Novinky

Masaryk Institute of Advanced Studies

Podkomunita v komunitě

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Motivace k pracovnímu výkonu 

  Autor: Raskina Margarita; Vedoucí práce: Adamová Lenka; Oponent práce: Šimonová Klára
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
  Bakalářská práce se zabývá tématem Motivace k pracovnímu výkonu. Hlavním záměrem této bakalářské práce je zjistit současnou úroveň motivace v podniku a doporučit případné vylepšení. Ve svojí bakalářské práci zkoumám zavedený ...
 • Cestovní ruch jako faktor rozvoje Českobudějovicka 

  Autor: Toncarová Marie; Vedoucí práce: Fanta Petr; Oponent práce: Hudeček Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-28)
  Cílem této diplomové práce je zanalyzovat správní obvod České Budějovice s důrazem na cestovní ruch. Práce je rozdělena na dvě části - na teoretickou a praktickou. V teoretické části je počátek věnován obecným faktorům ...
 • Optimalizace procesů a návrh implementace přijatých změn ve vybrané firmě 

  Autor: Liebová Veronika; Vedoucí práce: Švecová Lenka; Oponent práce: Pyšová Simona
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-28)
  Práce se zabývá optimalizací firemních procesů v závislosti na zavádění nového informačního systému do infrastruktury organizace. V práci je věnován důraz na vysvětlení problematiky analýzy vnitřního prostředí organizace ...
 • Studie proveditelnosti podnikatelského inkubátoru města Bruntál 

  Autor: Hofman David; Vedoucí práce: Fanta Petr; Oponent práce: Volková Klára
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-28)
  Předmětem této diplomové práce na téma ?Studie proveditelnosti podnikatelského inkubátoru města Bruntál? je vypracování Zjednodušené studie proveditelnosti tohoto projektového záměru. V teoretické části se zabývám malými ...
 • Vliv místních akčních skupin na rozvoj venkova 

  Autor: Suchá Iveta; Vedoucí práce: Fanta Petr; Oponent práce: Maříková Pavlína
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-28)
  Cílem diplomové práce "Vliv místních akčních skupin na rozvoj venkova" je vypracovat žádost o podporu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje vybrané místní akční skupiny. Součástí uvedeného cíle je vytvoření dotazníku ...
 • Audit investice ve společnosti Lohmann & Rauscher, s.r.o. 

  Autor: Dušánek Marek; Vedoucí práce: Scholleová Hana; Oponent práce: Vonyš Rudolf
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-21)
  Cílem mé diplomové práce je definice základních návrhů opatření, která by mohla vést k optimalizaci charakteristických hodnot již realizované investice ve společnosti Lohmann & Rauscher, s.r.o. Realizovaná investice v tomto ...
 • Racionalizace logistiky v přepravní společnosti 

  Autor: Bělíková Petra; Vedoucí práce: Kavan Michal; Oponent práce: Košťálek Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-23)
  Základem pro dobře fungující podnik je také dobře organizovaná, systematická a fungující logistika. Již neplatí tvrzení, že logistika je jen doprava, balení a manipulace, ale zahrnuje i mnoho dalších procesů, které se často ...
 • Stanovení hodnoty firmy Domat Control System s.r.o. 

  Autor: Vidim Jan; Vedoucí práce: Čámská Dagmar; Oponent práce: Marek Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-10)
  Práce se zabývá stanovením hodnoty firmy Domat Control System s.r.o. k 30. červnu 2016. Důvodem pro stanovení hodnoty firmy je snaha vlastníků zjistit aktuální situaci firmy, aby mohli pracovat na zvýšení hodnoty firmy ...
 • Vliv osobnosti podnikatele na kulturu organizace 

  Autor: Medová Veronika; Vedoucí práce: Emrová Lenka; Oponent práce: Jirkovská Blanka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-28)
  Tato bakalářská práce pojednává o nejdůležitějších poznatcích a pojmech z oblasti organizační kultury a osobnosti podnikatele. Praktická část práce se zabývá analýzou organizační kultury společnosti Fabes s.r.o. a osobnostních ...
 • Specifika pracovních týmů 

  Autor: Brynychová Marie; Vedoucí práce: Mynaříková Lenka; Oponent práce: Toth Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-03)
  Bakalářská práce se zabývá specifiky pracovních týmů. Týmová práce je v dnešní době již běžná záležitost, je třeba si uvědomit, že ne každý tým je správně sestavený a tím pádem efektivní a pro společnost přínosný. Práce ...
 • Analýza a návrh informačního systému pro podporu logistiky ve firmě poskytující prodej a montáž vytápěcích kotlů 

  Autor: Liška Radan; Vedoucí práce: Kaiser Jiří; Oponent práce: Medula Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-28)
  Tato práce se zabývá popisem a optimalizací podnikových procesů. Dále se práce zabývá návrhem informačního systému pro podporu procesů a ekonomickým zhodnocením výhodnosti investice do tohoto informačního systému.
 • Finanční analýza Pivovaru Nymburk s.r.o. 

