Novinky

Department of Bachelor Pedagogical Study

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Motivace k pracovnímu výkonu 

  Autor: Raskina Margarita; Vedoucí práce: Adamová Lenka; Oponent práce: Šimonová Klára
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
  Bakalářská práce se zabývá tématem Motivace k pracovnímu výkonu. Hlavním záměrem této bakalářské práce je zjistit současnou úroveň motivace v podniku a doporučit případné vylepšení. Ve svojí bakalářské práci zkoumám zavedený ...
 • Finanční plánování malého a středního podniku 

  Autor: Jeřábek Patrik; Vedoucí práce: Kavan Michal; Oponent práce: Macák Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-05)
  Bakalářská práce zabývající se finančním plánováním. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. V první se vysvětluje podstata finančního plánování a jeho hlavní rozdíly v dlouhodobém a krátkodobém finančním plánování. Ve ...
 • Návrh opatření pro zvýšení efektivity konceptu CSR ve vybrané organizaci 

  Autor: Dvořák Petr; Vedoucí práce: Šnýdrová Markéta; Oponent práce: Dědičová Lucie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-28)
  Tato práce se zabývá konceptem společenské odpovědnosti firem. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsán koncept společenské odpovědnosti firem. Teoretická část čerpá informace od českých ...
 • Finanční plánování malého a středního podniku 

  Autor: Jeřábek Patrik; Vedoucí práce: Kavan Michal; Oponent práce: Macák Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-05)
  Bakalářská práce zabývající se finančním plánováním. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. V první se vysvětluje podstata finančního plánování a jeho hlavní rozdíly v dlouhodobém a krátkodobém finančním plánování. Ve ...
 • Hodnocení obchodní situace vybrané akciové společnosti 

  Autor: Kopecký Václav; Vedoucí práce: Kavan Michal; Oponent práce: Macák Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-04)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace akciové společnosti Plasty a.s. za období 2008 - 2013. Cílem práce byly praktické návrhy a doporučení, směřující k posílení konkurenční pozice vybrané společnosti ...
 • Transformace rámcových vzdělávacích programů na středních odborných školách 

  Autor: Matějovič Libor; Vedoucí práce: Semrád Jiří; Oponent práce: Škrabal Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
  Bakalářská práce se zabývá uplatněním Rámcových vzdělávacích programů na středních školách a jejich odrazem ve školních vzdělávacích programech. Zabývá se sociálně didaktickou transformací, kurikulární reformou a odrazem ...
 • Motivační úlohy pro praktické vyučování a odborný výcvik 

  Autor: Zajíček Tomáš; Vedoucí práce: Svoboda Emanuel; Oponent práce: Tabi Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-05)
  V teoretické části bakalářské práce seznamuji s problematikou psychologie hasiče a problematikou obnovitelných zdrojů. Zvláště se soustřeďuji na využití elektrické energie. Je zde propracované fotovoltaické zařízení a ...
 • Návrh a realizace virtuální laboratoře pro výuku programovatelných hradlových polí 

  Autor: Musil Tomáš; Vedoucí práce: Vaněček David; Oponent práce: Fábera Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-06)
  Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh vzdálené laboratoře pro práci s programovatelnými hradlovými poli, do které mohou žáci a studenti přistupovat pomocí veřejné sítě internet a pracovat tak vzdáleně s vývojovými ...
 • Vztah mezi spokojeností, motivací a výkonností pracovníků 

  Autor: Horáček Tomáš; Vedoucí práce: Šikýř Martin; Oponent práce: Montag Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-05)
  Tato bakalářská práce se zabývá vztahem mezi spokojeností, motivací a výkonností pracovníků. Je rozdělena do dvou částí. Na část teoretickou a na část praktickou. Teoretická část je tvořena z kapitol zabývající se motivací ...
 • Kaizen a jeho využití v průmyslovém podniku 

  Autor: Košnarová Magdalena; Vedoucí práce: Cupal Libor; Oponent práce: Kavan Michal
  Bakalářská práce se zabývá využitím kaizenu v průmyslovém podniku. Kaizen může být definován jako přístup k vedení podniku i jako filosofie, podle které lidé žijí. Úzce souvisí se štíhlou výrobou a s produkováním výrobků ...
 • Využití finanční podpory fondů Evropské unie při vzdělávání zaměstnanců 

