Zobrazují se záznamy 521-540 z 937

  • Racionalizace logistických procesů v souladu s požadavky normy ISO 9001 

   Autor: Hlídková Barbora; Vedoucí práce: Kavan Michal; Oponent práce: Novotný Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Racionalizace logistiky ve výrobním podniku 

   Autor: Rebec Lukáš; Vedoucí práce: Kavan Michal; Oponent práce: Zwiefelhofer Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Racionalizace marketingové strategie vybraného podniku 

   Autor: Kyndl Lukáš; Vedoucí práce: Kavan Michal; Oponent práce: Kavka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-04)
   Cílem této bakalářské práce je analýza současné marketingové strategie podniku Modus, spol. s r.o. a na jejím základě navržení racionalizačních řešení pro vybranou oblast marketingové strategie v budoucích období. V první ...
  • Realizace dalšího vzdělávání nezaměstnaných v Pardubickém kraji (Regionální individuální projekt) 

   Autor: Kašková Markéta; Vedoucí práce: Tureckiová Michaela; Oponent práce: Šnýdrová Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-23)
   Tato bakalářská práce se soustředí na problematiku dalšího vzdělávání nezaměstnaných v Pardubickém kraji. Jejím cílem je poskytnout informace o dané problematice a prezentace konkrétní vzdělávací aktivity. Bakalářská práce ...
  • Realizace elektrických obvodů ve výuce 

   Autor: Rehák Miroslav; Vedoucí práce: Svoboda Emanuel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-06)
  • Reálné prostředí ve výuce pomocí fiktivní firmy 

   Autor: Javorský Jan; Vedoucí práce: Svoboda Emanuel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-06)
  • Rizikové chování mládeže v kyberprostoru 

   Autor: Dosedla Zdeněk; Vedoucí práce: Dobrovská Dana; Oponent práce: Krejčí Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Robotizace pracovního trhu 

   Autor: Hlaváček Dominik; Vedoucí práce: Jirkovská Blanka; Oponent práce: Štědroň Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Bakalářská práce se zabývá fenoménem robotizace pracovního trhu, který je v současnosti velmi často skloňovaným jevem. V první části této práce jsou objasňovány jednotlivé poznatky ohledně tohoto fenoménu jak v kontextu ...
  • Role a postavení společenskovědních předmětů na technických středních školách 

   Autor: Vašková Dana; Vedoucí práce: Dobrovská Dana; Oponent práce: Krejčí Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-04)
  • Role manažera a důležitost komunikace na pracovišti v podmínkách podniku X 

   Autor: Čechová Lucie; Vedoucí práce: Montag Petr; Oponent práce: Hönig Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)
  • Rostoucí vliv angličtiny ve firemní komunikaci oblasti IT 

   Autor: Horký Ondřej; Vedoucí práce: Coops Kateřina; Oponent práce: Válek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Rozbor expatriace zaměstnanců 

   Autor: Burešová Kateřina; Vedoucí práce: Šnýdrová Markéta; Oponent práce: Kočí Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-04-29)
   Bakalářská práce se zbývá problematikou expatriace zaměstnanců, což je v dnešní době důležitou součástí rozvoje jak zaměstnanců, tak celé společnosti. Expatriace zaměstnanců je z hlediska konkurenceschopnosti společnosti ...
  • Rozbor firemní kultury ve společnosti Kapsch Telematic Services s.r.o. 

   Autor: Rajčincová Nela; Vedoucí práce: Šnýdrová Markéta; Oponent práce: Feliciani Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-01)
   Tato bakalářská práce shrnuje teoretické poznatky vybraných autorů o firemní kultuře a rozebírá firemní kulturu ve společnosti Kapsch Telematic Services s.r.o. Teoretická část se zaměřuje na teoretické poznatky z oblasti ...
  • Rozbor systému benefitů ve vybraném podniku a návrh zlepšení systému 

   Autor: Juříková Michaela; Vedoucí práce: Jurková Jitka; Oponent práce: Koukol Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-25)
  • Rozvoj a priority manažerů ve společnosti XY 

   Autor: Janák Jiří; Vedoucí práce: Montag Petr; Oponent práce: Šnýdrová Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)
  • Rozvoj a vzdělávání manažerů 

   Autor: Müllerová Tereza; Vedoucí práce: Tureckiová Michaela; Oponent práce: Čavoš Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Rozvoj a vzdělávání pracovníků v podniku 

   Autor: Herčíková Anna; Vedoucí práce: Tureckiová Michaela; Oponent práce: Cupalová Soňa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-04)
   Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku vzdělávání a rozvoje pracovníků v podniku. V teoretické části jsou definovány základní pojmy týkající se vzdělávání, podnikový vzdělávací cyklus, trendy ve vzdělávání a také ...
  • Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců v podniku 

   Autor: Štechová Nikola; Vedoucí práce: Cupalová Soňa; Oponent práce: Dědičová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-13)
   Tato bakalářská práce se zabývá rozvojem a vzděláváním zaměstnanců v podniku. Teoretická část práce nejprve vysvětluje důležitost lidského kapitálu, dále popisuje fáze rozvoje lidských zdrojů a základní pojmy spojené s ...
  • Rozvoj manažerů 

   Autor: Sýkorová Petra; Vedoucí práce: Montag Petr; Oponent práce: Modálek Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Rozvoj manažerů 

   Autor: Juppová Radka; Vedoucí práce: Šnýdrová Markéta; Oponent práce: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-04)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou rozvoje manažerů. Cílem této práce je zjistit a popsat v dané společnosti přístup k rozvoji, politiku rozvoje, cyklus rozvoje a na základě zjištěných výsledků či ve srovnání s ...