Zobrazují se záznamy 660-679 z 937

  • Tabakismus a alkoholismus žáků střední školy 

   Autor: Mrázková Dominika; Vedoucí práce: Dobrovská Dana; Oponent práce: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-04)
   Bakalářská práce "Tabakismus a alkoholismus u žáků střední školy" se zaobírá problematikou užívání tabákových výrobků a konzumování alkoholu u žáků konkrétní střední odborné školy a u blízkého okolí žáků. Práce je rozdělena ...
  • Talent management jako součást rozvoje lidských zdrojů 

   Autor: Jurczok Tomáš; Vedoucí práce: Tureckiová Michaela; Oponent práce: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou talent managementu a jeho místem v systému rozvoje lidských zdrojů a dalšího vzdělávání dospělých. Bakalářská práce se zaměřuje na popis vzdělávání dospělých, firemního vzdělávání, ...
  • Teorie automatického řízení v příkladech 

   Autor: Bubla Petr; Vedoucí práce: Svoboda Emanuel; Oponent práce: Votrubec Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Teorie motivace ve vztahu k myšlenkám svobodných firem 

   Autor: Maca Vít; Vedoucí práce: Montag Petr; Oponent práce: Rudá Eliška
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Time management v organizaci X 

   Autor: Vrána Ondřej; Vedoucí práce: Sláma Jaromír; Oponent práce: Horejsek Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Time management ve vybrané organizaci 

   Autor: Chotová Monika; Vedoucí práce: Cupalová Soňa; Oponent práce: Tureckiová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Transformace rámcových vzdělávacích programů na středních odborných školách 

   Autor: Matějovič Libor; Vedoucí práce: Semrád Jiří; Oponent práce: Škrabal Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
   Bakalářská práce se zabývá uplatněním Rámcových vzdělávacích programů na středních školách a jejich odrazem ve školních vzdělávacích programech. Zabývá se sociálně didaktickou transformací, kurikulární reformou a odrazem ...
  • Tvorba a ověření nestandardizovaného didaktického testu 

   Autor: Solfronk Jaroslav; Vedoucí práce: Svoboda Emanuel; Oponent práce: Svoboda Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Tvorba a rozvoj marketingu podniku 

   Autor: Šrámková Lucie; Vedoucí práce: Žáček Vladimír; Oponent práce: Holá Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-13)
   Cílem této práce je tvorba a rozvoj marketingu z teoretického pohledu a následná aplikace v praxi. K praktické části posloužilo vytvoření a následné vyhodnocení dotazníku, zaměřeného na marketing a zákazníka a rozhovory s ...
  • Tvorba digitálního učebního materiálu pro předmět technologické cvičení 

   Autor: Schimmerlová Miroslava; Vedoucí práce: Andres Pavel; Oponent práce: Vališová Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Tvorba doplňkového učebního textu pro předmět Mechanika 

   Autor: Řezníčková Jitka; Vedoucí práce: Vaněček David; Oponent práce: Růžička Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Práce obsahuje rešerši existujících předmětů a stávajících učebnic a je proveden rozbor obsahu předmětů. Na základě toho vznikl nový doplňkový učební text, pro zjednodušení přechodu ze střední školy na vysokou školu. Tento ...
  • Tvorba e-learningového učebního textu pro výuku informačních technologií 

   Autor: Mikyska Radomír; Vedoucí práce: Vaněček David; Oponent práce: Kynčl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-04)
   Bakalářská práce obsahuje řešení tvorby e-learningového učebního textu pro výuku hardware počítače na Integrované střední škole v Nové Pace. Učivo je vhodné pro studenty třetích ročníků maturitních i učebních oborů. V ...
  • Tvorba kompetenčního modelu 

   Autor: Medková Lucie; Vedoucí práce: Emrová Lenka; Oponent práce: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
   Cílem práce je vytvořit kompetenční model na pozici mzdové účetní do spo-lečnosti Š-Servis Praha s.r.o. za pomoci online kompetenčního dotazníku a rozhovorů. Teoretická část se zabývá pojmem kompetence, její historií, ...
  • Tvorba konceptu: Systém hodnocení zaměstnanců v podmínkách podniku Nemocnice Česká Lípa a.s. 

   Autor: Ševčíková Kristýna; Vedoucí práce: Emrová Lenka; Oponent práce: Wolfová Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
  • Tvorba marketingového plánu 

   Autor: Ambrož Petr; Vedoucí práce: Kavan Michal; Oponent práce: Rejf Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Tvorba marketingového plánu 

   Autor: Bělíková Petra; Vedoucí práce: Kavan Michal; Oponent práce: Kavan Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Tvorba marketingového plánu 

   Autor: Komárek Tomáš; Vedoucí práce: Kavan Michal; Oponent práce: Bažant Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Tvorba marketingového plánu 

   Autor: Grygar Lukáš; Vedoucí práce: Kavan Michal; Oponent práce: Joudalová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-06)
   Tématem této bakalářské práce "Tvorba marketingového plánu" je analýza současné situace nově vzniklé společnosti Autodoprava LG s.r.o. a následné vytvoření marketingového plánu, který by měl zajistit zvýšení obratů a ...
  • Tvorba marketingového plánu podniku 

   Autor: Kříž Petr; Vedoucí práce: Kavan Michal; Oponent práce: Joudalová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-21)
   Tato práce je zaměřena na tvorbu marketingového plánu. Zabývá se problematikou budou-cího rozhodování podniku a analyzuje dostupné informace. Teoretická část je zaměřená na význam marketingu a postup tvorby marketingového ...
  • Tvorba marketingového plánu pro podnik se zaměřením na poskytování služeb 

   Autor: Králová Michaela; Vedoucí práce: Zralý Martin; Oponent práce: Nováková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-01)
   V mé bakalářské práci zabývající se tématem "Tvorba marketingového plánu pro podnik se zaměřením na poskytování služeb" jsem se zaměřila na problematiku tvorby marketingového plánu a marketingového plánování v konkrétním ...