  Autor: Bílek Jaroslav; Vedoucí práce: Škorňová Eva; Oponent práce: Tureckiová Michaela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-05)
  Tato bakalářská práce se zabývá tématem finančních dotací z fondů Evropské unie a jejich využitelnosti při vzdělávání zaměstnanců. Teoretický základ práce se zabývá postoji EU k dalšímu vzdělávání dospělých, podnikovým ...
 • Personální marketing firmy Robert Bosch 

  Autor: Bánok Libor; Vedoucí práce: Tureckiová Michaela; Oponent práce: Chovancová Stanislava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-04)
  Bakalářská práce je zaměřena na téma personálního marketingu firmy Robert Bosch. Teoretická část popisuje, co personální marketing je a dále se věnuje rozdělení na interní a externí personální marketing, kde popisuje ...
 • Metody získávání a výběru pracovníků 

  Autor: Le Duy Tung; Vedoucí práce: Šikýř Martin; Oponent práce: Šnýdrová Markéta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-04)
  Předmětem této bakalářské práce jsou metody získávání a výběru pracovníků ve vybrané společnosti. První část je zaměřena na teoretické poznatky získané z odborné literatury. Jsou zde definovány cíle jednotlivých činností ...
 • Analýza řízení lidských zdrojů v organizaci 

  Autor: Abdubassit Almaz; Vedoucí práce: Šikýř Martin; Oponent práce: Holá Hana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-06)
  Bakalářská práce analyzuje řízení lidských zdrojů ve vybrané energetické společnosti s cílem vymezit vnější podmínky, které ovlivňují řizení lidských zdrojů v této organizaci, a návrhnout možné postupy zabezpečování lidských ...
 • Masová média a jejich vliv na mladou generaci 

  Autor: Vacek Aleš; Vedoucí práce: Semrád Jiří; Oponent práce: Škrabal Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-04-30)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou současných masových médií a jejich vlivem na společnost, především pak na mládež. Poukazuje na metody, které využívají některá média za účelem ovlivnění našeho vnímání, názorů ...
 • Volnočasové aktivity současné šestnáctileté mládeže 

  Autor: Dudek Jaroslav; Vedoucí práce: Semrád Jiří; Oponent práce: Škrabal Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-06)
  Tato bakalářská práce je zaměřená na současnou šestnáctiletou mládež, její využívání volného času a volnočasové aktivity. Tématika volného času a volnočasových aktivit se stala atraktivní ve 20. století a přetrvává do ...
 • Vztah mezi motivací, spokojeností s prací a výkonem 

  Autor: Mládková Jitka; Vedoucí práce: Walter Michal; Oponent práce: Dědičová Lucie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-04-29)
  Bakalářská práce "Vztah mezi motivací, spokojeností s prací a výkonem" se zabývá vlivem motivačního systému konkrétní společnosti na pracovní spokojenost a pracovní výkon svých zaměstnanců. Práce je rozdělena na teoretickou ...
 • Motivace k pracovnímu výkonu 

  Autor: Sulanová Karolína; Vedoucí práce: Walter Michal; Oponent práce: Dědičová Lucie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-04-28)
  Bakalářská práce se zabývá vztahem mezi motivací a pracovním výkonem. Cílem bakalářské práce je analýza motivace k pracovnímu výkonu ve vybraném podniku a současně návrh praktických doporučení pro zlepšení, se zaměřením ...
 • Rozvoj manažerů - potřeby a priority 

  Autor: Pojerová Kateřina; Vedoucí práce: Tureckiová Michaela; Oponent práce: Montag Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-05)
  Tato bakalářská práce se zabývá potřebami a prioritami rozvoje manažerů. Jejím hlavním cílem je zjištění aktuálních potřeb a priorit rozvoje manažerů na dnešním trhu v České republice skrze rozhovory s lektory, kteří se ...
 • Personální marketing firmy 

  Autor: Vainholdová Gabriela; Vedoucí práce: Tureckiová Michaela; Oponent práce: Cupal Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-05)
  Práce "Personální marketing firmy" se zabývá analýzou personálního marketingu Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova a.s. Teoretická část popisuje veškeré procesy personálního marketingu, od výběru, přes vzdělávání až ...

Zobrazit další