Now showing items 1-20 of 745

  • Databáze osobních stránek z Wikipedie 

   Author: Lukáš Kotrbatý; Supervisor: Franc Vojtěch; Opponent: Urban Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-30)
   V této práci byl vyvinut skript, který dokáže automaticky vytvořit anotovaný dataset obrázků s lidskými tvářemi z dat dostupných na Wikipedii. Skript lze používat opakovaně a vytvořit tak ještě větší datasety, jak se bude ...
  • Zrychlení exaktního algoritmu pomocí metod strojového učení 

   Author: David Procházka; Supervisor: Šůcha Přemysl; Opponent: Mánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-30)
   Tato diplomová práce se zabývá aplikací strojového učení v kombinatorické optimalizaci. Naším cílem je vzít stávající rozvrhovací algoritmus pro 1|rj|∑Uj a vylepšit jej pomocí strojového učení, o což se dosud nikdo nepokusil. ...
  • Sémantické shlukování dat z Twitteru 

   Author: Jan Petrov; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Kubalík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Zabýváme se úlohou sémantického shlukování na podkladě 203K tweetů zveřejněných na Twitteru v českém jazyce. Zkoumáme modely neuronových sítí pro převod textových dat do vektorů nesoucích sémantickou informaci. Vyvinuli ...
  • Multikamerový lokalizační systém založený na detekci černobílých vzorů 

   Author: Jiří Ulrich; Supervisor: Krajník Tomáš; Opponent: Arvin Farshad
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   V této práci je představen multikamerový lokalizační systém založený na referenčních značkách společně s upraveným algoritmem pro detekci černobílých kruhových referenčních značek. Představený lokalizační systém vychází z ...
  • Webové vývojové prostředí v privátním cloudu 

   Author: Stanislav Ľaš; Supervisor: Komárek Martin; Opponent: Frajták Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Táto diplomová práca sa zaoberá webovými vývojovými prostrediami a ich použitím. V práci sú popísané platformy Github Codespace a Gitpod, ktoré umožňujú vývoj aplikácie priamo v cloude. Práca podrobne popisuje integráciu ...
  • Podpora tvorby ontologických konceptuálních modelů pomocí návrhových vzorů 

   Author: Alice Binder; Supervisor: Křemen Petr; Opponent: Nečaský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Implementace standardů Semantic Web je středem zájmu mnoha organizací. Vytváření dat a manipulace s nimi však může být značně časově náročné. Často se stává, že datová sada má pevně definované třídy s velkým množstvím ...
  • Transformace architektury aplikace FelSight 

   Author: Adam Kohout; Supervisor: Zídek Jan; Opponent: Kukačka David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Diplomová práce se zabývá softwarovými architekturami a problematikou transformace architektury existující aplikace. V~rešeršní části je toto téma nejprve představeno a jsou uvedeny i historické okolnosti včetně motivace. ...
  • Využití umělé inteligence v simulátoru pro nácvik taktických a operačních postupů ostrahy letiště 

   Author: Vladimír Glingar; Supervisor: Frajták Karel; Opponent: Macík Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Předmětem této diplomové práce je rozšíření simulátoru pro nácvik taktických a operačních postupů ostrahy letiště, vytvořený Ing. Filipem Bursíkem, o komplexnější chování jednotlivých postav vyskytujících se v simulaci s ...
  • Aplikace pro podporu hodnocení zaměstnanců na ČVUT FEL 

   Author: Adam Lipowski; Supervisor: Zoubek Lukáš; Opponent: Baručić Denis
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Cílem této práce bylo vypracovat analýzu pro návrh nové aplikace sloužící k hodnocení akademických pracovníků FEL, vybranou část aplikace implementovat a napojit na integrační projekt HUB.FEL. Podstatnou složkou práce byla ...
  • Optimalizace logistiky pro recyklaci odpadu 

   Author: Ondřej Mareš; Supervisor: Šůcha Přemysl; Opponent: Jakob Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Práce se zabývá logistikou v oblasti zpracování odpadů. Konkrétně se jedná o problém nalezení efektivního způsobu přepravy odpadu od jeho producentů k jeho zpracovatelům. Klíčovým aspektem problému je zvýhodnění zpracovatelských ...
  • Rozvoj statistik v aplikaci FitWolfe 

