Poslední příspěvky

 • Metody měření vlivu lidského činitele při řešení extrémních situacích v letectví 

  Autor: Bruna Ondřej; Vedoucí práce: Holub Jan; Oponent práce: Přenosil Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-12-15)
  Disertační práce se věnuje měření fyziologických signálů pilotů testovaných na pohyblivém simulátoru se Stewartovou platformou v situaci simulovaného nouzového přistání. Tento experiment je unikátní testováním profesionálních ...
 • Pravděpodobnostní modely pro sdruženou segmentaci, detekci a sledování 

  Autor: Sixta Tomáš; Vedoucí práce: Flach Boris; Oponent práce: Polívka Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-10-30)
  Migrace buněk a buněčných částic hraje důležitou roli ve fungování živých organismů. Systematický výzkum buněčné migrace byl umožněn v posledních dvaceti letech rychlým rozvojem neinvazivních zobrazovacích technik a ...
 • Mixed-Reality a High-Fidelity Simulace v Autonomních Bezpilotních Systémech 

  Autor: Selecký Martin; Vedoucí práce: Faigl Jan; Oponent práce: Svoboda Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-10-30)
  ato práce se zabývá problematikou bezpečného a efektivního vývoje multi-robotických systémů, konkrétně systémů sestávajících z více bezpilotních strojů (UAV). Pro správnou funkci takovýchto bezpilotních systémů (UAS) v ...
 • Mikrostrukturní charakterizace slitin Mg-Zn technikami transmisní elektronové mikroskopie 

  Autor: Němec Martin; Vedoucí práce: Sedláček Josef; Oponent práce: Lukáč Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-12-10)
  Práce je zaměřena na mikrostrukturní charakterizaci slitin Mg-Zn pomocí technik transmisní elektronové mikroskopie. Stručná historie a průmyslové využití Mg a jeho slitin jsou popsány s důrazem na aktuální perspektivní ...
 • Advanced Coatings of Nuclear Fuel Cladding 

  Autor: Škarohlíd Jan; Vedoucí práce: Škoda Radek; Oponent práce: Málek Přemysl
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-12-13)
  This thesis deals with the protection of zirconium (Zr) nuclear fuel cladding against corrosion and high-temperature oxidation in water-cooled nuclear reactors (LWR) with coatings of polycrystalline diamond (PCD) or mixed ...
 • Matematické modely proudění nestlačitelné tekutiny s různými typy okrajových podmínek 

  Autor: Píšová Jitka; Vedoucí práce: Kučera Petr; Oponent práce: Burda Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-11-30)
  Předložená disertační práce se zabývá nejznámějšími matematickými modely proudění vazké nestačitelné tekutiny s různými typy okrajových podmínek. Úvodní část popisuje vývoj studované problematiky a shrnuje její současný ...
 • Aerodynamic Parameters for Description of Flight of Rotating Volleyball 

  Autor: Dumek Jan; Vedoucí práce: Šafařík Pavel; Oponent práce: Cyrus Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-12-09)
  This thesis deals with description of effect of revolutions on the flight of a rotating volleyball with airstream in defined side angle of attack. The description is based on results of measurements in an aerodynamic tunnel. ...
 • Neinvazivní lokalizace ohniska ektopické komorové aktivace 

  Autor: Deutsch Elena; Vedoucí práce: Tyšler Milan; Oponent práce: van Dam Peter
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-15)
  Casté (více než 20%) predcasné komorové extrasystoly (KES) mohou vést k rozvoji dysfunkce levé komory. Možnou lécbou techto pacientu je radiofrekvencní ablace (RFA) počátečního místa (ohniska) ektopické aktivity, která se ...
 • Senzory na bázi uhlíkových nanomateriálů 

  Autor: Náhlík Josef; Vedoucí práce: Voves Jan; Oponent práce: Novák Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-11-12)
  Tato disertační práce se zabývá přípravou a charakterizací senzorů plynů a UV záření s využitím nových materiálů a jejich kombinací. Pro depozici vybraných materiálů byla použita inkjet materiálová tiskárna.
 • Charakterizace hydratačních procesů cementových past pomocí termické analýzy 

