Provides online access to these documents

 • CTU Publishing Activity (E-materials)
 • CTU Publishing Activity
 • CTU Theses


Electronic materials issued by CTU are organized by following types


CTU publishing activity is centralized for easier access and available in the collection


CTU theses are available in particular organizational units, furthermore divided by theses type (bachelor's, master's, doctoral)

 • Měření a monitorování spotřeby energie v letectví: Diagnostika a detekce degradací 

  Author: Ondřej Hanuš; Supervisor: Šmíd Radislav; Opponent: Bréda Róbert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
  Detekce a diagnostika závad jsou důležitými prvky monitorovacích systémů. Jejich hlavním úkolem je zvýšit bezpečnost a spolehlivost sledovaného zařízení a včasně vyhodnotit jeho neobvyklé chování. V posledních desetiletích ...
 • Větrné turbíny s vertikální osou pro decentralizovanou energetiku 

  Author: Jan Kalousek; Supervisor: Špale Jan; Opponent: Novotný Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-25)
  Tato bakalářská práce se věnuje návrhu větrné turbíny s vertikální osou rotace malého výkonu určenou pro experimentální měření v aerodynamickém tunelu. Čtenář je nejprve obeznámen s obnovitelnými a neobnovitelnými zdroji ...
 • Meziokruh fúzní elektrárny pro vyrovnávání pulzního režimu fúzního reaktoru 

  Author: Jan Loskot; Supervisor: Entler Slavomír; Opponent: Cihlář Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-25)
  Teoretická část této bakalářské práce se skládá z rešerše výzkumu termojaderné fúze, jejích problémů a možných trendů do budoucna. Dále obsahuje rešerši vybraných variant odvodu tepla z fúzního reaktoru do meziokruhu v ...
 • Nanotechnologie pro energetiku a jejich perspektiva ve fotovoltaice 

  Author: Martin Homola; Supervisor: Novotný Václav; Opponent: Špale Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-25)
  Práce se zabývá nanotechnologiemi v energetice a jejich perspektivou ve fotovoltaice. První část se zabývá aplikací nanotechnologií ve výrobě, skladování, distribuci a použití energie. Ve druhé části bylo provedeno porovnání ...
 • Využití aditivní výroby kovů pro solné reaktory 

  Author: Matěj Tyc; Supervisor: Cihlář Michal; Opponent: Novotný Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-25)
  Teoretická část této bakalářské práce se zaměřuje na popis aktuálního výzkumu v oblasti solných reaktorů. Druhá polovina teoretické části pak shrnuje kovové aditivní metody. V praktické části se korozně porovnávají materiály ...

View more