Recent Submissions

 • Marketing neziskových organizací na sociálních sítích 

  Author: Kateřina Šebestová; Supervisor: Zmatlík Jiří; Opponent: Štědroň Bohumír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  Práce analyzuje možnosti využití sociálních sítí pro marketingovou komunikaci témat neziskových organizací, konkrétně pak v aplikovaném prostředí Asociace pro elektromobilitu České republiky. Cílem práce bylo prozkoumat ...
 • Stres a duševní pohoda pracovníků 

  Author: Lucie Vágnerová; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Sadílek Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  Bakalářská práce se zabývá stresem a duševní pohodou pracovníků na obchodních odděleních dvou odlišných firem. Cílem práce je zjištění stresových faktorů na obchodních odděleních, zda se zaměstnavatel snaží o eliminaci ...
 • Daň z příjmu fyzických osob a její možný vývoj 

  Author: Monika Skřičková; Supervisor: Schlossberger Otakar; Opponent: Nováková Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  V úvodní části této bakalářské práce se bude charakterizovat daňový systém obecně s konkretizací na systém fungující v ČR. Následně bude podrobně charakterizována daň z příjmů FO se všemi atributy, které s ní souvisí. ...
 • Aplikace moderních kalkulačních metod v nevýrobní sféře 

  Author: Silvie Venhudová; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Nováková Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  Bakalářská práce je zaměřena na implementaci kalkulace Activity-Based Costing do zdravotnické organizace. Cílem práce bylo zjistit celkovou výši nákladů na jednotli-vé úkony a aktivity v rámci veterinární ordinace a následné ...
 • Marketingová komunikace videoherních společností v České republice 

  Author: Marek Švingr; Supervisor: Procházka Jan; Opponent: Plzáková Lucie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  Tato bakalářská práce se zabývá marketingovou komunikací videoherních společností v České republice. Cílem této práce je analyzovat dopady marketingové komunikace vybraných videoher na veřejnost a možnosti jejího zlepšení ...
 • Řízení lidských zdrojů v organizaci 

  Author: Veronika Štěpánková; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Chmielová Dalajková Iveta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  Bakalářská práce zkoumá řízení lidských zdrojů ve vybrané společnosti působící na tuzemském bankovním trhu s cílem posoudit stávající stav, určit možné příležitosti pro zlepšení a navrhnout vhodná řešení. Teoretická část ...
 • Investice v kryptoměnách v porovnání s jinými druhy investic 

  Author: Miroslav Spremo; Supervisor: Hřebík František; Opponent: Sponer Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  Cílem bakalářské práce je porovnat investice v kryptoměnách s jinými druhy investic. Teoretická část je zaměřena na popis pojmů, které úzce souvisejí s obchodováním kryptoměn, komodit a akcií na trhu. Větší pozornost je ...
 • Hodnocení pracovníků 

  Author: Lucie Šefčíková; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Tomešková Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  Předmětem bakalářské práce je problematika hodnocení pracovníků, která je důležitou součástí řízení lidských zdrojů. Hlavním cílem této práce je zjistit spokojenost pracovníků s využívaným hodnotícím systémem a formulovat ...
 • Negativní jevy na pracovišti - mobbing 

  Author: Anna Stará; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Kovaříková Miroslava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  Bakalářská práce se zaměřuje na negativní jevy na pracovišti, především na mobbing, tedy šikanu mezi zaměstnanci. Cílem práce je určit a analyzovat negativní jevy na pracovišti v prostředí mateřských škol. Práce je rozdělena ...
 • Vhodnost způsobu práce 'home office' pro velkou logistickou firmu 

  Author: Sára Uzlová; Supervisor: Plzáková Lucie; Opponent: Indráková Michaela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  Tato práce se zabývá spokojeností zaměstnanců ve firmě Kuehne+Nagel, s. r. o. během světové pandemie viru SARS-CoV-2 se zaměřením na to, zda forma Home Office byla efektivní a neovlivnila nijak produktivitu, a právě ...
 • Personální činnosti v organizaci 

