Provides online access to these documents

 • CTU Publishing Activity (E-materials)
 • CTU Publishing Activity
 • CTU Theses


Electronic materials issued by CTU are organized by following types


CTU publishing activity is centralized for easier access and available in the collection


CTU theses are available in particular organizational units, furthermore divided by theses type (bachelor's, master's, doctoral)

 • Vektorové řízení asynchronního motoru se zahrnutými nelinearitami a změnou parametrů 

  Author: Ondřej Lipčák; Supervisor: Chomát Miroslav; Opponent: Novák Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-02)
  Přestože jsou na trhu k dispozici účinnější stroje než asynchronní motor (AM), jako např. synchronní stroje s permanentními magnety, AM stále zůstává celosvětově nejpoužívanějším typem stroje v pohonech s proměnnými otáčkami ...
 • A chemiresistive sensor array based on polyaniline nanocomposites and machine learning classification 

  Author: Kroutil J.; Laposa A.; Ahmad A.; Voves J.; Povolný V.; Klimsa L.; Davydova M.; Husák M.
  (Beilstein-Institut zur Förderung der Chemischen Wissenschaften, 2022)
  The selective detection of ammonia (NH3), nitrogen dioxide (NO2), carbon oxides (CO2 and CO), acetone ((CH3)2CO), and toluene (C6H5CH3) is investigated by means of a gas sensor array based on polyaniline nanocomposites. ...
 • Testbed for thermal and performance analysis in MPSoC systems 

  Author: Sojka M.; Benedikt O.; Hanzálek Z.; Zaykov P.
  (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 2020)
  Many modern computing platforms in the safety-critical domains are based on heterogeneous Multiprocessor System-on-Chip (MPSoC). Such computing platforms are expected to guarantee high-performance within a strict thermal ...
 • Scientific Literacy in the Curriculum of the Czech Republic and Its Development in Chemistry Classes 

  Author: Distler P.; Teplý P.
  (Sakarya University, 2016)
  The first part of the contribution deals with a theme of the Czech curriculum and scientific literacy. The Czech curricular system is described, following by the relationship between the Czech curricular documents and a ...
 • Vzdělávací 3D modely Corinth a jejich využití ve výuce chemie a ostatních přírodovědných předmětů 

  Author: Teplá M.; Teplý P.; Distler P.; Smějkal P.
  (Česká společnost chemická, 2021)
  Výuka chemie i dalších přírodovědných předmětů se potýká s potřebou vizualizace nemalé části vzdělávacího obsahu. Jednou z nových vizualizačních pomůcek je aplikace Corinth, která se v současné době obsahuje přibližně 1 ...

View more