Poslední příspěvky

 • Rodinný dům 

  Autor: Neufussová Karolína; Vedoucí práce: Tichý Ladislav; Oponent práce: Pošmourný Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-27)
  Předmětem bakalářské práce je návrh rodinného domu v Praze v Nebušicích. Tato lokalita je situována v klidné části na okraji obce. Pozemek je v bezprostřední blízkosti prestižní mezinárodní školy (International School of ...
 • Sanace Betonových konstrukcí v závislosti na diagnostice 

  Autor: Havlíková Jana; Vedoucí práce: Popenková Miloslava; Oponent práce: Dědek Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-27)
  Tato bakalářská práce se zabývá druhy sanace nosných betonových konstrukcí v závislosti na předchozí diagnostice určené konstrukce. V první části jsou popsány diagnostické metody, které jsou rozděleny podle vlivu na ...
 • Návrh a optimalizace pikosekundového oscilátoru s aktivním materiálem Yb:YAG ve tvaru tenkého disku se synchronizací módů Kerrovou čočkou 

  Autor: Hambálek Tomáš; Vedoucí práce: Smrž Martin; Oponent práce: Jelínek Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-07)
  Práce se v teoretické části zabývá tenkodiskovým konceptem a krystalem Yb:YAG. Jsou popsány pasivní metody synchronizace módů a je rozebrána problematika ultrakrátkých pulzů. V praktické části jsou publikovány vlastní ...
 • Návrh pasportizace dopravních technologií ITS s využitím nástrojů GIS 

  Autor: Pacík Radim; Vedoucí práce: Langr Martin; Oponent práce: Padělek Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-14)
  Základní myšlenkou této magisterské práce je vymezení nejdůležitějších aplikací zejména z oblasti silniční dopravní telematiky, identifikace jejich klíčových vlastností či jiných charakteristik a zhodnocení možnosti realizace ...
 • Měření neutrálního plynu v zařízeních pro termojadernou fúzi 

  Autor: Škerlik Matej; Vedoucí práce: Varju Jozef; Oponent práce: Jeřáb Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-26)
  Pre mnohé priemyselné, či vedecko-výskumné aplikácie je dôležité vákuum. Jeho vytvorenie a meranie. V tejto bakalárskej práci sa zameriavam na opísanie základných pojmov spojených s vákuom, stavbu vákuovej aparatúry pre ...
 • Modelování síťové komunikace infikovaných uživatelů 

  Autor: Ponomareva Ksenia; Vedoucí práce: Nikolaev Ivan; Oponent práce: Mrkos Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-31)
  Práce se zabývá modelováním uživatelů v počítačové síti, zejména pro odhalování uživatelských počítačů napadených viry. První část pojednává obecně o bezpečnosti v počítačových sítích a metodách strojového učení používaných ...
 • Lokalizace zdrojů spojité akustické emise 

  Autor: Jurník Jakub; Vedoucí práce: Převorovský Zdeněk; Oponent práce: Krofta Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-07)
  Předmětem této práce je lokalizační experiment provedený na ocelovém plátu. Byl simulován pulsní (pen-test) a spojitý(únik) zdroj akustické emise. K vyhodnocení polohy zdroje byla úspěšně použita metoda časové reverzace. ...
 • Návrh difuzoru do aerodynamického tunelu 

  Autor: Tesař Tomáš; Vedoucí práce: Filipský Jakub; Oponent práce: Punčochář Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-31)
  Cílem této bakalářské práce je návrh a výroba kolektoru. Dále je tato práce zaměřena na vyřešení odchylek vzniklých interferenčními jevy v otevřeném aerodynamickém tunelu a to vytvořením programu na výpočet korekcí, které ...
 • Návrh trupu ultralehkého letadla 

  Autor: Šifalda Petr; Vedoucí práce: Štorch Vít; Oponent práce: Schmirler Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-24)
  Obsahem této bakalářské práce je návrh trupu ultralehkého letadla a jeho otestování z hlediska pevnosti pomocí MKP simulací. Dále je práce z velké části zaměřena na odpor trupu a na jeho výpočet.
 • Vila pro diplomata 

  Autor: Lazorová Michaela; Vedoucí práce: Rothbauer Zdeněk; Oponent práce: Sládek Oldřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-08)
  Zámerom projektu bolo navrhnúť bývanie pre diplomata a jeho rodinu, ktoré by disponovalo súkromnými priestormi pre rodinu a reprezentačnými priestormi pre prácu diplomata.
 • Optimální nízkopozaďové stínění pro polovodičovou spektrometrii gama 

