Now showing items 431-450 of 629

  • Randomizace algoritmů v systému ABC 

   Author: Hruška Tomáš; Supervisor: Fišer Petr; Opponent: Schmidt Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Reaktivní GitLab API knihovna pro Apple platformy 

   Author: Tran Anh Duc; Supervisor: Průša Jakub; Opponent: Votava Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
   Tato práce se zaměřuje na proces vytváření reaktivní knihovny pro komunikaci s GitLab API pro Apple platformy, následné na použití této knihovny ve zkušební iOS aplikaci a poté na porovnání se stávajícímí řešeními. Knihovna ...
  • Realizace automatického řízení pece 

   Author: Roubal Miroslav; Supervisor: Schmidt Jan; Opponent: Novotný Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Realizace firmware měřícího jádra elektroměru 

   Author: Bönisch Jan; Supervisor: Molhanec Martin; Opponent: Chlumský Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Realizace moderního virtualizačního clusteru 

   Author: Přikryl Petr; Supervisor: Chloupek Martin; Opponent: Kubr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Reducing Variance in Monte Carlo Counterfactual Regret Minimization 

   Author: Pavel Kuchař; Supervisor: Lisý Viliam; Opponent: Bošanský Branislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-21)
   Práce se zaměřuje na redukci variance v Monte Carlo CFR algoritmech v hrách s neúplnou informací. Po představení základního názvosloví a základních konceptů z teorie her jsou rozebrány nedávné úspěchy v redukci variance v ...
  • Reducing Variance in Monte Carlo Counterfactual Regret Minimization 

   Author: Pavel Kuchař; Supervisor: Lisý Viliam; Opponent: Bošanský Branislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Práce se zaměřuje na redukci variance v Monte Carlo CFR algoritmech v hrách s neúplnou informací. Po představení základního názvosloví a základních konceptů z teorie her jsou rozebrány nedávné úspěchy v redukci variance v ...
  • Registr členů klubu Hlávkova kolej 

   Author: Dendis Martin; Supervisor: Kubr Jan; Opponent: Purchart Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Cílem této práce je navrhnout a implementovat nový informační systém pro evidenci členů klubu Hlávkova kolej a řízení přístupu ke službám klubu, který nahradí stávající nevhodné řešení. Práce popisuje celý vývojový cyklus ...
  • Relační učení s neuronovými sítěmi pro evaluaci strojového překladu 

   Author: Krynský Daniel; Supervisor: Šourek Gustav; Opponent: Drchal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Tato práce má za cíl vyhodnotit použití neuronových sítí založených na relačním přístupu pro automatickou evaluaci strojového překladu. Tento přístup využívá sadu relačních pravidel, která slouží jako template a která, ...
  • Replikovatelné BLOB úložiště v distribuovaném prostředí 

   Author: Timr Marek; Supervisor: Mudra Martin; Opponent: Kačer Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato práce se zabývá ukládáním dat do distribuovaných datových úložišť. Studuje možnosti ukládání blobových dat a jejich reprezentaci v úložných systémech. Práce se zabývá návrhem objektového úložiště, které distribuuje ...
  • Reprezentace dat AIXM 5.1 v relační databázi 

   Author: Šrogl Jan; Supervisor: Kouba Zdeněk; Opponent: Vokřínek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato práce se zabývá možnostmi reprezentace dat AIXM 5.1 v relační databázi. Zpočátku je pojednáno o principu reprezentace geometrické informace v obecné rovině. Jsou zde rovněž uvedeny příklady souřadnicových systémů. V ...
  • Reprezentace PDF dokumentů pro automatickou analýzu 

   Author: Jakub Váca; Supervisor: Rehák Martin; Opponent: Khikhlukha Danila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
   PDF dokumenty jsou nejpopulárnější forma výměny informací mezi byznysy a jednotlivci. S vysokou popularitou PDF mezi firmami roste i problém padělání PDF dokumentů. V této diplomové práci se zabýváme problémem předzpracování ...
  • Rezervační systém pro Tourist Agency 

   Author: Pivčević Nikola; Supervisor: Klíma Martin; Opponent: Černý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Rozdílový přenos komprimovaných souborů standardním síťovým protokolem 

   Author: Plachý Petr; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Medek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Rozlišení člověk/robot na úrovni HTTP použitelné pro omezení DDOS útoků 

   Author: Aufart Marek; Supervisor: Moucha Alexandru; Opponent: Biško Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Rozmísťování obdélníkových útvarů na plochu pomocí evolučního algoritmu 

   Author: Hordějčuk Vojtěch; Supervisor: Kubalík Jiří; Opponent: Drchal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Rozpoznávání ionizujících částic pomocí hybridních aktivních pixelových detektorů 

   Author: Mánek Petr; Supervisor: Bergmann Benedikt Ludwig; Opponent: Šára Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Detektory Timepix zaznamenávají snímky obsahující charakteristické obrazy částic ionizujícího záření, které procházejí vrstvou polovodičového materiálu. Od jejich vzniku ve skupině Medipix probíhaly pokusy o rekonstrukci ...
  • Rozšíření emulátoru počítačové sítě 

   Author: Mačura Martin; Supervisor: Kubr Jan; Opponent: Černý Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Rozšíření emulátoru počítačové sítě 

   Author: Ploužek Tomáš; Supervisor: Kubr Jan; Opponent: Černý Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Rozšíření herně-teoretických modelů o subracionální adaptivní chování 

   Author: Ondráček Jakub; Supervisor: Vaněk Ondřej; Opponent: Čermák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Pašovaní drog představuje hlavní hrozbu pro bezpečnost obyvatel Spojených států amerických. Od 70. let Spojené státy investovaly miliardy dolarů do programů zaměřených na zamezení toku ilegálních drog do Spojených států, ...