Now showing items 813-832 of 990

  • Varianty finančního krytí investice a jejich dopad do celkové majetkové a finanční situace podniku 

   Author: Křivanová Aneta; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Knoflíček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Vedení a vůdčí osobnosti podniku, role manažera, vedení skupin v podmínkách podniku 

   Author: Pagáč Jan; Supervisor: Montag Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Vedení a vůdčí osobnosti podniku, role manažera, vedení skupin v podmínkách podniku ADFORS SAINT-GOBAIN 

   Author: Dvořák Tomáš; Supervisor: Montag Petr; Opponent: Holá Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-04)
   Bakalářská práce se zabývá tématem vedení skupin a vůdčích osobností v podniku. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy a rozdíly mezi nimi, jelikož v této problematice jsou užívána různá pojmenování, ale jejich ...
  • Vedení lidí a manažerské schopnosti v rámci konrkétní společnosti X 

   Author: Masliankova Yuliya; Supervisor: Montag Petr; Opponent: Emrová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-18)
   Bakalářská práce se zaměřuje na práci manažera v prodejně oděvů. Cílem práce je zhodnotit nedostatky současného stavu ve vedení manažera a formulovat návrhy pro zlepšení fungování prodejny. Teoretická část se zaměřuje ...
  • Vedení personální agendy a ochrana osobních údajů 

   Author: Němcová Pavla; Supervisor: Šnýdrová Markéta; Opponent: Vykrutová Andrea
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Vedení podniku a role vedoucího ŘLZ v podmínkách podniku X 

   Author: Jurčík Štěpán; Supervisor: Sláma Jaromír; Opponent: Dědičová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vedení podniku a role vedoucího ŘLZ v podmínkách podniku X 

   Author: Kozák Jan; Supervisor: Sláma Jaromír; Opponent: Šnýdrová Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Vedení účetnictví a evidence pro daňové účely 

   Author: Mazánek Filip; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Jurková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-04)
   Obsahem práce "Vedení účetnictví a evidence pro daňové účely" je seznámit se se zásadami používanými pro vedení účetnictví a účetní evidence, pohledem na vedení obou typů účtování a hodnocením vybrané firmy BLIK s.r.o. na ...
  • Věrnostní programy na spotřebitelských trzích a věrnostní program Sphere Card 

   Author: Krbec David; Supervisor: Nováková Lenka; Opponent: Velíšková Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-05-06)
   Tématem bakalářské práce je jeden z marketingových nástrojů užívaných pro podporu prodeje - věrnostní zákaznické programy. Teoretická část práce tedy zasazuje věrnostní programy právě do kontextu marketingu a dále představuje ...
  • Virtuální laboratoře 

   Author: Koleš Jan; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Skočdopole Narovec Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Virtuální laboratoře v moderní výuce 

   Author: Novák Jiří; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Hudeček Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Vliv firemní kultury na motivaci zaměstnanců 

   Author: Coubalová Kateřina; Supervisor: Montag Petr; Opponent: Feliciani Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-04)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou firemní kultury a jejím vlivem na motivaci zaměstnanců. V teoretické části bakalářské práce dochází k vymezení základních pojmů, které jsou následně využívány v navazující empirické ...
  • Vliv globalizace na fungování společnosti 

   Author: Karásková Barbora; Supervisor: Cupal Libor; Opponent: Blinka Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-14)
  • Vliv kognitivní disonance na motivaci a spokojenost studentů vysokých škol 

   Author: Píša Václav; Supervisor: Poláčková Šolcová Iva; Opponent: Čekalová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Vliv marketingových strategií na spotřebitele 

   Author: Friedrichová Klára; Supervisor: Jirkovská Blanka; Opponent: Johnová Radka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   V mé bakalářské práci se věnuji marketingovým strategiím, které působí na spotřebitele. Cílem této práce je čtenáři přiblížit principy marketingových strategií a zhodnotit jejich vliv na spotřebitele. V teoretické části ...
  • Vliv marketingových strategií ve sportu na spotřebitele 

   Author: Polena Jiří; Supervisor: Jirkovská Blanka; Opponent: Koťátková Stránská Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
   V této bakalářské práci se zabývám marketingovými strategiemi a jejich vlivem na spotřebitele v prostředí sportu. Cílem práce je objasnit téma marketingových strategií a marketingu ve sportu. Dále analyzovat, zda spotřebitele ...
  • Vliv motivace na pracovní výkonnost jedince v multi-level marketing společnosti 

   Author: Cingroš David; Supervisor: Coops Kateřina; Opponent: Zajíc Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vliv motivačních stimulů na cílové chování manažera 

   Author: Fiedlerová Barbora; Supervisor: Adamová Lenka; Opponent: Horáková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Vliv pracovní zátěže na výkon pracovníků 

   Author: Radka Urbanová; Supervisor: Jirkovská Blanka; Opponent: Mynaříková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Tématem bakalářské práce je vliv pracovní zátěže na výkon pracovníků. Teoretická část je zaměřená na vysvětlení základních pojmů a bližší specifikace jevů spjatých s pracovní zátěží. V poslední pasáži teoretické části se ...
  • Vliv psychologických aspektů reklamy na spotřebitele 

   Author: Martin Špicl; Supervisor: Jirkovská Blanka; Opponent: Jílková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
   Bakalářská práce se zabývá tématem vlivu psychologických aspektů reklamy na spotřebitele. V první části této práce jsou definovány teoretické poznatky z oblasti marketingu a psychologie spotřebitele. Tyto informace jsou ...