News

Department of Bachelor Pedagogical Study

Collections in this community

Recent Submissions

 • Vzorové přípravy učitele pro praktické vyučování a odborný výcvik 

  Author: Koulová Miroslava; Supervisor: Svoboda Emanuel; Opponent: Morcová Hana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
  Cílem bakalářské práce je vytvoření "Vzorové přípravy učitele pro praktické vyučování a odborný výcvik" na SOU ve Škoda Auto a.s. Práci jsem rozdělila na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou popsány různé ...
 • Motivace v předmětech odborné výuky 

  Author: Kopecká Miloslava; Supervisor: Svoboda Emanuel; Opponent: Dobrovská Dana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
  Bakalářská práce s názvem ,,Motivace v předmětech odborné výuky“ se zabývá problematikou motivace učení, a to konkrétně motivací k učení v odborných předmětech na střední škole. V teoretické části jsou stručně vymezeny ...
 • Sociálně komunikační dovednosti učitele a jejich vliv na vztah žáků k předmětu 

  Author: Erben Miroslav; Supervisor: Lorenzová Jitka; Opponent: Vališová Alena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
  Tato bakalářská práce se zabývá sociálně komunikačními dovednosti učitele v pedagogickém procesu. Teoretická část obsahuje vymezení klíčových pojmů a dále analýzu souvislosti komunikačních dovedností učitele a vztahu žáků ...
 • Proměny vzdělanostního profilu pracovníků ve firmě v automobilovém průmyslu 

  Author: Štětka Michal; Supervisor: Semrád Jiří; Opponent: Škrabal Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
  Tato bakalářská práce se zabývá proměnami vzdělanostního profilu pracovníků ve firmě v automobilovém průmyslu. První část shrnuje teoretické poznatky k vývoji vzdělanosti a její provázanost se sociálním rozvojem společnosti, ...
 • Personální marketing 

  Author: Volková Dominika; Supervisor: Andres Pavel; Opponent: Veit Ida
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Tato bakalářská práce se zabývá personálním marketingem. Cílem této práce je analýza současného stavu interního personálního marketingu v konkrétní společnosti. Tato práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část se ...
 • Využití mobilních aplikací jako podpory pro výuku 

  Author: Bryndová Vlasta; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Krajčová Věra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
  Bakalářská práce pojednává o možnostech využití mobilních aplikací jako podpory pro výuku na středních školách. Problematika je řešena jak z pohledu současného stavu, tak z pohledu dostupnosti a očekávaného vývoje. V ...
 • Tvorba nestandardizovaného didaktického testu 

  Author: Navrátil Petr; Supervisor: Svoboda Emanuel; Opponent: Vaněček David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
  Tato práce zpracovává téma tvorby učitelských testů se zaměřením na jejich vyhodnocování. Cílem práce je najít způsob, jak hodnotit didaktické testy, aby přinášely hodnotnou zpětnou vazbu studentovi i vyučujícímu v podobě ...
 • Syndrom vyhoření u vedoucích v dětských dobrovolnických organizacích 

  Author: Sobolová Kristýna; Supervisor: Lorenzová Jitka; Opponent: Vobořilová Jarmila
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
  Cílem práce je zjistit, zda se objevuje syndrom vyhoření u vedoucích dobrovolnických organizací pracujících s dětmi (konkrétně bude zjišťováno u organizace Junák - český skaut, z. s.) a zda jsou s problematikou syndromu ...
 • Neinvestiční a investiční finanční prostředky v oblasti nákladů na vzdělávání v praxi regionálního školství 

  Author: Fojtíková Libuše; Supervisor: Škrabal Milan; Opponent: Janský MBA
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
  Současný demografický vývoj v ČR a přesuny obyvatel do oblastí poblíž velkých sídelních center aktuálně způsobují regionální nedostatek kapacit základního školství. Zřizovatelé základních škol disponují finančními prostředky ...
 • Vzdělávání pracovníků v oblasti manažerských dovedností 

  Author: Nový Ladislav; Supervisor: Tureckiová Michaela; Opponent: Vaněček David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
  Tato práce se zabývá problematikou vzdělávání pracovníků v oblasti manažerských dovedností. Cílem bakalářské práce je objasnit základní teoretické přístupy ke vzdělávání dospělých a formování manažerských dovedností, ...
 • Závislost na internetu u středoškoláků 

