Digitální knihovna ČVUT (dále jen DK ČVUT) je institucionální repozitář ČVUT spravovaný a budovaný Ústřední knihovnou ČVUT ve spolupráci s Výpočetním a informačním centrem ČVUT.

Repozitář je budován za účelem zpřístupnění výsledků pedagogické, vědecko-výzkumné a studijní činnosti všech členů akademické obce ČVUT.

Digitální knihovna podporuje otevřený přístup k informacím a jejich sdílení s vědeckou komunitou i širokou veřejností. Napomáhá zvýšení povědomí o činnosti univerzity a zvyšování její prestiže (vyšší čtenost a citovanost publikací autorů ČVUT).

Repozitář obsahuje především:

 • vysokoškolské kvalifikační práce (VŠKP) – bakalářské, diplomové, disertační a habilitační práce
 • publikační činnost akademických pracovníků ČVUT (recenzované vědecké publikace, u kterých to umožňují práva vydavatelů, více na http://knihovna.cvut.cz/cs/podpora-vedy/)
 • jiné dokumenty tvořené na ČVUT (např. vědecký časopis Acta Polytechnica, výukové materiály)

DK ČVUT je součástí informační infrastruktury ČVUT - je propojena s komponentami Informačního systému ČVUT (KOS, VVVS, USERMAP), knihovním systémem Aleph a se systémem pro publikování Open Journal System (OJS). V rámci těchto procesů jsou v maximální možné míře využívána data již jednou vložená do IS ČVUT.

DK ČVUT je uspořádána do komunit/podkomunit, jejichž struktura odpovídá organizační struktuře univerzity (fakulty, katedry/ústavy). V rámci těchto podkomunit jsou dokumenty ukládány do odpovídajících kolekcí např. bakalářské a diplomové práce jsou umístěny pod katedrou, na které probíhala obhajoba.

Přístup k plným textům je stanoven autorem; v některých případech mohou být texty publikovány až po časovém embargu.

Přístup k plným textům, určeným pouze omezenému okruhu uživatelů z řad akademické obce ČVUT, je možný po přihlášení jednotným Heslem ČVUT.

Některé z uložených výsledků byly financovány z veřejných zdrojů, a proto je veřejným zájmem je prostřednictvím DK ČVUT zpřístupnit.

Pokud jste pracovníkem nebo doktorandem ČVUT a máte zájem o zveřejnění své publikační činnosti či jiných dokumentů v DK ČVUT, kontaktujte, prosím, jejího správce.

Vyberte komunitu k procházení jejích kolekcí.

 • Modely podmíněné pravděpodobnosti v dopravě 

  Autor: Šinkovec Petr; Vedoucí práce: Drchal Jan; Oponent práce: Kubalík Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
  Modely podmíněné pravděpodobnosti v dopravě jsou základní součástí popisu multiagentních systémů s aplikací v reálném světě. Tyto modely se uplatňují při simulacích širokého spektra záležitostí v dopravní infrastruktuře. ...
 • Využití rekurentních sítí pro rozpoznávání textu v obraze 

  Autor: Moravová Alena; Vedoucí práce: Šochman Jan; Oponent práce: Flach Boris
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
  Rozpoznávání textu patří mezi klasické problémy počítačového zpracování obrazu. Úloha se skládá ze dvou částí: detekce textu v obrazu a klasifikace detekovaného textu. Během detekce textu jsou nalezeny výseky obrazu ...
 • Hodnocení kvality obrazu mluvčího znakového jazyka 

  Autor: Bashkatova Daria; Vedoucí práce: Bernas Martin; Oponent práce: Švachula Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
  Tato bakalářská práce se ve svém teoretickém základu věnuje rozebíraní modelu lidského zrakového systému HVS, který je brán v úvahu navrhovanou metodou hodnocení kvality obrazu znakového mluvčího. Po zkoumání celého přehledu ...
 • Bezpečnostní analýza průmyslového kontrolního systému 

  Autor: Német Marcel; Vedoucí práce: Wespi Andreas; Oponent práce: G S
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-17)
  Priemyselné kontrolné systémy majú dôležitú úlohu v mnohých nenahraditeľných systémoch ako sú napríklad elektrárne, čističky vôd alebo ropovody. Bezpečnosť týchto systémov si nepochybne zaslúži pozornosť, no nasadzovanie ...
 • Analýza spánkových polysomnografických dat pokročilými algoritmy zpracování signálu 

  Autor: Cháberová Jana; Vedoucí práce: Mládek Arnošt; Oponent práce: Bělobrádek Radim
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-12-20)
  Tato diplomová práce se zabývá komplexní problematikou spánkové medicíny, se zaměřením především na diagnostiku spánkových poruch pomocí polysomnografie. První část pokrývá základy fyziologie i patofyziologie spánku, ...

Zobrazit další