Czech Technical University Digital Library (hereinafter referred to as CTU DL) is the institutional repository of CTU which is managed and developed by the Central Library of CTU in cooperation with the Computing and Information Centre of CTU.

The repository's purpose is to make the results of research, educational and study activities of all members of the CTU academic community accessible.

The digital library supports open access to information and their sharing with both the research community and the general public. It helps to raise awareness of university activities and to increase its prestige (higher number of readers and citations of CTU authors' publications).

The repository includes above all:

 • university theses and dissertations (ETDs) - Bachelor's, Master's and PhD theses (dissertations), habilitation theses
 • CTU research outputs (e.g. peer-reviewed scientific publications, where it is in accordance with the publishers' rights)
 • other documents created at CTU (e.g. scientific journal Acta Polytechnica, study materials)

Digital library is a part of CTU information infrastructure – it is interconnected with the components of CTU information system (SIS – study information system, CRIS – current research information system, Usermap – user authentication and authorization), library system (Aleph), and e-journal publishing system (Open Journal Systems). Within these processes the data already inserted into CTU information system are reused to a maximum degree.

DL CTU is organized into communities, whose structure corresponds to the organizational structure of CTU (faculties, departments, institutes). Within these communities, the documents are stored in the corresponding collections.

The access to full texts is specified by the author; in some cases, texts may be published only after an embargo period.

Access to full texts, intended only for a limited group of users from CTU academe, is possible after logging with unified CTU Password.

Some of the stored results received public funding, and therefore it is in the public interest to make them available through CTU DL.

If you are a CTU PhD student or employee, and you are interested in making your publications or other documents available via CTU DL, please contact theadministrator.

Select a community to browse its collections.

 • PHOTONIC CRYSTAL FIBERS : OPTIMIZATION FOR TELECOMMUNICATION PURPOSES 

  Author: Zelený, Richard; Supervisor: Lucki, Michal
  (2015)
  Photonic crystal bers are optical waveguides based on a periodic air-glass structure o ering higher design exibility compared to that of standard single-mode bers. On one hand, such bers allow for extremely tight ...
 • Industriální topografie/Průmyslové dědictví a role akademické sféry 

  Author: Vorlík, Petr
  (Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT (http://vcpd.cvut.cz/industrialni-topografie-prumyslove-dedictvi-a-role-akademicke-sfery/), 2015)
  Metodika mapuje základní možnosti zapojení akademické sféry do procesu dokumentace, vyhodnocování, osvěty a záchrany průmyslového dědictví. Sleduje zejména postupy, ověřené dlouholetou zkušeností působení Výzkumného centra ...
 • Vehicle routing problem, jeho varianty a metody řešení 

  Author: Polívka Michal; Supervisor: Valla Tomáš; Opponent: Konfršt Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
  Tato práce studuje Vehicle Routing Problem (VRP) a jeho varianty. Pro kapacitní verzi problému (CVRP) implementujeme varianty používaných algoritmů a jako naše řešení navrhneme a implementujeme modifikaci dvou local search ...
 • Systém pro párování nabídek a poptávek postavený na čistém objektovém paradigma 

  Author: Balda Michal; Supervisor: Pergl Robert; Opponent: Ryant Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
  Tato práce se zabývá analýzou, návrhem, implementací a otestováním portálu, který zjednoduší proces hledání a přihlašování pracovníků na krátkodobé práce. K vývoji používá čistě objektovou platformu Pharo Smalltalk a webový ...
 • Crawler zaměřený na sběr Web API dokumentace 

  Author: Šmolík Jiří; Supervisor: Dojčinovski Milan; Opponent: Špaček Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
  Diplomová práce se zabývá sběrem a analýzou dokumentací webových API zaměřeným crawlerem, který na Internetu hledá dokumenty odpovídající uživatelem zadané frázi. Následně o každém sesbíraném dokumentu rozhodne, zda je API ...

View more