Provides online access to these documents

 • CTU Publishing Activity (E-materials)
 • CTU Publishing Activity
 • CTU Theses


Electronic materials issued by CTU are organized by following types


CTU publishing activity is centralized for easier access and available in the collection


CTU theses are available in particular organizational units, furthermore divided by theses type (bachelor's, master's, doctoral)

 • Regarding the quality of disparity estimation from distorted light fields 

  Author: Zizien A.; Fliegel K.
  (Elsevier B.V., 2022)
  Recent developments in the field of plenoptic imaging have directly coincided with standardisation efforts. Such efforts are in no small part reliant on quality evaluations. For traditional imaging modalities, such as ...
 • Studium dominantních vlivů ovlivňujících formování mělkého podpovrchového odtoku na malých povodích 

  Author: Jakub Jeřábek; Supervisor: Zumr David; Opponent: Kodešová Radka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-11-26)
  Na zemědělských povodích dochází vlivem agrotechnických operací k rychlým změnám hydraulických vlastností půd v ornici, vzniku kolejových řádků a zhutňování půdy v podorničí. Zatímco kolejové řádky ovlivňují směrování ...
 • Marginalizing Sample Consensus 

  Author: Baráth D.; Nosková J.; Matas J.
  (IEEE Computer Society Press, 2022)
  A new method for robust estimation, MAGSAC++, is proposed. It introduces a new model quality (scoring) function that does not make inlier-outlier decisions, and a novel marginalization procedure formulated as an M-estimation ...
 • NUMERICKÁ ANALÝZA METODY SPŘAŽENÍ SMYKOVÝMI OZUBY PRO DŘEVO-UHPC KOMPOZITNÍ MOSTNÍ KONSTRUKCE 

  Author: Petr Kněž; Supervisor: Tej Petr; Opponent: Pukl Radomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-11-18)
  V rámci disertační práce jsem se soustředil na numerickou analýzu metody spřažení smykovými ozuby pro kombinaci dřeva a ultra-vysokohodnotného betonu (UHPC či UHPFRC) pro kompozitní mostní konstrukce. Tento typ spřažení ...
 • SPÁRY MEZI SEGMENTY MOSTŮ Z VELMI-VYSOKOHODNOTNÝCH BETONŮ (UHPFRC) 

  Author: Jan Mourek; Supervisor: Tej Petr; Opponent: Pukl Radomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-11-18)
  Výstavba mostů segmentovou technologií nabízí rychlou a efektivní alternativu k standardním řešením budování konstrukcí klasickými metodami. Výhodou je zejména minimalizace stavebních procesů na staveništi úzce spojená s ...

View more