Now showing items 1172-1191 of 1228

  • Work life balance jako faktor motivace zaměstnanců 

   Author: Lucie Martinů; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Cupalová Soňa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
   Bakalářská práce se zabývá tématem work-life balance jako novodobým trendem a jeho vlivu na spokojenost a motivaci zaměstnanců v pracovním prostředí. V první části práce jsou objasněny pojmy “motivace“ a “work-life balance“, ...
  • Zabezpečení výuky v terénu z geodézie 

   Author: Voříšek Pavel; Supervisor: Mrázková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-06)
  • Začínáme s projektováním 

   Author: Přibylová Gabriela; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Čejchanová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Začlenění BIM technologie na středních odborných školách stavebních 

   Author: Dosedlová Radka; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Vaněček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá začleněním BIM technologie na středních odborných školách stavebních pro obor 36-47-M/01Stavebnictví. V teoretické části je nejprve popsán princip a přínosy BIM projektování, poté se práce ...
  • Začlenění předmětu Požární bezpečnost do výuky na středních odborných školách 

   Author: Havlová Jana; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Jenyš Vlastimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Zajišťování finančních zdrojů při zakládání podniku 

   Author: Drda Daniel; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Scholleová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-07)
   Tato práce se zabývá aktuálním problémem obtížného přístupu k finančním zdrojům, se kterým se potýkají začínající podnikatelé. Cílem práce je zhodnocení možností získávání základního kapitálu pro začínající podnikatele v ...
  • Zaměstnanecké benefity a jejich trendy 

   Author: Chytrá Michaela; Supervisor: Dědičová Lucie; Opponent: Mrázová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Zaměstnanecké benefity a jejich využívání 

   Author: Karolína Uzdařová; Supervisor: Jirkovská Blanka; Opponent: Zelený Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zaměstnaneckých benefitů. Cílem práce je teoretické zmapování tématu zaměstnaneckých benefitů a jejich zhodnocení včetně sepsání interní směrnice o využívání benefitů pro ...
  • Zaměstnanecké benefity a péče o zaměstnance 

   Author: Petra Matysová; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-06)
   Bakalářská práce se zabývá zaměstnaneckými benefity a péčí o za-městnance. Teoretické vymezení těchto pojmů je obsaženo v první části práce, která dále popisuje vybrané benefity a zmiňuje aktu-ální trendy v oblasti odměňování ...
  • Zaměstnanecké benefity ve společnosti Infinit 

   Author: Eva Merhautová; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
   Bakalářská práce se zaměřuje na motivaci a zaměstnanecké benefity ve společnosti Infinit s.r.o. Teoretická část je zaměřena na definování slova motivace a stimulace. Dále se zabývá motivačními typy osobností a vývojem ...
  • Zaměstnanecké výhody ve vybrané organizaci 

   Author: Kalina Petr; Supervisor: Škorňová Eva; Opponent: Malá Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-15)
  • Zaměstnatelnost a potenciál lidí nad 50 let 

   Author: Šírlová Nela; Supervisor: Montag Petr; Opponent: Sehnal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)
  • Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

   Author: Králová Lucie; Supervisor: Škorňová Eva; Opponent: Dědičová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-05)
   Tato bakalářská práce se zabývá zaměstnáváním osob se zdravotním postižením. Práce je rozdělena do dvou částí - teoretické a praktické. Teoretická část je tvořena z kapitol, které nejdříve poukazují na změnu ve vnímání ...
  • Zaměstnávání zdravotně postižených osob 

   Author: Jínová Lucie; Supervisor: Cupalová Soňa; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-25)
  • Zařazení praktické činnosti do výuky na vysokých školách se zaměřením na stavitelství a architekturu 

   Author: Alžběta Vachelová; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Vaněček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-06)
   Bakalářská práce se zabývá zařazením praktické složky výuky do studijních programů oboru Architektura a stavitelství na Fakultě stavební ČVUT v Praze - konkrétně tzv. Design & Build programy, které umožňují studentům ...
  • Zařazení tematického celku Ekologie a ŽP do odborného předmětu střední školy technického zaměření 

   Author: Ivana Dvořáková; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Lorenzová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
   Tato bakalářská práce se zabývá možnosti zařazení tematického celku Ekologie a ŽP do odborného předmětu střední školy technického zaměření. Autorce je profesně nejblíže obor stavebnictví, protože se zabývá implementací ...
  • Zavádění aplikace Microsoft Teams do výuky (případová studie žáků) 

   Author: Lucie Šindlerová; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Voda Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-06)
   Bakalářská práce Zavádění aplikace Microsoft Teams do výuky (případová studie žáků) se dívá na dané téma očima žáků, kteří jsou ovlivňováni zaváděním nového komunikačního nástroje s principy sociální sítě Microsoft Teams ...
  • Zavádění Microsoft Teams do výuky (případová studie učitele) 

   Author: Jaroslav Šindler; Supervisor: Andres Pavel; Opponent: Voda Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Bakalářská práce Zavádění Microsoft Teams do výuky (případová studie učitele) se zabývá tematikou integrace moderních informačních a komunikačních technologií do výuky. Teoretická část práce se zaměřuje na technologické ...
  • Zavedení adaptačního programu ve firmě XY 

   Author: Svejkovská Barbora; Supervisor: Tureckiová Michaela; Opponent: Pospíchalová Renata
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-10)
   Hlavním cílem této práce je formování adaptačního programu pro společnost XY. Dílčím cílem práce je zavedení příručky pro nové zaměstnance a dne pro nové pracovníky. Pomocí rozhovorů s HR manažerkou a provozní školitelkou ...
  • Zavedení interaktivních tabulí do škol 

   Author: Dušková Helena; Supervisor: Vaněček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-06)