Now showing items 279-298 of 745

  • JavaScript tester 

   Author: Jína Vojtěch; Supervisor: Šedivý Jan; Opponent: Hevery Miško
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Jádro simulátoru senzorových sítí 

   Author: Kubásek David; Supervisor: Kubr Jan; Opponent: Černý Viktor
   Tato práce se zabývá bezdrátovými senzorovými sítěmi. Senzorové sítě přinášejí nové druhy problémů, se kterými se při návrhu tradičních drátových i bezdrátových sítí nepočítalo. Proto vznikají nové algoritmy zaměřené na ...
  • Jednotná autentizace v prostředí UNIX pomocí Public-key infrastructure 

   Author: Slavík Daniel; Supervisor: Kubr Jan; Opponent: Medvecký Michal
   Tato práce se zabývá problematikou zabezpečeného přístupu na Linux/Unix servery přes protokol SSH. Problém vytváření účtů a umožnění jejich zabezpečeného užívání je společný každé instituci, která vlastní větší počet těchto ...
  • Katederní knihovna s možností samoobslužného provozu 

   Author: Jan Skála; Supervisor: Novák Petr; Opponent: Herceg Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Tato práce se zabývá tvorbou informačního systému umožňujícího správu inventáře knihovny na vybrané katedře ČVUT. Kromě základních funkcí bude poskytovat i možnost samoobslužného provozu. Výstupem práce jsou celkem 4 ...
  • Klasifikace typu nádoru z histopatologických obrazů 

   Author: Jan Kúdelka; Supervisor: Kybic Jan; Opponent: Drchal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-19)
   V poslední době stoupá frekvence použití strojového učení v celé řadě oblastí vědy a techniky. Jednou z těchto oblastí je i analýza dat z medicinského prostředí. Tato diplomová práce se zabývá využitím strojového učení k ...
  • Klientská část aplikace SerialFreak 

   Author: Dyrčík Filip; Supervisor: Strnad Pavel; Opponent: Komárek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Práce se zabývá návrhem webové aplikace určené pro uživatele sledující televizní seriály. Návrh aplikace je podroben principům designu zaměřeného na uživatele. Dále práce pojednává o analýze webových technologií pro realizaci ...
  • Klientský modul informačního systému jako plnohodnotná webová aplikace 

   Author: Horský Petr; Supervisor: Richta Tomáš; Opponent: Mlejnek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Knihovna pro algebraické manipulace s regulárními výrazy 

   Author: Janda Jiří; Supervisor: Píše Michal; Opponent: Žďárek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Knihovna pro aplikace typu virtuální naučné stezky na iOS 

   Author: Rychlovský Jiří; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Mach Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato diplomová práce pojednává o tvorbě a následném použití knihovny sloužící pro tvorbu aplikací typu naučné stezky na operačním systému iOS. Nejprve je popsána analýza již existujícího řešení pro Android systémy. Práce ...
  • Knihovna pro přenos dat okamžitého sledování polohy 

   Author: Kugler Martin; Supervisor: Kubr Jan; Opponent: Votava Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Kolorizace černobílých obrazů s využitím neuronových sítí 

   Author: Futschik David; Supervisor: Sýkora Daniel; Opponent: Čech Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Automatické obarvovaní šedotónových obrázků se v posledních letech stalo více zkoumanou oblastí, zejména díky rozšířenému používání hlubokých konvolučních neuronových sítí. Cílem této práce je pokusit se aplikovat tuto ...
  • Kombinace time-triggered a event-triggered rozvrhování 

   Author: Marek Jaroš; Supervisor: Vlk Marek; Opponent: Chrpa Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Time-triggered (TT) systémy poskytují spolehlivé chování, zatímco event-triggered (ET) systémy poskytují vyšší flexibilitu a efektivněji využívají časovou šířku pásma. Tato práce formuluje framework kombinující ET a TT ...
  • Kompenzace diabetes mellitus pomocí mobilních technologií 

   Author: Musílek Tomáš; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Mráz Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-15)
   Tato práce seznamuje čtenáře s dostupnými mobilními aplikacemi, které se zabývají dietou nebo diabetem. Práce dále popisuje stav projektu Mobiab. Na těchto základech je poté navržena nová mobilní aplikace Dia Dieta. Tato ...
  • Komponenta pro detekci nelegálních newsletterů 

   Author: Gogár Tomáš; Supervisor: Šedivý Jan; Opponent: Bukovský Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Komponenta pro výpočet některých standardních funkcí 

   Author: Petr Jakub; Supervisor: Pluháček Alois; Opponent: Douša Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Kompresní metody PPM 

   Author: Krotil Jiří; Supervisor: Holub Jan; Opponent: Paulíček Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Komunikační aplikace pro lidi se sníženou funkcí sluchu a řeči 

   Author: Stibůrek Jindřich; Supervisor: Pešek Jan; Opponent: Malinský Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Konsolidace serverového prostředí 

   Author: Lukáč Ondřej; Supervisor: Dvořák Daniel; Opponent: Kubr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Konstrukce experimentu potvrzující ekvivalenci konečně-stavových automatů 

   Author: Soucha Michal; Supervisor: Mařík Radek; Opponent: Demlová Marie
   Tento dokument obsahuje přehled testovacích metod konečně-stavových automatů. Testovací metoda kontroluje zda se nějaký automat shoduje s daným automatem. Nová metoda je představena a následně experimentálně prokázána, že ...
  • Kontextové reprezentace pro detekci anomálií v souborech logů 

   Author: Prokop Černý; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Detekce anomálií v datech logů z velkých počítačových systémů je v posledních letech oblastí rostoucího významu. Logy jakožto textová data musí být nejdříve převedeny (embedovány) na jejich vektorové reprezentace (embeddingy) ...