Poslední příspěvky

 • Liberalization of Electricity Supply Industry 

  Autor: Tashpulatov, Sherzod
  (2018)
  The habilitation thesis consists of papers analyzing the impact of regulatory reforms on market outcomes and bidding behavior of electricity producers. Each paper uses a different methodology to answer various research ...
 • Evaluation of Energy Efficiency Policy Instruments 

  Autor: Valentová, Michaela
  (2018)
 • Možnosti indentačních zkoušek tvrdosti pro stanovení mechanických vlastností materiálů 

  Autor: Puchnin Maxim; Vedoucí práce: Cejp Jiří; Oponent práce: Kreibich Viktor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-07-25)
  Stanovení materiálových vlastností všech objektů patří mezi základní požadavky technické praxe. Dodavatelem definované materiálové vlastnosti jsou vizitkou tohoto materiálu, na jejichž základě je materiál předurčen pro ...
 • Fyzikální modely pro robotickou manipulaci s měkkými materiály 

  Autor: Petrík Vladimír; Vedoucí práce: Hlaváč Václav; Oponent práce: Polívka Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-07-02)
  ato práce studuje robotické skládání oblečení. Oblečení je z měkkého materiálu, který představuje poměrně širokou třídu obtížně manipulovatelnou robotem. Složitost spočívá ve vysokém počtu stupňů volnosti měkkých materiálů. ...
 • Vylepšení vjemových a pohybových schopností záchranných mobilních robotů 

  Autor: Kubelka Vladimír; Vedoucí práce: Svoboda Tomáš; Oponent práce: Polívka Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-07-07)
  Nasazení mobilních robotů během zásahů záchranných složek je způsob, jak učinit práci záchranářů bezpečnější a efektivnější. Na roboty jsou ale při takovém použití kladeny vyšší nároky kvůli podmínkám, které při těchto ...
 • ANALÝZA, ŘÍZENÍ A VYPOŘÁDÁNÍ RIZIK SPOJENÝCH S TECHNICKÝMI DÍLY 

  Autor: Procházková, Dana
  (ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, 2018)
  Předložená práce „Analýza, řízení a vypořádání rizik spojených s technickými díly“ se zabývá riziky spojenými s technickými díly, a to především složitými technickými díly. Ukazuje způsoby identifikace, analýzy, hodnocení, ...
 • Study of Power Cycle with Supercritical CO2 

  Autor: Veselý Ladislav; Vedoucí práce: Dostál Václav; Oponent práce: Eret Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-07-21)
  With the increasing interest in solar and geothermal power plants as well as waste heat recovery systems from many technologies, the whole world is more focused on the gas power cycles. Especially, the supercritical carbon ...
 • Energetické využití jaderné fúze 

  Autor: Entler Slavomír; Vedoucí práce: Dostál Václav; Oponent práce: Eret Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-07-21)
  Podle plánu Evropské unie a dalších světových velmocí má být první fúzní elektrárna uvedena do provozu do roku 2050. Klíčovými rysy budoucí fúzní energetiky jsou palivo z lehkých chemických prvků, vysoká pracovní teplota ...
 • Strengthening of Historical Steel Bridges 

  Autor: Ogden Gary; Vedoucí práce: Ryjáček Pavel; Oponent práce: Kolpaský Ludvík
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-07-23)
  Zesilování Historických Mostů Mosty tvoří klíčovou součást infrastruktury, přičemž pro jejich správnou funkci je nutno skloubit údržbu a požadavky na minimální narušení provozu. Pokud tyto požadavky na údržbu nejsou zcela ...
 • Prostorové vektorové mikrovlnné měření v prostoru 

  Autor: Adler Viktor; Vedoucí práce: Hoffmann Karel; Oponent práce: Raida Zbyněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-07-22)
  V této práci je představena nová interferometrická měřicí metoda pro měření koeficientu přenosu mezi dvěma anténami. Jestliže je přenos mezi anténami realizován odrazem od nějakého předmětu, lze metodu využít např. pro ...
 • Analogové obvody pro DC-DC měniče 

  Autor: Dřínovský Martin; Vedoucí práce: Hospodka Jiří; Oponent práce: Jakovenko Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
  DC-DC měniče jsou nepostradatelnou součástí řady aplikací. Vzhledem k neustálé integraci
 • Hierarchie obálek pro výkonné sledování paprsku 

