Collections in this community

Recent Submissions

 • Vliv různých psychologických prostředků prezentace podnikatelského plánu na rozhodovací proces investora 

  Author: Alice Grulichová; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Šikýř Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-07)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na vliv psychologických prostředků prezentace podnikatelského plánu na rozhodovací proces investora. Téma je důležité v kontextu dnešního dynamického podnikatelského prostředí, málo studií ...
 • Syndrom vyhoření ve sportovní organizaci 

  Author: Filip Houška; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Chmielová Dalajková Iveta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-07)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na syndrom vyhoření ve sportovní organizaci. Teoretická část obsahuje celkovou charakteristiku tohoto syndromu, jeho historii, diagnostiku a propojení s vrcholovým sportem. Praktická část ...
 • Duševní hygiena a stres ve školním prostředí 

  Author: Luděk Rýdlo; Supervisor: Vobořilová Jarmila; Opponent: Dobrovská Dana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
  Bakalářská práce pojednává o duševní hygieně a stresu ve školním prostředí. Cílem bakalářské práce je na základě teoretických a praktických poznatků vysvětlit základní pojmy a specifika, která souvisejí s duševním zdravím ...
 • Legální/nelegální drogy na střední škole 

  Author: Monika Pešatová; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Šírová Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
  Tato bakalářská práce se zabývá nejen legálními a nelegálními drogami na střední škole, ale i příčinami vzniku závislostí, druhy závislostí, členěním drog, legislativním rámcem. Praktická část má empirický charakter. ...
 • Využití simulátorů při výcviku strojvedoucích 

  Author: Zdeněk Michl; Supervisor: Svoboda Petr; Opponent: Mrázková Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
  popis akutální problematiky výcviku strojvedoucích se zaměřením na možnosti jejich přípravy na soustavě středních škol, identifikaci klíčových cílů výcviku
 • Tvorba nestandardizovaného didaktického testu 

  Author: Jana Pokorná; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Svoboda Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
  Tato závěrečná práce se zabývá tvorbou nestandardizovaného didaktického testu pro odborný předmět účetnictví na obchodní akademii. Je rozdělena do dvou částí, na teoretickou a prak-tickou. V teoretické části práce analyzuji ...
 • Analýza vybraného projektu FVE + TČ + SOL v aktuální legislativě v ČR 

  Author: Michal Nový; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Koubová Zuzana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-09)
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou a možností úspor obnovitelných zdrojů fotovoltaika, tepelná čerpadla, solární kolektory. Úvodní část je zaměřena na teoretické poznatky, energetickou politiku v ČR a analýzu ...
 • Analýza stresorů ve zdravotnickém zařízení 

  Author: Barbora Sychravová; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Šikýř Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
  Bakalářská práce se zabývá analýzou stresorů ve zdravotnictví. Cílem této bakalářské práce je zmapovat hlavní stresory ve zdravotnictví, konkrétně na gynekologicko-porodnickém oddělení v nemocnici v Karlových Varech a podat ...
 • Adaptační proces z pohledu pracovníka 

  Author: Martina Novotná; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Tomešková Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
  Tato bakalářská práce se věnuje řízení lidských zdrojů a tématu adaptačního procesu nových zaměstnanců, především z pohledu pracovníků. Adaptace je počáteční fáze nástupu nových zaměstnanců, která má za cíl je efektivně ...
 • Negativní jevy na pracovišti ve vybraném podniku 

  Author: Lucie Pompová; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Tomešková Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
  Bakalářská práce se zabývá tématem negativních jevů na pracovišti, mezi které můžeme zařadit například mobbing, bossing, sexuální obtěžování či diskriminaci. Cílem této práce je popsat teorii těchto jevů a pochopit a ...
 • Potenciál robotického lakování v současných podmínkách v českém průmyslu 

