Zobrazují se záznamy 775-794 z 937

  • Varianty finančního krytí investice a jejich dopad do celkové majetkové a finanční situace podniku 

   Autor: Křivanová Aneta; Vedoucí práce: Freiberg František; Oponent práce: Knoflíček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Vedení a vůdčí osobnosti podniku, role manažera, vedení skupin v podmínkách podniku 

   Autor: Pagáč Jan; Vedoucí práce: Montag Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Vedení a vůdčí osobnosti podniku, role manažera, vedení skupin v podmínkách podniku ADFORS SAINT-GOBAIN 

   Autor: Dvořák Tomáš; Vedoucí práce: Montag Petr; Oponent práce: Holá Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-04)
   Bakalářská práce se zabývá tématem vedení skupin a vůdčích osobností v podniku. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy a rozdíly mezi nimi, jelikož v této problematice jsou užívána různá pojmenování, ale jejich ...
  • Vedení lidí a manažerské schopnosti v rámci konrkétní společnosti X 

   Autor: Masliankova Yuliya; Vedoucí práce: Montag Petr; Oponent práce: Emrová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-18)
   Bakalářská práce se zaměřuje na práci manažera v prodejně oděvů. Cílem práce je zhodnotit nedostatky současného stavu ve vedení manažera a formulovat návrhy pro zlepšení fungování prodejny. Teoretická část se zaměřuje ...
  • Vedení personální agendy a ochrana osobních údajů 

   Autor: Němcová Pavla; Vedoucí práce: Šnýdrová Markéta; Oponent práce: Vykrutová Andrea
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Vedení podniku a role vedoucího ŘLZ v podmínkách podniku X 

   Autor: Jurčík Štěpán; Vedoucí práce: Sláma Jaromír; Oponent práce: Dědičová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vedení podniku a role vedoucího ŘLZ v podmínkách podniku X 

   Autor: Kozák Jan; Vedoucí práce: Sláma Jaromír; Oponent práce: Šnýdrová Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Vedení účetnictví a evidence pro daňové účely 

   Autor: Mazánek Filip; Vedoucí práce: Beran Theodor; Oponent práce: Jurková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-04)
   Obsahem práce "Vedení účetnictví a evidence pro daňové účely" je seznámit se se zásadami používanými pro vedení účetnictví a účetní evidence, pohledem na vedení obou typů účtování a hodnocením vybrané firmy BLIK s.r.o. na ...
  • Věrnostní programy na spotřebitelských trzích a věrnostní program Sphere Card 

   Autor: Krbec David; Vedoucí práce: Nováková Lenka; Oponent práce: Velíšková Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-05-06)
   Tématem bakalářské práce je jeden z marketingových nástrojů užívaných pro podporu prodeje - věrnostní zákaznické programy. Teoretická část práce tedy zasazuje věrnostní programy právě do kontextu marketingu a dále představuje ...
  • Virtuální laboratoře 

   Autor: Koleš Jan; Vedoucí práce: Vaněček David; Oponent práce: Skočdopole Narovec Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Virtuální laboratoře v moderní výuce 

   Autor: Novák Jiří; Vedoucí práce: Vaněček David; Oponent práce: Hudeček Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Vliv firemní kultury na motivaci zaměstnanců 

   Autor: Coubalová Kateřina; Vedoucí práce: Montag Petr; Oponent práce: Feliciani Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-04)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou firemní kultury a jejím vlivem na motivaci zaměstnanců. V teoretické části bakalářské práce dochází k vymezení základních pojmů, které jsou následně využívány v navazující empirické ...
  • Vliv globalizace na fungování společnosti 

   Autor: Karásková Barbora; Vedoucí práce: Cupal Libor; Oponent práce: Blinka Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-14)
  • Vliv kognitivní disonance na motivaci a spokojenost studentů vysokých škol 

   Autor: Píša Václav; Vedoucí práce: Poláčková Šolcová Iva; Oponent práce: Čekalová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Vliv marketingových strategií na spotřebitele 

   Autor: Friedrichová Klára; Vedoucí práce: Jirkovská Blanka; Oponent práce: Johnová Radka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   V mé bakalářské práci se věnuji marketingovým strategiím, které působí na spotřebitele. Cílem této práce je čtenáři přiblížit principy marketingových strategií a zhodnotit jejich vliv na spotřebitele. V teoretické části ...
  • Vliv marketingových strategií ve sportu na spotřebitele 

   Autor: Polena Jiří; Vedoucí práce: Jirkovská Blanka; Oponent práce: Koťátková Stránská Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
   V této bakalářské práci se zabývám marketingovými strategiemi a jejich vlivem na spotřebitele v prostředí sportu. Cílem práce je objasnit téma marketingových strategií a marketingu ve sportu. Dále analyzovat, zda spotřebitele ...
  • Vliv motivace na pracovní výkonnost jedince v multi-level marketing společnosti 

   Autor: Cingroš David; Vedoucí práce: Coops Kateřina; Oponent práce: Zajíc Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vliv motivačních stimulů na cílové chování manažera 

   Autor: Fiedlerová Barbora; Vedoucí práce: Adamová Lenka; Oponent práce: Horáková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Vliv systému odměňování na motivaci zaměstnanců 

   Autor: Hamarová Veronika; Vedoucí práce: Šafránková Jana Marie; Oponent práce: Šnýdrová Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-04)
   Bakalářská práce se zabývá vlivem systému odměňování na motivaci zaměstnanců. Hlavním cílem práce je analyzování systému odměňování v malém a středním nakladatelství, posouzení jeho účinnosti z hlediska pracovní motivace ...
  • Vliv systému odměňování na motivaci zaměstnanců v konkrétním podniku 

   Autor: Lelková Eliška; Vedoucí práce: Tureckiová Michaela; Oponent práce: Šnýdrová Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-05)
   Tato práce zkoumá vliv systému odměňování na motivaci zaměstnanců ve společnosti PRAGUE BOATS s. r. o. V úvodní části jsou popsány motivační teorie, tvorba systému odměňování, pobídkové formy mzdy a vzájemný vztah mezi ...