Now showing items 1004-1023 of 1228

  • Varianty finančního krytí investice a jejich dopad do celkové majetkové a finanční situace podniku 

   Author: Křivanová Aneta; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Knoflíček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Vedení a vůdčí osobnosti podniku, role manažera, vedení skupin v podmínkách podniku 

   Author: Pagáč Jan; Supervisor: Montag Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Vedení a vůdčí osobnosti podniku, role manažera, vedení skupin v podmínkách podniku ADFORS SAINT-GOBAIN 

   Author: Dvořák Tomáš; Supervisor: Montag Petr; Opponent: Holá Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-04)
   Bakalářská práce se zabývá tématem vedení skupin a vůdčích osobností v podniku. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy a rozdíly mezi nimi, jelikož v této problematice jsou užívána různá pojmenování, ale jejich ...
  • Vedení lidí a manažerské schopnosti v rámci konrkétní společnosti X 

   Author: Masliankova Yuliya; Supervisor: Montag Petr; Opponent: Emrová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-18)
   Bakalářská práce se zaměřuje na práci manažera v prodejně oděvů. Cílem práce je zhodnotit nedostatky současného stavu ve vedení manažera a formulovat návrhy pro zlepšení fungování prodejny. Teoretická část se zaměřuje ...
  • Vedení personální agendy a ochrana osobních údajů 

   Author: Němcová Pavla; Supervisor: Šnýdrová Markéta; Opponent: Vykrutová Andrea
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Vedení podniku a role vedoucího ŘLZ v podmínkách podniku X 

   Author: Jurčík Štěpán; Supervisor: Sláma Jaromír; Opponent: Dědičová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vedení podniku a role vedoucího ŘLZ v podmínkách podniku X 

   Author: Kozák Jan; Supervisor: Sláma Jaromír; Opponent: Šnýdrová Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Vedení účetnictví a evidence pro daňové účely 

   Author: Mazánek Filip; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Jurková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-04)
   Obsahem práce "Vedení účetnictví a evidence pro daňové účely" je seznámit se se zásadami používanými pro vedení účetnictví a účetní evidence, pohledem na vedení obou typů účtování a hodnocením vybrané firmy BLIK s.r.o. na ...
  • Věrnostní programy na spotřebitelských trzích a věrnostní program Sphere Card 

   Author: Krbec David; Supervisor: Nováková Lenka; Opponent: Velíšková Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-05-06)
   Tématem bakalářské práce je jeden z marketingových nástrojů užívaných pro podporu prodeje - věrnostní zákaznické programy. Teoretická část práce tedy zasazuje věrnostní programy právě do kontextu marketingu a dále představuje ...
  • Virtuální a rozšířená realita ve výuce odborných předmětů 

   Author: Radek Semelka; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Štyks Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-12)
   Tato práce se zabývá tématem virtuální a rozšířené reality ve vzdělávání v odborných předmětech a další využití při vzdělávání dospělých v SOU a firmě ŠKODA AUTO a.s. Je rozdělena do dvou částí teoretické a praktické. V ...
  • Virtuální laboratoře 

   Author: Koleš Jan; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Skočdopole Narovec Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Virtuální laboratoře v moderní výuce 

   Author: Novák Jiří; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Hudeček Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Vlastnosti leadrů na manažerských pozicích 

   Author: Martin Jemelka; Supervisor: Tureckiová Michaela; Opponent: Cupalová Soňa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou vůdcovství, charakteristikou vlastností vůdců a mírou zastoupení těchto vlastností na různých úrovních řízení. Práce je rozdělena na teoretickou část, ve které se popisuje pojem ...
  • Vliv chování externího zařízení na komunikaci 

   Author: Jiří Vlček; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Novák Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-13)
   Tématem bakalářské práce je vliv chování externího zařízení na komunikaci s infotainmentem. Jedná se o problematiku, která se vyskytuje v prostředí projektového managementu ve společnosti Škoda Auto a.s. První oblast se ...
  • Vliv firemní kultury na motivaci zaměstnanců 

   Author: Coubalová Kateřina; Supervisor: Montag Petr; Opponent: Feliciani Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-04)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou firemní kultury a jejím vlivem na motivaci zaměstnanců. V teoretické části bakalářské práce dochází k vymezení základních pojmů, které jsou následně využívány v navazující empirické ...
  • Vliv globalizace na fungování společnosti 

   Author: Karásková Barbora; Supervisor: Cupal Libor; Opponent: Blinka Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-14)
  • Vliv internetu a sociálních sítí na poruchy příjmu potravy 

   Author: Kateřina Hrabětová; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-12)
   Mnoho výzkumů již potvrzuje vliv internetu a sociálních sítí na postoje a chování lidí, zvláště v cizině je toto téma mnohem více diskutováno a není bráno na lehkou váhu. V současné době se stávají sociální sítě stále ...
  • Vliv kognitivní disonance na motivaci a spokojenost studentů vysokých škol 

   Author: Píša Václav; Supervisor: Poláčková Šolcová Iva; Opponent: Čekalová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Vliv kyberstalkingu na sociální život v adolescenci 

   Author: Marek Razím; Supervisor: Nesvadba Petr; Opponent: Veteška Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-13)
   Autor se ve své bakalářské práci zabývá fenoménem kyberstalkingu a jeho vlivem na sociální život mladých lidí v období adolescence. V první části autor charakterizuje vývojové etapy lidského života od narození až po stáří, ...
  • Vliv marketingových strategií na spotřebitele 

   Author: Friedrichová Klára; Supervisor: Jirkovská Blanka; Opponent: Johnová Radka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   V mé bakalářské práci se věnuji marketingovým strategiím, které působí na spotřebitele. Cílem této práce je čtenáři přiblížit principy marketingových strategií a zhodnotit jejich vliv na spotřebitele. V teoretické části ...