  Author: Kristýna Utíkalová; Supervisor: Chmielová Dalajková Iveta; Opponent: Tomešková Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  Bakalářská práce je zaměřená na personální činnosti. Hlavním cílem práce byl stručný popis základních personálních činností. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části byly ...
 • Hodnocení letounu Boeing 737 na trhu dopravních letadel 

  Author: Klára Šabaková; Supervisor: Zmatlík Jiří; Opponent: Štědroň Bohumír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  Bakalářská práce zabývající se společností Boeing a jejím nejprodávanějším letadlem Boeing 737 zkoumá, jak je tento produkt vnímán širokou veřejností a zároveň i odborníky z pohledu spolehlivosti a bezpečnosti. V teoretické ...
 • Marketingový plán vybrané firmy v oboru stomatologie 

  Author: Michaela Vachová; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Procházka Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  Předmětem této bakalářské práce je návrh marketingového plánu pro malou firmu podnikající v oboru stomatologie. Teoretická část je zaměřena na definování marketingového výzkumu a nastí-nění struktury marketingového plánu. ...
 • Využití cloudových technologií v podniku 

  Author: Dominika Šídlová; Supervisor: Kubálek Tomáš; Opponent: Andres Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  Bakalářská práce má empiricko-technický charakter. Cílem této práce je analyzovat a navrhnout využití cloudových technologií, které by měly nahradit nebo zefektivnit využití dosavadních technologií v konkrétním podniku. ...
 • Marketing nového produktu 

  Author: Josefina Šramhauserová; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Plzáková Lucie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  Bakalářská práce se zabývá marketingovým plánem nového produktu. Jedná se o komunikační zařízení MEDICOMTER, které zefektivňuje a urychluje komunikaci mezi technicky znalou osobou a zdravotnickým personálem. V úvodu ...
 • Neanticipované šoky verbální povahy do cen BITCOIN 

  Author: Samuel Seidel; Supervisor: Makovský Petr; Opponent: Macák Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  Cílem této práce je zpracovat analýzu finančního instrumentu BITCOIN v návaznosti na neanticipované šoky vyvolané verbálními vyjádřeními významných osobností na sociální síti Twitter. Zejména se jedná o příspěvky a reakce ...
 • Získávání, výběr a adaptace zaměstnanců v organizaci 

  Author: Tereza Smitková; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Chmielová Dalajková Iveta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  Bakalářská práce zkoumá systém získávání, výběru a adaptace pracovníků ve vybrané organizaci zabývající se finančním a majetkovým poradenstvím s cílem posoudit stávající stav, určit příležitosti pro zlepšení a navrhnout ...
 • Získávání a výběr zaměstnanců v organizaci 

  Author: Klára Zezulová; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Indráková Michaela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  Bakalářská práce analyzuje získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti XY s cílem posoudit stávající stav, určit možné příležitosti pro zlepšení a navrhnout vhodná řešení. Teoretická část je zpracována na základě poznatků ...
 • Dopad pandemie COVID-19 na platformy sdíleného ubytování ve vybraných zemí EU 

  Author: Klára Štěpničková; Supervisor: Makovský Petr; Opponent: Indráková Michaela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  Tato bakalářská práce si klade za cíl předložit komplexní materiál o možnostech a vývoji platforem sdíleného ubytování ve vybraných zemích Evropské Unie. Tato práce se zabývá možnostmi a vývojem sdíleného ubytování přes ...
 • Výskyt syndromu vyhoření u manažerů a pracovníků na vyšších pozicích 

  Author: Zdeněk Štefek; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Sponer Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  Tato práce se zabývá syndromem vyhoření, což je poměrně nově popsaný jev v oblasti duševní-ho i fyzického zdraví, oficiálně byl zařazen organizací WHO mezi seznam nemocí až v roce 2019. Cílem této bakalářské práce je ...

View more