Zobrazují se záznamy 129-148 z 937

  • Faktory ovlivňující nákupní chování spotřebitelů 

   Autor: Mouchová Věra; Vedoucí práce: Čekalová Eva; Oponent práce: Úlehlová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-04-29)
   Cílem této bakalářské práce je analyzovat faktory ovlivňující nákupní chování spotřebitelů. Věnuje se teoretickému zpracování problematiky nákupního chování, charakterizuje typologie spotřebitelů významné pro psychografickou ...
  • Finanční a právní aspekty fúzí akciových společností 

   Autor: Drahuský Marek; Vedoucí práce: Freiberg František; Oponent práce: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Finanční analýza ČD Cargo, a.s. 

   Autor: May Adam; Vedoucí práce: Freiberg František; Oponent práce: Heděnec Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Finanční analýza IT společnosti 

   Autor: Brůnová Linda; Vedoucí práce: Freiberg František; Oponent práce: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-04-29)
   Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou společnosti XY, s. r. o. Cílem je posouzení finanční situace. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá obecným popisem finanční analýzy, uživatelů ...
  • Finanční analýza podniku 

   Autor: Šimsa Petr; Vedoucí práce: Freiberg František; Oponent práce: Mrázová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Finanční analýza podniku - Energon Dobříš, s.r.o. 

   Autor: Kordule Lukáš; Vedoucí práce: Freiberg František; Oponent práce: Mrázová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Finanční analýza v průmyslovém podniku 

   Autor: Křehla Jakub; Vedoucí práce: Beran Theodor; Oponent práce: Findová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-05)
   Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou skupiny ŠKODA AUTO s hlavním sídlem společnosti v České republice, v Mladé Boleslavi. Finanční analýza bude zpracována na období čtyř let. Od roku 2010 do roku 2013. Práce je ...
  • Finanční analýza ve stavebním podniku 

   Autor: Dvořák Aleš; Vedoucí práce: Freiberg František; Oponent práce: Mrázová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Finanční fondy příspěvkových organizací 

   Autor: Malečková Dagmar; Vedoucí práce: Škrabal Milan; Oponent práce: Hynková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Finanční gramotnost v České republice 

   Autor: Kovanda Kryštof; Vedoucí práce: Škvára Miroslav; Oponent práce: Noveský Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-05)
   Bakalářská práce je zaměřena na téma finanční gramotnost v České republice. Teoretická část mapuje současný stav finanční gramotnosti obyvatel ČR, popisuje negativní dopady plynoucí z finanční negramotnosti a navrhuje ...
  • Finanční gramotnost ve středním vzdělávání 

   Autor: Králová Lucie; Vedoucí práce: Škrabal Milan; Oponent práce: Semrád Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Finanční plánování malého a středního podniku 

   Autor: Jeřábek Patrik; Vedoucí práce: Kavan Michal; Oponent práce: Macák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-05)
   Bakalářská práce zabývající se finančním plánováním. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. V první se vysvětluje podstata finančního plánování a jeho hlavní rozdíly v dlouhodobém a krátkodobém finančním plánování. Ve ...
  • Finanční plánování malého a středního podniku 

   Autor: Jeřábek Patrik; Vedoucí práce: Kavan Michal; Oponent práce: Macák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-05)
   Bakalářská práce zabývající se finančním plánováním. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. V první se vysvětluje podstata finančního plánování a jeho hlavní rozdíly v dlouhodobém a krátkodobém finančním plánování. Ve ...
  • Finanční plánování v průmyslovém podniku 

   Autor: Hadžalová Kateřina; Vedoucí práce: Freiberg František; Oponent práce: Vašková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Finanční řízení malého podniku 

   Autor: Král Matěj; Vedoucí práce: Kavan Michal; Oponent práce: Košťálek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-06)
   Bakalářská práce se zabývá tématem finančního řízení malého podniku, jeho financováním a finanční analýzou. Financování a finanční hospodaření mohou být posuzovány a kontrolovány širokým spektrem analýz tak, aby jejich ...
  • Firemní kultura 

   Autor: Bímová Andrea; Vedoucí práce: Tureckiová Michaela; Oponent práce: Scholleová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-12-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá firemní kulturou organizace. Cílem bakalářské práce je navrhnout doporučení, směřující ke změně firemní kultury a tím i k vyšší výkonnosti mezinárodní farmaceutické firmy Amgen s.r.o. V ...
  • Firemní kultura a její vazby na řízení lidských zdrojů 

   Autor: Falkiewicz Darek; Vedoucí práce: Šnýdrová Markéta; Oponent práce: Dědičová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Firemní vzdělávání ve vybraném podniku 

   Autor: Horáková Gabriela; Vedoucí práce: Škorňová Eva; Oponent práce: Dědičová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Flexicurita a matky s dětmi do 15 let 

   Autor: Jásková Martina; Vedoucí práce: Poláčková Šolcová Iva; Oponent práce: Montag Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-06)
   Koncept flexiruty je zaměřen na hledání rovnováhy flexibility a jistoty na trhu práce. Je používaný již v několika vyspělých zemích Evropské unie. Mezi jeho nástroje patří aktivní politika zaměstnanosti spojená s celoživotním ...
  • Fluktuace zaměstnanců ve vybraném podniku 

   Autor: Holá Veronika; Vedoucí práce: Kavan Michal; Oponent práce: Šimonová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-05)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na problém fluktuace zaměstnanců ve společnosti ROB DESIGN, s.r.o. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Uvádí příčiny, důsledky a řešení fluktuace a důvody odchodů ...