Now showing items 498-517 of 1228

  • Obor letecký mechanik na současné střední škole 

   Author: Tománek Robert; Supervisor: Svoboda Emanuel; Opponent: Škrabal Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Oceňování majetku ve vnitropodnikovém řízení 

   Author: Dvořáková Lucie; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Findová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-05)
   Tato bakalářská práce na téma "Oceňování majetku ve vnitropodnikovém účetnictví" se zabývá oceňováním majetku podniku. Popisuje rozdíl mezi celopodnikovým a vnitropodnikovým řízením. Základem práce je popis metod oceňování ...
  • Odborná exkurze jako součást školního vzdělávacího programu střední odborné školy 

   Author: Fremund Michal; Supervisor: Škrabal Milan; Opponent: Semrád Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-17)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na zařazení exkurze do školního výukového programu střední odborné školy. Má jen teoretickou část. Cílem teoretické části je vymezit zásady koncepce, organizace a realizace odborné exkurze ...
  • Odborné vzdělávání příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky 

   Author: Kusý Jiří; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Tureckiová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
   Bakalářská práce na základě literární rešerše odborné literatury včetně kurikulárních dokumentů popíše kompletní detailní strukturu, možnosti, předpoklady a požadavky při odborném vzdělávání příslušníků Hasičského záchranného ...
  • Odměňování a motivace pracovníků 

   Author: Reitermann Jan; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Dědičová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-05)
   Tato bakalářská práce se zabývá vztahem odměňování a motivace pracovníků. Teoretická část popisuje nejprve obecně systém odměňování a mzdové formy, posléze se soustřeďuje na definici motivace a motivační teorie. V praktické ...
  • Odměňování a motivace ve firmě 

   Author: Trojanová Monika; Supervisor: Šnýdrová Markéta; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-04)
   Tématem bakalářské práce je odměňování a motivace ve firmě. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí, a to z teoretické a praktické. Teoretická část má tři hlavní kapitoly, a to motivaci, odměňování a benefity. První ...
  • Odměňování pracovníků 

   Author: Hrubá Veronika; Supervisor: Šnýdrová Markéta; Opponent: Kruliš Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Odměňování pracovníků 

   Author: Lazár Filip; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Holá Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-05)
   Bakalářská práce pojednává o systému odměňování pracovníků ve vybrané společnosti, konkrétně ve ŠKODA AUTO a. s. Cílem této práce je prozkoumat systém odměňování pracovníků ve vybrané organizaci, posoudit efektivnost využití ...
  • Odměňování pracovníků a zaměstnanecké benefity 

   Author: Valenta Pavel; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Jurková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-04)
   V této bakalářské práci je věnována pozornost předvším systému odměňování, metodám odměňování pracovníků a zaměstnaneckým benefitům. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy dané problematiky, dále je v práci ...
  • Odměňování zaměstnanců 

   Author: Dudková Aneta; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na systém odměňování a zaměstnanecké výhody ve společnosti WIMEX s.r.o. Teoretická část se zabývá řízením lidských zdrojů, motivací, zaměstnaneckými výhodami a odměňováním. Praktická část ...
  • Online didaktické testy 

   Author: Bubílek Michal; Supervisor: Svoboda Emanuel; Opponent: Škoda Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Optimalizace školního prostředí ve vazbě na školní hygienu 

   Author: Kamila Kuntová; Supervisor: Vobořilová Jarmila; Opponent: Dobrovská Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-07)
   Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací školního prostředí na vybrané škole. V úvodní části práce jsou popsány pojmy týkající se školní hygieny a legislativy. Dále se práce zabývá hygienickými požadavky na stavbu a ...
  • Organizace - jak nejlépe motivovat zaměstnanace 

   Author: Kurajský Josef; Supervisor: Sláma Jaromír; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-13)
   Bakalářská práce "Organizace - jak nejlépe motivovat zaměstnance" se zaměřuje na motivační faktory, které slouží jako prioritní nástroj k vedení lidí v organizaci a které ovlivňují pracovní výkon zaměstnanců. Práce je ...
  • Organizace volnočasových aktivit dětí a mládeže v oblasti technické tvořivosti 

   Author: Rudolf Jiří; Supervisor: Škrabal Milan; Opponent: Fatková Miroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Organizační struktura podniku 

   Author: Zavázal Jakub; Supervisor: Žáček Vladimír; Opponent: Beneš Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Orientace a adaptace zaměstnanců 

   Author: Vávrová Hana; Supervisor: Úlehlová Barbora; Opponent: Čekalová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Orientace nových pracovníků v organizaci 

   Author: Dvořák Jakub; Supervisor: Škorňová Eva; Opponent: Holá Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-05)
   Tato bakalářská práce se zabývá orientací nových pracovníků v organizaci. Cílem práce je zhodnotit skutečný stav adaptačního procesu a na základě získané zpětné vazby od vybrané skupiny zaměstnanců navrhnout případné ...
  • Osobnost manažera a jeho postavení v podniku 

   Author: Tomanová Petra; Supervisor: Sláma Jaromír; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-13)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou osobnosti manažera a jeho postavením v podniku. Teoretická část se zabývá seznámením s důležitými pojmy spojenými osobností manažera a s náplní jeho práce. V praktické části ...
  • Osobnostní profil manažera pracujícího v korporátní organizaci 

   Author: Nováková Kateřina; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
   Bakalářská práce poskytuje aktuální pohled na manažera pracujícího v korporátní organizaci. V rámci teoretické části je popsána problematika související s tímto tématem, zejména osobnost manažera a požadavky na něj kladené ...
  • Otevřená sbírka úloh z databázových systémů 

   Author: Mandík Ondřej; Supervisor: Andres Pavel; Opponent: Váňa Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-03)