News

Department of Computer Science and Engineering

Collections in this community

Recent Submissions

 • Dvouúrovňová optimalizace integrovaného problému rozvrhování liských zdrojů a projektu 

  Author: Milička Pavel; Supervisor: Šůcha Přemysl; Opponent: Minaeva Anna
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
  Cíl této práce je navrhout model integrující rozvrhování projektů a najímání zaměstanců spolu s algoritmem, který by tento problém řešil. Pro formulaci problému je využito dvojúrovňové programování, které modeluje interakce ...
 • Tvorba dialogových aplikací na základě ontologie schema.org 

  Author: Okonechnikova Tatiana; Supervisor: Šedivý Jan; Opponent: Pichl Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
  Cílem této práce je navrhnout a naimplementovat dialogovou aplikaci na základě ontologie Schema.org. Aplikace je schopna vést jednoduchý dialog s uživatelem, který je založen na poloautomatickém přístupu. Chatbot se zakládá ...
 • Shlukování tváří ve videu 

  Author: Rýdl Václav; Supervisor: Franc Vojtěch; Opponent: Urban Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
  V této práci navrhujeme jednoduchou a přesto efektivní metodu pro shlukování tváří ve videu. Tato metoda se skládá ze tří hlavních bloků. Nejprve extrahujeme příznaky z obličejů detekovaných ve videu pomocí konvoluční ...
 • Syntéza zvukových signálů dle příkladů pomocí neuronových sítí 

  Author: Štíbal Pavel; Supervisor: Sporka Adam; Opponent: Žikovský Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
  Diplomová práce se věnuje syntéze zvukových signálů dle příkladů za pomoci neuronových sítí. Při řešení této problematiky byla provedena rešerše neuronových sítí a existujících architektur, které je možné využít pro ...
 • Reaktivní GitLab API knihovna pro Apple platformy 

  Author: Tran Anh Duc; Supervisor: Průša Jakub; Opponent: Votava Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
  Tato práce se zaměřuje na proces vytváření reaktivní knihovny pro komunikaci s GitLab API pro Apple platformy, následné na použití této knihovny ve zkušební iOS aplikaci a poté na porovnání se stávajícímí řešeními. Knihovna ...
 • Zpřesňování grafů dopravních sítí na základě GPS záznamů projetých tras 

  Author: Argirova Margarita; Supervisor: Jakob Michal; Opponent: Balata Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
  Cílem této práce je zjistit lokalizaci chybějících hran v road grafu a navrhnout změny v mapě. Mapa Prahy byla vybrána pro implementaci, testování a vizualizaci jako příklad města s velmi základní infrastrukturou pro jízdní ...
 • Software pro distribuované řízení a vyčítání dat ze sítě částicových pixelových detektorů Timepix3 

  Author: Begera Jakub; Supervisor: Polanský Štěpán; Opponent: Báča Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
  Tato diplomová práce ze zabývá návrhem a implementací software Pixnet - modulárním distribuovaným systémem pro řízení a vyčítání dat ze sítě částicových pixelových detektorů. Systém se skládá ze dvou hlavních komponent, ...
 • Využití současných trendů při tvorbě webových stránek a text miningu k automatickému vytvoření struktury webové stránky 

  Author: Figura Lukáš; Supervisor: Šebek Jiří; Opponent: Vrba Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
  Táto práca obsahuje podrobný popis systému, ktorý umožňuje automatické generovanie štruktúr webových stránok v kategóriách webová prezentácia a blog. Tento systém je určený ako nástroj, pomocou ktorého majú vedieť rôzne ...
 • Systém robotického brokera pro automatický management portfolia 

  Author: Drtina Tomáš; Supervisor: Vaněk Ondřej; Opponent: Čáp Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
  V dnešním světě můžeme sledovat v mnoha odvětvích velký trend automatizace lidské práce. Tato práce prozkoumává příležitosti k vývoji nástroje pro podporu rozhodování se pro investiční banky, které spravují velké množství ...
 • Turistická navigace s davovým sběrem dat o přístupnosti 

  Author: Křečková Johana Emma; Supervisor: Balata Jan; Opponent: Šebek Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
  Diplomová práce se věnuje tématu davového sběru přístupnosti chodníkové sítě pro osoby se zhoršenou orientací a pohybem za pomoci cílové skupiny turistů navštěvujících město. Při řešení této problematiky jsme provedli ...
 • Webová aplikace pro demonstraci a hraní her pomocí doménově nezávislých algoritmů 

