transformation in metastable austenitic steel AISI 301 was characterized by several techniques including classical light metallography, scanning electron microscopy, X-ray ...

View more