Now showing items 609-628 of 629

  • WebExtensions, bezpečnostní model a kompatibilita s XPCOM 

   Author: Eiselt Zbyněk; Supervisor: Žára Ondřej; Opponent: Frajták Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem práce je nastudovat rozhraní WebExtensions pro tvorbu tzv. "cross-browser" rozšíření do webových prohlížečů a porovnat jejich možnosti se starší množinou technologií XUL/XPCOM. Během srovnávání bude kladen důraz na ...
  • Webová aplikace pro analýzu spolehlivosti v letecké dopravě 

   Author: Jakub Gruber; Supervisor: Kostov Bogdan; Opponent: Lališ Andrej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-20)
   Analýzy spolehlivosti jsou klíčovými složkami při hodnocení posouzení rizik během fáze návrhu v leteckém průmyslu. Analýza stromu poruch (FTA) a analýza poruchových režimů a efektů (FMEA) se běžně kombinují při analýze ...
  • Webová aplikace pro demonstraci a hraní her pomocí doménově nezávislých algoritmů 

   Author: Mishchenko Nikita; Supervisor: Bošanský Branislav; Opponent: Bureš Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
   Diplomová práce se zabývá úlohou vytvoření webové aplikace pro demonstraci a hraní her pomoci doménové nezávislých algoritmu. V této práci jsme se seznámili s herní teoretickou knihovnou, která obsahuje sbírku algoritmů ...
  • Webová aplikace pro sběr a vyhodnocení dat z uživatelských testů 

   Author: Lebedeva Antonina; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Hlavním účelem této práce je vytvoření platformy pro vývojáře a výzkumníky v oblasti uživatelských testů. Tato platforma bude umožňovat správu experimentů s uživateli, poskytovat přístup k nasbíraným datům a zobrazovat ...
  • Webová platforma umožňující chovatelům nabízet svůj odchov 

   Author: Polcar Marek; Supervisor: Černý Tomáš; Opponent: Čemus Karel
  • Webový editor modelu procesů testovaného systému 

   Author: Ruslan Bakeyev; Supervisor: Bureš Miroslav; Opponent: Macík Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Cílem této diplomové práce je popsat celý vývojový cyklus webového editoru, umožňujícího modelování procesů testovaného systému a generování optimalizovaných množin testovacích scénářů na základě poskytnutého modelu. Na ...
  • Webový informační systém teambuildingové společnosti 

   Author: Mašek Ondřej; Supervisor: Malinský Radek; Opponent: Hapalová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Webový informační systém výměnného obchodu 

   Author: Fibiger Jaroslav; Supervisor: Molhanec Martin; Opponent: Virius Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Webový informačný systém pre správu financií 

   Author: Angelovičová Jana; Supervisor: Molhanec Martin; Opponent: Virius Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Webový nástroj pro spolupráci členů pracovního týmu 

   Author: Mandovec Antonín; Supervisor: Bureš Miroslav; Opponent: Balík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Webový systém pro správu obsahu: architektura, koncepty a využití 

   Author: Kunhart Josef; Supervisor: Bureš Miroslav; Opponent: Frajták Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Webtoolkit pro vývoj Accessible Rich Internet Application (ARIA) aplikací 

   Author: Karšulín Miroslav; Supervisor: Vystrčil Jan; Opponent: Míkovec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • WheelTrip – multimodální mobilní navigace pro vozíčkáře 

   Author: Legát Václav; Supervisor: Míkovec Zdeněk; Opponent: Jakob Michal
   Diplomová práce se zabývá tvorbou mobilní navigační aplikace pro vozíčkáře. Navigace je určena pro využití při jízdě ve městě. K nalezení trasy a navigačních instrukcí aplikace využívá systém třetí strany. Aplikace informuje ...
  • Wiki knihovna pro Java Enterprise Edition aplikace 

   Author: Dytrych Petr; Supervisor: Černý Tomáš; Opponent: Mannová Božena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • XML pipeline procesor 

   Author: Bucek David; Supervisor: Valenta Michal; Opponent: Galamboš Leo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • XML správa sítě 

   Author: Šimon Pavel; Supervisor: Macejko Peter; Opponent: Medvecký Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Zabezpečená middleware komunikace 

   Author: Hlavan František; Supervisor: Kubr Jan; Opponent: Macejko Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zabezpečení automaticky generovaných REST služeb 

   Author: Egermajer Martin; Supervisor: Černý Tomáš; Opponent: Čemus Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-11)
   Cílem této práce je návrh a implementace zabezpečovací knihovny pro automaticky generované REST služby. Vytvořil jsem procesor, který na základě modelu rozhodne, zda má přihlášený uživatel právo s daty pracovat (podle rolí ...
  • Získávání informací z rozsáhlých časových dat 

   Author: Skoupý Sebastian; Supervisor: Kléma Jiří; Opponent: Kubalík Jiří
  • Zpracování a analýza prostorových dat pro aktivitní modely mobility 

   Author: Cuchý Marek; Supervisor: Jakob Michal; Opponent: Buk Zdeněk