Novinky

Department of Bachelor Pedagogical Study

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Personální řízení projektu 

  Autor: Kozák Jan; Vedoucí práce: Emrová Lenka; Oponent práce: Toth Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Diplomová práce na téma "Personální řízení projektu" má za cíl analyzovat personální procesy ve společnosti, která se zabývá výrobou interiérových dílů do automobilů. Následně tyto popsané procesy optimalizovat tak, aby ...
 • Motivace k pracovnímu výkonu 

  Autor: Raskina Margarita; Vedoucí práce: Adamová Lenka; Oponent práce: Šimonová Klára
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
  Bakalářská práce se zabývá tématem Motivace k pracovnímu výkonu. Hlavním záměrem této bakalářské práce je zjistit současnou úroveň motivace v podniku a doporučit případné vylepšení. Ve svojí bakalářské práci zkoumám zavedený ...
 • Finanční plánování malého a středního podniku 

  Autor: Jeřábek Patrik; Vedoucí práce: Kavan Michal; Oponent práce: Macák Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-05)
  Bakalářská práce zabývající se finančním plánováním. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. V první se vysvětluje podstata finančního plánování a jeho hlavní rozdíly v dlouhodobém a krátkodobém finančním plánování. Ve ...
 • Návrh opatření pro zvýšení efektivity konceptu CSR ve vybrané organizaci 

  Autor: Dvořák Petr; Vedoucí práce: Šnýdrová Markéta; Oponent práce: Dědičová Lucie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-28)
  Tato práce se zabývá konceptem společenské odpovědnosti firem. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsán koncept společenské odpovědnosti firem. Teoretická část čerpá informace od českých ...
 • Finanční plánování malého a středního podniku 

  Autor: Jeřábek Patrik; Vedoucí práce: Kavan Michal; Oponent práce: Macák Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-05)
  Bakalářská práce zabývající se finančním plánováním. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. V první se vysvětluje podstata finančního plánování a jeho hlavní rozdíly v dlouhodobém a krátkodobém finančním plánování. Ve ...
 • Hodnocení obchodní situace vybrané akciové společnosti 

  Autor: Kopecký Václav; Vedoucí práce: Kavan Michal; Oponent práce: Macák Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-04)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace akciové společnosti Plasty a.s. za období 2008 - 2013. Cílem práce byly praktické návrhy a doporučení, směřující k posílení konkurenční pozice vybrané společnosti ...
 • Transformace rámcových vzdělávacích programů na středních odborných školách 

  Autor: Matějovič Libor; Vedoucí práce: Semrád Jiří; Oponent práce: Škrabal Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
  Bakalářská práce se zabývá uplatněním Rámcových vzdělávacích programů na středních školách a jejich odrazem ve školních vzdělávacích programech. Zabývá se sociálně didaktickou transformací, kurikulární reformou a odrazem ...
 • Motivační úlohy pro praktické vyučování a odborný výcvik 

  Autor: Zajíček Tomáš; Vedoucí práce: Svoboda Emanuel; Oponent práce: Tabi Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-05)
  V teoretické části bakalářské práce seznamuji s problematikou psychologie hasiče a problematikou obnovitelných zdrojů. Zvláště se soustřeďuji na využití elektrické energie. Je zde propracované fotovoltaické zařízení a ...
 • Návrh a realizace virtuální laboratoře pro výuku programovatelných hradlových polí 

  Autor: Musil Tomáš; Vedoucí práce: Vaněček David; Oponent práce: Fábera Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-06)
  Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh vzdálené laboratoře pro práci s programovatelnými hradlovými poli, do které mohou žáci a studenti přistupovat pomocí veřejné sítě internet a pracovat tak vzdáleně s vývojovými ...
 • Vztah mezi spokojeností, motivací a výkonností pracovníků 

  Autor: Horáček Tomáš; Vedoucí práce: Šikýř Martin; Oponent práce: Montag Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-05)
  Tato bakalářská práce se zabývá vztahem mezi spokojeností, motivací a výkonností pracovníků. Je rozdělena do dvou částí. Na část teoretickou a na část praktickou. Teoretická část je tvořena z kapitol zabývající se motivací ...
 • Kaizen a jeho využití v průmyslovém podniku 

