Zobrazují se záznamy 182-201 z 911

  • Informovanost studentů středních škol o reálném využití alternativních zdrojů energie v ČR 

   Autor: Kolář Pavel; Vedoucí práce: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Inovace školního vzdělávacího programu oboru vzdělání informační technologie 

   Autor: Hodničák Václav; Vedoucí práce: Škrabal Milan; Oponent práce: Semrád Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
   Cílem bakalářské práce je provést analýzu realizované změny pojetí předmětu praxe v oboru vzdělávání Informační technologie. Zhodnotit, zda byla změna pojetí ŠVP v souladu s RVP, současným ŠVP, kvalifikačními požadavky na ...
  • Inovace školního vzdělávacího programu střední odborné školy v oblasti koncepčního a organizačního zabezpečení odborné přípravy 

   Autor: Kamerer Marek; Vedoucí práce: Škrabal Milan; Oponent práce: Semrád Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-16)
   Vzdělávání ve střední odborné škole. Zhodnocení stavu. Kontrola programu vybraných oborů. Výsledky žáků a jejich kompetence. Zhodnocení. Kroky inovace vzdělávání.
  • Inovace výukového materiálu pro učební obor zedník 

   Autor: Klapuch Radek; Vedoucí práce: Mrázková Kateřina; Oponent práce: Jenyš Vlastimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-01-16)
   Tématem mé bakalářské práce je inovace výukových materiálů učebního oboru zedník. Práce je zaměřena na tvorbu nových výukových pomůcek, které ovlivňují dynamiku výuky, originalitu, názornost a zlepšují interakci mezi ...
  • Inspekční činnost ve školách 

   Autor: Kouba Marek; Vedoucí práce: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-19)
  • Instrumenty, se kterými se obchoduje na burze 

   Autor: Mrňák Jan; Vedoucí práce: Stejskal Karel; Oponent práce: Škvára Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-28)
  • Interkulturní komunikace na pracovišti nadnárodní organizace 

   Autor: Dvořák Jiří; Vedoucí práce: Šimonová Klára; Oponent práce: Barton Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Interkulturní komunikace ve vybraných společnostech 

   Autor: Hojerová Zuzana; Vedoucí práce: Cupalová Soňa; Oponent práce: Holá Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Interkulturní problémy na pracovišti v nadnárodní společnosti 

   Autor: Aronová Klára; Vedoucí práce: Šimonová Klára; Oponent práce: Poláčková Šolcová Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-25)
  • Interkultúrna kooperácia zamestnancov v podniku ŠKODA AUTO 

   Autor: Kršiak Štefan; Vedoucí práce: Šimonová Klára; Oponent práce: Nachtmann Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Internetové zdroje pro učitele informačních a komunikačních technologií na základních školách 

   Autor: Novák Jan; Vedoucí práce: Andres Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-06)
  • Interní komunikace a její problémy uvnitř organizace 

   Autor: Fixová Tereza; Vedoucí práce: Montag Petr; Oponent práce: Hadravová Marcela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Interní komunikace ve firmě, tj. jaký má vliv na firemní kulturu a na výslednou práci společnosti 

   Autor: Decker Jakub; Vedoucí práce: Nováková Lenka; Oponent práce: Velíšková Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Interní komunikace ve vybrané organizaci 

   Autor: Procházková Eliška; Vedoucí práce: Cupalová Soňa; Oponent práce: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-13)
   Bakalářská práce Interní komunikace ve vybrané organizaci se zabývá charakterizováním úspěšné komunikace v organizaci. Dále se práce zaměřuje na průzkum souvislostí mezi firemní kulturou a interní komunikací a na definování ...
  • Interpersonální komunikace ve vztahu k profesnímu růstu 

   Autor: Ulmannová Silvie; Vedoucí práce: Adamová Lenka; Oponent práce: Hesterini Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-13)
   Práce se zabývá rolí interpersonální komunikace v rámci řízení podniku. Na vzorku středního podniku se autor pomocí dotazníkového šetření snaží zjistit, jaká je úroveň komunikačních dovedností vedoucích pracovníků a jaký ...
  • Interpersonální konflikty v rámci vztahů na pracovišti 

   Autor: Říhová Soňa; Vedoucí práce: Čekalová Eva; Oponent práce: Úlehlová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Investiční zlato a jeho prodej retailovým klientům 

   Autor: Kaňka Jakub; Vedoucí práce: Maur Petr; Oponent práce: Škvára Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Jak dosáhnout větší motivace a spokojenosti zaměstnanců 

   Autor: Nitrová Hana; Vedoucí práce: Švábenická Kateřina; Oponent práce: Sypták Leoš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Jak zvládat stres v učitelské profesi 

   Autor: Machatová Ilona; Vedoucí práce: Vobořilová Jarmila; Oponent práce: Stejskal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Jedinec a jeho psychologická proměna v prostředí moderních médií 

   Autor: Voděra Kamil; Vedoucí práce: Dobrovská Dana; Oponent práce: Krejčí Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-04)
   Bakalářská práce Jedinec a jeho psychologická proměna v prostředí moderních médií se zabývá problematikou vlivu médií a masové komunikace na žáky SŠ a úrovní jejich mediální gramotnosti. Teoretická část práce pojednává o ...