Recent Submissions

 • Komplexní hodnocení únavy pilotů z pohledu fyziologických parametrů 

  Author: Dilara Duman; Supervisor: Socha Vladimír; Opponent: Oniščenko Boris
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-15)
  Únava pilotů je jedním z hlavních důvodů leteckých nehod, ke kterým došlo v důsledku pochybení lidského činitele. Z tohoto důvodu je v zájmu zachování nejvyšších standardů letové bezpečnosti ve všech fázích letu zásadní ...
 • Nevytápěný půdní prostor a jeho trpelně-vlhkostní chování 

  Author: Jan Richter; Supervisor: Tywoniak Jan; Opponent: Ostrý Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-16)
  Nevyhřívaný půdní prostor (tzv. „Studený podkroví“), pokud jde o jeho vlhkost, je v posledních několika desetiletích jedním z nejproblematičtějších prostor ve stavební praxi. Problémy jsou obvykle spojeny s kondenzací, ...
 • Chování tenkostěnných Z-vaznic za požáru 

  Author: Ivo Schwarz; Supervisor: Wald František; Opponent: Bednář Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-16)
  Studie shrnuje poznatky v řešení problematiky ocelových tenkostěnných profilů z hlediska návrhu za běžné teploty, zejména ale za požáru. Práce se konkrétně zaměřuje na Z vaznice při požární situaci, kdy dochází k přechodu ...
 • Přenos ručně kresleného stylu na základě předlohy 

  Author: Ondřej Texler; Supervisor: Sýkora Daniel; Opponent: Šroubek Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-12-06)
  Po více než dvacet let se výzkumníci zabývají problematikou přenosu výtvarného stylu pokroku a obrazy generované počítačem vypadjí téměř jako reálná díla, z dané předlohy na jiný obrázek. Ačkoli v této oblasti došlo k ...
 • Chytré řešení přednosti v jízdě integrovaného záchranného systému 

  Author: Filip Houštecký; Supervisor: Baroch Václav; Opponent: Třešková Petra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-15)
  Předmětem bakalářské práce „Chytré řešení přednosti v jízdě integrovaného záchranného systému“ je navržení systému, který by snížil čas dojezdu integrovaného záchranného systému k dopravním nehodám. První část práce je ...
 • Dětská dopravní hřiště 

  Author: Pavla Prokopcová; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Vrtal Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-15)
  Předmětem diplomové práce „Dětská dopravní hřiště“ je přiblížení problematiky nehodovosti dětí na území ČR. V práci jsou promítnuté nápady, které by měly sloužit ke snížení nehodovosti. Teoretická část se zaobírá sítí ...
 • Seznam leteckých meteorologických kodů 

  Author: Semen Rusanov; Supervisor: Kameníková Iveta; Opponent: Absolon Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-15)
  Předmětem této bakalářské práce je vytvořit univerzální příručku se stručnými a srozumitelně popsanými informacemi o meteorologických kódech a zprávách pro studenty, profesionální piloty a pro všechny, kteří se zajímají o ...
 • Nízkoemisní zóna v Almaty 

  Author: Yuriy Sherstnev; Supervisor: Horák Tomáš; Opponent: Vařacha Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-15)
  Tato bakalářská práce se zabývá možností zavedení nízkoemisní zóny na příkladu města Almaty. Úvodní část je věnována popisu současné situace ve městě Almaty s důrazem na dopravu a životní prostředí. Dále se práce zabývá ...
 • Rozvoj a umístění nového CARGO terminálu na letišti Václava Havla 

  Author: Štěpán Moninec; Supervisor: Stojić Slobodan; Opponent: Sýkora Viktor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-15)
  Předmětem této práce je provedení analýzy k určení vhodné lokality rozšíření cargo terminálu na Letišti Václava Havla v Praze. Dílčím cílem je rozbor evropských letišť, která byla zvolena kvůli své funkci vzhledem ke cargo ...
 • Průběžné testování pilotů v praktické části integrovaného výcviku ATPL(A) 

  Author: Michal Hubáček; Supervisor: Pružina Vladislav; Opponent: Valenta Viktor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-15)
  Předmětem bakalářské práce „Průběžné testování pilotů v praktické části integrovaného výcviku ATPL(A)“ je zhodnocení dosavadního průběhu výcviku ATPL(A), vytvoření testových otázek pro jednotlivé fáze výcviku a následné ...
 • Změna dopravní politiky v letecké společnosti Ryanair 