  Autor: Košnarová Magdalena; Vedoucí práce: Cupal Libor; Oponent práce: Kavan Michal
  Bakalářská práce se zabývá využitím kaizenu v průmyslovém podniku. Kaizen může být definován jako přístup k vedení podniku i jako filosofie, podle které lidé žijí. Úzce souvisí se štíhlou výrobou a s produkováním výrobků ...
 • Využití finanční podpory fondů Evropské unie při vzdělávání zaměstnanců 

  Autor: Bílek Jaroslav; Vedoucí práce: Škorňová Eva; Oponent práce: Tureckiová Michaela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-05)
  Tato bakalářská práce se zabývá tématem finančních dotací z fondů Evropské unie a jejich využitelnosti při vzdělávání zaměstnanců. Teoretický základ práce se zabývá postoji EU k dalšímu vzdělávání dospělých, podnikovým ...
 • Personální marketing firmy Robert Bosch 

  Autor: Bánok Libor; Vedoucí práce: Tureckiová Michaela; Oponent práce: Chovancová Stanislava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-04)
  Bakalářská práce je zaměřena na téma personálního marketingu firmy Robert Bosch. Teoretická část popisuje, co personální marketing je a dále se věnuje rozdělení na interní a externí personální marketing, kde popisuje ...
 • Metody získávání a výběru pracovníků 

  Autor: Le Duy Tung; Vedoucí práce: Šikýř Martin; Oponent práce: Šnýdrová Markéta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-04)
  Předmětem této bakalářské práce jsou metody získávání a výběru pracovníků ve vybrané společnosti. První část je zaměřena na teoretické poznatky získané z odborné literatury. Jsou zde definovány cíle jednotlivých činností ...
 • Analýza řízení lidských zdrojů v organizaci 

  Autor: Abdubassit Almaz; Vedoucí práce: Šikýř Martin; Oponent práce: Holá Hana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-06)
  Bakalářská práce analyzuje řízení lidských zdrojů ve vybrané energetické společnosti s cílem vymezit vnější podmínky, které ovlivňují řizení lidských zdrojů v této organizaci, a návrhnout možné postupy zabezpečování lidských ...
 • Masová média a jejich vliv na mladou generaci 

  Autor: Vacek Aleš; Vedoucí práce: Semrád Jiří; Oponent práce: Škrabal Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-04-30)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou současných masových médií a jejich vlivem na společnost, především pak na mládež. Poukazuje na metody, které využívají některá média za účelem ovlivnění našeho vnímání, názorů ...
 • Volnočasové aktivity současné šestnáctileté mládeže 

  Autor: Dudek Jaroslav; Vedoucí práce: Semrád Jiří; Oponent práce: Škrabal Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-06)
  Tato bakalářská práce je zaměřená na současnou šestnáctiletou mládež, její využívání volného času a volnočasové aktivity. Tématika volného času a volnočasových aktivit se stala atraktivní ve 20. století a přetrvává do ...
 • Vztah mezi motivací, spokojeností s prací a výkonem 

  Autor: Mládková Jitka; Vedoucí práce: Walter Michal; Oponent práce: Dědičová Lucie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-04-29)
  Bakalářská práce "Vztah mezi motivací, spokojeností s prací a výkonem" se zabývá vlivem motivačního systému konkrétní společnosti na pracovní spokojenost a pracovní výkon svých zaměstnanců. Práce je rozdělena na teoretickou ...
 • Motivace k pracovnímu výkonu 

  Autor: Sulanová Karolína; Vedoucí práce: Walter Michal; Oponent práce: Dědičová Lucie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-04-28)
  Bakalářská práce se zabývá vztahem mezi motivací a pracovním výkonem. Cílem bakalářské práce je analýza motivace k pracovnímu výkonu ve vybraném podniku a současně návrh praktických doporučení pro zlepšení, se zaměřením ...
 • Rozvoj manažerů - potřeby a priority 

  Autor: Pojerová Kateřina; Vedoucí práce: Tureckiová Michaela; Oponent práce: Montag Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-05)
  Tato bakalářská práce se zabývá potřebami a prioritami rozvoje manažerů. Jejím hlavním cílem je zjištění aktuálních potřeb a priorit rozvoje manažerů na dnešním trhu v České republice skrze rozhovory s lektory, kteří se ...

Zobrazit další