  Author: Olejníková Martina; Supervisor: Lorenzová Jitka; Opponent: Semrád Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku internetu a internetové závislosti, která je v současné době velmi aktuálním tématem. Teoretická část je zaměřena na problém internetu jako média s možným dopadem na vznik ...
 • Syndrom vyhoření u učitelů středních odborných škol 

  Author: Dlouhá Klára; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Vobořilová Jarmila
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
  Bakalářská práce "Syndrom vyhoření u učitelů středních odborných škol" se zabývá výskytem syndromu vyhoření na vybraných středních odborných školách stavebních. Práce je teoreticko-empiricky zaměřená. Teoretická část vychází ...
 • Využití výpočetní techniky v administrativě školy 

  Author: Holeček Lukáš; Supervisor: Vobořilová Jarmila; Opponent: Dobrovská Dana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
  Bakalářská práce se věnuje využití a vhodnosti použití softwaru "Bakaláři" v administrativě školy. V teoretické části práce jsou vysvětleny informační technologie ve škole a využití programu "Bakaláři" porovnání s jinými ...
 • Analýza komunikace mezi interním HR a dodavatelem personálních nástrojů - Assessment Systems s.r.o. 

  Author: Prokopová Tereza; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Škorňová Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
  Bakalářská práce se zabývá analýzou obchodní komunikace na trhu B2B při akviziční fázi spolupráce. Vychází z poznatků v teoretické části a propojuje je s částí praktickou. Teoretická část se zaměřuje na obecnou komunikaci, ...
 • Talent management jako součást rozvoje lidských zdrojů 

  Author: Jurczok Tomáš; Supervisor: Tureckiová Michaela; Opponent: Škorňová Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou talent managementu a jeho místem v systému rozvoje lidských zdrojů a dalšího vzdělávání dospělých. Bakalářská práce se zaměřuje na popis vzdělávání dospělých, firemního vzdělávání, ...
 • Metodika elektrotechnických měření pro učební obor elektrikář - silnoproud 

  Author: Beckl Robert; Supervisor: Svoboda Emanuel; Opponent: Jirátko Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
  Práce se zabývá tvorbou učebního textu pro vyučování předmětu Elektrotechnická měření pro obor elektrikář - silnoproud na Střední průmyslové škole Emila Kolbena v Ra-kovníku. První část práce je zaměřena na teoretickou ...
 • Dnešní mládež a drogy 

  Author: Dvořáková Aneta; Supervisor: Vobořilová Jarmila; Opponent: Dobrovská Dana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
  Bakalářská práce je zaměřena na velmi diskutované téma drogy, jejich vliv na dnešní mládež a možnou drogovou prevenci. Objevují se nové druhy návykových látek, metody jejich výroby a způsoby užívání. Cílem této bakalářské ...
 • Přístup k výuce výtvarné výchovy na gymnáziích 

  Author: Švec Janišová Tereza; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Jirkovská Blanka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
  Ve své bakalářské práci se zabývám tématem přístupu k výuce výtvarné výchovy na gymnáziích. Cílem mé práce je zjistit, jak se dívají studenti gymnázií na výuku výtvarné výchovy a v čem vidí její hlavní problémové prvky, ...
 • Motivace zaměstnanců v podniku 

  Author: Matoška David; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Škorňová Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Bakalářská práce se zaměřuje na motivaci zaměstnanců v podniku. Práce se dělí na teoretickou a praktickou část. Teoretická část poskytuje informace o obecném pojetí motiva-ce, nejznámějších motivačních teoriích, nežádoucí ...
 • Kariérní a rozvojové plány v podniku XY 

  Author: Raulímová Viktorie; Supervisor: Tureckiová Michaela; Opponent: Škorňová Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Tato bakalářská práce se věnuje kariérním a rozvojovým plánům podniku. Teoretická část obsahuje kapitolu o firemním vzdělávání, kde je představen jeho význam a metody vzdělávání. Další kapitola se zabývá hodnocením zaměstnanců ...

View more