Now showing items 590-609 of 1110

  • Provádění exkurze u Hasičského záchranného sboru ČR pro žáky středního odborného vzdělávání 

   Author: Zuzana Košťálová; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Jirkovská Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-23)
   V bakalářské práci je zmapován současný stav provádění exkurze na stanicích Hasičského záchranného sboru ČR pro žáky středních odborných škol. Cílem je vytvořit osnovu exkurze pro několik vybraných oborů středního odborného ...
  • Prvky ekologické výchovy ve výuce odborného předmětu Pozemní stavitelství 

   Author: Ševčíková Petra; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Jenyš Vlastimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • První pomoc 

   Author: Nový Jaromír; Supervisor: Vobořilová Jarmila; Opponent: Ryvola Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-05)
   Bakalářská práce "První pomoc," je zaměřena na postupy při poskytování laické první pomoci u vybraných stavů ohrožující život nebo zdraví člověka. Práce je dělena na dvě části. Na část teoretickou a empirickou. V teoretické ...
  • Předmět Počítačové sítě formou e-learningu 

   Author: Benda Miroslav; Supervisor: Vaněček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-06)
  • Příčiny fluktuace lektorů ve vzdělávací společnosti 

   Author: Hovhannisyanová Edita; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Šimonová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou příčin fluktuace lektorů. Cílem práce je analyzovat příčiny fluktuace lektorů ve vzdělávací společnosti. Teoretická část je zaměřena na definování pojmu fluktuace, jsou zde popsány ...
  • Příklady z didaktiky elektrotechnických předmětů nejen pro učitele 

   Author: Šťáva Martin; Supervisor: Svoboda Emanuel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Příprava personalisty na různé metody výběrového pohovoru 

   Author: Pištělák Marek; Supervisor: Čekalová Eva; Opponent: Poláčková Šolcová Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-28)
  • Příprava učitele na projektovou výuku kancelářských aplikací 

   Author: Liška Petr; Supervisor: Svoboda Emanuel; Opponent: Vaněček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Předmětem bakalářské práce je příprava učitele na projektovou výuku kancelář-ských aplikací v konkrétní projektu. V teoretické části jsou analyzovány cíle ve vý-uce kancelářských aplikací z pedagogických dokumentů a dalších ...
  • Příprava učitele na vyučování odborného výcviku 

   Author: Radek Kolář; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Semrád Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Tématem mé bakalářské práce je zpracování vzorových příprav na výuku pro střední elektrotechnickou školu. Práce je rozdělena do dvou částí na teoretickou a praktickou část. Teoretická část vychází ze teoretických a ...
  • Příprava učitele na vyučování technických předmětů 

   Author: Kaňuk Vladimír; Supervisor: Vališová Alena; Opponent: Škrabal Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-23)
   Práce se zabývá přípravou učitele na vyučování technických předmětů. Pohlíží na ni z různých hledisek. V první teoretické části se věnuje poznávacímu procesu, a rozebírá jednotlivé složky přípravy, jako je didaktická analýza ...
  • Příprava učitele odborného výcviku na předmět praktický výcvik - telekomunikace 

   Author: Všetečková Alena; Supervisor: Svoboda Emanuel; Opponent: Mikušiak Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Přípravy učitele odborného výcviku na výuku 

   Author: Žďárský Petr; Supervisor: Svoboda Emanuel; Opponent: Mikušiak Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Příspěvek ke vzdělávání pro udržitelný rozvoj na středních odborných školách 

   Author: Mudray Andrej; Supervisor: Mrázková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Přístup k výuce výtvarné výchovy na gymnáziích 

   Author: Švec Janišová Tereza; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Jirkovská Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
   Ve své bakalářské práci se zabývám tématem přístupu k výuce výtvarné výchovy na gymnáziích. Cílem mé práce je zjistit, jak se dívají studenti gymnázií na výuku výtvarné výchovy a v čem vidí její hlavní problémové prvky, ...
  • Psychická zátěž při headhuntingu 

   Author: Pechánková Denisa; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Jirkovská Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-10)
   Hlavním cílem této bakalářské práce je zjištění psychické zátěže zaměstnanců head-hunterských personálních společností a zkoumání souvislostí mezi výkonem ve streso-vém a optimálním prostředí. V teoretické části jsou nejprve ...
  • Psychoaktivní látky v prostředí střední odborné školy 

   Author: Michal Dolejš; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-23)
   Bakalářská práce se zabývá psychoaktivními látkami v prostředí střední odborné školy. Cílem této bakalářské práce je zjistit, jaké zkušenosti mají žáci střední odborné školy s psychoaktivními látkami (legálními i nelegálními), ...
  • Psychologická analýza elektronické komunikace - facebook 

   Author: Šebestová Zuzana; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Krejčí Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Psychologická analýza facebooku 

   Author: Tůma Jan; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Krejčí Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Psychologické a etické aspekty ve studentském chování 

   Author: Síkorová Marie; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Krejčí Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-06)
  • Psychologické aspekty vizualizace a její uplatnění ve výuce na střední škole 

   Author: Bohumil Vašák; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Svoboda Emanuel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-16)
   Cílem bakalářské práce je vytvořit na základě poznatků z psychologie vnímání studijní opory pro předmět "Typografie" a využít k tomu moderní nástroje. V první fázi bude proveden předvýběr obtížných témat, které dosud nemají ...