Zobrazují se záznamy 250-269 z 937

  • Management jakosti (kvality) a možnosti jeho uplatnění v podmínkách českého školství 

   Autor: Lupták Radovan; Vedoucí práce: Škrabal Milan; Oponent práce: Šlajchová Ladislava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-06)
   Predmetom bakalárskej práce s názvom: "Management jakosti(kvality) a možnosti jeho uplatnění v podmínkách českého školství" je popis systémov riadenia kvality, ktoré sú aplikovateľné v podmienkach stredného školstva. V ...
  • Management of Occupational Stress 

   Autor: Tran Phuong Tra; Vedoucí práce: Emrová Lenka; Oponent práce: Krajčová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-10)
   Tato bakalářská práce se zabývá v současnosti zásadním a velmi populárním tématem, který je však často opomenutým, a to stresem na pracovišti. Teoretická část představuje obecné koncepty a definice stresu, dále představuje ...
  • Manažerské styly vedení a jejich vliv na motivaci zaměstnanců k pracovnímu výkonu 

   Autor: Šplíchalová Zuzana; Vedoucí práce: Čekalová Eva; Oponent práce: Emrová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-18)
   Bakalářská práce se zabývá manažerskými styly vedení a jejich vlivem na motivaci zaměstnanců k pracovnímu výkonu. V první kapitole teoretické části se práce věnuje vymezení managementu a leadershipu, dále podává přehled o ...
  • Manažerský pohled na HR data v konzultantské společnosti 

   Autor: Slanařová Petra; Vedoucí práce: Tureckiová Michaela; Oponent práce: Sklářová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Marketing firmy - jeho tvorba, rozvoj, up-grade 

   Autor: Horyna Ondřej; Vedoucí práce: Žáček Vladimír; Oponent práce: Nováková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)
  • Marketingová komunikace zaměřená na osobní prodej 

   Autor: Kratochvílová Daniela; Vedoucí práce: Škorňová Eva; Oponent práce: Joudalová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-13)
   Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část poskytuje v úvodu čtenáři seznámení se základními pojmy spjatými s daným tématem, v hlavní části se již věnuje jednotlivým ...
  • Marketingové plánování na českém trhu v segmentu luxusních automobilů 

   Autor: Li Vadim; Vedoucí práce: Rejf Libor; Oponent práce: Cupalová Soňa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Marketingové plánování v podniku 

   Autor: Jílek Jan; Vedoucí práce: Kavan Michal; Oponent práce: Zavadil Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Marketingový mix konkrétního podniku 

   Autor: Šnajdr Radek; Vedoucí práce: Cupal Libor; Oponent práce: Nováková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Marketingový mix konkrétního podniku 

   Autor: Motlová Eva; Vedoucí práce: Nováková Lenka; Oponent práce: Javornická Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-04)
   Předmětem této bakalářské práce je marketingový mix v konkrétním podniku. První část práce se věnuje především výchozí situační analýze podniku, která je předpokladem sestavení úspěšného marketingového mixu. Jsou rozebrány ...
  • Marketingový mix v podniku 

   Autor: Zemánek Lukáš; Vedoucí práce: Kavan Michal; Oponent práce: Nováková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-01)
   Předmětem bakalářské práce "Marketingový mix v podniku" je analýza současného marketingového mixu daného podniku a návrh změn vedoucích k novému pojetí marketingového mixu. Teoretická část popisuje koncepty marketingového ...
  • Marketingový plán 

   Autor: Cieslar Jan; Vedoucí práce: Žáček Vladimír; Oponent práce: Gajdica Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)
  • Marketingový přístup k internetovému bankovnictví 

   Autor: Černohorský David; Vedoucí práce: Žáček Vladimír; Oponent práce: Brdek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-13)
   Bakalářská práce Marketingový přístup k internetovému bankovnictví se zabývá problematikou internetového bankovnictví a jeho využití pro marketingové účely. Dále je v práci uvedeno, jak se marketing odráží v internetovém ...
  • Marketingový výzkum metodou Mystery Shopping 

   Autor: Nguyenová Lucie; Vedoucí práce: Emrová Lenka; Oponent práce: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
   Bakalářská práce se zabývá mystery shoppingem, což je jedna z metod marketingového výzkumu. Teoretická část obsahuje popis metody mystery shopping a jsou zde charakterizovány i související pojmy z oblasti marketingu a ...
  • Masová média a jejich vliv na mladou generaci 

   Autor: Vacek Aleš; Vedoucí práce: Semrád Jiří; Oponent práce: Škrabal Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-04-30)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou současných masových médií a jejich vlivem na společnost, především pak na mládež. Poukazuje na metody, které využívají některá média za účelem ovlivnění našeho vnímání, názorů ...
  • Mentoring jako metoda ve vzdělávání zaměstnanců (nejen) veřejné správy 

   Autor: Sezemská Lucie; Vedoucí práce: Cupalová Soňa; Oponent práce: Prausová Ilona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Mentoring jako metoda vzdělávání (nejen) ve veřejné správě 

   Autor: Zelený Michael; Vedoucí práce: Ostrejšová Dita; Oponent práce: Janečková Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Mentoring jako nástroj kariérního rozvoje 

   Autor: Jungwirth Tomáš; Vedoucí práce: Montag Petr; Oponent práce: Cupalová Soňa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-05)
   Předmětem této bakalářské práce je mentoring jako jeden z možných nástrojů kariérního rozvoje. Tato práce nejprve teoreticky zpracovává problematiku kariéry, kariérního rozvoje a mentoringu samotného. Poté se zabývá průzkumem ...
  • Metoda koučování v komerční televizi 

   Autor: Roháčová Zuzana; Vedoucí práce: Cupalová Soňa; Oponent práce: Montag Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Metodická příprava učitele v prostředí celoživotního vzdělávání 

   Autor: Marek Prokop; Vedoucí práce: Dobrovská Dana; Oponent práce: Krejčí Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)