Novinky

Department of Computer Science and Engineering

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Volejbalový statistický systém jako android aplikace 

  Autor: Štemberg Václav; Vedoucí práce: Šišlák David; Oponent práce: Cuchý Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Práce je zaměřena na návrh a vývoj mobilní aplikace pro operační systém Android. Výstupem je aplikace realizující statistický volejbalový systém, ve kterém jsou data ukládána na serveru. Systém pomáhá trenérům i hráčům ...
 • Systém pro sběr zpětné vazby od uživatelů na základě existujícího issue trackeru 

  Autor: Likharev Timofei; Vedoucí práce: Vrátník Jan; Oponent práce: Mudra Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací aplikace pro sběr zpětné vazby od uživatelů na základě existujícího issue trackeru. Hlavním cílem je vytvoření takového systému, který usnadní vývojářům, kteří používají konkrétní ...
 • Uživatelsky rozšiřovatelná grafová databáze 

  Autor: Ullrich Herbert; Vedoucí práce: Genyk-Berezovskyj Marko; Oponent práce: Valla Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Tento dokument zkoumá dostupné algoritmy a software použitelný pro za bránění výskytu isomorfů (strukturních duplikátů) v početné a dále rozšiřitelné množině grafů a pro rozhodování, zda je specifická třída grafů v databázi ...
 • Multiplatformní aplikace v React Native pro sledování stavuměřáku kvality ovzduší 

  Autor: Vidašič Jan; Vedoucí práce: Sedláček David; Oponent práce: Pačes Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Cílem této práce je navrhnout a implementovat uživatelsky příjemnou a intuitivní multiplatformní aplikaci ve frameworku React Native pro systémy iOS a Android, která bude svým uživatelům zobrazovat data ze zařízení měřících ...
 • Osobní manažer léků 

  Autor: Váca Jakub; Vedoucí práce: Malý Ivo; Oponent práce: Komárek Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Předmětem této bakalářské práce je analýza, návrh a implementace mobilní aplikace, která pomáhá s podáváním léků. Během návrhu jsme postupovali podle metodiky User-Centered Design a byl kladen důraz na použitelnost cílovou ...
 • Implementation of Goldwasser-Kilian primality test on elliptic curves 

  Autor: Gimadiev Marat; Vedoucí práce: Al-Beywanee Bestoun S. Ahmed; Oponent práce: Latypov Roustem Haphisovitch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Due to the development in information security and cryptography fields, in particular public-key cryptography, the importance of searching for large prime numbers has increased. Solovay and Strassen, in 1977, and Miller ...
 • Flexibilní modularizace zdrojového kódu 

  Autor: Sedliský Filip; Vedoucí práce: Černý Tomáš; Oponent práce: Macík Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Předmětem této bakalářské práce je prozkoumání možností transformace zdrojového kódu v Javě, navrhnutí prototypu flexibilní modularizace pro transformace middleware modulu na menší moduly v technologii Java EE a její ...
 • Analysis and comparison of methods of Grobner bases for solving nonlinear polynomial systems in finite fields of characteristic 2. 

  Autor: Nizamov Ildar; Vedoucí práce: Al-Beywanee Bestoun S. Ahmed; Oponent práce: Ishmukhametov Shamil Talgatovitch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Metoda Grobnerovy báze je univerzální a výkonný nástroj pro řešení nelineárních polynomiálních rovnic v některých algebraických polích. Tato metoda je zobecnění Gaussovského eliminačního algoritmu v nelineárním případě. ...
 • Visualization of human's body internal tissues using shaders in simulation medicine 

  Autor: Spiridonov Nikolai; Vedoucí práce: Frajták Karel; Oponent práce: Salimov Farid Ibragimovich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Moderní 3D aplikace v reálném čase jsou velmi složitý a sofistikovaný software. Obzvláště obtížné je vývoj softwaru pro zdravotnické simulátory. Vývojáři se často snaží zlepšit výkon svého softwaru a snaží se nekonečně ...
 • Application of machine learning methods to solve the problem of user identification on various digital devices 

  Autor: Ivanova Elena; Vedoucí práce: Frajták Karel; Oponent práce: Salimov Rustem Faridovitch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Úloha rozpoznávání jednoho uživatele na více zařízeních se v dnešní době stala nesmírně důležitá, protože každý vlastní různá zařízení k plnění úkolů a identita uživatele se stává roztříštěnou, což není dobré pro reklamu. ...
 • Software complex for automated scheduling 

