Zobrazují se záznamy 152-171 z 937

  • Genderová rovnost v zaměstnávání a odměňování 

   Autor: Hlaváčová Žaneta; Vedoucí práce: Marčíková Hana; Oponent práce: Holá Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-04-29)
   Bakalářská práce se bude zabývat problematikou genderu ve dvou klíčových personálních činnostech, a to sice zaměstnávání a odměňování. Vysvětlí základní pojmy a přiblíží, jak gender souvisí s diskriminací či nezaměstnaností. ...
  • Genderové rozdíly ve vedení lidí 

   Autor: Havlíčková Michaela; Vedoucí práce: Emrová Lenka; Oponent práce: Jirkovská Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Bakalářská práce se zabývá genderovými rozdíly ve vedení lidí v konkrétní společnosti. Cílem práce je analyzovat genderové rozdíly ve vedení lidí dvou marketingových oddělení, zjistit spokojenost zaměstnanců s osobním ...
  • Globalizace a její vliv na malé a střední podniky 

   Autor: Trumpich Daniel; Vedoucí práce: Marčíková Hana; Oponent práce: Barton Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-13)
   Tato práce se zabývá vlivem globalizace na malé a střední podniky v oblastech marketingu, strategického managementu a moderních technologií. Jejím cílem je zhodnotit vliv globalizace na konkurenceschopnost malých podniků ...
  • Harmonizace pracovního a rodinného života - rodina, kariéra, gender 

   Autor: Skvrnová Lucie; Vedoucí práce: Mynaříková Lenka; Oponent práce: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-04)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou harmonizace pracovního a rodinného života, zejména z pohledu rodiny, kariéry a genderu. Shrnuje základní pojmy a informace z této problematiky. Zabývá se historií, ale také ...
  • Hlavní a doplňková činnost školy 

   Autor: Vrátný Pavel; Vedoucí práce: Škrabal Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-22)
  • Hodnocení a motivace zaměstnanců v malé firmě 

   Autor: Slavětínský Jiří; Vedoucí práce: Montag Petr; Oponent práce: Cupalová Soňa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Hodnocení a odměňování zaměstnanců 

   Autor: Škorpíková Lucie; Vedoucí práce: Šikýř Martin; Oponent práce: Dědičová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-04-30)
   Bakalářská práce "Hodnocení a odměňování zaměstnanců" se zabývá analýzou motivace zaměstnanců společnosti Poradenství, s. r. o., a to zejména motivace k dosahování vyšších výkonů. Na základě zjištěných motivátorů a ostatních ...
  • Hodnocení efektivnosti investice ve firmě 

   Autor: Saruultugs Enkh-Uyan; Vedoucí práce: Freiberg František; Oponent práce: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-06)
   Cílem této bakalářské práce na téma "Hodnocení efektivnosti investice ve firmě", je provést zhodnocení efektivnosti nakoupeného strojního zařízení firmou MCS Coca Cola LLC, na základě dat poskytnutých podniku. Teoretické ...
  • Hodnocení investice do solární elektrárny 

   Autor: Hoch Tomáš; Vedoucí práce: Kavan Michal; Oponent práce: Macák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-05)
   Tématem mé bakalářské práce je "Hodnocení investice do solární elektrárny." V bakalářské práci se zabývám hodnocením investičního projektu v konkrétním podniku, který se specializue na poskytování služeb na realitním ...
  • Hodnocení investičního projektu Jagellonská 11 

   Autor: Fišer Daniel; Vedoucí práce: Žilka Miroslav; Oponent práce: Košťálek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-06)
   Cílem této bakalářské práce je hodnocení investičního projektu Jagellonská 11. V teoretické části jsou definovány základní pojmy, poznatky z oblasti plánování a rozhodování o investičních projektech a popsány metody hodnocení ...
  • Hodnocení obchodní situace vybrané akciové společnosti 

   Autor: Kopecký Václav; Vedoucí práce: Kavan Michal; Oponent práce: Macák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-04)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace akciové společnosti Plasty a.s. za období 2008 - 2013. Cílem práce byly praktické návrhy a doporučení, směřující k posílení konkurenční pozice vybrané společnosti ...
  • Hodnocení obtížnosti odborné technické učebnice 

   Autor: Balcarová Lucie; Vedoucí práce: Vaněk David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-04-27)
  • Hodnocení pracovního výkonu a řízení pracovního výkonu 

   Autor: Čížková Jana; Vedoucí práce: Cupalová Soňa; Oponent práce: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Hodnocení pracovního výkonu ve společnosti Soustruh, a. s. 

   Autor: Steinzová Kateřina; Vedoucí práce: Šimonová Klára; Oponent práce: Dědičová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-04)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současného systému hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců ve společnosti Soustruh, a. s., tz. výhodami a nevýhodami hodnocení v podniku, a řeší případné nedostatky při praktické ...
  • Hodnocení pracovníků a jeho spojitost s odměňováním pracovníků 

   Autor: Ježková Josefína; Vedoucí práce: Šnýdrová Markéta; Oponent práce: Cupalová Soňa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Hodnocení pracovníků v eventové agentuře pomocí metody mystery shopping 

   Autor: Marešová Tereza; Vedoucí práce: Mynaříková Lenka; Oponent práce: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Práce se zabývá hodnocením zaměstnanců pomocí metody mystery shopping. V teoretické části zahrnuje obecné poznatky o hodnocení pracovníků a konkrétních metodách hodnocení. Dále je zde představen mystery shopping. Praktická ...
  • Hodnocení systému zaměstnancekých benefitů ve vybrané společnosti 

   Autor: Svobodová Nina; Vedoucí práce: Jurková Jitka; Oponent práce: Vaňová Marta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Hodnocení systému zaměstnaneckých benefitů ve vybrané společnosti 

   Autor: Němec Tomáš; Vedoucí práce: Jurková Jitka; Oponent práce: Mrázová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Hodnocení systému zaměstnaneckých výhod ve vybrané společnosti 

   Autor: Stočesová Klára; Vedoucí práce: Jurková Jitka; Oponent práce: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-04)
   Bakalářská práce se zabývá volitelnou částí odměňování zaměstnanců, konkrétně problematikou zaměstnaneckých výhod. První část bakalářské práce je zaměřena na deskripci zaměstnaneckých benefitů, které jsou uvedeny v kontextu ...
  • Hodnocení výkonu pracovníků call centra 

   Autor: Míček Václav; Vedoucí práce: Šimonová Klára; Oponent práce: Havelková Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-04-30)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současného systému hodnocení pracovního výkonu ve společnosti XY. Teoretická část shrnuje základní teoretické poznatky z oblasti hodnocení pracovního výkonu. Cílem bakalářské práce ...