Czech Technical University Digital Library (hereinafter referred to as CTU DL) is the institutional repository of CTU which is managed and developed by the Central Library of CTU in cooperation with the Computing and Information Centre of CTU.

The repository's purpose is to make the results of research, educational and study activities of all members of the CTU academic community accessible.

The digital library supports open access to information and their sharing with both the research community and the general public. It helps to raise awareness of university activities and to increase its prestige (higher number of readers and citations of CTU authors' publications).

The repository includes above all:

 • university theses and dissertations (ETDs) - Bachelor's, Master's and PhD theses (dissertations), habilitation theses
 • CTU research outputs (e.g. peer-reviewed scientific publications, where it is in accordance with the publishers' rights)
 • other documents created at CTU (e.g. scientific journal Acta Polytechnica, study materials)

Digital library is a part of CTU information infrastructure – it is interconnected with the components of CTU information system (SIS – study information system, CRIS – current research information system, Usermap – user authentication and authorization), library system (Aleph), and e-journal publishing system (Open Journal Systems). Within these processes the data already inserted into CTU information system are reused to a maximum degree.

DL CTU is organized into communities, whose structure corresponds to the organizational structure of CTU (faculties, departments, institutes). Within these communities, the documents are stored in the corresponding collections.

The access to full texts is specified by the author; in some cases, texts may be published only after an embargo period.

Access to full texts, intended only for a limited group of users from CTU academe, is possible after logging with unified CTU Password.

Some of the stored results received public funding, and therefore it is in the public interest to make them available through CTU DL.

If you are a CTU PhD student or employee, and you are interested in making your publications or other documents available via CTU DL, please contact theadministrator.

Select a community to browse its collections.

 • Výpočtové modely vlastností hybridních kompozitních struktur 

  Author: Zdeněk Pošvář; Supervisor: Růžička Milan; Opponent: Cabrnoch Bohuslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-18)
  Předkládaná disertační práce „Výpočtové modely vlastností hybridních kompozitních struktur“ se zabývá problematikou určení mechanických vlastností hybridních kompozitních profilů. Profily z kompozitních materiálů se v ...
 • Dlouhodobá reidentifikace lidí ve videu 

  Author: Martina Tichá; Supervisor: Čermák Jiří; Opponent: Fiedler David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-23)
  Úloha reidentifikace osob z videa je předmětem výzkumu po mnoho let, jelikož informace, které jsou běžně používány k identifikaci lidí, nejsou vždy k dispozici. Současné přístupy k reidentifikaci osob jsou většinou zaměřeny ...
 • Učení optického toku bez učitele 

  Author: Tomáš Novák; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Svoboda Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-23)
  Konvoluční neuronové sítě v současnosti dominují odhadu optického toku. Metody učení neuronových sítí se dělí do tří skupin: učení s učitelem, které používá vstupy s požadovanými výstupy, učení bez učitele, které vyžaduje ...
 • Role architekta v řešení společenského začleňování mladých lidí ohrožených bezdomovectvím 

  Author: Karolína Kripnerová; Supervisor: Hlaváček Dalibor; Opponent: Kratochvíl Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-16)
  Bezdomovectví je společenský problém, který vyžaduje komplexní řešení, na kterém se bude podílet tým odborníků. Je nutné se zabývat jako rovinou personální (sociální, sociologickou), právní, ale i prostorovou. Jaké prostředí ...
 • Analýza vlivu pilota na modální parametry soustavy řízení lehké letecké konstrukce 

  Author: Tomáš Sommer; Supervisor: Slavík Svatomír; Opponent: Šika Zbyněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-16)
  Předkládaná disertační práce „Analýza vlivu pilota na modální parametry soustavy řízení lehké letecké konstrukce“ se zabývá problematikou určení mechanických vlastností hybridních kompozitních profilů. Profily z kompozitních ...

View more