Now showing items 855-874 of 1228

  • Tabakismus a alkoholismus žáků střední školy 

   Author: Mrázková Dominika; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-04)
   Bakalářská práce "Tabakismus a alkoholismus u žáků střední školy" se zaobírá problematikou užívání tabákových výrobků a konzumování alkoholu u žáků konkrétní střední odborné školy a u blízkého okolí žáků. Práce je rozdělena ...
  • Tabakismus jako sociálně patologický jev na střední škole 

   Author: Filip Tomeš; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-23)
   Bakalářská práce je dílčím příspěvkem k problematice dlouhodobého společenského problému, zasahujícího široké vrstvy obyvatelstva napříč generacemi, nejen v rámci České republiky. Má teoreticko-empirický charakter: v ...
  • Tabakismus na střední škole 

   Author: Růžena Čmejlová; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-02)
   Bakalářská práce má teoreticko-empirický charakter. V teoretické části práce byl proveden výběr ze současné odborné literatury. Cílem empirické části je zjistit výskyt závislosti na nikotinu mezi středoškolskými studenty, ...
  • Talent management jako součást rozvoje lidských zdrojů 

   Author: Jurczok Tomáš; Supervisor: Tureckiová Michaela; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou talent managementu a jeho místem v systému rozvoje lidských zdrojů a dalšího vzdělávání dospělých. Bakalářská práce se zaměřuje na popis vzdělávání dospělých, firemního vzdělávání, ...
  • Teorie automatického řízení v příkladech 

   Author: Bubla Petr; Supervisor: Svoboda Emanuel; Opponent: Votrubec Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Teorie motivace ve vztahu k myšlenkám svobodných firem 

   Author: Maca Vít; Supervisor: Montag Petr; Opponent: Rudá Eliška
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Time management v organizaci X 

   Author: Vrána Ondřej; Supervisor: Sláma Jaromír; Opponent: Horejsek Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Time management ve vybrané organizaci 

   Author: Chotová Monika; Supervisor: Cupalová Soňa; Opponent: Tureckiová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Time-Management studentů technické vysoké školy 

   Author: Lucie Loučková; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-03)
   Bakalářská práce se zaměřuje na time management studentů technické vysoké školy. Hlavními tématy teoretické části jsou time management, jeho vývoj a nástroje, a prokrastinace. Cílem praktické části práce je zjistit, jestli ...
  • Transformace rámcových vzdělávacích programů na středních odborných školách 

   Author: Matějovič Libor; Supervisor: Semrád Jiří; Opponent: Škrabal Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
   Bakalářská práce se zabývá uplatněním Rámcových vzdělávacích programů na středních školách a jejich odrazem ve školních vzdělávacích programech. Zabývá se sociálně didaktickou transformací, kurikulární reformou a odrazem ...
  • Tvorba a implementace kompetenčních modelů v organizaci 

   Author: Renáta Stárová; Supervisor: Veteška Jaroslav; Opponent: Kovaříková Miroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-04)
   Znalosti, schopnosti a dovednosti tvoří naše kompetence v profesním životě i vzdělávání. Charakteristiky, definice a typologie pro tvorbu a implementaci kompetenčních modelů v organizaci. Cílem této práce je vytvořit dva ...
  • Tvorba a ověření nestandardizovaného didaktického testu 

   Author: Solfronk Jaroslav; Supervisor: Svoboda Emanuel; Opponent: Svoboda Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Tvorba a rozvoj marketingu podniku 

   Author: Šrámková Lucie; Supervisor: Žáček Vladimír; Opponent: Holá Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-13)
   Cílem této práce je tvorba a rozvoj marketingu z teoretického pohledu a následná aplikace v praxi. K praktické části posloužilo vytvoření a následné vyhodnocení dotazníku, zaměřeného na marketing a zákazníka a rozhovory s ...
  • Tvorba digitálního učebního materiálu pro předmět technologické cvičení 

   Author: Schimmerlová Miroslava; Supervisor: Andres Pavel; Opponent: Vališová Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Tvorba doplňkového učebního textu pro předmět Mechanika 

   Author: Řezníčková Jitka; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Růžička Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Práce obsahuje rešerši existujících předmětů a stávajících učebnic a je proveden rozbor obsahu předmětů. Na základě toho vznikl nový doplňkový učební text, pro zjednodušení přechodu ze střední školy na vysokou školu. Tento ...
  • Tvorba e-learningového učebního textu pro výuku informačních technologií 

   Author: Mikyska Radomír; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Kynčl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-04)
   Bakalářská práce obsahuje řešení tvorby e-learningového učebního textu pro výuku hardware počítače na Integrované střední škole v Nové Pace. Učivo je vhodné pro studenty třetích ročníků maturitních i učebních oborů. V ...
  • Tvorba kompetenčního modelu 

   Author: Medková Lucie; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
   Cílem práce je vytvořit kompetenční model na pozici mzdové účetní do spo-lečnosti Š-Servis Praha s.r.o. za pomoci online kompetenčního dotazníku a rozhovorů. Teoretická část se zabývá pojmem kompetence, její historií, ...
  • Tvorba konceptu: Systém hodnocení zaměstnanců v podmínkách podniku Nemocnice Česká Lípa a.s. 

   Author: Ševčíková Kristýna; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Wolfová Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
  • Tvorba laboratorních cvičení jako přechod k praktickému uplatnění 

   Author: Ján Petrik; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Veteška Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
   V této bakalářské práci jsem se zabýval návrhem laboratorních úloh pro začínající studenty předmětu počítačové sítě. Při tvorbě jsem kladl důraz na didaktické aspekty, kurikulární dokumenty a výsledky výzkumu. Návrh zaměřuji ...
  • Tvorba laboratorních úloh pro obor Telekomunikace 

   Author: Dana Kvirencová; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Mikušiak Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-05)
   Bakalářská práce bude pojednávat o tvorbě výukových materiálů pro žáky prvního ročníku maturitního oboru Telekomunikační a datové sítě 26-45-M/01 na naší střední škole. Bude rozdělena na část teoretickou a praktickou. V ...