Now showing items 521-540 of 1227

  • Pedagogická komunikace se zaměřením na výuku informačních techologií 

   Author: Ivan Kovařík; Supervisor: Vališová Alena; Opponent: Lorenzová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Bakalářská práce se věnuje pedagogické komunikaci ve výuce informačních tech-nologií se zaměřením na využití učebních otázek v práci lektora vzdělávání dospělých. Cílem práce je na základě předložených případových studií ...
  • Personalistika ve zdravotnictví: přijímání zdravotních sester v USA a ČR 

   Author: Jonášová Barbora; Supervisor: Šafránková Jana Marie; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-25)
  • Personální controling a jeho možnosti využití ve zdravotnictví. 

   Author: Vilém Svoboda; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Vodsloň Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-13)
   Tématem mé bakalářské práce je personální controlling a jeho možnosti využití ve zdravotnictví. Ve své práci se nejprve věnuji obecnému popisu controllingu a řízení lidských zdrojů. Poté se zabývám rozborem personálního ...
  • Personální marketing 

   Author: Mikulka Radek; Supervisor: Dědičová Lucie; Opponent: Cupalová Soňa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-25)
  • Personální marketing 

   Author: Volková Dominika; Supervisor: Andres Pavel; Opponent: Veit Ida
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá personálním marketingem. Cílem této práce je analýza současného stavu interního personálního marketingu v konkrétní společnosti. Tato práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část se ...
  • Personální marketing a jeho vliv při získávání absolventů středních a vysokých škol 

   Author: Koranda Lukáš; Supervisor: Švábenická Kateřina; Opponent: Cupalová Soňa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
  • Personální marketing firmy 

   Author: Krampera Lukáš; Supervisor: Tureckiová Michaela; Opponent: Turnhöfer Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-25)
  • Personální marketing firmy 

   Author: Vainholdová Gabriela; Supervisor: Tureckiová Michaela; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-05)
   Práce "Personální marketing firmy" se zabývá analýzou personálního marketingu Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova a.s. Teoretická část popisuje veškeré procesy personálního marketingu, od výběru, přes vzdělávání až ...
  • Personální marketing firmy Robert Bosch 

   Author: Bánok Libor; Supervisor: Tureckiová Michaela; Opponent: Chovancová Stanislava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-04)
   Bakalářská práce je zaměřena na téma personálního marketingu firmy Robert Bosch. Teoretická část popisuje, co personální marketing je a dále se věnuje rozdělení na interní a externí personální marketing, kde popisuje ...
  • Personální marketing ve firmě 

   Author: Sobotková Karolína; Supervisor: Tureckiová Michaela; Opponent: Cupalová Soňa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-14)
  • Personální marketing ve firmě a jeho vliv na firemní kulturu 

   Author: Bílková Barbora; Supervisor: Šnýdrová Markéta; Opponent: Cupalová Soňa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-02)
   Předmětem bakalářské práce "Personální marketing ve firmě a jeho vliv na firemní kulturu" je návrh doporučení změn pro konkrétní podnik a to nadnárodní koncern, který mimo jiné působí i v České republice STRABAG SE. ...
  • Personální marketingový mix 

   Author: Lippertová Karolína; Supervisor: Andres Pavel; Opponent: Tureckiová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Bakalářská práce Personální marketingový mix se věnuje nástrojům personálního marketingového mixu ve spojení s požadavky a představami dle jednotlivých generačních skupin. Cílem bakalářské práce je analýza nástrojů ...
  • Personální marketingový mix 

   Author: Veitová Ida; Supervisor: Andres Pavel; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Tématem bakalářské práce je personální marketingový mix. Obecným cílem je popis obecných teoretických poznatků o personálním marketingovém mixu, popis vybraných nástrojů personálního marketingového mixu s ohledem na interní ...
  • Péče o problémové děti s nařízenou ústavní výchovou v Dětském domově se školou Měcholupy 

   Author: Ladislav Valeš; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Emrová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-03)
   Bakalářská práce se zabývá péčí o děti s nařízenou ústavní výchovou v Dětském domově se školou Měcholupy. Bakalářská práce má teoretickou a praktickou část. V teoretické části je z odborných zdrojů zpracována ústavní výchova ...
  • Plánování a realizace programů vzdělávání a rozvoje 

   Author: Kučerová Anna; Supervisor: Bartošová Hana; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-06)
   Bakalářská práce se zabývá tématem vzdělávání a rozvojem zaměstnanců. Cílem práce je analyzovat systém plánování a realizace vzdělávacích programů a rozvoje zaměstnanců v podniku, posoudit efektivnost jednotlivých forem ...
  • Plánování a realizace vzdělávání v konkrétní společnosti 

   Author: Jelínková Kateřina; Supervisor: Bartošová Hana; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-06)
   Bakalářská práce se zabývá firemním vzděláváním. Konkrétně jeho plánováním a realizací. Cílem práce je popsat dané téma, získat informace z konkrétního podniku a na jejich základě zhodnotit fungování v praxi a případně ...
  • Počítačová podpora výuky inženýrské geodézie 

   Author: Jiřikovský Tomáš; Supervisor: Mrázková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-03)
  • Podmínky pro podnikání v České republice 

   Author: Hanusová Anna; Supervisor: Žáček Vladimír; Opponent: Vaněčková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Podnikatelský plán pro rozvoj existujícího podniku 

   Author: Týfová Martina; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Němcová Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-05)
   Předmětem bakalářské práce "Podnikatelský plán pro existující podnik" je firma Energyvita, která působí na českém trhu od roku 2012. Firma se zabývá prodejem zdravé výživy a poradenstvím. Cílem bakalářské práce je sestavení ...
  • Podniková etika a její integrace do podniku 

   Author: Vinařová Hana; Supervisor: Džbánková Zuzana; Opponent: Mrázová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)