  Autor: Kysela Stanislav; Vedoucí práce: Freiberg František; Oponent práce: Findová Šárka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-28)
  Cílem této diplomové práce je analyzovat finanční situaci a postavení na trhu Pivovaru Nymburk, spol. s r.o. na základě dat z let 2010 až 2014. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se věnuje metodám finanční ...
 • Optimalizace procesu krátkodobého zajištění pracovní síly firmy Sinch, s. r. o. 

  Autor: Jaroš Petr; Vedoucí práce: Kaiser Jiří; Oponent práce: Pešek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Diplomová práce se zabývá analýzou a následnou optimalizací klíčového procesu zajištění krátkodobé pracovní síly firmy Sinch, s.r.o. s ohledem na ekonomickou přínosnost a požadavky na interní informační systém. V teoretické ...
 • Význam etiky v práci manažera, příklad společnosti Finio a.s. 

  Autor: Adamec David; Vedoucí práce: Dobrucká Lucia; Oponent práce: Toth Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
  Bakalářská práce se zabývá manažerskými funkcemi, rolemi a činnostmi, které jsou aplikovány v podniku. Manažerské funkce jsou důležitou součástí managementu a jejich kvalita se odráží na úspěšnosti podnikání. Hlavním cílem ...
 • Proces orientace a adaptace nového pracovníka v podniku 

  Autor: Mandová Kristýna; Vedoucí práce: Dědičová Lucie; Oponent práce: Škorňová Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
  Bakalářská práce se zabývá tématem orientace a adaptace nového pracovníka v organizaci. V teoretické části je popsáno příjímání pracovníků, proces orientace a oblasti na které se orientace nového pracovníka zaměřuje, proces ...
 • Problematika zaměstnávání žen 

  Autor: Pokorná Markéta; Vedoucí práce: Jirkovská Blanka; Oponent práce: Emrová Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zaměstnávání žen v pedagogických profesích. Obecným cílem práce je popis teoretických poznatků, dílčím cílem práce je analýza rovnosti příležitostí mužů a žen v organizacích. ...
 • Porovnání a vyhodnocení zaměstnaneckých benefitů u dvou různých společností působících v rozdílných sektorech 

  Autor: Vaněček Viktor; Vedoucí práce: Jurková Jitka; Oponent práce: Toth Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-09)
  Práce si klade za cíl obecně vymezit zaměstnanecké benefity a jejich daňové uplatnění ve společnosti, v praktické části budou nejdříve uvedeny, poté vyhodnoceny a porovnány systémy zaměstnaneckých benefitů v bankovní ...
 • Marketingové řízení ve společnosti Premiere Cinemas s.r.o. 

  Autor: Pavlíček Martin; Vedoucí práce: Nováková Lenka; Oponent práce: Cupal Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-05)
  Tato bakalářská práce se zabývá marketingovým řízením společnosti v zábavním průmyslu. Jedná se o společnost Premiere Cinemas s.r.o., která provozuje síť multikin na území České republiky. Tato práce je zaměřena na její ...
 • Motivace ke zvýšení pracovního výkonu zaměstnanců v konkrétním podniku 

  Autor: Heřmánková Lucie; Vedoucí práce: Dědičová Lucie; Oponent práce: Charvátová Dagmar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  Předmětem této bakalářské práce "Motivace ke zvýšení pracovního výkonu zaměstnanců v konkrétním podniku" je představení motivačního systému v konkrétním podniku a navržení možných zlepšení, které by vedly k vyšší výkonosti ...
 • Politika odměňování a zaměstnanecké výhody 

  Autor: Štěchová Barbora; Vedoucí práce: Jirkovská Blanka; Oponent práce: Rabochová Jaroslava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-11)
  Bakalářská práce "politika odměňování a zaměstnanecké výhody" se zabývá politikou odměňování zaměstnanců. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se věnuje problematice systému odměňování, cílů odměňování, mzdy ...

Zobrazit další