Now showing items 23-42 of 1202

  • Analýza a popis klíčových dobrovolnických rolí v organizaci Junák 

   Author: Malík Michal; Supervisor: Čekalová Eva; Opponent: Žáčková Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Analýza a tvorba marketingového plánu společnosti Lafarge cement, a.s. 

   Author: Sečkárová Tereza; Supervisor: Nováková Lenka; Opponent: Velíšková Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Analýza a zhodnocení rozšířeného marketingového mixu ve vybrané firmě 

   Author: Jiřička Jakub; Supervisor: Spiesová Daniela; Opponent: Hospodková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-05)
   Bakalářská práce se věnuje analýze rozšířeného marketingového mixu internetového prodejce Alza.cz. Cílem této práce je přinést ucelený obraz marketingových strategií a marketingového mixu a následně doporučit opatření pro ...
  • Analýza CSR ve vybrané firmě 

   Author: Malý Jakub; Supervisor: Cupal Libor; Opponent: Kos Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-05)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou společenské odpovědnosti firem (CSR). Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části se autor věnuje vymezení základních pojmů a historii tohoto konceptu. Představeny jsou ...
  • Analýza elektronické komunikace na SŠ 

   Author: Potužáková Alena; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Krejčí Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-03)
  • Analýza faktorů pracovní spokojenosti zaměstnanců 

   Author: Zelenková Denisa; Supervisor: Čekalová Eva; Opponent: Šnýdrová Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Analýza finanční výkonnosti v podniku Interiér Říčany a.s. 

   Author: Šimůnek Martin; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Krutská Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-04-30)
   Tato práce provádí analýzu finanční výkonnosti v podniku Interiér Říčany, a. s. Cílem práce je zanalyzovat retrospektivní i aktuální situaci v daném podniku a navrhnout případná řešení pro zlepšení situace v rozebírané ...
  • Analýza guerillové kampaně 

   Author: Hrstková Monika; Supervisor: Cupal Libor; Opponent: Šedivá Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Analýza interkulturních odlišností v podniku 

   Author: Baláž Vladimír; Supervisor: Tureckiová Michaela; Opponent: Štrobach Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-06)
   Předmětem této bakalářská práce je problematika odlišností kultur a jejím cílem je analyzovat dimenze národní kultury pracovníků české, slovenské a polské národnosti v anonymizovaného podniku. Teoretickými poznatky národní ...
  • Analýza komunikace mezi interním HR a dodavatelem personálních nástrojů - Assessment Systems s.r.o. 

   Author: Prokopová Tereza; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou obchodní komunikace na trhu B2B při akviziční fázi spolupráce. Vychází z poznatků v teoretické části a propojuje je s částí praktickou. Teoretická část se zaměřuje na obecnou komunikaci, ...
  • Analýza komunikace v podniku 

   Author: Cédl Daniel; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na interní komunikaci v podniku XY. Cílem bakalářské práce je interní komunikaci podniku XY analyzovat a poté navrhnout inovaci v této oblasti. Teoretická část se zabývá charakteristikou ...
  • Analýza komunikační sítě v konkrétním podniku 

   Author: Kumbálková Lenka; Supervisor: Úlehlová Barbora; Opponent: Cupalová Soňa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Analýza marketingového plánu společnosti Alcan Strojmetal Aluminium Forging, s.r.o. 

   Author: Poláková Hana; Supervisor: Žáček Vladimír; Opponent: Nováková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Analýza marketingového přístupu v podniku 

   Author: Šplíchalová Martina; Supervisor: Žáček Vladimír; Opponent: Holá Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Analýza marketingového řízení společnosti 

   Author: Svěráková Klára; Supervisor: Nováková Lenka; Opponent: Velíšková Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Analýza maturitní práce s obhajobou na středních odborných školách 

   Author: Fládr Josef; Supervisor: Mrázková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-06)
  • Analýza mezilidských vztahů ve vybrané organizaci 

   Author: Aneta Bartáková; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Ostapenko Galina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na téma mezilidské vztahy na pracovišti. Cílem práce je analýza mezilidských vztahů ve vybrané organizaci a následný návrh na jejich zlepšení. Teoretická část se věnuje mezilidským vztahům ...
  • Analýza motivace a stimulace zaměstnanců ve vybraném podniku 

   Author: Hynková Zuzana; Supervisor: Montag Petr; Opponent: Jirkovská Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-03)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou motivace a stimulace zaměstnanců prodeje ve firmě Weidmüller, s.r.o. Bylo provedeno dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zjistit, zda jsou zaměstnanci prodeje motivováni a stimulováni ...
  • Analýza motivace zaměstnanců v divizi firemních zákazníků společnosti Telefónica 

   Author: Máčelová Eliška; Supervisor: Švábenická Kateřina; Opponent: Dědičová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza motivačních faktorů na pracovišti 

   Author: Kubelka Matouš; Supervisor: Jirkovská Blanka; Opponent: Švihlíková Svatava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   V této práci nazvané Analýza motivačních faktorů na pracovišti se v teoretické části věnuji vysvětlení důležitých pojmů, které s tématem pracovní motivace souvisí. Jedná se o pojmy motiv, motivace, stimul, stimulace, proces ...