  Autor: Scheinherrová Lenka; Vedoucí práce: Trník Anton; Oponent práce: Konvalinka Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-12-07)
  I přesto, že existuje velké množství odborných studií, které se zabývají mechanismy hydratace cementu, většina z nich omezuje své pozorování pouze na krátký časový interval. Pro správné pochopení hydratačních procesů je ...
 • Dekompozice povrchového EMG signálu na akční potenciály a jeho použití pro ovládání 

  Autor: Pošusta Antonín; Vedoucí práce: Otáhal Jakub; Oponent práce: Čmejla Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-10-28)
  Využití elektromyografické aktivity pro ovládání zařízení bylo zkoumáno během posledních 3 dekád. Asistivní technologie založené na EMG aktivitě ve formě aktivních protéz se stávají běžnými a zároveň se začínají objevovat ...
 • Nové opticky aktivní struktury realizované na vlnovodu s gradientním profilem indexu lomu 

  Autor: Barkman Ondřej; Vedoucí práce: Jeřábek Vítězslav; Oponent práce: Uherek František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-11-12)
  Tato disertační práce je zaměřená na studium optických struktur zhotovených technologií iontové výměny do substrátů silikátových skel. Cílem práce je návrh a realizace nových struktur s gradientním indexem lomu na substrátu ...
 • Elektrokardiografické manifestace disperze repolarizace v srdci 

  Autor: Sedova Ksenia; Vedoucí práce: Tyšler Milan; Oponent práce: Nováková Marie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-15)
  Alterations of repolarization heterogeneity in the heart have been established as an
 • Vliv vybraných aktivních křemičitanů na vlastnosti cementových kompozitů 

  Autor: Pokorný Jaroslav; Vedoucí práce: Pavlíková Milena; Oponent práce: Jankovský Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-11-30)
  Betony a cementové kompozity jsou jak z historického hlediska, tak i v současnosti, široce používanými stavebními materiály. S výrobou hlavní pojivové složky, cementu, je spojena konzumace značné množství přírodních surovin ...
 • Thermal Resistance of Calcium Aluminate Cement Based Composites 

  Autor: Koňáková Dana; Vedoucí práce: Vejmelková Eva; Oponent práce: Bouška Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-12-07)
  Building structures can be exposed to extreme conditions during their lifetime. One of these extreme situations is fire, or more precisely, exposure to extreme temperatures. In this case, there is a high likelihood of ...
 • 3D rekonstrukce s časově proměnlivou geometrií 

  Autor: Albl Čeněk; Vedoucí práce: Pajdla Tomáš; Oponent práce: Čadík Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-11-14)
  Metody rekonstrukce 3D modelů okolního světa jsou již dlouho studovaným a důkladně probádaným tématem. Většina technik 3D počítačového vidění je postavená na perspektivním modelu kamery, jehož parametry se nemění v čase. ...
 • Radiačně odolná výkonová elektronika pro kosmické aplikace 

  Autor: Laifr Jaroslav; Vedoucí práce: Draxler Karel; Oponent práce: Adamčík František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-12-15)
  Rychle se vyvíjející trh se spotřební elektronikou se svými rostoucími nároky na výkon a miniaturizaci, podobně jako Moorův zákon ve vývoji výkonu počítačů, přináší nové poznatky a problémy, které lidstvo musí plně pochopit ...
 • Řízení rizik spojených s ukončením provozu technického díla a s předáním území do dalšího užívání 

  Autor: Procházková, Dana; Procházka, Jan; Říha, Josef; Beran, Václav; Procházka, Zdenko
  (ČVUT v Praze, 2018)
  Předložená kniha „Řízení rizik procesů spojených s ukončením provozu technického díla a s předáním uvolněného území do dalšího užívání“ je věnována řízení rizik při procesu, který zahrnuje: vyřazování technických děl z ...
 • Newsletter 2/2018 

  Autor: Karlová, Tereza; Kybal, Martin
  (2018)
 • STABILITY OF SYNTHESIZED SILVER NANOPARTICLES IN CITRATE AND MIXED GELATIN/CITRATE SOLUTION 

  Autor: Kavuličová , Jana; Mražíková , Anna; Velgosová , Oksana; Ivánová , Dana; Kubovčíková , Martina
  (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2018)
  The study focuses on an investigation of the influence of both citrate and mixed gelatin/citrate as a reductant and stabilizer on the colloidal stability of silver nanoparticles (AgNPs)synthesized by a chemical reduction ...

Zobrazit další