Poslední příspěvky

 • Samovybíjení elektrochemických zdrojů pro teplotní charakteristiky 

  Autor: Strnad Radek; Vedoucí práce: Reichl Tomáš; Oponent práce: Kyncl Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
  Tato bakalářská práce se bude zabývat samovybíjením elektrochemických zdrojů v závislosti na teplotě. Je zaměřená především na lithiové akumulátory, jenž jsou momentálně nejrozšířenější. Samovybíjením trpí všechny akumulátory ...
 • Nabíjecí teplotní charakteristiky elektrochemických zdrojů 

  Autor: Cibulka Šimon; Vedoucí práce: Reichl Tomáš; Oponent práce: Kyncl Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-23)
  Tato bakalářská práce se zabývá nabíjecími teplotními charakteristikami elektrochemických zdrojů. V práci jsou popsány základní principy funkce elektrochemických zdrojů různých technologií. Dále je proveden jejich rozbor ...
 • Využití prefabrikace pro spřažené ocelo-betonové mosty 

  Autor: Lorenc Štěpán; Vedoucí práce: Vráblík Lukáš; Oponent práce: Heřman Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Bakalářská práce je zaměřena na porovnání využití prefabrikovaných dílců ve spřažených ocelo-betonových mostech. Práce se především zaměřuje na porovnání realizace betonové desky jako monolitického celku a desky s využitím ...
 • Sušení biomasy s vysokým obsahem vody 

  Autor: Kovařík Pavel; Vedoucí práce: Havlík Jan; Oponent práce: Opatřil Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-18)
  Diplomová práce se zabývá problematikou sušení biomasy. Úvodní část práce se zabývá teoretickými znalostmi této problematiky. Praktická část práce se skládá z dvou hlavních částí, popisem a vyhodnocením modelových experimentů ...
 • Požární řešení základní školy 

  Autor: Marks Viktor; Vedoucí práce: Procházka Jaroslav; Oponent práce: Štefan Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Předmětem této bakalářské práce je požární řešení základní školy na bázi zadané projektové dokumentace. Požární řešení je zpracováno ve stupni dokumentace pro stavební povolení a zahrnuje požárně bezpečností řešení, statický ...
 • OBCHODNÍ CENTRUM LETNÁ 

  Autor: Žeravová Anna; Vedoucí práce: Lábus Ladislav; Oponent práce: Koumar Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
  Předmětem diplomové práce je obchodně administrativní centrum. Pozemek je vymezen železniční tratí a ulicí Milady Horákové od křižovatky Špejchar k výjezdu z tunelu Blanka. Území představuje předěl mezi klidnou vilovou ...
 • Povlaky pro střižné nástroje 

  Autor: Linhart Marcel; Vedoucí práce: Tatíček František; Oponent práce: Horník Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-25)
  Zpracování teoretického a praktické části o návrhu povlaků pro střižné nástroje používaných ve firmě TE Connectivity. Navrhnuté povlaky budou aplikovány na střižné nástroje a následně provedeno hodnocení struktury na ...
 • Čištění a úprava povrchů vyrobených 3D tiskem 

  Autor: Vávra Zbyněk; Vedoucí práce: Kreibich Viktor; Oponent práce: Zikmund Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-16)
  Tato bakalářská práce se zabývá zkoumáním povrchů součástí vyrobených 3D tiskem a to zejména součástí tištěných z korozivzdorné oceli 316L. Udává představu o strukturách a drsnostech povrchů po různých dokončovacích ...
 • Perspektivy elektrického pohonu automobilů 

  Autor: Moravec Oto; Vedoucí práce: Mindl Pavel; Oponent práce: Morkus Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Práce popisuje současnou situaci v automobilovém sektoru se zaměřením na elektrický pohon. Nejdříve diskutuje stav automobilového průmyslu a motivaci pro zavádění elektrických pohonů. Poté jsou probrány možné architektury ...
 • Návrh konstrukce rehabilitačního lůžka pro Vojtovu metodu 

  Autor: Klement Martin; Vedoucí práce: Berka Ondřej; Oponent práce: Křička Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-26)
  V diplomové práci byla navržena konstrukce rehabilitačního lůžka včetně kompletního 3D modelu. Dále byla provedena pevnostní kontrola vybraných konstrukčních uzlů.
 • Centrální zdroj pro ZD a obec Krásná hora 

