Now showing items 318-337 of 1227

  • M-learning ve výuce odborných předmětů 

   Author: Dominik Funda; Supervisor: Svoboda Petr; Opponent: Andres Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-02)
   Bakalářská práce bude zaměřena na využívání M-learningu ve vzdělávacím procesu. Cílem práce bude popsat M-learning a shrnout zkušenosti s využíváním digitálních technologií ve výuce. Práce má také za cíl zjistit dopad ...
  • Management jakosti (kvality) a možnosti jeho uplatnění v podmínkách českého školství 

   Author: Lupták Radovan; Supervisor: Škrabal Milan; Opponent: Šlajchová Ladislava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-06)
   Predmetom bakalárskej práce s názvom: "Management jakosti(kvality) a možnosti jeho uplatnění v podmínkách českého školství" je popis systémov riadenia kvality, ktoré sú aplikovateľné v podmienkach stredného školstva. V ...
  • Management of Occupational Stress 

   Author: Tran Phuong Tra; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Krajčová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-10)
   Tato bakalářská práce se zabývá v současnosti zásadním a velmi populárním tématem, který je však často opomenutým, a to stresem na pracovišti. Teoretická část představuje obecné koncepty a definice stresu, dále představuje ...
  • Management ve sportu se zaměřením na řízení týmů 

   Author: Radek Škabroud; Supervisor: Jirkovská Blanka; Opponent: Kotáb Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-06)
   Cílem této bakalářské práce je teoreticky popsat vybrané aspekty managementu ve sportu a zjistit, jaké povědomí o managementu ve sportu mají sportovci a jejich trenéři na regionální úrovni a co by chtěli, aby se změnilo ...
  • Manažerské styly vedení a jejich vliv na motivaci zaměstnanců k pracovnímu výkonu 

   Author: Šplíchalová Zuzana; Supervisor: Čekalová Eva; Opponent: Emrová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-18)
   Bakalářská práce se zabývá manažerskými styly vedení a jejich vlivem na motivaci zaměstnanců k pracovnímu výkonu. V první kapitole teoretické části se práce věnuje vymezení managementu a leadershipu, dále podává přehled o ...
  • Manažerský pohled na HR data v konzultantské společnosti 

   Author: Slanařová Petra; Supervisor: Tureckiová Michaela; Opponent: Sklářová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Marketing firmy - jeho tvorba, rozvoj, up-grade 

   Author: Horyna Ondřej; Supervisor: Žáček Vladimír; Opponent: Nováková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)
  • Marketingová komunikace v podniku prostřednictvím sociálních sítí 

   Author: Drahomíra Šonková; Supervisor: Jirkovská Blanka; Opponent: Štědroň Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-14)
   Tématem bakalářské práce je marketingová komunikace v podniku prostřednictvím sociálních sítí. Jejím cílem je popsat a analyzovat marketingovou komunikaci vybraného podniku (Zara) na sociálních sítích, zjistit, jak společnost ...
  • Marketingová komunikace zaměřená na osobní prodej 

   Author: Kratochvílová Daniela; Supervisor: Škorňová Eva; Opponent: Joudalová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-13)
   Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část poskytuje v úvodu čtenáři seznámení se základními pojmy spjatými s daným tématem, v hlavní části se již věnuje jednotlivým ...
  • Marketingové chování generací X, Y, Z z hlediska trvale udržitelného rozvoje 

   Author: Natálie Lesse; Supervisor: Jirkovská Blanka; Opponent: Králová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-14)
   Předmětem bakalářské práce je teoretické a empirické zmapování marketingového chování tří generací X, Y a Z v oblasti trvale udržitelného rozvoje. Cílem práce je prozkoumat a analyzovat možné shody i odlišnosti v chování ...
  • Marketingové plánování na českém trhu v segmentu luxusních automobilů 

   Author: Li Vadim; Supervisor: Rejf Libor; Opponent: Cupalová Soňa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Marketingové plánování v podniku 

   Author: Jílek Jan; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Zavadil Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Marketingový mix konkrétního podniku 

   Author: Šnajdr Radek; Supervisor: Cupal Libor; Opponent: Nováková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Marketingový mix konkrétního podniku 

   Author: Motlová Eva; Supervisor: Nováková Lenka; Opponent: Javornická Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-04)
   Předmětem této bakalářské práce je marketingový mix v konkrétním podniku. První část práce se věnuje především výchozí situační analýze podniku, která je předpokladem sestavení úspěšného marketingového mixu. Jsou rozebrány ...
  • Marketingový mix v podniku 

   Author: Zemánek Lukáš; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Nováková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-01)
   Předmětem bakalářské práce "Marketingový mix v podniku" je analýza současného marketingového mixu daného podniku a návrh změn vedoucích k novému pojetí marketingového mixu. Teoretická část popisuje koncepty marketingového ...
  • Marketingový plán 

   Author: Cieslar Jan; Supervisor: Žáček Vladimír; Opponent: Gajdica Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)
  • Marketingový průzkum trhu se spodním prádlem v ČR 

   Author: Simona Hokrová; Supervisor: Jirkovská Blanka; Opponent: Švihlíková Svatava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Tato práce se zabývá průzkumem trhu se spodním prádlem v České republice. Cílem práce je zmapovat a zorientovat se v nákupním chování spotřebitelek na tomto trhu a zjistit, jaké jsou jejich preference. V teoretické časti ...
  • Marketingový přístup k internetovému bankovnictví 

   Author: Černohorský David; Supervisor: Žáček Vladimír; Opponent: Brdek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-13)
   Bakalářská práce Marketingový přístup k internetovému bankovnictví se zabývá problematikou internetového bankovnictví a jeho využití pro marketingové účely. Dále je v práci uvedeno, jak se marketing odráží v internetovém ...
  • Marketingový výzkum metodou Mystery Shopping 

   Author: Nguyenová Lucie; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
   Bakalářská práce se zabývá mystery shoppingem, což je jedna z metod marketingového výzkumu. Teoretická část obsahuje popis metody mystery shopping a jsou zde charakterizovány i související pojmy z oblasti marketingu a ...
  • Masová média a jejich vliv na mladou generaci 

   Author: Vacek Aleš; Supervisor: Semrád Jiří; Opponent: Škrabal Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-04-30)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou současných masových médií a jejich vlivem na společnost, především pak na mládež. Poukazuje na metody, které využívají některá média za účelem ovlivnění našeho vnímání, názorů ...