Now showing items 2-21 of 990

  • 360° zpětná vazba jako nástroj řízení pracovního výkonu 

   Author: Voleský Martin; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-18)
   Cílem teoretické části bakalářské práce je seznámení a uvedení do problematiky řízení výkonnosti zaměstnanců a jejich hodnocení. Bakalářská práce je zaměřena na využívání 360° zpětné vazby jako nástroje hodnocení. Práce ...
  • Adaptace a orientace pracovníků v organizaci X 

   Author: Zákorová Sabina; Supervisor: Škorňová Eva; Opponent: Šnýdrová Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)
  • Adaptace pracovníků a řízení jejich pracovního procesu v organizaci 

   Author: Janauer Daniel; Supervisor: Poláčková Šolcová Iva; Opponent: Wagenknechtová Svobodová Magda
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
  • Adaptace zaměstnanců ve vybraném podniku 

   Author: Kočová Kateřina; Supervisor: Holá Hana; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-05)
   Tato kvalifikační práce se zabývá adaptací zaměstnanců v konkrétním podniku. Adaptace neboli přizpůsobení se novým či změněným podmínkám v zaměstnání se týká roviny pracovní, sociální a firemní kultury. Smyslem bakalářské ...
  • Adaptační proces nových zaměstnanců 

   Author: Lepková Lucie; Supervisor: Jirkovská Blanka; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá adaptačním procesem nových zaměstnanců. Cílem práce je popsat a zanalyzovat adaptační proces, a to za pomoci práce s teoretickými zdroji a dotazníkového šetření ve vybrané společnosti: Na ...
  • Age management a jeho využití v malých a středních podnicích 

   Author: Košvancová Anna; Supervisor: Škorňová Eva; Opponent: Futerová Helena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Agresivita žáků na středním odborném učilišti 

   Author: Hůrka Pavel; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Krejčí Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Aktivity studentů nad rámec školních povinností 

   Author: Prostředníková Monika; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Svobodová Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Aktivizační metody ve výuce odborného předmětu na středních školách 

   Author: Kratinohová Zuzana; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Mansfeldová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-06)
   Tato bakalářská práce se zabývá využitím aktivizačních metod ve výuce na středních školách. Cílem práce je navrhnout soubor aktivit, aplikovaných na tematické celky v oboru Geodézie. V teoretické části práce je popsána ...
  • Aktivizující metody ve výuce a jejich využití na odborných předmětech 

   Author: Lukáš Malý; Supervisor: Vališová Alena; Opponent: Lorenzová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-16)
   Tato bakalářská práce se zabývá aktivizujícími metodami ve výuce. Práce popisuje jejich rozdělení dle různých autorů a věnuje se metodám ve výuce odborných předmětů. Součástí bakalářské práce je empirické šetření využívání ...
  • Alkohol a středoškoláci 

   Author: Brzák Filip; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Bakalářská práce je zacílena na problematiku konzumace alkoholu u vybrané skupiny středoškoláků. Práce zjišťuje a analyzuje zkušenosti středoškolských studentů s alkoholem a jejich názory na nejrozšířenější drogu současné ...
  • Alkohol a studenti středních škol 

   Author: Milan Zinzer; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-16)
   Bakalářská práce „Alkohol a studenti středních škol“ se zabývá problematikou pití alkoholických nápojů u žáků střední odborné školy stavebního zaměření. Bakalářská práce je koncipována jako teoreticko-empirická. V první ...
  • Analytika, Big data a možnosti jejich využití v odvětví Human Resources 

   Author: Vacková Alžběta; Supervisor: Molnár Zdeněk; Opponent: Wimmer Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
  • Analýza a cesty optimalizace logistiky podniku 

   Author: Kiiashko Anna; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Škorňa Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza a hodnocení práce a pracovních míst v podniku EI- PRAGUE 

   Author: Panošová Michaela; Supervisor: Šnýdrová Markéta; Opponent: Dědičová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Analýza a motivace kupního chování spotřebitelů do 30 let při nákupu českých potravin v Praze 

   Author: Najmanová Tereza; Supervisor: Adamová Lenka; Opponent: Petrboková Kristýna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Analýza a návrh změn dílčí části personálního informačního systému v malé až střední firmě 

   Author: Vančurová Romana; Supervisor: Coops Kateřina; Opponent: Andreas Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Analýza a návrhy zajišťování finančních zdrojů podniku 

   Author: Tomka Adam; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Železný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Analýza a popis klíčových dobrovolnických rolí v organizaci Junák 

   Author: Malík Michal; Supervisor: Čekalová Eva; Opponent: Žáčková Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Analýza a tvorba marketingového plánu společnosti Lafarge cement, a.s. 

   Author: Sečkárová Tereza; Supervisor: Nováková Lenka; Opponent: Velíšková Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)