Now showing items 311-330 of 1227

  • Legálně dostupné drogy a jejich vliv na zdraví mládeže 

   Author: Stachová Naděžda; Supervisor: Vobořilová Jarmila; Opponent: Dobrovská Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Bakalářská práce se zabývá legálně dostupnými drogami a jejich vlivem na zdraví mládeže. Cílem bakalářské práce je podání ucelených informací o problematice nejznámějších legálně dostupných drog, které mohou ovlivnit zdraví ...
  • Legálně dostupné drogy a jejich vliv na zdraví studentů 

   Author: Milan Zeus; Supervisor: Vobořilová Jarmila; Opponent: Dobrovská Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   V bakalářské práci jsem se zabýval problematikou legálně dostupných drog a jejich vlivem na zdraví studentů středních škol. Hlavním cílem bylo zjištění, jaké zkušenosti mají studenti s užíváním legálně dostupných drog, do ...
  • Legální a nelegální drogy na střední škole 

   Author: Mirka Michalová; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Bakalářská práce má za cíl zjistit míru incidence zneužívání psychoaktivních látek studenty na střední škole. V rámci šetření byl použit dotazník. Ten mapuje zkušenosti studentů střední školy s legálními a nelegálními ...
  • Legální/nelegální drogy na střední škole 

   Author: Vadim Zdráhal; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou legálních a nelegálních drog na střední odborné škole. Cílem této bakalářské práce je zjistit, jaké zkušenosti s nimi mají studenti střední odborné školy, co je motivuje k ...
  • Legální/nelegální drogy na střední škole 

   Author: Adéla Fialová; Supervisor: Nesvadba Petr; Opponent: Šírová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-01)
   Tato bakalářská práce se zabývá nejen zneužíváním drog mládeží na středních školách. Teoretická část je vymezena pojmoslovím droga a závislost, členění drog, ale i proměnlivost drogové scény za posledních deset let a ...
  • Legální/nelegální drogy na střední škole 

   Author: Petr Soukup; Supervisor: Nesvadba Petr; Opponent: Vaněček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-01)
   Bakalářská práce je zaměřena na legální/nelegální drogy na střední škole. V úvodu bakalářské práce je popsáno její základní členění, vývoj druhů návykových látek a závislostí na nich, cíle práce a způsob, jakým jich bylo ...
  • Legální/nelegální drogy na střední škole 

   Author: Monika Pešatová; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Šírová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   Tato bakalářská práce se zabývá nejen legálními a nelegálními drogami na střední škole, ale i příčinami vzniku závislostí, druhy závislostí, členěním drog, legislativním rámcem. Praktická část má empirický charakter. ...
  • M-learning ve výuce odborných předmětů 

   Author: Dominik Funda; Supervisor: Svoboda Petr; Opponent: Andres Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-02)
   Bakalářská práce bude zaměřena na využívání M-learningu ve vzdělávacím procesu. Cílem práce bude popsat M-learning a shrnout zkušenosti s využíváním digitálních technologií ve výuce. Práce má také za cíl zjistit dopad ...
  • Management jakosti (kvality) a možnosti jeho uplatnění v podmínkách českého školství 

   Author: Lupták Radovan; Supervisor: Škrabal Milan; Opponent: Šlajchová Ladislava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-06)
   Predmetom bakalárskej práce s názvom: "Management jakosti(kvality) a možnosti jeho uplatnění v podmínkách českého školství" je popis systémov riadenia kvality, ktoré sú aplikovateľné v podmienkach stredného školstva. V ...
  • Management of Occupational Stress 

   Author: Tran Phuong Tra; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Krajčová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-10)
   Tato bakalářská práce se zabývá v současnosti zásadním a velmi populárním tématem, který je však často opomenutým, a to stresem na pracovišti. Teoretická část představuje obecné koncepty a definice stresu, dále představuje ...
  • Management ve sportu se zaměřením na řízení týmů 

   Author: Radek Škabroud; Supervisor: Jirkovská Blanka; Opponent: Kotáb Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-06)
   Cílem této bakalářské práce je teoreticky popsat vybrané aspekty managementu ve sportu a zjistit, jaké povědomí o managementu ve sportu mají sportovci a jejich trenéři na regionální úrovni a co by chtěli, aby se změnilo ...
  • Manažerské styly vedení a jejich vliv na motivaci zaměstnanců k pracovnímu výkonu 

   Author: Šplíchalová Zuzana; Supervisor: Čekalová Eva; Opponent: Emrová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-18)
   Bakalářská práce se zabývá manažerskými styly vedení a jejich vlivem na motivaci zaměstnanců k pracovnímu výkonu. V první kapitole teoretické části se práce věnuje vymezení managementu a leadershipu, dále podává přehled o ...
  • Manažerský pohled na HR data v konzultantské společnosti 

   Author: Slanařová Petra; Supervisor: Tureckiová Michaela; Opponent: Sklářová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Marketing firmy - jeho tvorba, rozvoj, up-grade 

   Author: Horyna Ondřej; Supervisor: Žáček Vladimír; Opponent: Nováková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)
  • Marketingová komunikace v podniku prostřednictvím sociálních sítí 

   Author: Drahomíra Šonková; Supervisor: Jirkovská Blanka; Opponent: Štědroň Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-14)
   Tématem bakalářské práce je marketingová komunikace v podniku prostřednictvím sociálních sítí. Jejím cílem je popsat a analyzovat marketingovou komunikaci vybraného podniku (Zara) na sociálních sítích, zjistit, jak společnost ...
  • Marketingová komunikace zaměřená na osobní prodej 

   Author: Kratochvílová Daniela; Supervisor: Škorňová Eva; Opponent: Joudalová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-13)
   Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část poskytuje v úvodu čtenáři seznámení se základními pojmy spjatými s daným tématem, v hlavní části se již věnuje jednotlivým ...
  • Marketingové chování generací X, Y, Z z hlediska trvale udržitelného rozvoje 

   Author: Natálie Lesse; Supervisor: Jirkovská Blanka; Opponent: Králová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-14)
   Předmětem bakalářské práce je teoretické a empirické zmapování marketingového chování tří generací X, Y a Z v oblasti trvale udržitelného rozvoje. Cílem práce je prozkoumat a analyzovat možné shody i odlišnosti v chování ...
  • Marketingové plánování na českém trhu v segmentu luxusních automobilů 

   Author: Li Vadim; Supervisor: Rejf Libor; Opponent: Cupalová Soňa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Marketingové plánování v podniku 

   Author: Jílek Jan; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Zavadil Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Marketingový mix konkrétního podniku 

   Author: Šnajdr Radek; Supervisor: Cupal Libor; Opponent: Nováková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)