Provides online access to these documents

 • CTU Publishing Activity (E-materials)
 • CTU Publishing Activity
 • CTU Theses


Electronic materials issued by CTU are organized by following types


CTU publishing activity is centralized for easier access and available in the collection


CTU theses are available in particular organizational units, furthermore divided by theses type (bachelor's, master's, doctoral)

 • Odhad stavu a detekce chyb se sníženou citlivostí chyb na parametry 

  Author: Jaroslav Tabaček; Supervisor: Havlena Vladimír; Opponent: Straka Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-20)
  Táto dizertačná práca rozširuje teóriu filtrovania so zníženou citlivosťou, tzv. desenzitizované filtrovanie. Desenzitizované filtrovanie je efektívny prístup k odhadovaniu stavu systémov s neurčitými parametrami. Stochastický ...
 • Vliv nekonvenčních metod tepelného zpracování na užitné vlastnosti vybraných nástrojových ocelí 

  Author: Martin Kuřík; Supervisor: Sobotová Jana; Opponent: Kasl Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-03-18)
  V rámci předkládané práce byl studován vliv vybraných parametrů tepelného zpracování na strukturu a vlastnosti nástrojové oceli pro práci za studena připravené práškovou metalurgií. Sledovanými ocelemi byly ASP 2023 a ASP ...
 • Posuzování historické, architektonické a konstrukční hodnoty zděných klenbových silničních mostů 

  Author: Panaček M.; Fajman P.; Řeřicha P.; Máca J.; Záruba Pfeffermann J.; Hrdoušek V.; Šafář R.; Jiřikovský T.; Křemen T.; Jakubec P.
  (2022)
  Cílem metodiky je aby se stala pomocným nástrojem pro správné rozhodování a péči o historické zděné klenbové mosty sloužící v naší dopravní síti a přispěla k jejich záchraně. Měla by pomoci dokázat rozpoznat a správně ...
 • Posuzování historické, architektonické a konstrukční hodnoty betonových klenbových a obloukových silničních mostů. 

  Author: Šafář R.; Fajman P.; Hlavničková V.; Hrdoušek V.; Jiřikovský T.; Křemen T.; Máca J.; Panáček M.; Svoboda M.; Včelová H.; Záruba J.
  (2022)
  Hlavním účelem této metodiky je ochrana a zachování hodnotných historických mostů - zaměřena je na betonové klenbové a obloukové mosty pozemních komunikací. Sloužit by měla především majitelům a správcům mostů, pracovníkům ...
 • Metodika principů sanace stavebních objektů kulturního dědictví 

  Author: Balík L.; Nedvědová K.; Šimůnek I.; Kudrnáčová L.; Bolom-Kotari S.
  (2022)
  Cílem předložené metodiky je shrnutí sanačních principů, které lze uplatnit v rámci oprav historických objektů. Metodika definuje základní vlivy, které ovlivňují přístup k sanaci a zároveň specifikuje jednotlivé kroky, ...

View more