Now showing items 344-363 of 809

  • Manažer sémantických formulářů 

   Author: Marek Kozlovský; Supervisor: Blaško Miroslav; Opponent: Šebek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-19)
   Cílem této práce je navrhnout a implementovat prototyp nástroje pro správu a analýzu formulářů založených na ontologiích. Knihovna SForms, založená na technologiích Sémantického webu, je nástroj pro zobrazování dynamických ...
  • Mapování Internetu — Modelování Interakcí Entit v Komplexních Heterogenních Sítích 

   Author: Šimon Mandlík; Supervisor: Pevný Tomáš; Opponent: Bajer Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   I přesto, že algoritmy strojového učení již nyní hrají důležitou roli v oboru datových věd, většina současných metod klade nerealistické předpoklady na vstupní data, anebo je jejich aplikace složitá díky nekompatibilním ...
  • Markovské logické sítě s komplexními váhami a algoritmy pro jejich učení 

   Author: Jan Tóth; Supervisor: Kuželka Ondřej; Opponent: Van Bremen Tomothz
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Tato práce se zabývá markovskými logickými sítěmi s komplexními vahami (komplexními markovskými logickými sítěmi, C–MLNs). Ty jsou rozšířením markovských logických sítí, které je plně expresivní v kontextu počtových ...
  • Matching pohledů na scény s planárními povrchy 

   Author: Václav Vávra; Supervisor: Mishkin Dmytro; Opponent: Sattler Torsten
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-18)
   Uvažujeme problém matchování obrázků, které jsou pořízeny pří velké změně zorného úhlu, a výpočet rektifikační homografie s pomocí predikce hloubky z monokulárních obrázků, jak bylo nedávno navrženo Toftem a kol. Metoda ...
  • Matematický model funkce štítné žlázy 

   Author: Ekaterina Fadeeva; Supervisor: Frajták Karel; Opponent: Makletsov Sergey
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Štítná žláza je endokrinní orgán s funkcí produkovat hormony, které přispívají k rozvoji celého organismu. Hlavní složkou výměny je jod. Žláza sama o sobě sestává z folikulů - strukturních prvků orgánu, ve kterém se ...
  • Meta-optimalizace solveru systému generálního a hlavního klíče 

   Author: Jumurov Ruslan; Supervisor: Černoch Radomír; Opponent: Šedivý Jan
   Many practical problems are NP-Hard (or NP-Complete), for which best algorithms may guarantee only exponential worth-case time complexity, if P != NP. Typically, these algorithms can not do better, but several types of ...
  • Metaheuristická optimalizace rozvrhu nabíjení a vybíjení elektromobilů 

   Author: Körner Petr; Supervisor: Macaš Martin; Opponent: Mareček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Metodika vývoje webových mapových aplikací 

   Author: Suchý Ondřej; Supervisor: Mařík Radek; Opponent: Kouba Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zaměřuje na metodiku vývoje a testování webových aplikací pro práci s mapami. Jejím cílem bylo zjistit, jaké jsou současné trendy pro vývoj interaktivních webových aplikací, porovnat různé alternativy jazyka ...
  • Metody a nástroje pro inteligentní sběrnici ESB 

   Author: Fuksa Michal; Supervisor: Vrba Pavel; Opponent: Klíma Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Metody detekce anomálií pro soubory logů 

   Author: Martin Koryťák; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Šír Gustav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Tato práce se věnuje metodám detekce anomálií aplikovaným na soubory logů. Současné metody detekce anomálií obvykle používají tradiční přístup ke zpracování logů. Nejprve se soubory logů zpracují jejich parsováním, které ...
  • Metody detekce anomálií v množinových datech 

   Author: Štěpán Šubík; Supervisor: Šmídl Václav; Opponent: Grill Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   Detekce anomálií ve vektorových datech je běžný problém strojového učení, ke kterému lze přistupovat jako k úloze odhadu pravděpodobnostního rozložení dat považovaných za normální třídu. Tento přístup je možné použít i v ...
  • Metody document retrieval nad českými texty vhodné pro zpracování dlouhých vstupů 

   Author: Alexander Gažo; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-31)
   Úloha vyhľadávania dokumentov (document retrieval) je dobre známy problém nájdenia relevantnej podmnožiny dokumentov k vyhľadávanemu dotazu. Nedávny pokrok v oblasti spracovania prirodzeného jazyka (NLP), konkrétne ...
  • Metody document retrieval pro ověřování faktů 

   Author: Martin Rýpar; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Tato práce se zabývá přístupy pro vyhledávání dokumentů. Primárně se zaměřuje na metody hlubokého vyhledávání s využitím jazykových modelů a jejich srovnání s tradičními TF-IDF a BM25 modely. Modely jsou zkoumány v doméně ...
  • Metody efektivního prohledávání stavového prostoru v rozvrhování zdravotních sester s využitím branch-and-price přístupu 

   Author: Novák Antonín; Supervisor: Václavík Roman; Opponent: Kubalík Jiří
   Tato práce popisuje exaktní algoritmus pro problem rozvrhování zdravotních sester založený na obecné dekompoziční metodě Branch and Price. Popsaný přístup zvládá širokou škálu měkkých omezení a je vhodný pro nasazení v ...
  • Metody grafových neuronových sítí pro zpracování dlouhých vstupů NLP modelů 

   Author: Václav Hlaváč; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Šír Gustav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-01)
   Užitečnost a dopady metod zpracování přirozeného jazyka stále nabývají na důležitosti. Představení Transformerů dovolilo snadné řešení mnoha úloh, jako například zodpovídání otázek nebo sumarizace dokumentů, pomocí jednotné ...
  • Metody Multiple Instance Learning pro zpracování dlouhých vstupů modely NLP 

   Author: Vojtěch Jeřábek; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Kubalík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-13)
   V současných aplikacích v oblasti zpracování přirozeného jazyka převažují modely využívající Transformer architekturu, tyto modely spolu ovšem sdílí jednu nevýhodu. Tou je kvadratická výpočetní složitost, která omezuje ...
  • Metody sít v moderní teorii prvočísel 

   Author: Michal Gabriel; Supervisor: Klazar Martin; Opponent: Habala Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   V teorii čísel umožňují metody sít vyhodnotit počty prvočísel, jejichž rozmístění směrem k nekonečnu je stále záhadou. Až v posledních patnácti letech bylo dokázáno, že existuje mezera mezi dvěma následujícími prvočísly, ...
  • Metody strojového učení pro detekci ttH mechanismu produkce Higgsova bosonu 

   Author: Jan Presperín; Supervisor: Kybic Jan; Opponent: Flach Boris
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   Jedním z aspektů zkoumání subatomárních částic pomocí studia protonových srážek je schopnost identifikovat ty srážky, kde vznikají částice, které nás zajímají, jelikož v akcelerátoru, jako je Large Hadron Collider (LHC), ...
  • Metody strojového učení pro extrakci novinových článků ze souborů PDF 

   Author: Tomáš Zach; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Buk Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Tato práce se zabývá metodami strojového učení pro extrakci rozložení novinový článků ze souborů PDF. Nejdříve jsou představeny některé stávající metody extrakce následované teoretickým základem týkajícím se umělé inteligence ...
  • Metody zpracování přirozeného jazyka pro řešení slovních úloh 

   Author: Ronald Krist; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Šír Gustav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Tato práce zkoumá způsoby adaptace existujích postupů automatického řešení slovních úloh pro úlohy v Českém jazyce. K překonání nedostatku dat zkouší využití automatického překladu. Výsledky vyhodnocuje na dvou modelech ...