Now showing items 610-629 of 1122

  • Psychická zátěž při headhuntingu 

   Author: Pechánková Denisa; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Jirkovská Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-10)
   Hlavním cílem této bakalářské práce je zjištění psychické zátěže zaměstnanců head-hunterských personálních společností a zkoumání souvislostí mezi výkonem ve streso-vém a optimálním prostředí. V teoretické části jsou nejprve ...
  • Psychoaktivní látky v prostředí střední odborné školy 

   Author: Michal Dolejš; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-23)
   Bakalářská práce se zabývá psychoaktivními látkami v prostředí střední odborné školy. Cílem této bakalářské práce je zjistit, jaké zkušenosti mají žáci střední odborné školy s psychoaktivními látkami (legálními i nelegálními), ...
  • Psychologická analýza elektronické komunikace - facebook 

   Author: Šebestová Zuzana; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Krejčí Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Psychologická analýza facebooku 

   Author: Tůma Jan; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Krejčí Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Psychologické a etické aspekty ve studentském chování 

   Author: Síkorová Marie; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Krejčí Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-06)
  • Psychologické aspekty vizualizace a její uplatnění ve výuce na střední škole 

   Author: Bohumil Vašák; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Svoboda Emanuel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-16)
   Cílem bakalářské práce je vytvořit na základě poznatků z psychologie vnímání studijní opory pro předmět "Typografie" a využít k tomu moderní nástroje. V první fázi bude proveden předvýběr obtížných témat, které dosud nemají ...
  • Racionalizace logistických procesů v souladu s požadavky normy ISO 9001 

   Author: Hlídková Barbora; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Novotný Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Racionalizace logistiky ve výrobním podniku 

   Author: Rebec Lukáš; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Zwiefelhofer Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Racionalizace marketingové strategie vybraného podniku 

   Author: Kyndl Lukáš; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Kavka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-04)
   Cílem této bakalářské práce je analýza současné marketingové strategie podniku Modus, spol. s r.o. a na jejím základě navržení racionalizačních řešení pro vybranou oblast marketingové strategie v budoucích období. V první ...
  • Realizace dalšího vzdělávání nezaměstnaných v Pardubickém kraji (Regionální individuální projekt) 

   Author: Kašková Markéta; Supervisor: Tureckiová Michaela; Opponent: Šnýdrová Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-23)
   Tato bakalářská práce se soustředí na problematiku dalšího vzdělávání nezaměstnaných v Pardubickém kraji. Jejím cílem je poskytnout informace o dané problematice a prezentace konkrétní vzdělávací aktivity. Bakalářská práce ...
  • Realizace elektrických obvodů ve výuce 

   Author: Rehák Miroslav; Supervisor: Svoboda Emanuel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-06)
  • Reálné prostředí ve výuce pomocí fiktivní firmy 

   Author: Javorský Jan; Supervisor: Svoboda Emanuel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-06)
  • Redukce stresu na pracovišti v době (koronavirové) krize prostřednictvím vhodných způsobů komunikace 

   Author: Michaela Pavlisová; Supervisor: Tomešková Kateřina; Opponent: Svoboda Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Bakalářská práce přináší téma z oblasti personalistiky zaměřené na snižování stresu u zaměst-nanců ve vybraném podniku. Cílem práce je analýza stresu na pracovišti při zhoršené komunika-ci v době současné koronavirové krize ...
  • Rétorické dovednosti učitele střední školy 

   Author: Michal Šírek; Supervisor: Lorenzová Jitka; Opponent: Vališová Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Hlavní myšlenkou práce bylo vytvořit ucelený přehled rétorických dovedností, které jsou zásadní právě pro učitele středních škol. V teoretické části jsou popsány jednotlivé dovednosti, jejich možnosti užití a též přehled ...
  • Rizikové chování mládeže v kyberprostoru 

   Author: Dosedla Zdeněk; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Krejčí Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Robotizace pracovního trhu 

   Author: Hlaváček Dominik; Supervisor: Jirkovská Blanka; Opponent: Štědroň Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Bakalářská práce se zabývá fenoménem robotizace pracovního trhu, který je v současnosti velmi často skloňovaným jevem. V první části této práce jsou objasňovány jednotlivé poznatky ohledně tohoto fenoménu jak v kontextu ...
  • Role a postavení společenskovědních předmětů na technických středních školách 

   Author: Vašková Dana; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Krejčí Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-04)
  • Role manažera a důležitost komunikace na pracovišti v podmínkách podniku X 

   Author: Čechová Lucie; Supervisor: Montag Petr; Opponent: Hönig Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)
  • Rostoucí vliv angličtiny ve firemní komunikaci oblasti IT 

   Author: Horký Ondřej; Supervisor: Coops Kateřina; Opponent: Válek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Rozbor expatriace zaměstnanců 

   Author: Burešová Kateřina; Supervisor: Šnýdrová Markéta; Opponent: Kočí Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-04-29)
   Bakalářská práce se zbývá problematikou expatriace zaměstnanců, což je v dnešní době důležitou součástí rozvoje jak zaměstnanců, tak celé společnosti. Expatriace zaměstnanců je z hlediska konkurenceschopnosti společnosti ...