  Autor: Bartoš Matouš; Vedoucí práce: Hrdlička František; Oponent práce: Hrdlička Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
  Tato diplomová práce se zabývá praktickým využitím odpadního tepla z bioplynové stanice. Práce definuje typický dům pro současnou vesnickou zástavbu a kalkuluje jeho spotřeby. Dále navrhuje postupné zavádění systému ...
 • Moravská galerie Brno - nová budova pro současné sbírky umění 

  Autor: Jandeková Michaela; Vedoucí práce: Hájek Petr; Oponent práce: Stoss Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-13)
  Projekt řeší návrh nové budovy Moravské galerie v Brně - budovy pro sbírky současného umění. Situována je do parku za budovou Místodržitelského paláce, kde Moravská galerie v současné době sídlí. Park, veřejný prostor a ...
 • Elektrický longboard 

  Autor: Grossmann Jan; Vedoucí práce: Kočárník Petr; Oponent práce: Šedek Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Práce se věnuje návrhu a výrobě pohonu elektrického longboardu a ekonomické analýze projektu. Návrh a realizace je rozdělena do dvou částí - návrh a realizace mechanické a elektrické části. Hlavním bodem práce je návrh ...
 • Nekonvenční metody podávání a polohování dílů v automatizaci a robotice 

  Autor: Kadlec Vítězslav; Vedoucí práce: Kanaval Jan; Oponent práce: Dub Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-26)
  Tato práce je zaměřena na návrh podávacího a zásobovacího zařízení pro robotické pracoviště. V první polovině práce jsou vysvětleny různé podávací systémy v robotice a kooperativní roboti. Hlavní částí práce je návrh ...
 • Studie podchlazeného varu v hypervapotronu 

  Autor: Pitoňák Vojtěch; Vedoucí práce: Zácha Pavel; Oponent práce: Hyhlík Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-11)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou hypervapotronu a proudění v něm. První část práce je zaměřena na chlazení ve fúzních reaktorech, detailnímu popisu hypervapotronu a analýzou experimentů, které zkoumaly ...
 • Návrh konstrukčního řešení dálničního nadjezdu s nevýhodným poměrem délek polí 

  Autor: Nedvěd Michael; Vedoucí práce: Vráblík Lukáš; Oponent práce: Heřman Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
  Tato bakalářská práce s názvem "Návrh konstrukčního řešení dálničního nadjezdu s nevýhodným poměrem délek polí" se zabývá analýzou problémů vznikajících při návrhu dálničních nadjezdů s nevýhodným poměrem polí. Práce se ...
 • Komunikace ve viditelném světle v oblastech zastínění 

  Autor: Novotný Dávid; Vedoucí práce: Zvánovec Stanislav; Oponent práce: Látal Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
  Táto diplomová práca poskytuje analýzu pre komunikáciu v oblasti zatienienia. Kľúčom je analýza využitia viditeľnej časti elektromagnetického spektra pre komunikačné účely a zároveň aj k účelom bežného osvetlenia. Práca ...
 • Dostavba náměstí, Kácov 

  Autor: Mikulecká Markéta; Vedoucí práce: Seho Hana; Oponent práce: Papp Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-15)
  Bakalářská práce se zabývá stavebním projektem radnice pro městys Kácov. Budova je situována v severovýchodním cípu náměstí městyse Kácov přiléhajícím k ulicím Jirsíkova a V Podskalí. Jedná se o svažitou parcelu s věcným ...
 • Dostavba bloku, Karlín 

  Autor: Součková Barbora; Vedoucí práce: Lábus Ladislav; Oponent práce: Ehl Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-07)
  Objekt se nachází v karlínské proluce, v ulici Thámova. Jedná se o polyfunkční dům s obchodním parterem, administrativní částí ve 2. np, byty ve 3. až 6. np a mezonetovými byty v posledních dvou podlažích.
 • Diplomatická vila 

  Autor: Dolanská Denisa; Vedoucí práce: Rothbauer Zdeněk; Oponent práce: Oth Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-15)
  Hlavní funkcí diplomatické vily je poskytnout ubytování velvyslanci a jeho rodině. Vila zároveň obsahuje reprezentativní a obslužné prostory.

Zobrazit další