  Author: Thi Thu Thao Nguyen; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Bronec Oldřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-07)
  Bakalářská práce se zabývá marketingovým průzkumem potenciálu technologií robotického lakování v podmínkách českého průmyslu u vybraných stávajících potenciálních zákazníků společnosti GALATEK a.s. Teoretická část představuje ...
 • Hodnocení zaměstnanců 

  Author: Enkhjin Gantulga; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Šikýř Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-01)
  Tato bakalářská práce zkoumala efektivitu a spokojenost zaměstnanců s hodnocením v konkrétní organizaci. V první části se zaměřila na klíčové prvky výkonu a motivace, jako je například odměňování. Dále se práce zabývala ...
 • Prožívání stresu na pracovišti v období pandemie Covid 19 

  Author: Laura Hošpesová; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Šírová Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-01)
  Bakalářská práce je rozdělena na dvě hlavní kapitoly. Teoretická část práce ve třech kapitolách definuje klíčová témata – pracovní stres a stresory, náročné životní situace, kterou je i pandemie Covid 19, dále pak copingové ...
 • Stresory na pracovišti a jejich důsledky 

  Author: Lukáš Krejčí; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Tomešková Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-01)
  Bakalářská práce se zabývá faktory stresu na pracovišti (tzv. stresory). Cílem práce je analýza stresu u zaměstnanců. Práce bude zaměřena na to, jaké stresory jsou pro pracovníky nejvýznamnější a jak se u nich stres ...
 • Návrh učebního textu pro výuku odborného předmětu 

  Author: Martin Landa; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Dobrovská Dana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-03)
  Práce se zabývá upravením případně vylepšením současných výukových materiálů výuky na téma počítače a příslušenství. Je zde popsán rámcový vzdělávací program včetně jeho jednotlivých částí. V praktické části se tato práce ...
 • Politická ekonomie současných hospodářských vztahů USA a Číny 

  Author: Jan Janeček; Supervisor: Klepárník Vít; Opponent: Dvořáková Vladimíra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-01)
  Diplomová práce pojednává o politicko-ekonomických vztazích USA a Číny od jejich historických počátků po současnost. Vzhledem ke geopolitickému významu obou těchto velmocí a probíhajícímu obchodnímu konfliktu se tyto vztahy ...
 • Moderní metody vzdělávání a rozvoje zaměstnanců v personální agentuře 

  Author: Barbora Hartmanová; Supervisor: Tomešková Kateřina; Opponent: Šikýř Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-04)
  Diplomová práce je věnována moderním metodám vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, jakožto nástroji pro zvýšení odbornosti, efektivity, zdokonalení schopností a obecně zvýšení výkonnosti zaměstnanců. Jsou popsány základní ...
 • Další vzdělávání v prostředí Magistrátu hl. m. Prahy pohledem zaměstnanců 

  Author: Veronika Tušková; Supervisor: Veteška Jaroslav; Opponent: Kovaříková Miroslava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-03)
  Tato bakalářská práce se zabývá tématem dalšího profesního vzdělávání v prostředí Magistrátu hl. m. Prahy a názory zaměstnanců na dané vzdělávání. V teoretické části autorka interpretuje základní teoretická východiska z ...
 • Syndrom rizikového chování mládeže 

  Author: Lucie Tomková; Supervisor: Kovaříková Miroslava; Opponent: Hřebík František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-01)
  Bakalářská práce se zabývá Syndromem rizikového chování mládeže a prevencí. Teoretická část se zabývá vymezením základních pojmů rizikového chování mládeže. Zaměřuje se na informovanost problematiky rizikového chováním ...
 • Učební text pro výuku odborného předmětu 

  Author: Jan Balšán; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Svoboda Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-01)
  V rámci teoretické části bakalářské práce je představen předmět Konstrukční cvičení, jehož jedním z hlavních témat je návrh převodovky. Předmět je ukotven v rámci RVP a ŠVP. Je proveden rozbor dostupných studijních materiálů, ...

View more