Recent Submissions

 • Developing Trabecular Structure 

  Author: Eren Pehlivan; Supervisor: Daniel Matej; Opponent: Kučerová Ludmila
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-15)
  Additive manufacturing can produce a regular three-dimensional mesh of tiny interconnected wires that form a porous structure. It is reasonable to assume that the properties of single wires/struts, geometry of the mesh and ...
 • Zvyšování životnosti nástrojů určených k lisování žárovzdorných materiálů 

  Author: Jiří Kyncl; Supervisor: Zelenka Antonín; Opponent: Edl Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-11)
  Tato disertační práce s názvem „Zvyšování životnosti nástrojů určených k lisování žárovzdorných materiálů“ se zabývá vývojem nové metodiky experimentálního ověřování životnosti konstrukčních materiálů v extrémních podmínkách, ...
 • Interní mikroklima v historických objektech. Využití adaptivního větrání pro úpravu tepelně-vlhkostní složky 

  Author: Michala Lysczas; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Vranayová Zuzana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-18)
  Disertační práce se zabývá kvalitou vnitřního prostředí v historických objektech s ohledem na uchování kulturních památek a jejich interiérů. Práce si dává za cíl nastínit rozsáhlou problematiku vnitřního prostředí ...
 • Identifikace výzkumného potenciálu Ústavu letecké dopravy 

  Author: Jan Regináč; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Mlezivová Michaela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-17)
  Vzhledem k neustálému vývoji letecké dopravy po celém světě je potřeba inovovat a modernizovat stávající systémy ATM/CNS. Hlavním cílem této diplomové práce je identifikace současných trendů výzkumu a nejaktuálnějších ...
 • Implementace technologie RFID v logistických procesech vybrané společnosti 

  Author: Alena Plašilová; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Šlegr Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-17)
  Cílem diplomové práce je zmapovat současný stav využívání automatické identifikace ve společnosti Česká pošta a navrhnout možnosti implementace technologie RFID. V teoretické části jsou popsány technologie automatické ...
 • Koordinace civilní a vojenské složky ŘLP v průběhu letu hotovostních letadel 

  Author: Filip Valouch; Supervisor: Strouhal Miloš; Opponent: Frei Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-17)
  Práce se zabývá koordinací mezi CRC Stará Boleslav, jako vojenskou složkou řízení letového provozu, a sektory řídící civilní letový provoz během ostrého vzletu hotovostních letadel JAS 39 Gripen dislokovaných na letecké ...
 • Zimní údržba letištních ploch 

  Author: Michal Dostál; Supervisor: Voštová Věra; Opponent: Vondráček Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-17)
  Cílem této práce je porovnat finanční náklady spojené s provozováním modernějších strojů na civilním letišti Václava Havla v Praze a starších strojů na vojenském letišti v pražských Kbelích. Následně je na základě analýzy ...
 • Návrh a zhodnocení optimalizace dodavatelských a výrobních procesů ve startupu 

  Author: Eliška Chmelařová; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Březina Edvard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-17)
  Diplomová práce pojednává o návrhu optimalizačních opatření pro dodavatelský a výrobní řetězec a nástroje pro sledování jejich dopadů v průběhu času v konkrétním subjektu. Zkoumaná společnost se řadí mezi startupy, což ...
 • Problém obchodního cestujícího, aplikace v dopravních a logistických systémech 

  Author: Alona Talska; Supervisor: Volek Josef; Opponent: Vízner Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-17)
  Předmětem předložené bakalářské práce „Problém obchodního cestujícího, aplikace v dopravních a logistických systémech“ je problém obchodního cestujícího, formulace a klasifikace úloh. Dále rozdělení metod řešení do základních ...
 • Návrh úsporných opatření při přepravě balíkových zásilek mezi vybranými SPU 

  Author: Jan Procházka; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Šlegr Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-17)
  Práce pojednává o snižování nákladů v přepravě mezi sběrnými přepravními uzly v Plzni a Ostravě. Cílem práce je navrhnout úsporná opatření pro snížení nákladů v této relaci při přepravě balíkových zásilek. V práci jsou ...
 • Analýza konkurenceschopnosti nového leteckého dopravce v prostředí Evropy 

