Now showing items 162-181 of 1228

  • Faktory ovlivňující nákupní chování spotřebitelů 

   Author: Mouchová Věra; Supervisor: Čekalová Eva; Opponent: Úlehlová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-04-29)
   Cílem této bakalářské práce je analyzovat faktory ovlivňující nákupní chování spotřebitelů. Věnuje se teoretickému zpracování problematiky nákupního chování, charakterizuje typologie spotřebitelů významné pro psychografickou ...
  • Faktory stresu v učitelské profesi ve výchovném ústavu pro děti 

   Author: Žaneta Lupoměská; Supervisor: Vobořilová Jarmila; Opponent: Dobrovská Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Bakalářská práce popisuje téma faktorů stresu v učitelské profesi ve výchovném ústavu pro děti. Cílem bakalářské práce je popsat, s jakými stresovými faktory se v každodenní pedagogické praxi setkávají učitelé a vychovatelé ...
  • Finanční a právní aspekty fúzí akciových společností 

   Author: Drahuský Marek; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Finanční analýza ČD Cargo, a.s. 

   Author: May Adam; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Heděnec Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Finanční analýza IT společnosti 

   Author: Brůnová Linda; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-04-29)
   Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou společnosti XY, s. r. o. Cílem je posouzení finanční situace. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá obecným popisem finanční analýzy, uživatelů ...
  • Finanční analýza podniku 

   Author: Šimsa Petr; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Mrázová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Finanční analýza podniku - Energon Dobříš, s.r.o. 

   Author: Kordule Lukáš; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Mrázová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Finanční analýza v průmyslovém podniku 

   Author: Křehla Jakub; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Findová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-05)
   Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou skupiny ŠKODA AUTO s hlavním sídlem společnosti v České republice, v Mladé Boleslavi. Finanční analýza bude zpracována na období čtyř let. Od roku 2010 do roku 2013. Práce je ...
  • Finanční analýza ve stavebním podniku 

   Author: Dvořák Aleš; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Mrázová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Finanční fondy příspěvkových organizací 

   Author: Malečková Dagmar; Supervisor: Škrabal Milan; Opponent: Hynková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Finanční gramotnost v České republice 

   Author: Kovanda Kryštof; Supervisor: Škvára Miroslav; Opponent: Noveský Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-05)
   Bakalářská práce je zaměřena na téma finanční gramotnost v České republice. Teoretická část mapuje současný stav finanční gramotnosti obyvatel ČR, popisuje negativní dopady plynoucí z finanční negramotnosti a navrhuje ...
  • Finanční gramotnost ve středním vzdělávání 

   Author: Králová Lucie; Supervisor: Škrabal Milan; Opponent: Semrád Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Finanční plánování malého a středního podniku 

   Author: Jeřábek Patrik; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Macák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-05)
   Bakalářská práce zabývající se finančním plánováním. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. V první se vysvětluje podstata finančního plánování a jeho hlavní rozdíly v dlouhodobém a krátkodobém finančním plánování. Ve ...
  • Finanční plánování malého a středního podniku 

   Author: Jeřábek Patrik; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Macák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-05)
   Bakalářská práce zabývající se finančním plánováním. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. V první se vysvětluje podstata finančního plánování a jeho hlavní rozdíly v dlouhodobém a krátkodobém finančním plánování. Ve ...
  • Finanční plánování v průmyslovém podniku 

   Author: Hadžalová Kateřina; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Vašková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Finanční řízení malého podniku 

   Author: Král Matěj; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Košťálek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-06)
   Bakalářská práce se zabývá tématem finančního řízení malého podniku, jeho financováním a finanční analýzou. Financování a finanční hospodaření mohou být posuzovány a kontrolovány širokým spektrem analýz tak, aby jejich ...
  • Firemní kultura 

   Author: Bímová Andrea; Supervisor: Tureckiová Michaela; Opponent: Scholleová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-12-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá firemní kulturou organizace. Cílem bakalářské práce je navrhnout doporučení, směřující ke změně firemní kultury a tím i k vyšší výkonnosti mezinárodní farmaceutické firmy Amgen s.r.o. V ...
  • Firemní kultura a její specifika v českém a vietnamském prostředí 

   Author: Ly Dieu Le; Supervisor: Jirkovská Blanka; Opponent: Ostapenko Galina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-14)
   Tato bakalářská práce má za cíl popsat firemní kulturu, zaměřit se na specifické rysy české a vietnamské firemní kultury a prozkoumat ji ve vybraných podnicích v oblasti pohostinství. V průzkumu jsou podniky zaměstnávající ...
  • Firemní kultura a její vazby na řízení lidských zdrojů 

   Author: Falkiewicz Darek; Supervisor: Šnýdrová Markéta; Opponent: Dědičová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Firemní vzdělávání ve vybraném podniku 

   Author: Horáková Gabriela; Supervisor: Škorňová Eva; Opponent: Dědičová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)