Recent Submissions

 • DOTVOŘENÍ MARIÁNSKÉHO NÁMĚSTÍ A DOSTAVBA PROLUKY - STARÁ BOLESLAV 

  Author: Tomáš Krč; Supervisor: Sedlák Jan; Opponent: Šrom Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Mariánské náměstí je historicky významné místo. Díky vraždě sv. Václava, patrona Čech a Moravy sem každoročně proudí tisíce poutníků a turistů. Tento nápor se však odehrává jen jednou ročně, právě na Den české státnosti, ...
 • KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ - RADNICE PRO PRAHU 10 

  Author: Katarína Mikuláková; Supervisor: Krátký Vladimír; Opponent: Papp Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Práca sa zaoberá riešením Kubánského námestia (Praha 10) a návrhom novej radnice v jeho osi. Problematika výstavby nových radničných objektov je v súčasnosti veľmi aktuálnou témou riešenou mestskými časťami, z dôvodu ...
 • KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ - RADNICE PRO PRAHU 10 

  Author: Ivana Nechajová; Supervisor: Krátký Vladimír; Opponent: Vít Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Diplomová práca sa venuje priestoru Kubánskeho námestia, ktoré má z hľadiska infraštruktúry veľmi dobrú polohu. Preto na tomto mieste navrhujeme nové priestory radnice pre Prahu 10. Navrhnutá budova svojím tvarom reaguje ...
 • OLOMOUC - OTEVŘENÉ VĚZENÍ NOVÉ SADY 

  Author: Nikola Macháčová; Supervisor: Kohout Michal; Opponent: Seelich Andrea
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Návrh zasazuje specifickou typologii otevřeného vězení do kontextu Nových Sadů v Olomouci. Projekt formuluje názor na zastavění širší lokality, věnuje se skloubení veřejných a neveřejných provozů věznice a vytváří bezpečné, ...
 • DOPLNĚNÍ STRUKTURY MĚSTA U STANICE METRA D - NÁMĚSTÍ BRATŘÍ SYNKŮ 

  Author: Michal Kubíček; Supervisor: Koucký Roman; Opponent: Máslo Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Diplomová práce se zabývá územím kolem náměstí Bratří Synků, které se v blízké době začně měnit v důsledku dovedení linky metra D. Samotný návrh se soustřeďuje nejenom na dostavbu otevřeného bloku při ulici Otakarova, ale ...
 • MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE 

  Author: Bára Maroušková; Supervisor: Šestáková Irena; Opponent: Košová Hana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Cílem projektu bylo vytvořit kvalitní prostor náměstí a vytvořit takové struktury, které by podpořily a zkvalitnily život na Mariánském náměstí. Zároveň bylo také cílem vytvořit podmínky pro budoucí existenci divadla na ...
 • SATALICE - DOTVÁŘENÍ SUBURBIE 

  Author: Barbora Klapalová; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Fialka Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Diplomová práce se zabývá určením nevyužitých ploch v městské části Praha 14 Satalice a návrhem nových urbanistických struktur na tomto území. Obsahem práce je urbanistická koncepce konkrétních částí území, která nejprve ...
 • ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA SMÍCHOVĚ 

  Author: David Lukša; Supervisor: Krátký Vladimír; Opponent: Pappová Magda
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  NÁVRH ZÁKLADNÍ ŠKOLY V NOVĚ VZNIKAJÍCÍ ČTVRTI SMÍCHOV CITY. PARCELA SE NACHÁZÍ VEDLE SMÍCHOVSKÉHO ŽELEZNIČNÍHO MOSTU. ŠKOLA CITLIVĚ DOPLŇUJE PLÁNOVANOU ZÁSTAVBU L-PŮDORYSEM, ZE ZÁPADU TVOŘÍ LINII S NAVRHOVANÝM BULVÁREM, ...
 • Analýza AES white-box schémat pomocí útoku postranním kanálem 

  Author: Jakub Klemsa; Supervisor: Matyáš Václav; Opponent: Svenda Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
  Nejenže jsou všechna současná vědecká white-box schémata standardizovaných šifer matematicky zlomená, další ránu pro ně představuje nový útok od autorů Bos a kol. představený v červenci 2015 ve článku Differential Computation ...
 • Produkt do domácnosti 

