Poslední příspěvky

 • Solving a problem of authority control in DSpace during ORCID implementation 

  Autor: Šorejsová, Tereza; Kováříková, Helena; Němečková, Lenka; Prajer, Ivo; Karel, Petr; Novák, Rostislav
  (Open repositories, 2016-06)
  Many universities intend to obtain ORCID identifier for their researchers and to use it in their university systems, one of the most common being the university repository. University repositories are no isolated archives. ...
 • PHOTONIC SERVICES FOR NON-STANDARD APPLICATIONS OVER ALL-OPTICAL NETWORKS 

  Autor: Škoda, Pavel; Vedoucí práce: Zvánovec, Stanislav; Radil, Jan
  (2017)
 • Analysis of disfluency in pathological speech 

  Autor: Lustyk, Tomáš; Vedoucí práce: Čmejla, Roman
  (2016)
 • Vliv certifikačních nástrojů na architekturu 

  Autor: Majerčíková, Hana; Vedoucí práce: Schleger, Eduard; Oponent práce: Borák, Dalibor; Stempel, Ján
  (2016)
  Tématem disertační práce je vliv certifikačních nástrojů na architekturu. V současné době stojí před architekty otázka, zda začnou při stavění budov pouze šetřit pomocí snižování energetické náročnosti budov nebo zda se ...
 • Univerzální design a přístupnost staveb městské hromadné dopravy 

  Autor: Navrátilová, Blanka; Vedoucí práce: Šestáková, Irena; Oponent práce: Voříšková, Šárka; Moos, Petr
  (2016)
  Lidé s omezenými schopnostmi pohybu nebo orientace jsou přirozenou součástí naší společnosti. Pro zajištění aktivního samostatného života těchto lidí hraje přístupná městská hromadná doprava důležitou roli, protože mají ...
 • Středověký vesnický kostel v Čechách 

  Autor: Falta, Milan; Vedoucí práce: Hauserová, Milena; Oponent práce: Kibic, Karel; Nováček, Karel
  (2016)
  The thesis is focused on the research of medieval rural churches in Bohemia. The existing and currently performed research is usually engaged in the art aspect of churches and their building principles. However, the nowadays ...
 • Vliv technických, ekonomických a společenských podmínek na architekturu sportovních staveb 

  Autor: Vlnas, Martin; Vedoucí práce: Navrátil, Arnošt; Oponent práce: Dvořák, František; Ševčík, Oldřich
  (2016)
  Práce předkládá historii a vývoj sportovních staveb pro olympijské hry od starověku až po současnost. Podrobně se zabývá technickými, ekonomickými a společenskými vlivy ovlivňujícími výslednou architektonickou formu a ...
 • Dům v domě jako forma udržitelné architektury: Architektonický koncept z perspektivy udržitelnosti 

  Autor: Čeněk, Martin; Vedoucí práce: Zavřel, Zděnek; Oponent práce: Keppl, Julián; Koleček, Ivan
  (2016)
 • Humanistická role architektury v současné společnosti 

  Autor: Melková, Pavla; Vedoucí práce: Jehlík, Jan; Oponent práce: Kratochvíl, Petr; Švácha, Rostislav
  (2016)
  Práce se zabývá humanistickým rozměrem architektury a jeho významem pro současnou společnost. Řeší základní otázky: jaký je význam humanistické role architektury v současnosti a co způsobuje její absence, jaké vlastnosti ...
 • Respekt k přirozenému světu v tvorbě architekta 

  Autor: Sládeček, Jaroslav; Vedoucí práce: Ševčík, Oldřich; Oponent práce: Ruller, Ivan; Kratochvíl, Petr
  (2016)
  Práce se zabývá respektem k přirozenému světu v projektech a realizacích českých architektů. Zásadním pojmem je tzv. „Přirozený svět“, rozvíjený v českém prostředí filosofem Janem Patočkou. Práce se zabývá v první části ...
 • Mimonemocniční ambulantní operační centra 

  Autor: Hykel, Petr Maximus; Vedoucí práce: Fořtl, Karel; Oponent práce: Dvořák, Josef; Juha, Michal; Stýblo, Zbyšek
  (2016)
 • Architektonické soutěže let 1898 - 1914 na stránkách dobového tisku 

  Autor: Klímová, Renata; Vedoucí práce: Vlček, Pavel; Oponent práce: Bečková, Kateřina; Švácha, Rostislav
  (2016)
 • Example-based Rendering of Hand-drawn Content 

  Autor: Fišer, Jakub; Vedoucí práce: Sýkora, Daniel
  (2017)
  In this dissertation, we focus on the capabilities of example-based synthesis with a particular interest in hand-drawn appearance. We propose several approaches for creating new digital imagery from examples without ...
 • Distributed algorithms for Wireless Physical Layer Network Coding self-organisation in cloud communication networks 

  Autor: Hynek, Tomáš; Vedoucí práce: Sýkora, Jan
  (2017)
  Communication networks of present-days are growing in complexity to follow a never-ending demand for fast, smooth, energy efficient and cheap connection. This demand is a driving force of new technologies. Two of them ...
 • Impact of IP Chanel Parameters on the Final Quality of the Transferred Voice 

  Autor: Slavata, Oldřich; Vedoucí práce: Holub, Jan
  (2017)
  The subject of this dissertation is the measurement of quality of voice transmission over IP networks. Development in digitization, encoding and transmission of the speech is very fast, as well as the development of ...
 • OBJECTS CHARACTERIZATION BY MEANS OF WIDEBAND SIGNALS 

  Autor: Kabourek, Václav; Vedoucí práce: Mazánek, Miloš; Kořínek, Tomáš
  (2017)
  Thesis deals with objects characterization by means of wideband signals. More speci cally, radar cross section and high-resolution images are used to describe scattering behavior of objects in wide frequency band. The ...
 • System Imbalance Forecast 

  Autor: Kratochvíl, Štěpán; Vedoucí práce: Starý, Oldřich
  (2016)
  This thesis deals with the optimization of the BRP imbalance in the opposite direction to the system imbalance by the change of the output of the power plant. BRP imbalance optimization is a part of the energy market ...
 • Centrální nervová soustava a neurohistologické barvící metody 

  Autor: Maurerová Veronika; Vedoucí práce: Becke Richard; Oponent práce: Obitková Daniela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
  Bakalářská práce ?Centrální nervová soustava a neurohistologické barvící metody? se věnuje popisu jednotlivých částí centrální nervové soustavy, jako je koncový mozek, mozeček a hřbetní mícha. V teoretické části lze také ...
 • Hodnocení efektivity nákupu nového traumatologického RTG přístroje ve FNM 

  Autor: Vosmíková Anna; Vedoucí práce: Petráček Jiří; Oponent práce: Květ Ivo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  Cílem této práce je zhodnocení efektivity nákupu nového traumatologického RTG přístroje na Kliniku zobrazovacích metod FN Motol. V přehledu současného stavu jsou analyzovány studie týkající se metod multikriteriálního ...
 • Vývoj sociálně patologických jevů na území Středočeského kraje z pohledu Zdravotnické záchranné služby 

  Autor: Kindlová Martina; Vedoucí práce: Šeblová Jana; Oponent práce: Navrátil Leoš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-12)
  Bakalářská práce Vývoj sociálně patologických jevů na území Středočeského kraje z pohledu Zdravotnické záchranné služby přibližuje nejčastěji se vyskytující sociálně patologické jevy při práci záchranářů. Zaměřuje se ...

Zobrazit další