Czech Technical University Digital Library (hereinafter referred to as CTU DL) is the institutional repository of CTU which is managed and developed by the Central Library of CTU in cooperation with the Computing and Information Centre of CTU.

The repository's purpose is to make the results of research, educational and study activities of all members of the CTU academic community accessible.

The digital library supports open access to information and their sharing with both the research community and the general public. It helps to raise awareness of university activities and to increase its prestige (higher number of readers and citations of CTU authors' publications).

The repository includes above all:

 • university theses and dissertations (ETDs) - Bachelor's, Master's and PhD theses (dissertations), habilitation theses
 • CTU research outputs (e.g. peer-reviewed scientific publications, where it is in accordance with the publishers' rights)
 • other documents created at CTU (e.g. scientific journal Acta Polytechnica, study materials)

Digital library is a part of CTU information infrastructure – it is interconnected with the components of CTU information system (SIS – study information system, CRIS – current research information system, Usermap – user authentication and authorization), library system (Aleph), and e-journal publishing system (Open Journal Systems). Within these processes the data already inserted into CTU information system are reused to a maximum degree.

DL CTU is organized into communities, whose structure corresponds to the organizational structure of CTU (faculties, departments, institutes). Within these communities, the documents are stored in the corresponding collections.

The access to full texts is specified by the author; in some cases, texts may be published only after an embargo period.

Access to full texts, intended only for a limited group of users from CTU academe, is possible after logging with unified CTU Password.

Some of the stored results received public funding, and therefore it is in the public interest to make them available through CTU DL.

If you are a CTU PhD student or employee, and you are interested in making your publications or other documents available via CTU DL, please contact theadministrator.

Select a community to browse its collections.

 • Rozpoznávání spontánní řeči na bázi artikulačních příznaků 

  Author: Petr Mizera; Supervisor: Pollák Petr; Opponent: Psutka Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
  Předložená disertační práce se zabývá možnými aplikacemi artikulačních příznaků (AF) v úloze rozpoznávání řeči s užším zaměřením na zlepšení rozpoznávání spontánní a neformální řeči pro češtinu. Zejména řeč vytvořená při ...
 • Zlepšení zpracování ADS-B signálu v obtížném prostředí 

  Author: Pavel Puričer; Supervisor: Kovář Pavel; Opponent: Bezoušek Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
  Předkládaná práce se zaměřuje na stanovení a popis základních principů detekce, příjmu a zpracování radarových signálů se zvláštním zaměřením na signály systému ADS-B vysílané ve formátu Mode S extended squitter. Příjem ...
 • Driver Modelling lmprovement and Drive Cycle Generation 

  Author: Petr Cink; Supervisor: MAE supervisor; Opponent: MAE opponent
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-10-02)
  Driver Modelling lmprovement and Drive Cycle Generation
 • Modelování nákladů na celoživotní cyklus nanomateriálů 

  Author: Miroslav Prajer; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Hájek Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-25)
  Nanotechnologie jako v současnosti jedna z nejprogresivněji se rozvíjející oblastí lidského bádání nabízí příležitost pro rozvoj četných aplikací nanočástic v koncových produktech. Stále větší spotřeba nanočástic v měřítku ...
 • Full-time and full-authority vehicle advance control system design techniques 

  Author: Haniš, Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Fakulta elektrotechnická, 2019)
  This habilitation thesis is focused on Full-time Full-authority vehicle (motion) control system design methodologies and their applications, mainly in the automotive domain. The technology is well known in aerospace and ...

View more