Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 412

  • Algoritmy pro automatické umísťování popisků 

   Autor: Chamra Tomáš; Vedoucí práce: Pošík Petr; Oponent práce: Kouba Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Práce popisuje problém automatického umísťování popisků do mapy. Jednotlivé bodové, čárové a plošné objekty v mapě je třeba označit odpovídajícími textovými či obrázkovými popisky. Tyto popisky je nutné rozmístit tak, aby ...
  • Ladění parametrů algoritmů pro numerickou optimalizaci 

   Autor: Rudolf Michael; Vedoucí práce: Pošík Petr; Oponent práce: Kubalík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Vzhledem k narůstajícímu trendu ve vytváření a objevování nových optimalizačních pro-blémů, o kterých často nemáme dokonalou či úplnou znalost, přišli výzkumníci s mnoha optimalizačními algoritmy, které mohou čelit široké ...
  • Porovnání metod plánovaní cest pro tým robotů 

   Autor: Hvězda Jakub; Vedoucí práce: Kulich Miroslav; Oponent práce: Macek Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato diplomová práce se zabývá tématem multi-agentního plánování. Za tímto účelem bylo vybráno několik algoritmů které byly popsány v první části této práce. Všechny algoritmy byly poté implementovány v C++ a ze zkušeností ...
  • Implementace systému pro správu instancí webových služeb především v prostředí cloudu 

   Autor: Janata Ondřej; Vedoucí práce: Troller Pavel; Oponent práce: Žalud Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Prostudujte současný stav a standardy software pro správu cloudu. Navrhněte řešení pro automatickou správu (vytvoření, monitoring, upgrade, zrušení) instancí webové služby v prostředí cloudu též s možností snadého spuštění ...
  • DVBGrabber - systém pro streamování a zaznamenávání televizního vysílání pro osobní použití 

   Autor: Makovec Marek; Vedoucí práce: Sedláček David; Oponent práce: Votava Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zabývá systémem pro šíření televizní signálu DVB-T do lokální sítě a následně možností tento audiovizuální obsah ukládat pro pozdější přehrání.
  • Detekce škodlivého síťového chování v šifrovaném provozu 

   Autor: Potoček Pavel; Vedoucí práce: Rehák Martin; Oponent práce: Somol Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Počítačové sítě se potýkají s čím dál tím sofistikovamějšími a frekventovanějšími frebezpečnostními hrozbami. S tím jak se šifrování postupně stává normou, systémy pro detekci průniku (Intrusion Detection Systems, IDS) ...
  • Rozvrhování energeticky náročných operací s proměnnou cenou elektřiny 

   Autor: Král David; Vedoucí práce: Módos István; Oponent práce: Dvořák Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Tato práce se zabývá rozvrhováním energeticky vysoce náročných prací na paralelní identické stroje v závislosti na proměnné cen? za spotřebovanou elektrickou energii, což je NP-těžký kombinatorický problém. Ten typicky ...
  • Učení se hraní strategických her reálného času z demonstrací s využitím decentralizovaného MAS 

   Autor: Malý Jan; Vedoucí práce: Čertický Michal; Oponent práce: Synnaeve Gabriel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Přes úsilí vynaložené na výzkum Umělé Inteligence, boti do strategických her reálného času nedokáží ohrozit profesionální lidské hráče. Stále je tu spousta výzev, které výzkumníci musí překonat, aby AI mohla prazit experty. ...
  • Implementace časem řízeného plánovače v distribuovaném bezpečnostně kritickém řídicím systému 

   Autor: Hofman Martin; Vedoucí práce: Píša Pavel; Oponent práce: Kučera Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Práce předkládá mechanismus pro přesné časování odesílaných zpráv na sběrnici CAN bez závislosti na hlavním procesoru a spouštění úloh na hlavním procesoru podle hardwarem stanoveného rozvrhu. V práci je využit obvod ...
  • Systém pro aktivitně-cestovní průzkum mobility 

   Autor: Nováček Tom; Vedoucí práce: Čertický Michal; Oponent práce: Chlumecký Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Dopravní plánování hraje významnou roli při utváření měst po celém světě. S rostoucím přepravním výkonem je stále složitější zajistit potřebné kapacity dopravní infrastruktury pro udržitelný ekonomický rozvoj oblastí. ...
  • Aplikace herních mechanismů do seriózní hry na podporu léčby diabetes mellitus I 

