Collections in this community

Recent Submissions

 • Learnable state estimator for multi-legged robot 

  Author: Jiří Kubík; Supervisor: Čížek Petr; Opponent: Kubelka Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-31)
  Vícenozí kráčející roboti mají v porovnání se svými kolovými nebo pásovými protějšky relativně komplexní morfologii, která jim poskytuje výhodu při překonávání náročného terénu. Nicméně efektivní lokomoce v náročném terénu ...
 • Aktivní technologie řešení kosmického odpadu 

  Author: Michal Matija; Supervisor: Bureš Miroslav; Opponent: Pour Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou odstraňovania vesmírneho odpadu. Prácu možno rozdeliť do troch častí. Prvá časť je teoretická a popisuje problematiku odstraňovania odpadu, ako napr. generovanie odpadu, Kesslerov ...
 • Ladění skriptů v SPipes editore 

  Author: Petr Jordán; Supervisor: Blaško Miroslav; Opponent: Šebek Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
  Jazyk SPipes je technologie umožňující zpracování strukturovaných dat Sémantického webu. Tato diplomová práce se zabývá zlepšením stavu stávajícího editoru SPipes skriptů. V práci jsou nejprve představeny principy Sémantického ...
 • Distribuované učení neuronových sítí 

  Author: Petr Tománek; Supervisor: Pevný Tomáš; Opponent: Oberhuber Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
  Cílem této práce je prozkoumat a porovnat nejmodernější řešení pro distribuovanou metodu největšího spádu. Práce se zaměřuje na vylepšení metody největšího spádu (SGD), která je využita napříč strojovým učením. Na základě ...
 • Software pro automatické generování modelů systémů Internet of Things (IoT) 

  Author: Richard Sadloň; Supervisor: Klíma Matěj; Opponent: Šebek Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
  Cieľom tejto práce bolo navrhnúť a imple-mentovať software pre generovanie alebo rozšírenie grafov, ktoré sú inšpirované re-álnymi IoT systémami. Hlavným využitím má byť testovanie experimentálnych algo-ritmov vyvíjaných ...
 • Víceúrovňové metody pro document retrieval nad českými texty 

  Author: Barbora Dědková; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Kuznetsov Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-31)
  Tato práce se zabývá úkolem vyhledávání dokumentů ve velkém měřítku pomocí vícesúrovňových metod pro hledání dokumentů. Kombinuje dvě fáze vyhledávání: předvýběr dokumentů a přeřazení dokumentů. Zvažuje klasické přístupy ...
 • Plánování pohybu šestinohého kráčejícího robotu s volným vzorem chůze 

  Author: David Valouch; Supervisor: Faigl Jan; Opponent: Vonásek Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-31)
  Diplomová práce představuje novou metodu plánování kvazi-statického pohybu kráčejících robotů s volným vzorem chůze v terénech s omezenou oporou nohou. Navrhovaný přístup nevyužívá předepsaného vzoru chůze, což umožňuje ...
 • Analýza a klasifikace subthalamického jádra z mikroelektrodových záznamů 

  Author: Minh Thao Nguyenová; Supervisor: Bakštein Eduard; Opponent: Krupička Radim
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-31)
  Hluboká mozková stimulace je často aplikovanou léčbou v pokročilých stadiích Parkinsonovy choroby. Její princip je založen na stimulaci hlubokých mozkových struktur, také známých jako bazální ganglia, vysokofrekvenčními ...
 • Continuous Integration a Continuous Delivery webové adikotologické aplikaci 

  Author: Jana Čikelová; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Gabrhelík Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-31)
  Stabilnosť aplikácie a rýchle reakcie na požiadavky užívateľov sú kľúčovými faktormi v dnešnom konkurenčnom svete. Časté nasadzovanie aplikácie a dobrý uptime sú mimoriadne cenené. V tejto diplomovej práci sa zameriavame ...
 • Kontextové reprezentace pro predikce založené souborech logů 

  Author: Petra Vaňková; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Šír Gustav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-31)
  Kontextové reprezentace (embeddingy) se staly důležitou součástí přirozeného zpracování jazyka (NLP), neboť umožňují zachycení informace o daném slově v kontextu celé sekvence textu. Současně nejmodernější technologie na ...
 • Metody document retrieval nad českými texty vhodné pro zpracování dlouhých vstupů 

