News

Masaryk Institute of Advanced Studies

Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Problematika inkluze na základní škole 

  Author: Magdaléna Šrůtová; Supervisor: Lorenzová Jitka; Opponent: Jirkovská Blanka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-07)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou zvládání inkluze na základní škole. Cílem této práce je zmapování procesu inkluzivního vzdělávání a zhodnocení silných a slabých stránek. Práce je rozdělena na teoretickou a výzkumnou ...
 • Získávání a výběr zaměstnanců v organizaci 

  Author: Jakub Šaroun; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Procházka Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-07)
  Bakalářská práce zkoumá proces získávání a výběru zaměstnanců ve společnosti Tesco Stores CR a.s. s cílem posoudit používané postupy, určit možné problémy nebo příležitosti pro zlepšení a navrhnout vhodná řešení. Teoretická ...
 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků v současnosti 

  Author: Romana Šmejkalová; Supervisor: Tomešková Kateřina; Opponent: Svoboda Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-07)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřením na Plzeňský kraj. Práce je koncipována do teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá definicí základních ...
 • Makroekonomická analýza Velké Británie v kontextu Brexitu 

  Author: Jan Sirka; Supervisor: Makovský Petr; Opponent: Antošová Gabriela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-07)
  Hlavním cílem této diplomové práce je zjištění očekávaných dopadů na ekonomický vývoj Velké Británie v souvislosti s jejím odchodem z Evropské unie. Teoretická část umožňuje nahlédnout do předpokládané struktury těchto ...
 • Stres v kontextu práce učitele 

  Author: Martin Hotový; Supervisor: Vališová Alena; Opponent: Vobořilová Jarmila
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-07)
  Práce je zaměřena na Stres v kontextu práce učitele. Věnuje se stresovým faktorům v učitelském prostředí. Charakter vypracování je teoreticko empirický. V první části práce jsou zpracována teoretická východiska z pohledu ...
 • Řízení pracovního výkonu a hodnocení zaměstnanců v průmyslovém podniku. 

  Author: Lukáš Kyttler; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Procházka Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-07)
  Diplomová práce analyzuje systémy řízení a hodnocení pracovního výkonu ve vybraném průmyslovém podniku s cílem určit možné příležitosti pro zlepšení a navrhnout vhodná řešení. Teoretická část nejprve vymezuje proces řízení ...
 • Volba metod výuky v praktickém vyučování nebo v odborném výcviku 

  Author: Michael Petschat; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Lorenzová Jitka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-07)
  Bakalářská práce se zabývá výukovými metodami v praktické výuce a Odborném výcviku. Cílem práce je s využitím strukturovaného pozorování zjistit, jaké výukové metody užívají učitelé v odborném výcviku v oboru Středního ...
 • Analýza systému benefitů a hodnocení jeho vlivu na motivaci zaměstnanců v podniku WITTE Nejdek, s.r.o. 

  Author: Adéla Antonová; Supervisor: Tureckiová Michaela; Opponent: Škorňová Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-06)
  Předkládaná diplomová práce se zabývá zaměstnaneckými benefity, motivací a pracovní spokojeností. Teoretická část je rozdělena na dvě hlavní kapitoly. První kapitola definuje zaměstnanecké benefity a druhá kapitola se ...
 • Návrh optimalizace personální práce 

  Author: Jana Dosedělová; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Škorňová Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-07)
  Cílem diplomové práce je prozkoumat personální procesy ve vybrané organizaci a na- vrhnout změny personálních činností, jež povedou ke zlepšení personální práce a zvý- šení spokojenosti zaměstnanců s personálními službami. ...
 • Analýza dodržení emisních limitů CO2 ve vybrané společnosti 

  Author: Denisa Neugebauerová; Supervisor: Plzáková Lucie; Opponent: Fiala Oldřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-07)
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku emisních limitů CO2 v automobilovém průmyslu Evropské unii. Cílem diplomové práce je analýza současné situace a návrh možných opatření, kterých lze ve ŠKODA AUTO Česká republika ...
 • Tvorba informačního systému pro záznam a zpracování dat ze systému měření a regulace mikro turbo-expandéru 

