Recent Submissions

 • Alkaline activation of low-reactivity ceramics: Peculiarities induced by the precursors' dual character 

  Author: Fořt J.; Vejmelková E.; Keppert M.; Rovnaníková P.; Bezdička P.; Černý R.
  (Elsevier, 2020)
  In the alkaline activation process, precursors with high reactivity are mostly used. If low-reactivity materials are utilized, it is necessary to take into account their dual character, i.e., that only their amorphous ...
 • High-Performance Chipless Radio-Frequency Identification Tags: Using a Slow-Wave Approach for Miniaturized Structure 

  Author: Added M.; Boulejfen N.; Švanda M.; Ghannouchi F.M.; Vuong T.P.
  (IEEE, 2019)
  A novel planar chipless radio frequency identification (RFID) tag is introduced in this paper. The tag is composed of miniaturized multiple reflecting antennas based on a slow wave structure. To validate the proposed ...
 • Power Balance of Capacitive Wireless Power Transfer 

  Author: Kraček J.; Švanda M.
  (European Microwave Association (EuMA), 2019)
  The power balance analysis of the capacitive wireless power transfer was conducted in a general manner. The circuit model of a capacitive wireless power transfer chain was presented. The derivation of the power transfer ...
 • Scalar Method for Reading of Chipless RFID Tags Based on Limited Ground Plane Backed Dipole Resonator Array 

  Author: Kraček J.; Švanda M.; Hoffmann K.
  (IEEE, 2019)
  In this paper, we propose a novel frequency domain reading method for the chipless RFID tags. It is based on a single scalar measurement of transmission coefficient magnitude between two antennas by the presence of a tag. ...
 • Analysis of capacitive wireless power transfer 

  Author: Kraček J.; Švanda M.
  (IEEE, 2019)
  The analysis of capacitive wireless power transfer was conducted in a general manner. The circuit model of a capacitive wireless power transfer chain was presented. The derivation of the power transfer efficiency through ...
 • Výsledky dopravně-inženýrské studie vlivu dostavby Radlické radiály v oblasti Barrandovského mostu 

  Author: Kumpošt P.; Richter P.
  (Silniční společnost, 2019)
  Dopravně inženýrská studie pro oblast Barrandovský most – Dobříšská zahrnuje analýzu podkladů souvisejících se stavbou Radlické radiály, včetně stanovisek občanských spolků. Jedním ze stěžejních bodů studie byl směrový ...
 • On end-fire super directivity of arrays of two elementary dipoles and isotropic radiators 

  Author: Hazdra P.; Kraček J.; Lonský T.
  (IET Publishing Group, 2019)
  The concept of source currents of a radiating source can be employed to express its directivity in some particular cases analytically. For an antenna array, this concept can be extended to the concept of a generalised ...
 • Čtecí elektronika systémů detekce částic 

  Author: Zdenko Janoška; Supervisor: Jakovenko Jiří; Opponent: Kodyš Peter
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-07)
  Táto práca sa venuje detekčným systémom častı́c vhodných pre meranie röntgenového žiarenia, beta žiarenia a iónov vrátane alfa častı́c. Tento detekčný systém pozostáva z kremı́kového n+–on–p stripového senzora, ktorý je ...
 • Disruption of the dimerization interface of the sensing domain in the dimeric heme-based oxygen sensor AfGcHK abolishes bacterial signal transduction 

  Author: Skalova T.; Lengalova Al.; Dohnalek J.; Harlos K.; Mihalcin P.; Kolenko P.; Stranava M.; Blaha J.; Shimizu T.; Martínková M.
  (American Society for Biochemistry and Molecular Biology, Inc., 2020)
  The heme-based oxygen sensor protein AfGcHK is a globin- coupled histidine kinase in the soil bacterium Anaeromyxobac- ter sp. Fw109-5. Its C-terminal functional domain exhibits autophosphorylation activity induced by ...
 • Ľudové staviteľstvo a bývanie na Východoslovenskej nížine vo fotografických zbierkach 

  Author: Volovár M.
  (Česká národopisná společnost, 2018)
  Zachytená fotodokumentácia ľudových stavieb Východoslovenskej nížiny pochádza výhradne z 20. storočia a prevažne z jeho druhej polovice. Spravujú ju významné múzejné, pamiatkové a národopisné inštitúcie na Slovensku a v ...
 • Chování asfaltových směsí typu VMT z hlediska deformačních charakteristik (tuhosti) 

