Poslední příspěvky

 • Lock-chart solving 

  Autor: Černoch, Radomír; Vedoucí práce: Železný, Filip
  (2017)
  Lock-chart solving (also known as master key system solving) is a process for designing mechanical keys and locks so that every key can open and be blocked in a user-defined set of locks. This work is an algorithmic ...
 • Coupled Learning and Planning for Active 3D Mapping 

  Autor: Petříček, Tomáš; Vedoucí práce: Svoboda, Tomáš; Zimmermann, Karel
  (2017)
  The thesis presents several results in the area of 3D perception, with focus on combining learning and planning in active 3D mapping. Autonomous robots, including those deployed in search and rescue operations or ...
 • Dynamic Reconfiguration of Intrusion Detection Systems 

  Autor: Stiborek, Jan; Vedoucí práce: Pevný, Tomáš; Rehák, Martin
  (2017)
  Intrusion detection systems (IDS) used in network security are complex solutions that require precise tuning prior to their deployment. Such tuning, however, is a problem. If done statically, the fixed configuration fails ...
 • Visible Light Communications for Indoor Applications 

  Autor: Chvojka, Petr; Vedoucí práce: Zvánovec, Stanislav
  (2017)
  The field of visible light communications (VLC) has undergone a rapid development in recent years. The increased utilization of light emitting diodes (LEDs) has opened new possibilities for especially indoor services ...
 • Energy and Economic Efficiency 

  Autor: Bemš, Július
  (2017)
 • Optimal Control Strategy of Hybrid Electric Vehicle 

  Autor: Haubert, Tomáš; Vedoucí práce: Mindl, Pavel
  (2017)
  This thesis deals with the very progressive branch of the automotive industry, hybrid and electric vehicles. Based on the configuration the hybrid and electric vehicles are using an electric motor for the converting ...
 • Application of Field Progammable Gate Arrays in Sophisticated Control Structures of Electric Drive 

  Autor: Zoubek, Ondřej; Vedoucí práce: Zděnek, Jiří
  (2017)
  This doctoral thesis deals with the transmission of traction power from the traction vehicle to the train and presents an analysis of the current state of operation of the slip regulator on the III. generation heavy ...
 • High Energy Density Plasma Diagnostics Using Neutron and Gamma Detectors 

  Autor: Cikhardt, Jakub; Vedoucí práce: Klír, Daniel
  (2017)
  Deuterium Z-pinches are e cient sources of pulsed soft and hard x-rays, fast ions, and neutrons. Many phenomena related to an acceleration of ions and neutron production on the Z-pinches have not yet been explained. ...
 • Řízení rizik procesů spojených s technickými díly 

  Autor: Procházková, Dana
  (ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, 2017)
 • Pokročilé návrhy elektromagnetických aktuátorů 

  Autor: Křivka, Vladimír; Vedoucí práce: Doležel, Ivo
  (2017)
  Práce je zaměřena na návrh, modelování, realizaci a ověření charakteristik výkonového trojfázového lineárního aktuátoru. Jedná se o sdruženou úlohu magnetického a teplotního pole. V teoretické části práce je objasněn ...
 • Ekologické a ekonomické dopady čištění výměníků v teplárenství 

  Autor: Adášek Dominik; Vedoucí práce: Rejf Libor; Oponent práce: Červenka Zbyněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-18)
  Bakalářské práce se zabývá metodou chemického čištění. Detailně popisuje ekologické a ekonomické dopady čištění výměníku v teplárenství. Hlavním cílem této práce je zanalyzovat postoj k chemickému čištění ve společnosti ...
 • Opotřebení břitů povlakovaných nástrojů pro lékařské aplikace 

  Autor: Brzoň Jakub; Vedoucí práce: Denk František; Oponent práce: Dolejší Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou lékařských nástrojů. V teoretické části je uvedena problematika provádění lékařských úkonů, vhodných materiálů pro výrobu lékařských nástrojů a metody povlakování. V experimentální ...
 • Vila pro diplomata 

  Autor: Lukáčová Daniela; Vedoucí práce: Rothbauer Zdeněk; Oponent práce: Šarochová Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-16)
  Řešeným objektem je vila pro velvyslance a jeho rodinu. Primární funkce stavby je obytná, má ale místnosti přizpůsobené pro společenské akce. Dům je plně vybaven pro 5-člennou, bytem pro správce a apartmánem pro hosta. ...
 • Multifunkční hala 

  Autor: Pylila Leanid; Vedoucí práce: Kordovský Petr; Oponent práce: Knytl Luboš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-15)
  Projekt Multifukční haly v Nuslích byl rozpracovan v ramcí navrhové přestavby Nuselského pivovaru. Novostavba haly tvoří nové ohnisko pro sportovní a jíné akce. Ve spojení s okolními historickými objekty formuje konstrastní ...
 • Sportoviště u Jizery 

  Autor: Pelech Anton; Vedoucí práce: Mádr Josef; Oponent práce: Chuchlík Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-17)
  Zpracování realizačního projektu pro architektonickou studii Sportoviště u Jizery v Mnichově Hradišti
 • Uplatnění vícekriteriálního rozhodování ve společnosti ZVVZ ENVEN Engineering, a. s. 

  Autor: Kutil Filip; Vedoucí práce: Vaniš Ladislav; Oponent práce: Bílek Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-27)
  Předmětem Bakalářské práce je aplikování metody vícekriteriálního rozhodování ve společnosti ZVVZ ENVEN Engineering, a.s. První část je teoretická a obsahuje popis vícekriteriálního rozhodování a zavedení pojmů týkajících ...
 • Vlastnosti kompozitu z polymléčné kyseliny a přírodních vláken 

  Autor: Havránek Tomáš; Vedoucí práce: Jeníková Zdeňka; Oponent práce: Němeček Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
  Tato bakalářská práce se zabývá charakteristikou kompozitních materiálů z polymléčné kyseliny a přírodních vláken. V teoretické části jsou popsány vlastnosti a druhy vybraných kompozitních materiálů a je charakterizován ...
 • Ergonomická racionalizace pracoviště 

  Autor: Hápová Kateřina; Vedoucí práce: Rejf Libor; Oponent práce: Martinovský Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu pracoviště a výrobků z hlediska ergonomie ve společnosti Board Team s.r.o. (Práce je rozdělená do tří hlavních částí - teoretické, analytické a návrhové.) Teoretická část zpracovává ...
 • Vliv míchání na účinnost flokulace 

  Autor: Kret Peter; Vedoucí práce: Šulc Radek; Oponent práce: Hoffman Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-14)
  Táto bakalárska práca je venovaná téme flokulácie a vplyvom na jej účinnosť. Práca je rozdelená do troch častí. Cieľom teoretickej časti je vymedzenie základných pojmov ako flokulácia, koagulácia, flokulačné činidlá, vplyvy ...
 • Návrh dalšího rozvoje skladového hospodářství 

  Autor: Zvezdarev Pavel; Vedoucí práce: Březina Edvard; Oponent práce: Malsagov Maxim
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
  Bakalářská práce řeší návrh dalšího rozvoje skladového hospodářství ve společnosti Grupo Antolin Libáň s.r.o. Věnuje se v první části teoretickým předpokladům a ve druhé části řeší současný stav skladového hospodářství ve ...

Zobrazit další