Now showing items 1-20 of 695

  • Překvapivá účinnost algoritmu Monte Carlo tree search 

   Author: Josef Vonášek; Supervisor: Kovařík Vojtěch; Opponent: Gavenčiak Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-18)
   Efektivita algoritmu prohledávání stromu Monte Carlo (MCTS) je v nejhorším pří-padě řádově horší, než u naivních metod hrubé síly, přičemž je známo jen málo zárukách pro specifické domény. Přesto je jeho praktická efektivita ...
  • Vizuální vyhledávání obrazů a geolokaliace 

   Author: Andrii Zakharchenko; Supervisor: Tolias Georgios; Opponent: Sattler Torsten
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-18)
   Geolokalizace obrazů je náročným problémem počítačového vidění s mnoha potenciálními aplikacemi. V této práci zkoumáme problém predikce geolokace vstupního obrázku na základě přístupu založeného na vizuálním vyhledávaní ...
  • Využití algoritmů verifikace a generování adversariálních vstupů v herně-teoretických algoritmech 

   Author: Ondřej Skoumal; Supervisor: Bošanský Branislav; Opponent: Kuželka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-18)
   Diplomová práce se zabývá možným použitím doménově-specifických znalostí z oblasti neuronových sítí v double-oracle frameworku, který se zabývá najitím Nashova equilibria adversariálního klasifikačního problému. Procházíme ...
  • Matching pohledů na scény s planárními povrchy 

   Author: Václav Vávra; Supervisor: Mishkin Dmytro; Opponent: Sattler Torsten
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-18)
   Uvažujeme problém matchování obrázků, které jsou pořízeny pří velké změně zorného úhlu, a výpočet rektifikační homografie s pomocí predikce hloubky z monokulárních obrázků, jak bylo nedávno navrženo Toftem a kol. Metoda ...
  • Optimalizace na nekonvexní obálce 

   Author: Tomáš Hořovský; Supervisor: Kubr Jan; Opponent: Černý Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-18)
   Cílem tohoto projektu je navrhnout a vytvořit platformu pro implementaci a testování algoritmů pro tvorbu obálek anténních polí v 2D prostoru. Platforma by měla umožňovat generování náhodných testovacích případů, vyhodnocení ...
  • Algoritmus využívající GRASP meta-heuristiku pro řešení problému routování vozidel s omezeními 

   Author: Jakub Lečbych; Supervisor: Pošík Petr; Opponent: Fiedler David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-19)
   Problém plánování tras (VRP) je problém, který je v literatuře studován již několik desetiletí a zahrnuje plánování tras vozidel za účelem obsluhy jednotlivých zákaz\-níků. Varianta problému zahrnující vyzvednutí a doručení ...
  • Proaktivní a reaktivní přístupy pro rozvrhování nekritických úloh respektující tepelná omezení v avionické doméně 

   Author: Radek Bumbálek; Supervisor: Benedikt Ondřej; Opponent: Novák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-19)
   Cílem této diplomové práce je vytvořit rozvrhovač best-effort úloh, který sníží teplotu zařízení při stejném množství vykonané práce. Abychom toho dosáhli, formulujeme problém pomocí lineárního programování. Naše reprezentace ...
  • Aplikace strojového učení ve webové aplikaci pro sociální zdrženlivost 

   Author: Anna Mária Hriadelová; Supervisor: Rozsypálek Zdeněk; Opponent: Vintr Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-19)
   Táto práca sa zameriava na analýzu štruktúry webovej aplikácie pre sociálnu zdržanlivosť, návrh a implementáciu zmien architektúry aplikácie a integráciu kanálu strojového účenia. Počas tejto práce bol preskúmaný algoritmus ...
  • Webová Aplikace pro demonstraci volebního systému založeném na blockchainu 

   Author: Antonín Wingender; Supervisor: Šebek Jiří; Opponent: Frajták Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-19)
   Online hlasování je trendem, který v moderní společnosti nabírá na síle. Má velký potenciál snížit organizační náklady a zvýšit volební účast. Odpadá nutnost tisknout hlasovací lístky nebo otevírat volební místnosti – ...
  • Nástroj pro tvorbu interaktivních cvičení pro podporu výuky dějepisu pro ZŠ a SŠ 

