Provides online access to these documents

 • CTU Publishing Activity (E-materials)
 • CTU Publishing Activity
 • CTU Theses


Electronic materials issued by CTU are organized by following types


CTU publishing activity is centralized for easier access and available in the collection


CTU theses are available in particular organizational units, furthermore divided by theses type (bachelor's, master's, doctoral)

 • Teorie Shared Space a její průmět do architektonické a urbanistické tvorby. 

  Author: Anton Ostakh; Supervisor: Fialová Irena; Opponent: Kováč Bohumil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-14)
  Ulice představují zhruba 80 % veřejného prostoru ve městech (CIHT, 2018). Na silnicích a dálnicích je pohyb vozidel často důležitější, a tak požadavky uživatelů aut zde mohou mít prioritu. Existují ale také místa, tzv. ...
 • Reprezentace architektonické tvorby ve fotografii 

  Author: Václav Šedý; Supervisor: Dulla Matúš; Opponent: Fialová Irena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-14)
  Historie architektury přesahuje o mnoho tisíceletí dějiny fotografie. Snahy člověka o vyjádření myšlenek prostřednictvím obrazů jsou ale stejně dávné jako potřeba najít obyvatelné prostory nebo vytvářet bezpečné přístřeší. ...
 • Townhouse v kontextu českého prostředí 

  Author: Erik Petrus; Supervisor: Tichý David; Opponent: Pelčák Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-13)
  Tématem práce je představení „townhousů“ jako určitého druhu individuálního bydlení v městském prostředí. Townhouse je typ rodinného, vyššího městského řadového domu s více obytnými místnostmi. Obvykle se třemi a více ...
 • Fuzzy množiny ve stochastickém modelování 

  Author: Pavel Provinský; Supervisor: Nagy Ivan; Opponent: Matoušek Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-20)
  Tento text zavádí floppy logiku, což je nová mnohohodnotová logika. Floppy logika konzistentně propojuje fuzzy množiny s teorií pravděpodobnosti. Mezi nejdůležitější výsledky této práce patřídůkaz, že všechny výrazy ...
 • Bezpečnostní a asistenční systémy vozidel 

  Author: Vojtěch Rulc; Supervisor: Votruba Zdeněk; Opponent: Palčák František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-17)
  Předmětem této práce je představení nové třívrstvé metodiky pro posuzování bezpečnosti asistenčních systémů. V 1. úrovni jsou funkce navrženy na základě realistických předpokladů týkajících se běžných dopravních situací a ...

View more