Now showing items 510-529 of 745

  • Randomizace algoritmů v systému ABC 

   Author: Hruška Tomáš; Supervisor: Fišer Petr; Opponent: Schmidt Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Reaktivní GitLab API knihovna pro Apple platformy 

   Author: Tran Anh Duc; Supervisor: Průša Jakub; Opponent: Votava Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
   Tato práce se zaměřuje na proces vytváření reaktivní knihovny pro komunikaci s GitLab API pro Apple platformy, následné na použití této knihovny ve zkušební iOS aplikaci a poté na porovnání se stávajícímí řešeními. Knihovna ...
  • Realizace automatického řízení pece 

   Author: Roubal Miroslav; Supervisor: Schmidt Jan; Opponent: Novotný Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Realizace firmware měřícího jádra elektroměru 

   Author: Bönisch Jan; Supervisor: Molhanec Martin; Opponent: Chlumský Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Realizace moderního virtualizačního clusteru 

   Author: Přikryl Petr; Supervisor: Chloupek Martin; Opponent: Kubr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Reducing Variance in Monte Carlo Counterfactual Regret Minimization 

   Author: Pavel Kuchař; Supervisor: Lisý Viliam; Opponent: Bošanský Branislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-21)
   Práce se zaměřuje na redukci variance v Monte Carlo CFR algoritmech v hrách s neúplnou informací. Po představení základního názvosloví a základních konceptů z teorie her jsou rozebrány nedávné úspěchy v redukci variance v ...
  • Reducing Variance in Monte Carlo Counterfactual Regret Minimization 

   Author: Pavel Kuchař; Supervisor: Lisý Viliam; Opponent: Bošanský Branislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Práce se zaměřuje na redukci variance v Monte Carlo CFR algoritmech v hrách s neúplnou informací. Po představení základního názvosloví a základních konceptů z teorie her jsou rozebrány nedávné úspěchy v redukci variance v ...
  • Redukce variance v jednostranně pozorovatelných stochastických hrách 

   Author: Ondřej Kubíček; Supervisor: Bošanský Branislav; Opponent: Čermák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Hledání téměř optimálních strategií ve hrách s neúplnou informací není obecně jednoduché. Posilované učení lze použít pro hledání přibližných řešení v takto složitých hrách. Tyto metody jsou zatíženy nezanedbatelným ...
  • Registr členů klubu Hlávkova kolej 

   Author: Dendis Martin; Supervisor: Kubr Jan; Opponent: Purchart Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Cílem této práce je navrhnout a implementovat nový informační systém pro evidenci členů klubu Hlávkova kolej a řízení přístupu ke službám klubu, který nahradí stávající nevhodné řešení. Práce popisuje celý vývojový cyklus ...
  • Relační učení s neuronovými sítěmi pro evaluaci strojového překladu 

   Author: Krynský Daniel; Supervisor: Šourek Gustav; Opponent: Drchal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Tato práce má za cíl vyhodnotit použití neuronových sítí založených na relačním přístupu pro automatickou evaluaci strojového překladu. Tento přístup využívá sadu relačních pravidel, která slouží jako template a která, ...
  • Replikovatelné BLOB úložiště v distribuovaném prostředí 

   Author: Timr Marek; Supervisor: Mudra Martin; Opponent: Kačer Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato práce se zabývá ukládáním dat do distribuovaných datových úložišť. Studuje možnosti ukládání blobových dat a jejich reprezentaci v úložných systémech. Práce se zabývá návrhem objektového úložiště, které distribuuje ...
  • Reprezentace dat AIXM 5.1 v relační databázi 

   Author: Šrogl Jan; Supervisor: Kouba Zdeněk; Opponent: Vokřínek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato práce se zabývá možnostmi reprezentace dat AIXM 5.1 v relační databázi. Zpočátku je pojednáno o principu reprezentace geometrické informace v obecné rovině. Jsou zde rovněž uvedeny příklady souřadnicových systémů. V ...
  • Reprezentace PDF dokumentů pro automatickou analýzu 

   Author: Jakub Váca; Supervisor: Rehák Martin; Opponent: Khikhlukha Danila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
   PDF dokumenty jsou nejpopulárnější forma výměny informací mezi byznysy a jednotlivci. S vysokou popularitou PDF mezi firmami roste i problém padělání PDF dokumentů. V této diplomové práci se zabýváme problémem předzpracování ...
  • Rezervační systém pro Tourist Agency 

   Author: Pivčević Nikola; Supervisor: Klíma Martin; Opponent: Černý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Rozdílové aktualizace dat 

   Author: Matyáš Neuvirt; Supervisor: Žára Ondřej; Opponent: Rechtberger Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Práce studuje možnosti synchronizace mezi několika klienty a autoritativním serverem v reálném čase. Velký důraz je kladen na minimalizaci množství přenášených informací a krátkou prodlevu pro obdržení aktuálního stavu. ...
  • Rozdílový přenos komprimovaných souborů standardním síťovým protokolem 

   Author: Plachý Petr; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Medek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Rozlišení člověk/robot na úrovni HTTP použitelné pro omezení DDOS útoků 

   Author: Aufart Marek; Supervisor: Moucha Alexandru; Opponent: Biško Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Rozmísťování obdélníkových útvarů na plochu pomocí evolučního algoritmu 

   Author: Hordějčuk Vojtěch; Supervisor: Kubalík Jiří; Opponent: Drchal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Rozpoznávání ionizujících částic pomocí hybridních aktivních pixelových detektorů 

   Author: Mánek Petr; Supervisor: Bergmann Benedikt Ludwig; Opponent: Šára Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Detektory Timepix zaznamenávají snímky obsahující charakteristické obrazy částic ionizujícího záření, které procházejí vrstvou polovodičového materiálu. Od jejich vzniku ve skupině Medipix probíhaly pokusy o rekonstrukci ...
  • Rozpoznávání vozidel z audia 

   Author: Andrii Yermakov; Supervisor: Franc Vojtěch; Opponent: Urban Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   V této práci jsme navrhli a implementovali modul pro rozpoznávání vozidel na základě zvuku, který přijímá zvukový signál nahraný na okraji silnice a poskytuje statistické údaje o projíždějících vozidlech. Navržená metoda ...