   Author: Martin Hůla; Supervisor: Frajták Karel; Opponent: Komárek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-19)
   Projekt HistoryLab.cz dává učitelům dispozici výukovou platformu, která může být použita pro zadávání interaktivních cvičení studentům. V současné době však neexistuje jednoduchý způsob, jak tato cvičení vytvářet. Tvorba ...
  • Manažer sémantických formulářů 

   Author: Marek Kozlovský; Supervisor: Blaško Miroslav; Opponent: Šebek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-19)
   Cílem této práce je navrhnout a implementovat prototyp nástroje pro správu a analýzu formulářů založených na ontologiích. Knihovna SForms, založená na technologiích Sémantického webu, je nástroj pro zobrazování dynamických ...
  • Rozvrhování turnajů s více soupeři v jedné hře 

   Author: Csaba Filip; Supervisor: Hanzálek Zdeněk; Opponent: Smejkal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-19)
   Tato práce se zabývá rozvrhováním turnajů s více soupeři v jedné hře. Hlavním zaměřením jsou turnaje pro tříhráčové hry a pro čtyřhry. K plánování vyvážených turnajů jsou využívány kombinatorické struktury z oblasti ...
  • Sémantický nástroj pro BPMN modely podporující STPA analýzy 

   Author: Bogdan Grigorian; Supervisor: Blaško Miroslav; Opponent: Lališ Andrej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-19)
   V dnešních složitých systémech může dojít k chybám, jako je nesprávný přístup, lidská chyba nebo nedostatečné porozumění, což může mít za následek značné ekonomické ztráty. Obvykle mají organizace své procesy nějakým ...
  • Univerzální enterprise IoT síť 

   Author: Jan Zubr; Supervisor: Macejko Peter; Opponent: Klíma Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-19)
   Tato práce má za cíl navrhnout IoT síť zaměřenou na použití v enterprise prostředí, která je modulární, efektivní, bezpečná, rozšiřitelná a lze ji integrovat s ostatními systémy. Práce navazuje na předcházející bakalářkou ...
  • Přehrávání MIDI pomocí Web Audio API 

   Author: Marek Šach; Supervisor: Žára Ondřej; Opponent: Filčev Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-19)
   Cílem této práce je návrh a vytvorení klientské webové aplikace, která bude prehrávat MIDI soubory s využitím umele syntetizovaných zvuku hudebních nástroju pomocí Web Audio API. Nejprve provedu seznámení s rozhraním MIDI, ...
  • Sémantické služby pro úkoly v doméně plánování údržby letadel 

   Author: Artem Grigorian; Supervisor: Blaško Miroslav; Opponent: Kála Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-19)
   Cílem této práce je navrhnout a vyvinout sadu služeb založených na ontologii, které jsou schopny poskytovat funkce specifické pro danou oblast a které lze snadno integrovat se softwarovými systémy MRO, zejména se systémem AMOS.
  • Vývoj aplikace na chytré televize pro neziskovou TV 

   Author: Viktor Sinelnikov; Supervisor: Vondra Tomáš; Opponent: Frajták Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-19)
   Tato diplomová práce popisuje proces návrhu a implementace aplikaci pro Android TV. Popisuje nejmodernější architektonické přístupy ve světě Android a jejich implementaci za pomoci sady knihoven Android Jetpack a Android ...
  • Learnable state estimator for multi-legged robot 

   Author: Jiří Kubík; Supervisor: Čížek Petr; Opponent: Kubelka Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-31)
   Vícenozí kráčející roboti mají v porovnání se svými kolovými nebo pásovými protějšky relativně komplexní morfologii, která jim poskytuje výhodu při překonávání náročného terénu. Nicméně efektivní lokomoce v náročném terénu ...
  • Software pro automatické generování modelů systémů Internet of Things (IoT) 

   Author: Richard Sadloň; Supervisor: Klíma Matěj; Opponent: Šebek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   Cieľom tejto práce bolo navrhnúť a imple-mentovať software pre generovanie alebo rozšírenie grafov, ktoré sú inšpirované re-álnymi IoT systémami. Hlavným využitím má byť testovanie experimentálnych algo-ritmov vyvíjaných ...
  • Aktivní technologie řešení kosmického odpadu 

   Author: Michal Matija; Supervisor: Bureš Miroslav; Opponent: Pour Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   Diplomová práca sa zaoberá problematikou odstraňovania vesmírneho odpadu. Prácu možno rozdeliť do troch častí. Prvá časť je teoretická a popisuje problematiku odstraňovania odpadu, ako napr. generovanie odpadu, Kesslerov ...