Recent Submissions

 • Formy, možnosti a úspěšnost online a distanční výuky na středních školách 

  Author: Dana Kodešová; Supervisor: Škorňová Eva; Opponent: Emrová Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-12)
  Bakalářská práce pojednává o distančním vzdělávání, o jeho historii, praxi a možnostech formálního vzdělávání na dálku. Zvláštní pozornost je věnována využití digitálních technologií v distančním vzdělávání a kompetencím ...
 • Návrh pracovních listů pro výuku dekorativních technik 

  Author: Pavel Čmejla; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Emrová Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-12)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a tvorbou pracovních listů pro výuku dekorativních technik ve výuce odborného výcviku. Soustředí se na návrh didakticko-odborných materiálů pro výuku vybraného tematického celku. Nové ...
 • Vliv internetu a sociálních sítí na poruchy příjmu potravy 

  Author: Kateřina Hrabětová; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Vobořilová Jarmila
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-12)
  Mnoho výzkumů již potvrzuje vliv internetu a sociálních sítí na postoje a chování lidí, zvláště v cizině je toto téma mnohem více diskutováno a není bráno na lehkou váhu. V současné době se stávají sociální sítě stále ...
 • Rozvoj kompetencí učitelů odborných předmětů na SOŠ 

  Author: Jan Valeček; Supervisor: Veteška Jaroslav; Opponent: Tomešková Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-12)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou učitelů odborných předmětů při jejich rozvoji a tvorbě kompetencí, včetně požadavků, které jako vzdělavatele ve formální sféře výuky na středních školách musí splnit. V teoretické ...
 • Virtuální a rozšířená realita ve výuce odborných předmětů 

  Author: Radek Semelka; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Štyks Zbyněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-12)
  Tato práce se zabývá tématem virtuální a rozšířené reality ve vzdělávání v odborných předmětech a další využití při vzdělávání dospělých v SOU a firmě ŠKODA AUTO a.s. Je rozdělena do dvou částí teoretické a praktické. V ...
 • Učební text pro praktické vyučování 

  Author: Veronika Šteflová; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Paulusová Hana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-12)
  Bakalářská práce se zabývá stanovením podmínek pro tvorbu učebního textu, konkrétně metodických listů určených pro odborné pracovníky Státního oblastního archivu v Praze. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. ...
 • Zefektívnenie procesov vývojového tímu v startupovom prostredí na základe projekt manažérských a agílnych metodík 

  Author: Hanh Bui Thuy; Supervisor: Fanta Petr; Opponent: Bronec Oldřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
  Software proces je efektivním nástrojem pro softwarové firmy na zodpovězení citlivých prvků, které softwarová produkce obsahuje. Zároveň minimalizuje risky špatně provedených kroků v procesu, které jsou hlavně ve softwarové ...
 • Marketingový management ve vybraném segmentu s ohledem na celosvětovou koronavirovou krizi 

  Author: Filip Šulc; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Procházka Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
  Abstrakt této diplomové práce se zabývá tématem marketingového managementu v segmentu středních a velkých společností v kontextu celosvětové koronavirové krize. Práce se zabývá téma- tem marketingového managementu v celé ...
 • Zaměstnanecké benefity v podnikatelském prostředí 

  Author: Veronika Pražáková; Supervisor: Antošová Gabriela; Opponent: Štědroň Bohumír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
  Cílem práce Zaměstnanecké benefity v podnikatelském prostředí je vytvořit návrh na inovace a změny v oblasti systému péče o zaměstnance a poskytovaných benefitů. Aby společnost byla úspěšná je zapotřebí, aby zaměstnanci ...
 • Dopady pandemie COVID-19 na světovou ekonomiku 

  Author: Viet Anh Nguyen; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Procházka Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
  Diplomová práce se zabývá hodnocením dopadu celosvětové pandemie COVID-19 na vyspělé země G7 a Českou republiku a na státy v uskupení BRICS. Důraz je kladen především na hodno-cení vývoje od prvotních restriktivních opatření ...
 • Analýza a návrh procesů zakázky a souvisejících procesů v IT společnosti 

