• Adaptace a orientace pracovníků v organizaci X 

   Autor: Zákorová Sabina; Vedoucí práce: Škorňová Eva; Oponent práce: Šnýdrová Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)
  • Adaptace pracovníků a řízení jejich pracovního procesu v organizaci 

   Autor: Janauer Daniel; Vedoucí práce: Poláčková Šolcová Iva; Oponent práce: Wagenknechtová Svobodová Magda
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
  • Adaptace zaměstnanců ve vybraném podniku 

   Autor: Kočová Kateřina; Vedoucí práce: Holá Hana; Oponent práce: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-05)
   Tato kvalifikační práce se zabývá adaptací zaměstnanců v konkrétním podniku. Adaptace neboli přizpůsobení se novým či změněným podmínkám v zaměstnání se týká roviny pracovní, sociální a firemní kultury. Smyslem bakalářské ...
  • Adaptační proces nových zaměstnanců 

   Autor: Lepková Lucie; Vedoucí práce: Jirkovská Blanka; Oponent práce: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá adaptačním procesem nových zaměstnanců. Cílem práce je popsat a zanalyzovat adaptační proces, a to za pomoci práce s teoretickými zdroji a dotazníkového šetření ve vybrané společnosti: Na ...
  • Age management a jeho využití v malých a středních podnicích 

   Autor: Košvancová Anna; Vedoucí práce: Škorňová Eva; Oponent práce: Futerová Helena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Agresivita žáků na středním odborném učilišti 

   Autor: Hůrka Pavel; Vedoucí práce: Dobrovská Dana; Oponent práce: Krejčí Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Aktivity studentů nad rámec školních povinností 

   Autor: Prostředníková Monika; Vedoucí práce: Mrázková Kateřina; Oponent práce: Svobodová Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Aktivizační metody ve výuce odborného předmětu na středních školách 

   Autor: Kratinohová Zuzana; Vedoucí práce: Mrázková Kateřina; Oponent práce: Mansfeldová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-06)
   Tato bakalářská práce se zabývá využitím aktivizačních metod ve výuce na středních školách. Cílem práce je navrhnout soubor aktivit, aplikovaných na tematické celky v oboru Geodézie. V teoretické části práce je popsána ...
  • Alkohol a středoškoláci 

   Autor: Brzák Filip; Vedoucí práce: Dobrovská Dana; Oponent práce: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Bakalářská práce je zacílena na problematiku konzumace alkoholu u vybrané skupiny středoškoláků. Práce zjišťuje a analyzuje zkušenosti středoškolských studentů s alkoholem a jejich názory na nejrozšířenější drogu současné ...
  • Analytika, Big data a možnosti jejich využití v odvětví Human Resources 

   Autor: Vacková Alžběta; Vedoucí práce: Molnár Zdeněk; Oponent práce: Wimmer Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
  • Analýza a cesty optimalizace logistiky podniku 

   Autor: Kiiashko Anna; Vedoucí práce: Kavan Michal; Oponent práce: Škorňa Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza a hodnocení práce a pracovních míst v podniku EI- PRAGUE 

   Autor: Panošová Michaela; Vedoucí práce: Šnýdrová Markéta; Oponent práce: Dědičová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Analýza a motivace kupního chování spotřebitelů do 30 let při nákupu českých potravin v Praze 

   Autor: Najmanová Tereza; Vedoucí práce: Adamová Lenka; Oponent práce: Petrboková Kristýna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Analýza a návrh změn dílčí části personálního informačního systému v malé až střední firmě 

   Autor: Vančurová Romana; Vedoucí práce: Coops Kateřina; Oponent práce: Andreas Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Analýza a návrhy zajišťování finančních zdrojů podniku 

   Autor: Tomka Adam; Vedoucí práce: Freiberg František; Oponent práce: Železný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Analýza a popis klíčových dobrovolnických rolí v organizaci Junák 

   Autor: Malík Michal; Vedoucí práce: Čekalová Eva; Oponent práce: Žáčková Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Analýza a tvorba marketingového plánu společnosti Lafarge cement, a.s. 

   Autor: Sečkárová Tereza; Vedoucí práce: Nováková Lenka; Oponent práce: Velíšková Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Analýza a zhodnocení rozšířeného marketingového mixu ve vybrané firmě 

   Autor: Jiřička Jakub; Vedoucí práce: Spiesová Daniela; Oponent práce: Hospodková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-05)
   Bakalářská práce se věnuje analýze rozšířeného marketingového mixu internetového prodejce Alza.cz. Cílem této práce je přinést ucelený obraz marketingových strategií a marketingového mixu a následně doporučit opatření pro ...
  • Analýza CSR ve vybrané firmě 

   Autor: Malý Jakub; Vedoucí práce: Cupal Libor; Oponent práce: Kos Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-05)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou společenské odpovědnosti firem (CSR). Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části se autor věnuje vymezení základních pojmů a historii tohoto konceptu. Představeny jsou ...
  • Analýza elektronické komunikace na SŠ 

   Autor: Potužáková Alena; Vedoucí práce: Dobrovská Dana; Oponent práce: Krejčí Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-03)