  Author: Radka Vopatová; Supervisor: Kaiser Jiří; Opponent: Jeníková Jitka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-06)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací informačního systému pro účely záznamu a zpracování dat ze systému měření a regulace mikroturbíny. Přínosem práce je zefektivnění procesu vyhodnocení dat pomocí navrženého ...
 • Strategický plán obce Dobkovice 

  Author: Kristýna Voláková; Supervisor: Štěpánek Petr; Opponent: Fanta Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-06)
  Cílem diplomové práce je sestavení strategického plánu obce Dobkovice. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická je opřena o odbornou literaturu a zaměřuje se na strategické plánování ...
 • Regulace průvodcovských aktivit a její dopad na legislativu a ekonomiku ČR 

  Author: Markéta Mošová; Supervisor: Novotný Lukáš; Opponent: Koucká Dagmar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-06)
  Diplomová práce se věnuje problematice regulace průvodcovských aktivit v České republice. Cílem práce je prozkoumat a posoudit současné přístupy k podnikání v oblasti průvodcovských aktivit a její dopad na současnou ...
 • Analýza prognostických metod pro technologické prognózy - případová studie sociálních sítí 

  Author: Michal Kalita; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Procházka Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-06)
  Hlavním cílem této diplomové práce je seznámení čtenáře s problematikou prognózování a sociálních sítí, včetně historického vývoje až po současnost, která je podepřena analýzou trhu sociálních sítí sloužící pro následné ...
 • Robotická procesní automatizace 

  Author: Tereza Valtrová; Supervisor: Švecová Lenka; Opponent: Bartoňová Hana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-07)
  Diplomová práce analyzuje proces přijímání zaměstnanců ve vybrané společnosti s cílem navrhnout optimalizaci za pomoci robotické procesní automatizace. Teoretická část se zabývá popisem průmyslových revolucí, Průmyslu 4.0 ...
 • Analýza dopadu cen lithia na zahraniční obchod zemí obchodujících s lithiem pro automobilový průmysl 

  Author: Ladislav Šesták; Supervisor: Pošta Vít; Opponent: Procházka Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-07)
  Cílem této práce je popsat, jaký dopad mají změny cen lithia na bilanci zahraničního obchodu států, které obchodují s lithiovými produkty pro účely automobilového průmyslu. Práce popisuje charakte-ristiky lithia jakožto ...
 • Optimalizace školního prostředí ve vazbě na školní hygienu 

  Author: Kamila Kuntová; Supervisor: Vobořilová Jarmila; Opponent: Dobrovská Dana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-07)
  Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací školního prostředí na vybrané škole. V úvodní části práce jsou popsány pojmy týkající se školní hygieny a legislativy. Dále se práce zabývá hygienickými požadavky na stavbu a ...
 • Vzorové přípravy učitele pro předmět "Odborný výcvik" na SOU 

  Author: Ivan Pletánek; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Pospíšilová Marie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-07)
  Tato práce je zaměřena na tvorbu vzorových příprav pro učitele na SOU. Vzorové přípravy jsou vypracovány pro obor „Truhlář“. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části práce popisuje celý ...
 • Péče o problémové děti s nařízenou ústavní výchovou v Dětském domově se školou Měcholupy 

  Author: Ladislav Valeš; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Emrová Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-03)
  Bakalářská práce se zabývá péčí o děti s nařízenou ústavní výchovou v Dětském domově se školou Měcholupy. Bakalářská práce má teoretickou a praktickou část. V teoretické části je z odborných zdrojů zpracována ústavní výchova ...
 • Time-Management studentů technické vysoké školy 

  Author: Lucie Loučková; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Vobořilová Jarmila
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-03)
  Bakalářská práce se zaměřuje na time management studentů technické vysoké školy. Hlavními tématy teoretické části jsou time management, jeho vývoj a nástroje, a prokrastinace. Cílem praktické části práce je zjistit, jestli ...

View more