Now showing items 630-649 of 1110

  • Rozvoj manažerů 

   Author: Sýkorová Petra; Supervisor: Montag Petr; Opponent: Modálek Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Rozvoj manažerů 

   Author: Juppová Radka; Supervisor: Šnýdrová Markéta; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-04)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou rozvoje manažerů. Cílem této práce je zjistit a popsat v dané společnosti přístup k rozvoji, politiku rozvoje, cyklus rozvoje a na základě zjištěných výsledků či ve srovnání s ...
  • Rozvoj manažerů 

   Author: Baubínová Tereza; Supervisor: Šnýdrová Markéta; Opponent: Cupalová Soňa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-20)
   Tato bakalářská práce se zabývá rozvojem manažerů v organizaci. Cílem práce je zhodnotit skutečný stav rozvojového procesu a porovnat ho s teoretickými poznatky. Na základě získaných informací o organizaci navrhnout případná ...
  • Rozvoj manažerů - potřeby a priority 

   Author: Pojerová Kateřina; Supervisor: Tureckiová Michaela; Opponent: Montag Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-05)
   Tato bakalářská práce se zabývá potřebami a prioritami rozvoje manažerů. Jejím hlavním cílem je zjištění aktuálních potřeb a priorit rozvoje manažerů na dnešním trhu v České republice skrze rozhovory s lektory, kteří se ...
  • Rozvoj manažerů - potřeby a priority 

   Author: Strnad Roman; Supervisor: Šnýdrová Markéta; Opponent: Dědičová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-13)
   Bakalářská práce pojednává o manažerech, jejich práci a samozřejmě jejich rozvoji. Je rozdělena na dvě části. Teoretická část je zaměřena charakteristiku manažerů, manažerské činnosti a požadavky kladené na tyto pracovníky, ...
  • Rozvoj týmů: zaměření na možnost využití fenoménu LARP 

   Author: Šrůtová Pavla; Supervisor: Šnýdrová Markéta; Opponent: Tureckiová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Řešení záškoláctví na základních školách na Rychnovsku 

   Author: Jana Šulcová; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Emrová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-21)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na záškoláctví jako rizikové chování ve školním prostředí. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou vysvětleny obecné pojmy související s danou problematikou, ...
  • Řízení a hodnocení pracovního výkonu ve finanční instituci 

   Author: Šimmrová Kristýna; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Dědičová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Řízení laboratoří elektronických měření 

   Author: Forman Zdeněk; Supervisor: Svoboda Emanuel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Řízení lidských zdrojů v organizaci se zaměřením na vztahy na pracovišti, konflikty a komunikaci 

   Author: Vondrus Milan; Supervisor: Šimonová Klára; Opponent: Dědičová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
  • Řízení nákladů v aeroklubu 

   Author: Bíla Matyáš; Supervisor: Zralý Martin; Opponent: Žemlička Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-04-30)
   Předmětem této bakalářské práce je analýza nákladů v konkrétním aeroklubu a návrh jejich efektivnějšího řízení. Přitom se využívá především metod procesní analýzy, metody vícestupňového příspěvku na úhradu a metody hodinové ...
  • Řízení pohledávek 

   Author: Studihrad Lukáš; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Žemlička Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-04)
   Obsahem mé bakalářské práce je komplexní činnost řízení pohledávek. V teoretické části popisuji postup, jak předejít vzniku rizikových pohledávek, resp. minimalizování jejich počtu. Blíže uvádím, jaké informace by si měl ...
  • Řízení pohledávek ve společnosti Kare, Praha, s.r.o. 

   Author: Střelková Katka; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Žemlička Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-04)
   Tato bakalářské práce se zabývá problematikou řízení pohledávek a likvidity. V teoretické části je nejprve charakterizováno řízení likvidity, na což navazuje samotné řízení pohledávek, které představuje stěžejní činnost k ...
  • Řízení pracovního výkonu 

   Author: Vostalová Lucie; Supervisor: Šnýdrová Markéta; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-04)
   Předmětem bakalářské práce je řízení pracovního výkonu. Teoretická část se zabývá vymezením základních pojmů, popisem procesu řízení pracovního výkonu a jeho návaznosti na další personální činnosti. V rámci návaznosti na ...
  • Řízení pracovního výkonu a hodnocení pracovního výkonu 

   Author: Dvořák Petr; Supervisor: Šnýdrová Markéta; Opponent: Dědičová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Řízení zásob v podniku Škoda Auto Vrchlabí 

   Author: Votočková Lenka; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Horák Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-05)
   Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na jednu z klíčových oblastí logistiky, kterou je řízení zásob. Hlavním cílem je formulovat návrhy a doporučení pro řízení zásob v konkrétním podniku - Výrobním závodu Vrchlabí, ...
  • Řízení znalosti - účel, význam, systémy 

   Author: Halaj Anhelina; Supervisor: Šnýdrová Markéta; Opponent: Šimonová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-05)
   Cílem této práce je provést průzkum systému řízení znalostí v konkretním podniku a jeho zhodnocení. První část je zaměřena na teoritické vymezení základních pojmů v této oblasti: data, informace, znalosti, tvorba znalostí, ...
  • Samostatná domácí příprava žáků středních škol na školní výuku 

   Author: Šebek Jan; Supervisor: Škrabal Milan; Opponent: Semrád Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Samostatná práce žáků v odborném výcviku 

   Author: Ovad Josef; Supervisor: Svoboda Emanuel; Opponent: Hasoň Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Sbírka motivačních úloh pro výuku odborného předmětu 

   Author: Kubát Jan; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Trojanová Mahulena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)