Recent Submissions

 • Pokročilé metody asymetrického heterogenního transfer learningu 

  Author: Magda Friedjungová; Supervisor: Jiřina Marcel; Opponent: Franc Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-03-03)
  This dissertation thesis deals with the application of asymmetric heterogeneous transfer learning in scenarios where transfer of data is crucial due to the preservation of the quality of the prediction model. We consider ...
 • Agregované tepelné charakteristiky budov Část 5: Účinná tepelná kapacita a časová konstanta budovy 

  Author: Kopecký P.; Sojková K.
  (Společnost pro techniku prostředí, 2020)
  Účinná tepelná kapacita budovy a časová konstanta budovy jsou vlastnosti celé budovy, které ovlivňují tepelné chování budovy za neustálených teplotních podmínek. Článek nejprve odvozuje metodu odhadu účinné tepelné kapacity ...
 • Expertní systém pro analýzu vzduchotechnických jednotek v praxi 

  Author: Široký J.; Nehasil O.; Mazanec V.; Dobiášová L.; Adamovský D.
  (Společnost pro techniku prostředí, 2020)
  Článek popisuje výsledky dosažené v rámci pilotního testování diagnostického systému vzduchotechnických (Vzt) jednotek na základě analýzy dat měřených systémy měření a regulace (mar). diagnostický systém zahrnuje více než ...
 • Higher Order Neural Unit Adaptive Control and Stability Analysis for Industrial System Applications 

  Author: Peter Mark Beneš; Supervisor: Bukovský Ivo; Opponent: Čelikovský Sergej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-10-25)
  Given the push in our modern digitalized industry for advanced, yet comprehensible methods for process identification and control, computational intelligence methods are readily ongoing in study. Higher-order neural units ...
 • Zasklený kapalinový fotovoltaicko-tepelný kolektor 

  Author: Nikola Pokorný; Supervisor: Matuška Tomáš; Opponent: Libra Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-06)
  Fotovoltaicko-tepelný kolektor díky současné produkci tepla a elektrické energie může výrazně navýšit využití dopadlé sluneční energie na plochu střechy. Zasklená varianta kapalinového fotovoltaicko-tepelného kolektoru má ...
 • Kombinovaný solární kolektor vzduch-kapalina 

  Author: Viacheslav Shemelin; Supervisor: Matuška Tomáš; Opponent: Kabrhel Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-06)
  Práce je založena na vývoji detailního matematického modelu kombinovaného solárního kolektoru, implementaci vyvinutého modelu do simulačního prostředí TRNSYS a validaci modelu v kapalinovém a vzduchovém provozním režimu. ...
 • Novelty detection via linear adaptive filters 

  Author: Matouš Cejnek; Supervisor: Bukovský Ivo; Opponent: Kordík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-11-14)
  Novelty detection is an important signal processing task. This task is essential for many industry, and biomedical applications. This thesis is presenting research on the topic of novelty detection utilizing parameters of ...
 • Mitigation Measures for Photovoltaics Retrofit 

  Author: Maslo K.; Kasembe A.
  (IEEE, 2018)
  An increased penetration of distributed energy sources in Europe causes challenges in the power system operation. One of these is the so-called 50.2 Hz issue-A threat to frequency stability due to disconnection of a large ...
 • Pressurized axisymmetric membrane deforming into a prescribed shape 

  Author: Jirásek M.; Šmejkal F.; Horák M.
  (Pergamon Press, 2020)
  This paper presents a new approach to the optimal design of an axisymmetric membrane with variable thickness, which has potential applications in the development of active optical elements (liquid lenses). The governing ...
 • Problematika inkluze na základní škole 

  Author: Magdaléna Šrůtová; Supervisor: Lorenzová Jitka; Opponent: Jirkovská Blanka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-07)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou zvládání inkluze na základní škole. Cílem této práce je zmapování procesu inkluzivního vzdělávání a zhodnocení silných a slabých stránek. Práce je rozdělena na teoretickou a výzkumnou ...
 • Renovace historických vozidel 