   Author: David Bulko; Supervisor: Žára Ondřej; Opponent: Frajták Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Cieľom tejto diplomovej práce bolo dôkladne špecifickovať proces vytvárania a plánovania tréningových programov fitness trénermi. Na to aby pomohli svojim klientom dosiahnuť ich ciele musia tréneri zvážiť mnoho vecí, ktoré ...
  • Mobilní aplikace pro rezervaci jízdenek 

   Author: Jozef Bugoš; Supervisor: Mannová Božena; Opponent: Bernhauer David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tento projekt sa zaoberá analýzou problému kúpy lístkov v prípade, že sú vypredané, podrobnejšie pre poskytovateľov RegioJet a FlixBus. Navrhuje riešenie pozostávajúce z mobilnej aplikácie fungujúcej ako používateľské ...
  • Architektura distribuovaného systému pro těžení dat z internetu 

   Author: David Stražovan; Supervisor: Smolka Josef; Opponent: Frajták Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Práce se zabývá analýzou existující architektury systému, který těží a zpracovává data z internetu. Systém začíná narážet na své limity ve výkonnosti, udržovatelnosti, monitorování a DevOps. Hlavní náplní práce je návrh ...
  • Kombinace time-triggered a event-triggered rozvrhování 

   Author: Marek Jaroš; Supervisor: Vlk Marek; Opponent: Chrpa Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Time-triggered (TT) systémy poskytují spolehlivé chování, zatímco event-triggered (ET) systémy poskytují vyšší flexibilitu a efektivněji využívají časovou šířku pásma. Tato práce formuluje framework kombinující ET a TT ...
  • Rozdílové aktualizace dat 

   Author: Matyáš Neuvirt; Supervisor: Žára Ondřej; Opponent: Rechtberger Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Práce studuje možnosti synchronizace mezi několika klienty a autoritativním serverem v reálném čase. Velký důraz je kladen na minimalizaci množství přenášených informací a krátkou prodlevu pro obdržení aktuálního stavu. ...
  • Simulace a optimalizace procesu zpracování laboratorních vzorků 

   Author: Dmitrij Sojma; Supervisor: Šůcha Přemysl; Opponent: Frajták Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Automatizace provozu klinických laboratoří umožňuje zpracovávání vyššího množství vzorků ale také zkrácení doby do obdržení výsledků požadovaných testů. Modulární laboratorní automatizační systémy umožňují přizpůsobit výběr ...
  • Architektura systému pro analýzu online trhu 

   Author: Otto Vodvářka; Supervisor: Smolka Josef; Opponent: Frajták Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Cílem práce je návrh nové softwarové architektury systému pro zpracování a analýzu velkého množství dat dynamiky online trhu. Data jsou průběžně extrahována z jednotlivých online kanálů pomocí agentů a následně zpracována ...
  • Informační systém pro prezentaci služeb hotelu a aktivit v okolí v rámci pobytu a objednávky 

   Author: Jan Veselý; Supervisor: Šebek Jiří; Opponent: Balík Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou, jak efektivně uvést hosty na jejich dovolenou pomocí dotykového kiosku a online webové stránky obsahující cestovní informace o daném místě. Definuje nejvýznamnější skupiny uživatelů ...
  • Návrh aplikace pro snížení digitálních závislostí 

   Author: Serhii Sinelnikov; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Lukavská Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací mobilní aplikace Digital Parenting, která řeší problematiku digitální závislosti u děti. Hlavním cílem aplikace je seznámení rodičů s daným problémem a ...
  • Sběr dat z platformy Garmin pro použití v telerehabilitaci 

   Author: Václav Šídlo; Supervisor: Bureš Miroslav; Opponent: Blaško Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tato práce se zabývá sběrem dat (počet kroků, srdeční tep, informace o spánku, typ aktivity, intenzita aktivity, atd.) pro použití v telerehabilitaci a telecoachingu. Data jsou sbírána z několika platforem různých výrobců ...