  Author: Natálie Kolková; Supervisor: Kaiser Jiří; Opponent: Kovalová Michaela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
  Cílem diplomové práce je analyzovat stávající procesy ve vybraném podniku a následně navrhnout kroky vedoucí k jejich zlepšení. Vybraným podnikem je česká technologická a konzultační IT společnost.Teoretická část je zaměřena ...
 • Prognóza segmentu stavebnictví 

  Author: Veronika Viltová; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Procházka Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
  Cílem této diplomové práce je předání všeobecného přehledu o stavebnictví čtenářům a prognóza stavebnictví jako celku a zároveň vybraných částí stavebnictví, na které se tato práce zaměřuje. Hlavním zaměřením jsou v této ...
 • Fundamentální a technická analýza akciových titulů na pražské burze 

  Author: Radan Dočekal; Supervisor: Hřebík František; Opponent: Makovský Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
  Cílem práce je analyzovat stav vybraných společností na pražské burze a posoudit, zda cena akcií odpovídá fundamentům. Snahou je dále nastínit investiční problematiku. Ve středu zájmu jsou dividendy. Tomu je také přizpůsoben ...
 • Kompetence ke zvládání zátěžových situací 

  Author: Daniela Krejsová; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Kovaříková Miroslava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
  Diplomová práce se věnuje problematice kompetencí studentů vysokých škol, jejich definici a zá-kladními složkami. Důraz je zde kladen na kompetence, které student používá a považuje za klíčové při zátěžových situacích v ...
 • Analýza inovativních digitálních platforem využitelných k propagaci 

  Author: Oldřich Kratochvíl; Supervisor: Skokanová Dagmar; Opponent: Sadílek Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
  Diplomová práce se bude zabývat problematikou reklamy na nových platformách dostupných v ČR. Na vybraných platformách, které budou ze sestavených parametrů určeny jako inovativní, bude provedena situační analýza, predikce ...
 • Analýza stresorů u pedagogů vysokých škol ovlivněná pandemií nemoci Covid – 19 v roce 2020 

  Author: Tereza Ryšánková; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Škorňová Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
  Bakalářská práce se zabývá analýzou stresorů působících na pedagogy vysokých škol v období pandemie nemoci Covid – 19 v roce 2020. Cílem teoretické části této práce je seznámení se s terminologií týkající se stresorů, ...
 • Závislost na internetu a sociálních sítích 

  Author: Ondřej Čech; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Vobořilová Jarmila
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-05)
  Cílem bakalářské práce je analýza problematiky závislosti na internetu a sociálních sítích. Práce má teoreticko-empirický design. V teoretické části jsou uvedeny základní informace související s vývojem digitálních technologií ...
 • Komparace didaktiky matematiky v prezenční a distanční výuce na střední škole 

  Author: Filip Kallmünzer; Supervisor: Andres Pavel; Opponent: Tomešková Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-05)
  Tato práce si klade za cíl zanalyzovat, jaké didaktické nástroje jsou užívány učiteli matematiky nejen při distanční výuce, ale i při té prezenční. Dále jaké didaktické zásady jsou pro ně vzhledem k oběma formám výuky ...
 • Kyberšikana na střední škole 

  Author: Michaela Vaněčková; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Vobořilová Jarmila
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-05)
  Tato bakalářská práce nese název Kyberšikana na střední škole a je koncipována jako teoreticko-empirická práce. Cílem je provést analýzu fenoménu kyberšikany u žáků střední školy. Teoretická část vychází z rešerše vybrané ...
 • Podpora žáka se sluchovým postižením ve výuce 

  Author: Tomáš Hambálek; Supervisor: Lorenzová Jitka; Opponent: Vališová Alena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-05)
  Bakalářská práce se podrobně zabývá podpůrnými opatřeními pro žáky se sluchovým postižením, jakožto prostředku pro umožnění inkluzivního vzdělávání žáků se sluchovým postižením v českém školském systému. Na základě teoretické ...

View more