Zobrazují se záznamy 222-241 z 911

  • Komunikační model na střední škole elektrotechniky a strojírenství s podporou informačních systémů 

   Autor: Hendrich Roman; Vedoucí práce: Andres Pavel; Oponent práce: Vališová Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Komunikační strategie zaměstnavatele jako součást personálního marketingu ve firmě 

   Autor: Schmied Pavel; Vedoucí práce: Tureckiová Michaela; Oponent práce: Gangurová Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-05)
   Bakalářská práce se zaměřuje na využití personálního marketingu při tvorbě komunikační strategie za účelem získání vhodných kandidátů na pozici "Product application specialist". V první části jsou definovány teoretická ...
  • Koncepce společenské odpovědnosti firem 

   Autor: Klimešová Veronika; Vedoucí práce: Šnýdrová Markéta; Oponent práce: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Koncepce získávání a výběru pracovníků ve společnosti MITAS, a.s. 

   Autor: Fiedlerová Lucie; Vedoucí práce: Tureckiová Michaela; Oponent práce: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-01)
   Tématem této práce je koncepce získávání a výběru pracovníků ve společnosti MITAS, a.s. Práce se zaobírá teoretickými východisky této problematiky, tedy plánováním lidských zdrojů, získáváním pracovníků a výběrem pracovníků, ...
  • Konflikty na pracovišti a jejich vliv na výkonnost zaměstnanců 

   Autor: Vosáhlo Vasilij; Vedoucí práce: Poláčková Šolcová Iva; Oponent práce: Mynaříková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Konflikty v pracovním prostředí 

   Autor: Šetková Zuzana; Vedoucí práce: Cupalová Soňa; Oponent práce: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Konstrukce z nerezových ocelí 

   Autor: Vrbová Kateřina; Vedoucí práce: Mrázková Kateřina; Oponent práce: Trojanová Mahulena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Kooperace a její vliv na skupinovou soudržnost v organizaci 

   Autor: Jahelka Ondrej; Vedoucí práce: Mynaříková Lenka; Oponent práce: Montag Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-04)
   Tato bakalářská práce poskytuje teoretický pohled na problematiku kooperace v týmech a procesy probíhající uvnitř týmu. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část se věnuje definování ...
  • Kooperativní vyučování 

   Autor: Čákorová Petra; Vedoucí práce: Semrád Jiří; Oponent práce: Škrabal Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Koučing v rámci organizace 

   Autor: Zelenka Daniel; Vedoucí práce: Šnýdrová Markéta; Oponent práce: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Koučování a mentorování jako způsob rozvoje lidí v průmyslovém podniku 

   Autor: Mrkosová Petra; Vedoucí práce: Cupalová Soňa; Oponent práce: Kučerová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Koučování v podnikové praxi 

   Autor: Műller Adolf; Vedoucí práce: Bílková Lenka; Oponent práce: Cupalová Soňa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Koučování v praxi 

   Autor: Béreš Jakub; Vedoucí práce: Cupalová Soňa; Oponent práce: Tureckiová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
  • Kriminalita mládeže a výchova 

   Autor: Soprová Zdeňka; Vedoucí práce: Semrád Jiří; Oponent práce: Škrabal Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Kultura podniku Chart Ferox a.s. s ohledem na bezpečnost práce 

   Autor: Kilián Pavel; Vedoucí práce: Montag Petr; Oponent práce: Pros Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-04-28)
   Tato bakalářská práce zpracovává téma organizační kultury v podniku Chart Ferox a.s. s ohledem na bezpečnost práce. Nejprve teoreticky zpracovává problematiku podnikové kultury a také bezpečnosti práce. Poté se zabývá ...
  • Kulturní šok u expatriantů v mezinárodní organizaci 

   Autor: Opltová Kristýna; Vedoucí práce: Šnýdrová Markéta; Oponent práce: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-03)
   Tato bakalářská práce pojednává o kulturním šoku u expatriantů v České republice. Hlavním cílem této práce je zjištění, zda se u expatriantů dostaví kulturní šok, či nikoliv. V teoretické části je nastíněna problematika ...
  • Kurz asertivity v praxi 

   Autor: Strejčková Karolína; Vedoucí práce: Emrová Lenka; Oponent práce: Cupalová Soňa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-28)
  • Kvalitativní prognózování - moudrost davů v praxi 

   Autor: Prošek Daniel; Vedoucí práce: Kavan Michal; Oponent práce: Mynaříková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-06)
   Cílem této bakalářské práce je vyhodnocení reálné aplikovatelnosti metod kvalitativního prognózování odvozených z konceptu moudrosti davu. Teoretická část se zabývá prognostickou praxí, výběrem soudců s důrazem na moudrost ...
  • Kyberšikana na současné střední škole 

   Autor: Kur Ladislav; Vedoucí práce: Dobrovská Dana; Oponent práce: Krejčí Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-12-20)
   V bakalářské práci "Kyberšikana na současné střední škole" se zabývám touto formou šikanování v prostředí sledované školy. Teoreticko-empiricky zaměřená práce vychází z analýzy dostupné literatury a následně prezentuje ...
  • Kyberšikana na střední odborné škole 

   Autor: Urbanová Hana; Vedoucí práce: Škrabal Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)