  Author: Stella Bieliková; Supervisor: Tvarůžek Martin; Opponent: Húšťavová Miriam
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
  Cieľom môjho návrhu bolo navrhnúť akýsi „smart“ kvetináč, ktorý by umožnil užívateľovi domáce pestovanie jednoducho, nenáročne a hlavne efektívne počas celého roka. Návrh je určený mestských-amatérskym pestovateľom a ...
 • Interiérový doplněk 

  Author: Michaela Feriancová; Supervisor: Streit Filip; Opponent: Niederle Nela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
  Bakalárska práca sa zameriava na osvetlenie v interéri v kombinácií s estetickou stránkou svietidla kedy počas dňa nie je využívané ako svetelný zdroj. Zohľadňuje dôležité parametre osvetlenia vzhľadom na určenú miestnosť ...
 • Studium a simulace molekulárních interakcí na površích diamantu 

  Author: Petra Matunová; Supervisor: Rezek Bohuslav; Opponent: Weiter Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Nalezení nových flexibilních materiálů pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů nabývá na významu pro splňení požadavků moderní společnosti. Diamantové nanočástice označované jako nanodiamanty (NDs) mají řadu příznivých ...
 • Automatická detekce grafoelementů ve spánkovém EEG 

  Author: Elizaveta Saifutdinova; Supervisor: Lhotská Lenka; Opponent: Otáhal Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-07)
  Analýza mozkové aktivity je jednou z klícových vyšetrovacích metod v moderní spánkové medicíne a výzkumu.
 • Nová budova Muzea hlavního města Prahy 

  Author: Tatiana Amosova; Supervisor: Lábus Ladislav; Opponent: Feistner Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
  Objekt je situován v Praze na Těšnově na rozhrání Nového Města a Karlína v těsné blizkosti tělesa severojížní magistrály. Řešenou stavbou je budova archilogického muzea, organisační složka Muzea hlavního města Praha.
 • Reputation of the Synchronous Condenser Technology in Modern Power Grid 

  Author: Igbinovia F.; Fandi G.; Müller Z.; Tlustý J.
  (IEEE Power & Energy Society, 2018)
  The synchronous condenser nowadays contributes an essential share of resources for generating reactive power to ensure voltage stability in modern power systems. Such resource has to be taken care of by owners of electricity ...
 • Non-Linear Analysis of Precast Concrete Element for Airport Pavement 

  Author: Šrámek M.; Novák J.
  (Trans Tech Publications, 2018)
  The paper focuses on structural design of a precast concrete element used for an innovative precast concrete pavement system for airports which is being developed within an ongoing project at Faculty of Civil Engineering ...
 • Utilizing the synchronous condenser for robust functioning of wind farm implanted electric grid 

  Author: Igbinovia F.; Fandi G.; Kubica J.; Müller Z.; Janíček F.; Tlustý J.
  (FEI, Slovak University of Technology, 2019)
  Present-day electricity grids are equipped with sophisticated devices that allow to meet various grid code requirements. These include reactive and active power controls to ensure robust functioning of the grid. Robust ...
 • Praha - obnova městské krajiny 

  Author: Petr Stojaník; Supervisor: Rehwaldt Till; Opponent: Balda Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
  Tato bakalářská práce pojednává o zlepšení stávajícího stavu parku v lokalitě Praha Vršovice. Hlavním prvkem návrhu je snaha o provázanost parku s okolím, stejně tak jako provázanost napříč parkem s cílem vytvoření mnoha ...
 • Produkt do domácnosti 

  Author: Anna Drozenová; Supervisor: Tvarůžek Martin; Opponent: Zejda Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
  Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout dávkovač na sypké potraviny, který usnadní a zpříjemní chod kuchyně. Zjednoduší dávkování přesného množství suroviny a prodlouží její čerstvost. Zpřehlední a zpřístupní uživateli ...
 • Sportovní hřiště - exteriér 

  Author: Tereza Nováková; Supervisor: Fišer Jan; Opponent: Kolda Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
  Práce zpracovává návrh street workoutového hřiště jako celek. Důraz je kladen na zapojení do předem vybraného parku a celkově do většiny městské přírody. Jsou zde promyšleny veškeré prvky nacházející se na hřišti na základě ...

View more