   Autor: Jenčík Dušan; Vedoucí práce: Novák Daniel; Oponent práce: Mráz Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Cílem práce je aplikace herních principů do seriózní hry MyDiabetic vhodných k dosažení větší míry adherence hráčů, zejména z pohledu zvýšení motivace pro dlouhodobé hraní a edukace ohledně diabetu I. typu. V práci jsou ...
  • Implementace vyhledávače spojů veřejné dopravy nad grafovou databází Neo4j 

   Autor: Chalupa Jakub; Vedoucí práce: Černý Tomáš; Oponent práce: Jakob Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Práce se zabývá analýzou, návrhem, implementací, testováním a nasazením webové a mobilní aplikace pro vyhledávání spojů veřejné dopravy nad grafovou databází Neo4j. Pro tyto účely práce nejprve detailně analyzuje existující ...
  • C# knihovna pro správu časových razítek 

   Autor: Hons Dominik; Vedoucí práce: Kubr Jan; Oponent práce: Votava Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-20)
   Cílem této práce je analyzovat existující nástroje určené pro práci s časovými razítky a následně navrhnout a implementovat knihovnu pro C# umožňující vytváření a ověřování časových razítek. Implementace knihovny se řídí ...
  • Kompenzace diabetes mellitus pomocí mobilních technologií 

   Autor: Musílek Tomáš; Vedoucí práce: Novák Daniel; Oponent práce: Mráz Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-15)
   Tato práce seznamuje čtenáře s dostupnými mobilními aplikacemi, které se zabývají dietou nebo diabetem. Práce dále popisuje stav projektu Mobiab. Na těchto základech je poté navržena nová mobilní aplikace Dia Dieta. Tato ...
  • Video on demand aplikace pro Smart TV 

   Autor: Marek Petr; Vedoucí práce: Havryluk Michal; Oponent práce: Žára Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Cílem této práce je návrh, implementace a testování video on demand aplikace pro Smart TV platformy Firefox OS TV, Tizen TV a WebOS TV. Důraz je přitom kladen na využití jednotného zdrojového kódu. Práce se zabývá i chráněním ...
  • Modelování on-line chování uživatelů za pomocí URL embeddingu 

   Autor: Amrich Jonáš; Vedoucí práce: Vaněk Ondřej; Oponent práce: Drchal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Nejčastější způsob zaznamenávání chování online uživatelů je pomocí sekvence jejich kliků, jinak také nazývané clickstream. Tato práce zkoumá metody predikce clickstreamu pomocí distribuovaných reprezentací URL. Distribuované ...
  • Symbolická regrese se složenými modely 

   Autor: Gamec Ján; Vedoucí práce: Kubalík Jiří; Oponent práce: Drchal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Cieľom tejto práce je navrhnúť robustnú metódu pre Symbolickú Regresiu založenú na princípoch Genetického Programovanie, ktorá bude schopná nájsť symbolické modely zložitých datasetov obsahujúcich nelinearity, nepravidelnosti ...
  • Analýza a implementace software pro organizaci tréninků 

   Autor: Bambas Jaroslav; Vedoucí práce: Šedek Pavel; Oponent práce: Kočí Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Tato závěrečná práce popisuje proces tvorby webové aplikace umožňující organizaci tréninků a přihlašování na události za pomoci Open Source technologií. Hlavním cílem práce je provedení sběru a analýzy požadavků na software, ...
  • Systém pro správu životního cyklu zaměstnance 

   Autor: Heger Branislav; Vedoucí práce: Husák Jiří; Oponent práce: Komárek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Cieľom tejto práce je navrhnúť a implementovať systém, ktorý umožní vytvárať elektronické žiadosti, pomocou ktorých sa pre zamestnancov žiada a schvaľuje výpočetná technika a prístupy do informačných systémov. Práca popisuje ...
  • Intermediální systém navigace v chodbách 

   Autor: Jedlička Jan; Vedoucí práce: Berka Roman; Oponent práce: Zemánek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Cílem této práce je prozkoumat možnosti zaměření a sledování pohybu osob uvnitř budov, a na základě této studie navrhnout a implementovat systém audiovizuální navigace. Tento systém by měl umožňit uživatelům být navedeni ...