  Autor: Meister Daniel; Vedoucí práce: Bittner Jiří; Oponent práce: Polívka Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
  Fotorealistická syntéza obrazu staví na algoritmu sledování paprsku, který řeší problém nalezení nejbližšího průsečíku mezi daným paprskem a geometrickými primitivy scény. Přestože je tento problém geometricky velmi ...
 • BYDLENÍ V PRAZE 

  Autor: Švehlová Hana; Vedoucí práce: Redčenkov Boris; Oponent práce: Vašourková Yvette
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Mnoho velkoměst se zdráhá mluvit nebo dokonce řešit aktuální problém nedostatku finančně dostupného bydlení na svém území. Proto tématem mé diplomové práce je nájemní jednotka v kontextu historického centra Prahy. Věnuji ...
 • Technicko-ekonomická studie investic do výrobních technologií 

  Autor: Kaše Jan; Vedoucí práce: Freiberg František; Oponent práce: Macháčková Lucie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
  V této práci řeším hodnocení investičního projektu pro zavedení výroby ve společnosti Robatech CZ s.r.o. V teoretické části práce se zabývám popisem investic a investičního rozhodování. Dále popisem studie proveditelnosti ...
 • PAMÁTNÍK TŘÍ ODBOJŮ V LOŠANECH 

  Autor: Keselicová Iva; Vedoucí práce: Hradečný Tomáš; Oponent práce: Chvilíček Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Te?ma pama?tni?ku tr?i? odboju? reaguje na mimor?a?dnou situaci, kdy celou moderni? historii C?eskoslovenske? i C?eske? republiky lze c?i?st prostr?ednictvi?m osudu? jedne? selske? rodiny a jeji?ch souputni?ku?. Na?vrh se ...
 • RESPUBLI : CO 

  Autor: Moravcová Petra; Vedoucí práce: Redčenkov Boris; Oponent práce: Hlaváček Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Respubli:co je koncept bydlení a práce zítřka, který vychází z ideálního průsečíku mezi nabídkou trhu a poptávkou lidí. Na téma je nahlíženo z perspektivy developera nebo investora a potenciální mezery na trhu s nemovitostmi. ...
 • NEGRELLIHO VIADUKT - "MĚSTO NA KOLEJÍCH" 

  Autor: Slováková Nikoleta; Vedoucí práce: Hájek Petr; Oponent práce: MItášová Monika
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  ?MESTO NA KOĽAJNICIACH? V DIPLOMOVEJ PRÁCI SA ZAOBERÁM UMIESTNENÍM KULTURNÝCH PAVILONOV V OKOLÍ , NA ALEBO POD VIADUKTOM. PAVILONY SÚ BUĎTO BODOVÉ ALEBO LINOVÉ. PRINÁŠAJÚ SO SEBOU NOVÉ MHD SPOJENIE CEZ ŠTVANICU, NOVÚ VLAKOVÚ ...
 • CENTRUM UMĚNÍ, FAVIGNOLA 

  Autor: Bojadžjan Anait; Vedoucí práce: Suske Petr; Oponent práce: Habanec Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Zadání projektu je návrh centra umění vesnice Favignola na ostrovu Favignana u Sicílie, v Itálii. Program vychází se zadání soutěže Art Prison, vypsané YAC (Young Architects Competitions) ve spolupráci s obcí Favignana a ...
 • URBANISTICKÁ STUDIE ROZVOJE ROZKOŠSKÉHO ÚDOLÍ V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ 

  Autor: Vozáb Petr; Vedoucí práce: Kohout Michal; Oponent práce: Schwarz Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Urbanistická studie zabývající se rozvojem městské čtvrti v Havlíčkově Brodě. Práce se zaměřuje na výstavbu obytné čtvrti v území s nízkou mírou občanské vybavenosti a s omezenou dopravní dostupností. Vymezuje se vůči ...
 • HOSPIC CHEB 

  Autor: Král Martin; Vedoucí práce: Redčenkov Boris; Oponent práce: Papp Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Projekt se zabývá novostavbou Hospice v prázdném vnitrobloku v historickém jádru města Cheb. Cílem je doplnit chybějící strukturu uvnitř městského bloku, jež zůstal nevyužit po asanaci z šedesátých let a nalézt vhodné ...

Zobrazit další