Now showing items 298-317 of 695

  • Manažer sémantických formulářů 

   Author: Marek Kozlovský; Supervisor: Blaško Miroslav; Opponent: Šebek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-19)
   Cílem této práce je navrhnout a implementovat prototyp nástroje pro správu a analýzu formulářů založených na ontologiích. Knihovna SForms, založená na technologiích Sémantického webu, je nástroj pro zobrazování dynamických ...
  • Mapování Internetu — Modelování Interakcí Entit v Komplexních Heterogenních Sítích 

   Author: Šimon Mandlík; Supervisor: Pevný Tomáš; Opponent: Bajer Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   I přesto, že algoritmy strojového učení již nyní hrají důležitou roli v oboru datových věd, většina současných metod klade nerealistické předpoklady na vstupní data, anebo je jejich aplikace složitá díky nekompatibilním ...
  • Markovské logické sítě s komplexními váhami a algoritmy pro jejich učení 

   Author: Jan Tóth; Supervisor: Kuželka Ondřej; Opponent: Van Bremen Tomothz
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Tato práce se zabývá markovskými logickými sítěmi s komplexními vahami (komplexními markovskými logickými sítěmi, C–MLNs). Ty jsou rozšířením markovských logických sítí, které je plně expresivní v kontextu počtových ...
  • Matching pohledů na scény s planárními povrchy 

   Author: Václav Vávra; Supervisor: Mishkin Dmytro; Opponent: Sattler Torsten
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-18)
   Uvažujeme problém matchování obrázků, které jsou pořízeny pří velké změně zorného úhlu, a výpočet rektifikační homografie s pomocí predikce hloubky z monokulárních obrázků, jak bylo nedávno navrženo Toftem a kol. Metoda ...
  • Matematický model funkce štítné žlázy 

   Author: Ekaterina Fadeeva; Supervisor: Frajták Karel; Opponent: Makletsov Sergey
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Štítná žláza je endokrinní orgán s funkcí produkovat hormony, které přispívají k rozvoji celého organismu. Hlavní složkou výměny je jod. Žláza sama o sobě sestává z folikulů - strukturních prvků orgánu, ve kterém se ...
  • Meta-optimalizace solveru systému generálního a hlavního klíče 

   Author: Jumurov Ruslan; Supervisor: Černoch Radomír; Opponent: Šedivý Jan
   Many practical problems are NP-Hard (or NP-Complete), for which best algorithms may guarantee only exponential worth-case time complexity, if P != NP. Typically, these algorithms can not do better, but several types of ...
  • Metaheuristická optimalizace rozvrhu nabíjení a vybíjení elektromobilů 

   Author: Körner Petr; Supervisor: Macaš Martin; Opponent: Mareček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Metodika vývoje webových mapových aplikací 

   Author: Suchý Ondřej; Supervisor: Mařík Radek; Opponent: Kouba Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zaměřuje na metodiku vývoje a testování webových aplikací pro práci s mapami. Jejím cílem bylo zjistit, jaké jsou současné trendy pro vývoj interaktivních webových aplikací, porovnat různé alternativy jazyka ...
  • Metody a nástroje pro inteligentní sběrnici ESB 

   Author: Fuksa Michal; Supervisor: Vrba Pavel; Opponent: Klíma Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Metody detekce anomálií pro soubory logů 

   Author: Martin Koryťák; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Šír Gustav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Tato práce se věnuje metodám detekce anomálií aplikovaným na soubory logů. Současné metody detekce anomálií obvykle používají tradiční přístup ke zpracování logů. Nejprve se soubory logů zpracují jejich parsováním, které ...
  • Metody document retrieval nad českými texty vhodné pro zpracování dlouhých vstupů 

   Author: Alexander Gažo; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-31)
   Úloha vyhľadávania dokumentov (document retrieval) je dobre známy problém nájdenia relevantnej podmnožiny dokumentov k vyhľadávanemu dotazu. Nedávny pokrok v oblasti spracovania prirodzeného jazyka (NLP), konkrétne ...
  • Metody document retrieval pro ověřování faktů 

   Author: Martin Rýpar; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Tato práce se zabývá přístupy pro vyhledávání dokumentů. Primárně se zaměřuje na metody hlubokého vyhledávání s využitím jazykových modelů a jejich srovnání s tradičními TF-IDF a BM25 modely. Modely jsou zkoumány v doméně ...
  • Metody efektivního prohledávání stavového prostoru v rozvrhování zdravotních sester s využitím branch-and-price přístupu 

   Author: Novák Antonín; Supervisor: Václavík Roman; Opponent: Kubalík Jiří
   Tato práce popisuje exaktní algoritmus pro problem rozvrhování zdravotních sester založený na obecné dekompoziční metodě Branch and Price. Popsaný přístup zvládá širokou škálu měkkých omezení a je vhodný pro nasazení v ...
  • Metody sít v moderní teorii prvočísel 

   Author: Michal Gabriel; Supervisor: Klazar Martin; Opponent: Habala Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   V teorii čísel umožňují metody sít vyhodnotit počty prvočísel, jejichž rozmístění směrem k nekonečnu je stále záhadou. Až v posledních patnácti letech bylo dokázáno, že existuje mezera mezi dvěma následujícími prvočísly, ...
  • Metody strojového učení pro extrakci novinových článků ze souborů PDF 

   Author: Tomáš Zach; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Buk Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Tato práce se zabývá metodami strojového učení pro extrakci rozložení novinový článků ze souborů PDF. Nejdříve jsou představeny některé stávající metody extrakce následované teoretickým základem týkajícím se umělé inteligence ...
  • Měření kvality GSM sítí 

   Author: Cibulka Vladimír; Supervisor: Kubr Jan; Opponent: Votava Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Měření propustnosti VoIP sítí 

   Author: Vondra Tomáš; Supervisor: Kučerák Ján; Opponent: Kubr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Minimalizace DNF logických funkcí založená na ternárních stromech 

   Author: Toman David; Supervisor: Fišer Petr; Opponent: Schmidt Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Minimalizace konvexních po částech afinních funkcí pomocí lokálních konzistencí 

   Author: Dlask Tomáš; Supervisor: Werner Tomáš; Opponent: Šůcha Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Cílem této práce je vytvořit algoritmus pro minimalizaci konvexních po částech afinních funkcí zadaných jako součet maxim afinních funkcí, přičemž se zaměřujeme na řídké instance velkého rozsahu. K dosáhnutí tohoto cíle ...
  • miXGENE - vývoj internetového nástroje pro integraci a analýzu genomických dat 

   Author: Gologuzov Valentin; Supervisor: Kléma Jiří; Opponent: Pošík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)