Now showing items 647-666 of 745

  • Testování integrací client-server 

   Author: Markacz Tomáš; Supervisor: Žára Ondřej; Opponent: Štekl Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Hlavním cílem této práce je popsat, jakými způsoby lze provádět testování integrací client-server. Práce se zaměřuje především na prostředí mobilních a webových aplikací. Součástí je také návrh nového způsobu testování ...
  • Transformace architektury aplikace FelSight 

   Author: Adam Kohout; Supervisor: Zídek Jan; Opponent: Kukačka David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Diplomová práce se zabývá softwarovými architekturami a problematikou transformace architektury existující aplikace. V~rešeršní části je toto téma nejprve představeno a jsou uvedeny i historické okolnosti včetně motivace. ...
  • Transparentní most ZigBee - Ethernet/IP 

   Author: Říčka Pavel; Supervisor: Černý Viktor; Opponent: Moucha Alexandru
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Turistická navigace s davovým sběrem dat o přístupnosti 

   Author: Křečková Johana Emma; Supervisor: Balata Jan; Opponent: Šebek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
   Diplomová práce se věnuje tématu davového sběru přístupnosti chodníkové sítě pro osoby se zhoršenou orientací a pohybem za pomoci cílové skupiny turistů navštěvujících město. Při řešení této problematiky jsme provedli ...
  • Tvorba dialogových aplikací na základě ontologie schema.org 

   Author: Okonechnikova Tatiana; Supervisor: Šedivý Jan; Opponent: Pichl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   Cílem této práce je navrhnout a naimplementovat dialogovou aplikaci na základě ontologie Schema.org. Aplikace je schopna vést jednoduchý dialog s uživatelem, který je založen na poloautomatickém přístupu. Chatbot se zakládá ...
  • Tvorba modelu multisenzorní integrace pro reprezentaci peripersonálního prostoru pomocí metod strojového učení 

   Author: Straka Zdeněk; Supervisor: Hoffmann Matěj; Opponent: Vavrečka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-24)
   Cílem této práce je vytvořit model multisenzorní integrace se zaměřením na vizuální a taktilní modalitu, který je možné použít pro reprezentaci peripersonálního prostoru - prostoru těsně obklopujícího povrch těla. Model ...
  • Učení grafonů pomocí neuronových sítí 

   Author: Huy Hoang Vu; Supervisor: Kuželka Ondřej; Opponent: Wang Yuyi
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   V této práci se zabýváme reprezentací grafonů pomocí neuronových sítí. Grafony jsou funkce zachycující strukturu velkých grafů. Neuronové sítě jsou v některých případech dobrými aproximacemi funkcí, proto se pokoušíme je ...
  • Učení hlubokých neuronových sítí v Mathematica 

   Author: Kerhart Martin; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Kubalík Jiří
  • Učení konvolučních neuronových sítí ze slabě anotovaných obrázků tváří 

   Author: Stefan Ćirić; Supervisor: Franc Vojtěch; Opponent: Urban Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-21)
   Predikce věku ze snímků obličejů je dlouhodobě studovaný problém, pro který byla navržena řada různých postupů. V oblastech rozpoznávání tváří a predikci věku dosahují v současné době nejlepších výsledků metody založené ...
  • Učení přechodových funkcí v klasickém plánování pomocí hlubokých neuronových sítí 

   Author: Michaela Urbanovská; Supervisor: Komenda Antonín; Opponent: Shleyfman Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-21)
   V současné době existují dva silné směry v oblasti umělé inteligence, a to strojové učení a symbolická umělá inteligence. V nedávné době se objevilo několik pokusů o propojení těchto dvou vědeckých směrů. Konkrétně spojením ...
  • Učení reprezentací s omezenou supervizí pro vyhledávání ochranných známek 

   Author: Pavel Šuma; Supervisor: Tolias Georgios; Opponent: Shekhovtsov Oleksandr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-19)
   Tato práce si klade za cíl navrhnout metody pro rozpoznávání vzájemně podobných obrázků ochranných známek. Zakódováním vstupních obrázků do vektorových reprezentací lze podobné ochranné známky najít pomocí jednoduchého ...
  • Učení rozkladu komplexních tkání z expresních profilů a jeho využití při vyhledávání biomarkerů 

   Author: Evžen Šírek; Supervisor: Kléma Jiří; Opponent: Hrubá Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Sekvenování RNA je běžně používaná technologie. Často slouží zejména pro měření genové exprese, a následně pro analýzu diferenciální genové exprese. RNA sekvenování se většinou provádí na vzorcích z komplexních tkání, u ...
  • Učení se hraní strategických her reálného času z demonstrací s využitím decentralizovaného MAS 

   Author: Malý Jan; Supervisor: Čertický Michal; Opponent: Synnaeve Gabriel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Přes úsilí vynaložené na výzkum Umělé Inteligence, boti do strategických her reálného času nedokáží ohrozit profesionální lidské hráče. Stále je tu spousta výzev, které výzkumníci musí překonat, aby AI mohla prazit experty. ...
  • Učení segmentace z několika datasetů s odlišnými množinami labelů 

   Author: Elnaz Babayeva; Supervisor: Šulc Milan; Opponent: Šára Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Diplomová práce se zabývá úlohou segmentace instancí objektů, jejíž cílem je naučit se v obrázku označit pixely oblasti každé instance objektu z definovaných tříd. Moderní konvoluční neuronové sítě vyžadují velké množství ...
  • Učení sémantických orientačních bodů bez učitele pro dlouhodobou vizuální navigaci robotů 

   Author: Jan Blaha; Supervisor: Broughton George; Opponent: Kusumam Keerthy
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   Reprezentace používané mobilními autonomními systémy pro vizuální navigaci trpí změnami v prostředí, které nevyhnutelně v čase nastávají a zhoršují jejich výkon. Cílem této práce je navrhnout metody pro učení sémantických ...
  • Uniknutí detekce v sandboxu CAPE 

   Author: Ondřej Maňhal; Supervisor: Sick Thorsten; Opponent: García Sebastián
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   Cílem této práce bylo provést analýzu schopností CAPEv2 sandboxu zaměřeného na analýzu malwaru v případě, že se malware bude aktivně bránit detekci. V teoretické části této práce je dopodrobna rozebrána podstata a funkcionalita ...
  • Universální objednávkový systém 

   Author: Žampa Petr; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Stoklasa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Univerzální aplikační software pro řízení pohonů a výkonové elektroniky 

   Author: Bruna Michal; Supervisor: Žebra František; Opponent: Chludil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Univerzální enterprise IoT síť 

   Author: Jan Zubr; Supervisor: Macejko Peter; Opponent: Klíma Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-19)
   Tato práce má za cíl navrhnout IoT síť zaměřenou na použití v enterprise prostředí, která je modulární, efektivní, bezpečná, rozšiřitelná a lze ji integrovat s ostatními systémy. Práce navazuje na předcházející bakalářkou ...
  • Univerzální generátor síťové komunikace 

   Author: Konderla Michal; Supervisor: Černý Viktor; Opponent: Moucha Alexandru
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)