  Author: Alexander Gažo; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Kordík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-31)
  Úloha vyhľadávania dokumentov (document retrieval) je dobre známy problém nájdenia relevantnej podmnožiny dokumentov k vyhľadávanemu dotazu. Nedávny pokrok v oblasti spracovania prirodzeného jazyka (NLP), konkrétne ...
 • Rozšíření grafových neuronových sítí o relační logiku 

  Author: Lukáš Zahradník; Supervisor: Šír Gustav; Opponent: Janisch Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-31)
  Oblast grafových neuronových sítí rozšiřuje možnosti metod hlubokého učení z reprezentace dat ve formě tenzorů do strukturované reprezentace mimo Euklidovský obor. To umožňuje využití výkonu neurálních sítí na nepravidelných ...
 • Restrukturalizace interaktivního nástroje na výuku transformací I3T a reimplementace grafického rozhraní pomocí knihovny Dear ImGui 

  Author: Martin Herich; Supervisor: Felkel Petr; Opponent: Sloup Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
  I3T je nástroj pro interaktivní výuku transformací. V současné době však neuspokojuje potřeby svých uživatelů. Má nepřívětivé zastaralé uživatelské rozhraní a není multiplatformní. Text se zabývá analýzou původního řešení ...
 • Generování IDE specifické pro DSL 

  Author: Pavel Pakhomov; Supervisor: Trávníček Jan; Opponent: Šebek Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout a vyvinout plugin Intellij IDEA, který bude generovat infrastrukturu jazykové podpory a integrovat nové programovací jazyky do IDE na základě specifikace jazykové gramatiky. Cílem ...
 • Aplikace “Půjčovna aut” - uživatelská strana 

  Author: Jiří Jindra; Supervisor: Jelínek Ivan; Opponent: Žára Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
  Bakalářská práce představuje implementaci klientské části pro aplikaci půjčování automobilů. V první části se seznámíme s rešerší podobných služeb na trhu a shrneme si výhody naší implementace, v čem bude před konkurencí. ...
 • Neural Arithmetic 

  Author: Oleksii Shuhailo; Supervisor: Heim Niklas Maximilian; Opponent: Seitz Dominik Andreas
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
  Neural networks can learn complex functions, but they often have troubles with extrapolating even simple arithmetic operations on real numbers beyond the training range. A sub field of Neural Networks called Neural Arithmetic ...
 • Automatické testování procesů v Camunda BPM 

  Author: Zuzana Pavlatová; Supervisor: Zoubek Lukáš; Opponent: Kukačka David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
  Tato práce analyzuje možnosti automatizovaného testování procesů v aplikaci eProcesy/Camunda fungující na platformě Camunda BPM. Práce zahrnuje informace o testování software a automatizaci testů. Vysvětluje, co je Camunda ...
 • Backend mobilních aplikácie pro adiktologii 

  Author: Patrik Jankuv; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Gabrhelík Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
  Bakalárska práca sa venuje nárvhu a vývoju backendu mobilnej aplikácie Kontrolované pitie. Backend poskytuje REST rozhranie na zber a zálohovanie dát, ktoré je možné použiť u Android i iOS verzie aplikácie. Údaje následne ...
 • Kvízová aplikace s automatizovanou podporou generování otázek 

  Author: Matěj Bárta; Supervisor: Malý Ivo; Opponent: Šulc Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
  Výstupem bakalářské práce je kvízová mobilní aplikace pro platformu iOS s možností generování otázek. Ty se sestavují z obrázku a odpovědí. Uživatelé mají možnost vytvářet sady otázek jak manuálně, tak generováním, které ...
 • Webová aplikace pro plánování a sdílení výletů 

  Author: Aneta Czerneková; Supervisor: Huřťák Petr; Opponent: Šebek Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
  Cílem této práce je provedení návrhu a následná implementace aplikace pro plánování a sdílení výletů. Při implementaci je kladen důraz na použití technologií spjatých s Progresivními webovými aplikacemi. Práce se zabývá ...

View more