Novinky

Masaryk Institute of Advanced Studies

Podkomunita v komunitě

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Studie proveditelnosti - Založení stavební firmy 

  Autor: Stařecká Karolína; Vedoucí práce: Vytlačil Dalibor; Oponent práce: Čásenský Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-08)
  Tato diplomová práce se zabývá založením stavební firmy s názvem STA s.r.o. s cílem vyhotovení studie proveditelnosti a vyhodnocení realizovatelnosti tohoto projektu. Práce je rozdělena na dvě části, na teoretická východiska ...
 • Vzorové přípravy učitele pro praktické vyučování a odborný výcvik 

  Autor: Koulová Miroslava; Vedoucí práce: Svoboda Emanuel; Oponent práce: Morcová Hana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
  Cílem bakalářské práce je vytvoření "Vzorové přípravy učitele pro praktické vyučování a odborný výcvik" na SOU ve Škoda Auto a.s. Práci jsem rozdělila na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou popsány různé ...
 • Motivace v předmětech odborné výuky 

  Autor: Kopecká Miloslava; Vedoucí práce: Svoboda Emanuel; Oponent práce: Dobrovská Dana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
  Bakalářská práce s názvem ,,Motivace v předmětech odborné výuky“ se zabývá problematikou motivace učení, a to konkrétně motivací k učení v odborných předmětech na střední škole. V teoretické části jsou stručně vymezeny ...
 • Zaměstnanecké benefity a analýza benefitů ve vybrané společnosti 

  Autor: Vuová Ngoc Anh; Vedoucí práce: Škorňová Eva; Oponent práce: Vaněčková Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Bakalářská práce je věnována zaměstnaneckým výhodám ve vybrané společnosti, jelikož benefity jsou významným motivátorem v rámci pracovního výkonu. Cílem práce byla analýza benefitů, které jsou poskytovány zaměstnancům ve ...
 • Sociálně komunikační dovednosti učitele a jejich vliv na vztah žáků k předmětu 

  Autor: Erben Miroslav; Vedoucí práce: Lorenzová Jitka; Oponent práce: Vališová Alena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
  Tato bakalářská práce se zabývá sociálně komunikačními dovednosti učitele v pedagogickém procesu. Teoretická část obsahuje vymezení klíčových pojmů a dále analýzu souvislosti komunikačních dovedností učitele a vztahu žáků ...
 • Proměny vzdělanostního profilu pracovníků ve firmě v automobilovém průmyslu 

  Autor: Štětka Michal; Vedoucí práce: Semrád Jiří; Oponent práce: Škrabal Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
  Tato bakalářská práce se zabývá proměnami vzdělanostního profilu pracovníků ve firmě v automobilovém průmyslu. První část shrnuje teoretické poznatky k vývoji vzdělanosti a její provázanost se sociálním rozvojem společnosti, ...
 • Péče o zaměstnance v malé a velké společnosti 

  Autor: Vojčová Michaela; Vedoucí práce: Šikýř Martin; Oponent práce: Emrová Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Bakalářská práce se zabývá péčí o zaměstnance v malé a velké společnosti, kdy teoretická část obsahuje význam a oblasti péče o zaměstnance, druhy a poskytování zaměstnaneckých výhod. Praktická část představuje vybrané ...
 • Finanční analýza pro skupinu podniků daného průmyslového odvětví 

  Autor: Duda Josef; Vedoucí práce: Zralý Martin; Oponent práce: Toth Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Má bakalářská práce se zajímá o Finanční analýzu vybraných podniků. V následujícím dokumentu se budu zabývat finanční analýzou daných podniků, a to v průmyslovém odvětví, sklářství. Cílem je porovnat finanční zdraví vybraných ...
 • Získávání a výběr zaměstnanců s poruchami autistického spektra 

  Autor: Kajabová Anna; Vedoucí práce: Šimonová Klára; Oponent práce: Škorňová Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Tato bakalářská práce se zabývá získáváním a výběrem zaměstnanců s poruchami autistického spektra. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou popsány personální činnosti a poruchy autistického ...
 • Personální marketing 

  Autor: Volková Dominika; Vedoucí práce: Andres Pavel; Oponent práce: Veit Ida
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Tato bakalářská práce se zabývá personálním marketingem. Cílem této práce je analýza současného stavu interního personálního marketingu v konkrétní společnosti. Tato práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část se ...
 • Podnikatelský plán - Vertikální hydroponická farma pro B2C trh 

