Provides online access to these documents

 • CTU Publishing Activity (E-materials)
 • CTU Publishing Activity
 • CTU Theses


Electronic materials issued by CTU are organized by following types


CTU publishing activity is centralized for easier access and available in the collection


CTU theses are available in particular organizational units, furthermore divided by theses type (bachelor's, master's, doctoral)

 • Dynamika křivek v rovině a prostoru a její aplikace 

  Author: Jiří Minarčík; Supervisor: Beneš Michal; Opponent: Ševčovič Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-05-12)
  Tato práce se zaměřuje na geometrické toky křivek ve třírozměrném eukleidovském prostoru, téma, které je často zastíněno studiem vyšších dimenzí nebo intrinzických toků. Práce představuje analytické a topologické pokroky, ...
 • Systém dynamického řízení a zabezpečení železniční dopravy 

  Author: Petr Koutecký; Supervisor: Leso Martin; Opponent: Fuchs Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-19)
  Disertační práce se zabývá problematikou řízení a zabezpečení železničního provozu. Nejprve jsou v práci popsány a analyzovány v souvislostech prvky současného systémového řízení a zabezpečení železničního provozu (zejména ...
 • 1-pT noise fluxgate magnetometer for geomagnetic measurements and unshielded magnetocardiography 

  Author: Janošek M.; Butta M.; Dressler M.; Saunderson E.; Novotný D.; Fourie C.
  (IEEE, 2020)
  We present the development of a low-noise, fundamental-mode, orthogonal fluxgate magnetometer with four amorphous, annealed ferromagnetic wires. The 1-Hz noise obtained in open-loop and closed-loop is as low as 0.75 and ...
 • Reduction of magnetic noise limits of orthogonal fluxgate sensor 

  Author: Dressler M.; Janošek M.; Butta M.
  (American Institute of Physics, 2021)
  We have further lowered the white noise of an orthogonal fluxgate to about 0.3 pT/√Hz @ 8 Hz. So far, this is the lowest noise reported for a fluxgate magnetometer. The noise reduction was achieved by introducing a JFET ...
 • Parallel Fluxgate Magnetometers 

  Author: Janošek M.
  (Springer, 2016)
  This chapter gives a brief overview of parallel fluxgate development, technology and performance. Starting from theoretical background through derivation of fluxgate gating curves, the fluxgate sensor is explained on its ...

View more