  Author: Valentin J.; Kotoušová A.
  (Silniční společnost, 2019)
  Asfaltové směsi s vysokým modulem tuhosti se v České republice používají již téměř 20 let. Jedná se o asfaltovou směs, která si nalezla primárně uplatnění v horní podkladní vrstvě, ačkoli v zahraničí není výjimkou její ...
 • Štúdium transformačných procesov v materiáloch jadrových zariadení 

  Author: Martin Cesnek; Supervisor: Miglierini Marcel; Opponent: Wagner Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-08)
  Dizertačná práca je zameraná na štúdium štruktúrnych modifikácií kovových skiel. Cieľom práce bolo štúdium štruktúry daných materiálov s dôrazom na lokálne usporiadanie v amorfnom stave, pri kryštalizácii a po ožiarení ...
 • Vícepodlažní dřevostavba 

  Author: Jakub Mejstřík; Supervisor: Jára Robert; Opponent: Pošta Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-14)
  Práce se zabývá návrhem vícepodlažní dřevostavby, která je rozdělena na prefabrikované celky smontované na staveništi. Pro prvky nosných konstrukcí je ve srovnatelné míře použito lepené lamelové dřevo a rostlé dřevo. Pro ...
 • Dřevěná administrativní budova 

  Author: Jakub Váňa; Supervisor: Jára Robert; Opponent: Pošta Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-14)
  Předmětem diplomové práce je statický návrh a posouzení dřevěné administrativní budovy. Diplomová práce zahrnuje technickou zprávu popisující navržené řešení, postup provádění a vyhodnocení výsledků protlačovacích zkoušek ...
 • Zastřešení zimního stadionu v Praze 

  Author: Robert Spálenský; Supervisor: Mikeš Karel; Opponent: Václavík Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-14)
  Diplomová práce se zabývá tématem dřevěných nosných konstrukcí. V diplomové práci je řešen statický návrh nosné dřevěné konstrukce sportovní haly pro zimní sporty, dle platných norem ČSN EN. Součástí práce je výpočet ...
 • Konstrukce dřevěné haly v Sušici 

  Author: Anežka Suchá; Supervisor: Mikeš Karel; Opponent: Honsejk Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-14)
  Diplomová práce se zabývá návrhem a statickým posouzením dřevěné nosné konstrukce sportovní haly v Sušici. Jedná se o jednolodní stavbu s plochou střechou a rozponem 34 m. Práce se zabývá především návrhem hlavních vazeb, ...
 • Dřevěná rozhledna 

  Author: Daniel Švaříček; Supervisor: Mikeš Karel; Opponent: Enderla Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-14)
  Obsahem této diplomové práce je statický výpočet a popis konstrukčního řešení dřevěné vyhlídkové věže umístěné na vrchu Císařský kámen v nadmořské výšce 637 m.n.m., která se nachází jihozápadním směrem od města Liberce. ...
 • Rizika navrhování a rozhodování 

  Author: Beran V.; Dlask P.; Faltová Leitmanová I.
  (Czech Technical University in Prague, 2019)
  Stávající stav navrhování nových projektů je v ČR primárně ovlivněn dlouhodobě poddimenzovaným objemem investic ve veřejném i privátním sektoru. Následkem je permisivní selekce návrhů projektů s nízkou přidanou hodnotou. ...
 • Assessing Exhaust Toxicity with Biological Detector: Configuration of Portable Air-Liquid Interface Human Lung Cell Model Exposure System, Sampling Train and Test Conditions 

  Author: Vojtíšek M.; Pechout M.; Macoun D.; Rameswaran R.; Praharaj K.; Červená T.; Topinka J.; Rossner P.
  (SAE International, 2019)
  Air pollution remains to be one of the leading causes of premature death worldwide, with significant share attributed to particulate matter and reactive nitrogen compounds from mobile sources. Due to discrepancies between ...
 • Climate at ecologically relevant scales: A new temperature and soil moisture logger for long-term microclimate measurement 

  Author: Wild J.; Kopecký M.; Macek M.; Šanda M.; Jankovec J.; Haase T.
  (Elsevier, 2019)
  Climate measurements are needed at a scale at which organisms live and die. Currently available climate sensors, however, are not well suited for long-term field measurements at such a scale. We have therefore developed a ...

View more