  Autor: Mingazova Guzel; Vedoucí práce: Bureš Miroslav; Oponent práce: Makletsov Sergey Vladislavovich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Diplomová práce se zabývá problematikou generování jízdních řádů. Teorie plánování je již více než 50 let studována a neexistuje jednoznačné řešení plánování, které by splňovalo všechny podmínky, které byly stanoveny. V ...
 • Parallel algorithms for microstrip antennas modeling by the method of moments 

  Autor: Giniyatova Dinara; Vedoucí práce: Bureš Miroslav; Oponent práce: Kokunin Petr Anatolevich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Microstrip antény (MA) jsou široce používány jako součást různých zařízení pro mobilní komunikační systémy: fázované antény, základnové stanice s odvětvovými radiačními vzory, příjem vesmírné rozmanitosti atd. Pro výpočet ...
 • Analysis and investigation of the convergence of the Bezout coefficients search algorithm 

  Autor: Zhumaniezov Alisher; Vedoucí práce: Frajták Karel; Oponent práce: Kugurakov Vladimir Sergeevich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  In the age of modern technology, time is a very valuable resource. Therefore, an important indicator of the program's work is its computational speed. This essay will describe the optimization of Bezout coefficients search ...
 • Internetový obchod s adaptivními prvky 

  Autor: Rudenko Vladislav; Vedoucí práce: Balík Martin; Oponent práce: Macík Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
  S roustoucím množstvím informací roste i potřeba přizpůsobení obsahu internetového obchodu a nabízeného sortimentu potřebám zákazníka. Počet internetových obchodů a množství nabízeného zboží se neustále zvyšují. Aby se ...
 • Systém pro autonomní sázení s optimální alokací sázek 

  Autor: Uhrín Matej; Vedoucí práce: Hubáček Ondřej; Oponent práce: Pichl Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Cílem naší práce bylo najít optimální investiční strategii a ověřit její funkčnost na vhodné doméně sportovního sázení. Zjistili jsme, že pravidlo maximálního geometrického průměru (tzv. ``Kellyho kritérium'') je takovou ...
 • Adaptace UI/SW založena na stavu uživatele 

  Autor: Svoboda Vojtěch; Vedoucí práce: Šebek Jiří; Oponent práce: Mannová Božena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou emocí a stavu uživatele a přizpůsobení uživatelského rozhraní tomuto uživateli. V rámci této práce je provedena úprava a rozšíření existující knihovny na adaptaci uživatelského ...
 • Pokrývání rozlehlých oblastí pomocí bezpilotních strojů s omezeným doletem 

  Autor: Johanides Adam; Vedoucí práce: Selecký Martin; Oponent práce: Váňa Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
  Tato práce navrhuje řešení pro mapování rozsáhlých konvexních ploch s použitím jednoho bezpilotního stroje (UAV). Dosavadní práce navrhují plánování tras UAV pouze z jedné startovací pozice a nezohledňují jeho maximální ...
 • Knihovna pro automatizaci testů založená na šablonách 

  Autor: Kozlovský Marek; Vedoucí práce: Ledvinka Martin; Oponent práce: Bureš Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Předmětem této práce je vytvoření Java frameworku pro vykonávání automatických testů na základě textových scénářů. Účelem je umožnit uživateli tohoto frameworku vytvářet testovací scénáře metodikou Behaviour Driven ...
 • Testování integrací client-server 

  Autor: Markacz Tomáš; Vedoucí práce: Žára Ondřej; Oponent práce: Štekl Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Hlavním cílem této práce je popsat, jakými způsoby lze provádět testování integrací client-server. Práce se zaměřuje především na prostředí mobilních a webových aplikací. Součástí je také návrh nového způsobu testování ...
 • Multiplatformní horizontálně škálovatelný systém pro zasílání zpráv 

  Autor: Hernández Oscar; Vedoucí práce: Mudra Martin; Oponent práce: Vrátník Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Tato diplomová práce popisuje horizontálně škálovatelnou serverou aplikaci, která umožňuje zasílání zpráv napříč ruzných platforem s důrazem na modularitu a rozšiřitelnost. Drtivá většina práce a aplikace se zaměřuje na ...

Zobrazit další