  Author: Tomáš Bláha; Supervisor: Remek Branko; Opponent: Karger Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-07)
  Tato bakalářská práce se zabývá průzkumem a porovnáním technických a mechanických prvků na osobních vozech vyrobených v Evropě a Severní Americe po druhé světové válce do 60. let 20. století. Nabízí přehled rozdělení ...
 • Návrh přípravku na měření geometrie kol, světlé výšky a rozložení hmotnosti vozu Formula Student 

  Author: Martin Kovář; Supervisor: Dub Martin; Opponent: Havlíček Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-05)
  Práce se zabývá návrhem měřícího zařízení k měření odklonu a sbíhavosti kol, měření světlé výšky a měření rozložení hmotnosti pro vůz formulového typu FS 12 týmu CTU CarTech. Při návrhu jsou provedeny potřebné analytické ...
 • Deformačně napěťová analýza fixačního přípravku 

  Author: Matyáš Petrýdes; Supervisor: Padovec Zdeněk; Opponent: Kropík Bohumil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-07)
  Tato bakalářská práce se zabývá provedením deformačně napěťové analýzy nově navrženého fixačního přípravku. Cílem bylo analýzu úspěšně provést a zhodnotit efekt zkušební síly na přípravek v různých pozicích. Analýza byla ...
 • Získávání a výběr zaměstnanců v organizaci 

  Author: Jakub Šaroun; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Procházka Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-07)
  Bakalářská práce zkoumá proces získávání a výběru zaměstnanců ve společnosti Tesco Stores CR a.s. s cílem posoudit používané postupy, určit možné problémy nebo příležitosti pro zlepšení a navrhnout vhodná řešení. Teoretická ...
 • Návrh křižovatky ulic Na Valech a Kremnická - Kutná Hora 

  Author: Marie Damková; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Nejedlý Viktor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
  Předmětem této bakalářské práce je návrh přestavby křižovatky v Kutné Hoře a částí úseků přilehlých ulic Na Valech, Kouřimská, Kremnická Husova a V Mišpulkách. Varianty situačního řešení zohledňují bezpečnost provozu a ...
 • Návrh rekonstrukce Drahobejlovy ulice v Praze 

  Author: Mykyta Tishkov; Supervisor: Havlíček Tomáš; Opponent: Uhlík Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
  Cílem této bakalářské práce je posouzení stávajícího stavu v celé délce ulice Drahobejlovy v Praze 8 a návrh dvou variant rekonstrukce. Práce zahrnuje seznámení s danou lokalitou, aktualizace digitálních mapových podkladů, ...
 • Rodinný dům 

  Author: Kateřina Stoulilová; Supervisor: Hájek Karel; Opponent: Pustějovský Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Předmětem bakalářské práce je návrh rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu v Praze 9 – Kyjích. Pozemek se nachází v v ulici Jordánská. Půdorys navrhovaného domu se skládá ze dvou hlavních hmot, které rozdělují jednotlivé ...
 • Estimation algorithm for real-time localization of a truck/trailer combination during docking maneuver 

  Author: Karthick Balasubramanian; Supervisor: MAE supervisor; Opponent: MAE opponent
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-13)
  Estimation algorithm for real-time localization of a truck/trailer combination during docking maneuver
 • ABS System of RAVO Street Sweeper for New Hydraulic Driveline Concepts 

  Author: Shouvik Datta; Supervisor: MAE supervisor; Opponent: MAE opponent
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-13)
  ABS System of RAVO Street Sweeper for New Hydraulic Driveline Concepts
 • Podnikatelský záměr budoucího využití objektu prodejny smíšeného zboží v obci Bystré v Orlických horách 

  Author: Lenka Horáková; Supervisor: Hromada Eduard; Opponent: Ježek Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Diplomová práce se zabývá zpracováním podnikatelského záměru budoucího využití prodejny potravin v obci Bystré v Orlických horách. Práce je dělena na dvě hlavní části. V první části je popsán stávající objekt včetně jeho ...

View more