  Autor: Kříženecký Oskar; Vedoucí práce: Švecová Lenka; Oponent práce: Klínský Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-08)
  Práce se zaměřuje na zpracování podnikatelského záměru a jeho proveditelnosti. Předmětem podnikatelského záměru jsou vertikální hydroponické farmy určené pro trh spotřebitelů a malých firem. Cílem práce je ověřit, zda má ...
 • Strategická analýza a identifikace potenciálních partnerů pro MÚVS ČVUT v regionu Indie 

  Autor: Hrubá Jana; Vedoucí práce: Švecová Lenka; Oponent práce: Krejčí Miloš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-08)
  Získávání vysokoškolského vzdělání v zahraničí se u mladých lidí po celém světě stává stále oblíbenější. Hlavním cílem této závěrečné diplomové práce je pomocí obsahové a teritoriální analýzy doporučit vhodné univerzity ...
 • Strategický plán rozvoje města Uhlířské Janovice 

  Autor: Dorazil Karel; Vedoucí práce: Hudeček Tomáš; Oponent práce: Štěpánek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-08)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou strategického rozvoje obcí. Hlavním cílem práce je navrhnout strategický plán pro středočeskou obec Uhlířské Janovice. První kapitola vysvětluje základní pojmy a fungování veřejné ...
 • Strategický plán v organizaci 

  Autor: Klaban Petr; Vedoucí práce: Dobrucká Lucia; Oponent práce: Vašíček Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Hlavním cílem diplomové práce je vytvoření strategického plánu pro společnost XYZ. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá vymezením základních pojmů, metod a nástrojů, které jsou ...
 • Stanovení hodnoty společnosti dodávající telekomunikační zařízení 

  Autor: Kuřinová Karolína; Vedoucí práce: Scholleová Hana; Oponent práce: Sabolovič Mojmír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Cílem diplomové práce je stanovení hodnoty podniku TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o., který je tradičním českým dodavatelem hlasových a datových sítí. Ocenění je zpracováno k 1. 6. 2018. Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou ...
 • Vliv monitoringu hovorů na řízení výkonu zaměstanců call centra 

  Autor: Ficencová Denisa; Vedoucí práce: Šikýř Martin; Oponent práce: Uličná Štěpánka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-08)
  Diplomová práce se zabývá řízením pracovního výkonu v call centru vybrané společnosti s pomocí monitorovaných hovorů. Teoretická část práce se zaměřuje na východiska řízení pracovního výkonu, popisuje specifika práce v ...
 • Strategický plán rozvoje obce Strančice 

  Autor: Dittmayer Jan; Vedoucí práce: Hudeček Tomáš; Oponent práce: Štěpánek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Tato diplomová práce se zabývá strategickým rozvojem obcí. Začátek práce nejprve poskytuje základní informace o plánování a nastavování strategie. Dále představuje pojem obec, dělení obcí, orgány zapojené do jejich řízení ...
 • Implementace agilních metod řízení projektu IFRS9 s využitím metodiky PRINCE2 

  Autor: Kyusová Michaela; Vedoucí práce: Švecová Lenka; Oponent práce: Zárubová Lucie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Cílem této diplomové práce je analyzovat fungování systému řízení projektu IFRS9 ve společnosti Česká spořitelna a.s. a následně navrhnout prospěšná agilní řešení a změny dle metodiky PRINCE2. Práce je rozdělena na teoretickou ...
 • Studie proveditelnosti otevření španělského tapas baru 

  Autor: Fléglová Nikola; Vedoucí práce: Vytlačil Dalibor; Oponent práce: Čásenský Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Předmětem diplomové práce je vypracování studie proveditelnosti otevření španělského tapas baru v Praze. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je na základě odborných zdrojů podán výklad ...
 • Inovace akviziční kampaně nových zaměstnanců v B2B společnosti 

  Autor: Šolcová Tereza; Vedoucí práce: Jílková Petra; Oponent práce: Šimonová Klára
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením akviziční kampaně B2B společnosti, na je-hož základě je vytvořen pro tuto společnost nový návrh kampaně. První, teoretická část uvádí do problematiky marketingových pojmů, nástrojů a ...

Zobrazit další