  Author: Mikoláš Jílek; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Hajzler Ota
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-15)
  Cílem této práce je analýza dopravní politiky letecké společnosti Ryanair. Teoretická část práce se zaobírá historií a vývojem letecké dopravy od počátku až po současnost. Další částí je přeprava a kategorizace zavazadel ...
 • Katalogové trasy ve smíšeném provozu 

  Author: Jan Růžička; Supervisor: Drábek Michal; Opponent: Tyle Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-15)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou železniční nákladní dopravy v České republice. Konkrétně je obsahem práce návrh katalogových tras ve smíšeném provozu na železniční trati mezi Přerovem/Dluhonicemi a Petrovicemi ...
 • Návrh scenario-based výcvikové osnovy pro získání přístrojové doložky CB-IR(A) 

  Author: Natálie Vojtěchová; Supervisor: Matyáš Roman; Opponent: Glinz Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-15)
  Předmětem této práce je navrhnutí výcvikové osnovy pro získání přístrojové doložky CB-IR(A) pomocí výcviku založeném na scénářích a na základě vytvořené osnovy popsat, zda je tento způsob výcviku optimální pro získání ...
 • Optimalizace logistické firmy 

  Author: Denis Levin; Supervisor: Volek Josef; Opponent: Vízner Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-15)
  Tato bakalářská práce se věnuje specifikám řízení logistické firmy Rhenus Logistics . V práci je provedena SWOT analýza a analýza trhu logistických služeb. V další části se autor práce zabývá možností objektivizace rozhodování ...
 • Návrh aplikace detekčního systému pro ochranu letišť 

  Author: Marek Žaloudek; Supervisor: Kleczatský Adam; Opponent: Lehký Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-15)
  Předmětem bakalářské práce „Návrh aplikace detekčního systému pro ochranu letišť“ je průzkum možností v oblasti detekčních systémů bezpilotních letadel. Následně za pomoci získaných zkušeností vybrat a navrhnout aplikaci ...
 • Systémy ochrany letové obálky 

  Author: Jan Hlaváček; Supervisor: Vecko Martin; Opponent: Kolín Robert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-15)
  Předmětem bakalářské práce „Systémy ochrany letové obálky“ je analyzovat současný stav systémů ochrany letové obálky na moderních letounech, uvést a popsat vliv systémů ochrany letové obálky ve vybraných nehodách a na ...
 • Kvalita informování ve vybraných IDS v ČR 

  Author: Jan Paul; Supervisor: Vančura Pavel Edvard; Opponent: Brotánková Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-16)
  ABSTRAKT: Předmětem bakalářské práce s názvem „Kvalita informování ve vybraných IDS v ČR“ je informování cestujících pomocí webových stránek integrovaných dopravních systémů. Pro následnou práci byl vybrán systém s názvem ...
 • Návrh procesu vyskladnění objemných produktů 

  Author: Hynek Chroust; Supervisor: Mocková Denisa; Opponent: Krejčí Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-16)
  Předmětem diplomové práce je návrh procesu vyskladnění objemných produktů. V rámci diplomové práce byl analyzován skladový proces a vybrán nejvíce problémový. Pro nově navržený proces bylo sepsáno detailní zadání, které ...
 • Přeprava automobilů z České republiky do Kazachstánu 

  Author: Madina Shiryayeva; Supervisor: Březina Edvard; Opponent: Lejsková Pavla
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-16)
  Cílem bakalářské práce „Přeprava automobilů z České republiky do Kazachstánu“ je charakteristika přepravního procesu automobilů z České republiky ze společnosti Škoda Auto a.s. do Kazachstánu, analýza stávající přepravní ...
 • Technologie e-identifikace bezpilotních systémů 

  Author: Vojtěch Kašpar; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Brchl Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-16)
  Předmětem práce Technologie E-identifikace bezpilotních systémů je seznámit čtenáře s nově zaváděnými požadavky a legislativou, vysvětlit s tím spojené pojmy a provést analýzu a porovnání jednotlivých možností zajištění ...

View more