  Author: Jakub Ďurčo; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Vařacha Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-17)
  Predmetom bakalárskej práce „Analýza konkurenceschopnosti nového leteckého dopravce v prostředí Evropy“ je popis procesu zavedenia novej národnej leteckej spoločnosti do praxe. Prvá časť je venovaná teoretickým informáciám ...
 • Přeprava nebezpečných látek radioaktivní povahy 

  Author: Jitka Andrýsková; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Honek Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-17)
  Bakalářská práce je zaměřena na přepravu nebezpečných látek s důrazem na radioaktivní látky. V teoretické části jsou vysvětleny základní postupy a pravidla pro přepravu nebezpečného nákladu a dále konkrétně pro radioaktivní ...
 • Výzkum zaměstnanosti v letecké dopravě v ČR 

  Author: Klára Táboříková; Supervisor: Endrizalová Eva; Opponent: Větrovec Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-17)
  Předmětem diplomové práce „Výzkum zaměstnanosti v letecké dopravě v ČR“ je analyzovat zaměstnanost v sektoru letectví s důrazem na její přínos pro Českou republiku. V souvislosti se zaměstnaností se tato diplomová práce ...
 • Analýza v Banachových prostorech 

  Author: Matěj Novotný; Supervisor: Hájek Petr; Opponent: Tišer Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-06)
  V práci je studováno téma Lipschitzovských funkcí v Banachových prostorech. Lipschitzovská zobrazení hrají důležitou roli v současné nelineární funkcionální analýze. Jsou rozumnou relaxací lineárních spojitých operátorů, ...
 • Antikolizní systém pro bezpilotní prostředky 

  Author: Karel Ryšavý; Supervisor: Hůlek David; Opponent: Keller Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-16)
  Předmětem této bakalářské práce „Antikolizní systém pro bezpilotní prostředky“ je nejprve definovat veškeré nezbytné pojmy a přiblížit základní fungování klíčových systémových prvků zamýšleného antikolizního systému. Poté ...
 • Návrh rozvozových tras pro textilní společnost 

  Author: Anastasiia Zlatieva; Supervisor: Mocková Denisa; Opponent: Dorda Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-16)
  Cílem diplomové práci je navrhnout efektivní distribuční trasy pro textilní společnost. Zkoumaný problém, který je řešen v diplomové práci je problém okružných jízd. Analytická část práci je věnovaná charakteristice ...
 • Problematika bezpečnostních procesů při letecké přepravě pošty 

  Author: Kateřina Matasová; Supervisor: Sýkora Viktor; Opponent: Vokáč Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-16)
  Problematika bezpečnostních procesů při přepravě letecké pošty spočívá, především v ne\-vě\-do\-mos\-ti odesílatele o zakázaných předmětech v leteckých poštovních zásilkách. Zásilky přijímané k vnitrostátní poštovní přepravě ...
 • Aplikace metod kvality pro vyhodnocení pocitu z jízdy v autonomním automobilu 

  Author: Anastasiia Silivonchyk; Supervisor: Vančura Pavel Edvard; Opponent: Votruba Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-16)
  Tato diplomová práce se zabývá popisem aplikace metody QFD při návrhu výroby autonomního vozidla s cílem zlepšení pocitu lidí při jízdě autonomními auty. V teoretické části práce je nastíněna krátká historie výroby a ...
 • Experimentální hodnocení pracovní zátěže řídícího letového provozu 

  Author: Jan Tecl; Supervisor: Socha Vladimír; Opponent: Bořil Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-16)
  Diplomová práce se zabývá vlivem pracovní zátěže na organismus řídícího letového provozu. V současné době existuje mnoho různých metod, jak pracovní zátěž měřit a hodnotit, ať už se jedná o chemický rozbor tělních tekutin ...
 • Nástroj pro hodnocení pilotů - studentů v integrovaném kurzu 

  Author: Vít Širc; Supervisor: Polánecká Anna; Opponent: Kotvaldová Tereza
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-16)
  Cílem této práce bylo posoudit současný způsob hodnocení výcviku pilotů a porovnat ho s moderními metodami hodnocení studentů. Porovnávají se zde metody hodnocení, které se v současné době používají s metodami, které by ...

View more