  Autor: Vendlová Barbora; Vedoucí práce: Dragounová Lenka; Oponent práce: Johnová Kamila
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-01)
  Bakalářská práce se v teoretické části soustředí na nízkopozaďovou spektrometrii gama se zaměřením na zdroje pozadí a metody jak od nich detektor odstínit. Následně porovná nízkopozaďové laboratoře, podzemní i povrchové, ...
 • Odhady na rezonanční frekvence vibrujících systémů 

  Autor: Kurimaiová Tereza; Vedoucí práce: Krejčiřík David; Oponent práce: Kennedy James
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-24)
  Laplacián je velmi významný operátor s mnoha aplikacemi. Nejprve ukážeme jeho důležitost v teorii hudby. Potom definujeme dirichletovský laplacián jako samosdružený operátor na omezených oblastech pomocí kvadratických forem ...
 • Nekrózy mozku způsobené radioterapií 

  Autor: Poráková Kateřina; Vedoucí práce: Michaelidesová Anna; Oponent práce: Bláha Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-02)
  Radioterapie je účinnou léčbou nádorů v oblasti hlavy a krku. K porozumění radioterapie jsou důležité poznatky z radiobiologie. Radiační nekróza mozku je značnou vedlejší komplikací po léčbě nádorů radioterapií. Diagnostika ...
 • Metodika výuky programování pro děti 

  Autor: Vorlová Vendulka; Vedoucí práce: Moc Michal; Oponent práce: Virius Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-31)
  Tento text je určen všem zájemcům z řad široké veřejnosti, především však jako vzdělávací materiál pro učitele informatiky na 2. stupni základních škol a na středních školách. Práce zahrnuje popis programovacího jazyka ...
 • Desktopová aplikace pro ruční tvorbu rozvrhu hodin 

  Autor: Vrána Michal; Vedoucí práce: Moc Michal; Oponent práce: Nový Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-31)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby rozvrhu hodin pro detašované pracoviště FJFI ČVUT v Praze. Na základě analýzy této problematiky navrhuje a implementuje aplikaci s grafickým uživatelským rozhraním. ...
 • Sturmovská slova generovaná substitucemi a jejich derivovaná slova 

  Autor: Košík Václav; Vedoucí práce: Pelantová Edita; Oponent práce: Medková Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-25)
  Tato práce nejdříve shrnuje základní vlastnosti sturmovských slov a zasvěcuje čtenáře do jejich problematiky. Zároveň je budován aparát, který je nutný k práci s hlavním tématem práce. Jsou jím sturmovská slova, která jsou ...
 • Bezztrátové kompresní algoritmy - komprese fyzikálních dat z experimentu COMPASS v CERN 

  Autor: Lehoczký Jan; Vedoucí práce: Nový Josef; Oponent práce: Kubera Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-31)
  Tato práce je zaměřena na bezztrátovou kompresi pro binární soubory. Nejprve jsou vysvětleny typy kompresních algoritmů, poté jejich princip fungování a nakonec využití. V rámci práce je vypracován program, který slouží k ...
 • Kniha jízd z GPS dat 

  Autor: Hájková Martina; Vedoucí práce: Moc Michal; Oponent práce: Nový Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-31)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vedení knihy jízd. Na základe analýzy stávajících řešení přináší vlastní webovou a uživatelsky přívětivou knihu jízd. Aplikace slouží pro správu vozu, zaměstnanců a jednotlivých ...
 • Algoritmy vyhledávání cesty a optimalizace nákupního seznamu 

  Autor: Novotný Lukáš; Vedoucí práce: Nový Josef; Oponent práce: Moc Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-04)
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem, implementací a testováním algoritmu pro nalezení nejkratších cest mezi dvěma a mezi několika body. Tyto algoritmy se dále používají při implementaci aplikace pro optimalizaci cesty ...
 • Analýza chyb při měření rychlosti a průtoku krve pomocí magnetické rezonance: Vliv parametrů měřící sekvence, technických limitů skeneru, fyziologie a charakteru proudění. 

  Autor: Galabov Radek; Vedoucí práce: Tintěra Jaroslav; Oponent práce: Chabiniok Radomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-10)
  Za tímto účelem bylo provedeno několik měření in vitro na plastovém průtokovém fantomu s možností nastavit různou hodnotu konstantní rychlosti proudění. Kromě toho bylo měněno prostorové rozlišení. Měření byla provedena ...

Zobrazit další