  Author: Mishchenko Nikita; Supervisor: Bošanský Branislav; Opponent: Bureš Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
  Diplomová práce se zabývá úlohou vytvoření webové aplikace pro demonstraci a hraní her pomoci doménové nezávislých algoritmu. V této práci jsme se seznámili s herní teoretickou knihovnou, která obsahuje sbírku algoritmů ...
 • Dynamické programování pro výpočet Stackelbergových strategií v sekvenčních hrách 

  Author: Rindt Eduard; Supervisor: Bošanský Branislav; Opponent: Tomáš Brázdil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
  Ve Stackelbergových hrách se musí jeden z agentů přihlásit ke své strategii ještě před tím, než druhý hráč spočítá svou. To mu dává možnost hrát svou nejlepší strategii proti prvnímu hráči. Standartní modely výpočtu optimální ...
 • Rozšíření funkcionality FelSight o organizaci studentských projektů 

  Author: Heinz Vilém; Supervisor: Zoubek Lukáš; Opponent: Náplava Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací rozšíření studentského internetového portálu FelSight. Toto rozšíření má za úkol poskytnout možnost studentům ČVUT vytvářet týmy pro realizaci jejich vlastních nápadů nebo projektů, ...
 • Byznys plán eForce FEE Prague Formula 2018 

  Author: Szeles Marek; Supervisor: Podivínský Tomáš; Opponent: Starý Oldřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
  Studentský tým eForce FEE Prague Formula, působící na Fakultě elektrotechnické ČVUT, se každoročně účastní inženýrské soutěže Formula Student. Tato práce se zabývá přípravou materiálů pro tým eForce na soutěžní sezonu 2018, ...
 • Systém pro ověřování účinnosti testovacích scénářů pro software 

  Author: Volfová Aneta; Supervisor: Bureš Miroslav; Opponent: Malý Ivo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
  Obsahem práce je popis návrhu a implementace Systému pro ověřování účinnosti testovacích scénářů pro software v rámci semestrálního projektu a navazující bakalářské práce. V rámci návrhu jsou podle stanovených požadavků ...
 • Code coverage analysis and test case generation 

  Author: Sýkora Kryštof; Supervisor: Al-Beywanee Bestoun S. Ahmed; Opponent: Malý Ivo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
  Cílem této práce je vytvoření metody pro generování testovacích scénářů a vyhodnocení jejich effektivity. Tato metoda je vytvořená na základě analýzy konkrétního programu, která je založená na určení dopadů, jaký mají ...
 • IS pro správu činnosti divadla 

  Author: Zlámalová Anna; Supervisor: Mannová Božena; Opponent: Šebek Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
  Práce je zaměřena na vývoj webových aplikací sloužících k řízení vnitřní umělecké organizace divadel. V rámci této práce byl proveden i průzkum fungování organizace v několika divadlech. Poté byla provedena specifikace, ...
 • Implementace CRM systému Salesforce ve vybrané neziskové organizaci 

  Author: Ho Minh Thanh; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Šebek Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
  Cílem této bakalárské práce je analyzovat potreby neziskové organizace a implementace CRM systému Salesforce. V první cásti se zameruji na analýzu potreb neziskového sektoru a možného rešení v podobe CRM systému. Ve vybrané ...
 • Ontologický model pro Issue Tracking 

  Author: Le Anh Viet Linh; Supervisor: Křemen Petr; Opponent: Rybola Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
  Mnoho issue tracking systému jsou od sebe navzájem odděleny, čímž je velké množství informací nespojeno. Role ontologie v počítačové vědě je vytvořit společné schéma, který lze sdílet mezi systémy, anotovat jejich data a ...
 • Pokročilý Firemní Issue Tracker 

  Author: Abdalimov Zakir; Supervisor: Křemen Petr; Opponent: Holubec Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
  Současný trh systémů pro sledování řešení poskytuje širokou nabídku aplikací, které se liší mezi sebou svým zaměřením a účelem. Cílem této práce je navrhnout a naimplementovat takový systém, který by převzal charakteristiky ...

View more