Czech Technical University Digital Library (hereinafter referred to as CTU DL) is the institutional repository of CTU which is managed and developed by the Central Library of CTU in cooperation with the Computing and Information Centre of CTU.

The repository's purpose is to make the results of research, educational and study activities of all members of the CTU academic community accessible.

The digital library supports open access to information and their sharing with both the research community and the general public. It helps to raise awareness of university activities and to increase its prestige (higher number of readers and citations of CTU authors' publications).

The repository includes above all:

 • university theses and dissertations (ETDs) - Bachelor's, Master's and PhD theses (dissertations), habilitation theses
 • CTU research outputs (e.g. peer-reviewed scientific publications, where it is in accordance with the publishers' rights)
 • other documents created at CTU (e.g. scientific journal Acta Polytechnica, study materials)

Digital library is a part of CTU information infrastructure – it is interconnected with the components of CTU information system (SIS – study information system, CRIS – current research information system, Usermap – user authentication and authorization), library system (Aleph), and e-journal publishing system (Open Journal Systems). Within these processes the data already inserted into CTU information system are reused to a maximum degree.

DL CTU is organized into communities, whose structure corresponds to the organizational structure of CTU (faculties, departments, institutes). Within these communities, the documents are stored in the corresponding collections.

The access to full texts is specified by the author; in some cases, texts may be published only after an embargo period.

Access to full texts, intended only for a limited group of users from CTU academe, is possible after logging with unified CTU Password.

Some of the stored results received public funding, and therefore it is in the public interest to make them available through CTU DL.

If you are a CTU PhD student or employee, and you are interested in making your publications or other documents available via CTU DL, please contact theadministrator.

Select a community to browse its collections.

 • Zvyšování konkurenční schopnosti pomocí metody LCC v oblasti železniční dopravy 

  Author: Jan Vogl; Supervisor: Moos Petr; Opponent: Cempírek Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-12-12)
  Tato disertační práce se zabývá problematikou analýzy nákladů životního cyklu železničních kolejových vozidel. Disertační práce poskytuje manažerům novou aplikovatelnou metodiku analýzy nákladů životního cyklu kolejových ...
 • Numerické modelování auxetických struktur 

  Author: Petr Koudelka; Supervisor: Jiroušek Ondřej; Opponent: Keršner Zbyněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-11-15)
  Disertační práce je zaměřena na numerické modelování mechanické odezvy auxetických struktur, porézních meta-materiálů s negativním Poissonovým číslem, při namáhání jednoosým tlakem. Vzhledem k použití těchto struktur zejména ...
 • Využití moderních inteligentních dopravních systémů při řešení dopravy v klidu 

  Author: Jan Šilar; Supervisor: Kocourek Josef; Opponent: Dont Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-11-22)
  Disertační práce se zabývá problematikou dopravy v klidu. Primárním cílem je nalezení vhodných způsobů, které by vedly ke zefektivnění systému dopravy v klidu. Zejména se jedná o zlepšení informovanosti řidičů za účelem ...
 • Materiály s odezvou citlivou na rychlost deformace pro pohlcování nárazové energie 

  Author: Tomáš Doktor; Supervisor: Jiroušek Ondřej; Opponent: Rusnáková Soňa
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-12-13)
  Disertační práce se zabývá měřením mechanické odezvy poréznich kovových materiálů (pěn a periodických struktur) za vysokých rychlostí deformace a možnostmi zbývšení schopnosti pohlcení nárazové energie pomocí polymerní ...
 • Rizika spojená s pozemními komunikacemi 

  Author: Procházková D.; Procházka J.
  (Czech Technical University in Prague, 2021)
  Publikace se zabývá částí dopravní infrastruktury, která je součástí kritické in-frastruktury České republiky. Jde o pozemní komunikace (silnice a železnice) a jejich kritické položky. Jsou sledována rizika všeho druhu a ...

View more