Collections in this community

Recent Submissions

 • Backend iQR navigačního systému 

  Author: David Krejčí; Supervisor: Šipoš Martin; Opponent: Navrátil Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-30)
  Práce za zabývá návrhem a implementací backendové části navigačního systému v rámci budovy využívající QR kódů k lokalizaci uživatele. Práce pokrývá analýzu, výběr technologií a počáteční implementaci aplikace. Výstupem ...
 • Umělý agent pro experimenty v teorii her a behaviorální ekonomii 

  Author: Tereza Nekovářová; Supervisor: Hanžl Václav; Opponent: Šebek Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-30)
  Cílem této bakalářské práce je vyvinout aplikaci určenou pro testováních různých parametrů lidského chování a rozhodování v jedné ze sociálně behaviorálních her (někdy také nazývanými „dilemma games“). V behaviorálních ...
 • Aplikace pro podporu hodnocení závěrečných prací 

  Author: Viktoriia Havrylenko; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Pešek David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-30)
  Tato práce se zabývá analýzou způsobů a přístupů k provedení hodnocení závěrečných prací studentů bakalářského a magisterského studia různých univerzit. Na vytvořené analýze je postaven návrh a implementace první verze ...
 • Vysoká dostupnost v prostředí kontejnerizovaných aplikací 

  Author: Daria Fedorova; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Šebek Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-30)
  Tato bakalářská práce je věnována problému vysoké dostupnosti v kontejnerovém prostředí. Analytická část se zaměřuje na analýzu vysoké dostupnosti jako klíčového požadavku systému, jeho metriky a metod implementace. Tato ...
 • Databáze osobních stránek z Wikipedie 

  Author: Lukáš Kotrbatý; Supervisor: Franc Vojtěch; Opponent: Urban Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-30)
  V této práci byl vyvinut skript, který dokáže automaticky vytvořit anotovaný dataset obrázků s lidskými tvářemi z dat dostupných na Wikipedii. Skript lze používat opakovaně a vytvořit tak ještě větší datasety, jak se bude ...
 • Zrychlení exaktního algoritmu pomocí metod strojového učení 

  Author: David Procházka; Supervisor: Šůcha Přemysl; Opponent: Mánek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-30)
  Tato diplomová práce se zabývá aplikací strojového učení v kombinatorické optimalizaci. Naším cílem je vzít stávající rozvrhovací algoritmus pro 1|rj|∑Uj a vylepšit jej pomocí strojového učení, o což se dosud nikdo nepokusil. ...
 • Administrační uživatelské rozhraní a API pro sběr dat na projektu Teresa 

  Author: Martin Funda; Supervisor: Bureš Miroslav; Opponent: Šebek Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-30)
  Tato práce je zaměřena na vytvoření administračního uživatelského prostředí a API pro sběr dat z chytrých wearable zařízení na projektu TERESA (TEleREhabilitation Self-training Assistant), který podporuje studie vlivu ...
 • Vytvoření aplikace pro sledování nálady 

  Author: Andrea Švancarová; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Hrabák Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-30)
  Tato práce zkoumá a porovnává aplikace pro sledování nálady dostupné na trhu. Z výzkumu pak vychází návrh aplikace pro sledování nálady, která se zaměřuje na sledování nálad uživatelů v průběhu času a poskytuje jim ...
 • Výuka s použitím flash cards 

  Author: Palina Nalbandian; Supervisor: Mannová Božena; Opponent: Čmolík Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-30)
  Cílem této práce je implementace webové aplikace pro flash karty. Tato aplikace slouží jako pomocník pro zapamatování různých druhů učiva (cizí slova, termíny, vzorce). Implementace spočívá ve sběru a analýze požadavků na ...
 • Sémantické shlukování dat z Twitteru 

  Author: Jan Petrov; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Kubalík Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
  Zabýváme se úlohou sémantického shlukování na podkladě 203K tweetů zveřejněných na Twitteru v českém jazyce. Zkoumáme modely neuronových sítí pro převod textových dat do vektorů nesoucích sémantickou informaci. Vyvinuli ...
 • Multikamerový lokalizační systém založený na detekci černobílých vzorů 

  Author: Jiří Ulrich; Supervisor: Krajník Tomáš; Opponent: Arvin Farshad
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
  V této práci je představen multikamerový lokalizační systém založený na referenčních značkách společně s upraveným algoritmem pro detekci černobílých kruhových referenčních značek. Představený lokalizační systém vychází z ...
 • Webové vývojové prostředí v privátním cloudu 

  Author: Stanislav Ľaš; Supervisor: Komárek Martin; Opponent: Frajták Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
  Táto diplomová práca sa zaoberá webovými vývojovými prostrediami a ich použitím. V práci sú popísané platformy Github Codespace a Gitpod, ktoré umožňujú vývoj aplikácie priamo v cloude. Práca podrobne popisuje integráciu ...
 • Podpora tvorby ontologických konceptuálních modelů pomocí návrhových vzorů 

  Author: Alice Binder; Supervisor: Křemen Petr; Opponent: Nečaský Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
  Implementace standardů Semantic Web je středem zájmu mnoha organizací. Vytváření dat a manipulace s nimi však může být značně časově náročné. Často se stává, že datová sada má pevně definované třídy s velkým množstvím ...
 • Transformace architektury aplikace FelSight 

  Author: Adam Kohout; Supervisor: Zídek Jan; Opponent: Kukačka David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
  Diplomová práce se zabývá softwarovými architekturami a problematikou transformace architektury existující aplikace. V~rešeršní části je toto téma nejprve představeno a jsou uvedeny i historické okolnosti včetně motivace. ...
 • Využití umělé inteligence v simulátoru pro nácvik taktických a operačních postupů ostrahy letiště 

  Author: Vladimír Glingar; Supervisor: Frajták Karel; Opponent: Macík Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
  Předmětem této diplomové práce je rozšíření simulátoru pro nácvik taktických a operačních postupů ostrahy letiště, vytvořený Ing. Filipem Bursíkem, o komplexnější chování jednotlivých postav vyskytujících se v simulaci s ...
 • Aplikace pro podporu hodnocení zaměstnanců na ČVUT FEL 

  Author: Adam Lipowski; Supervisor: Zoubek Lukáš; Opponent: Baručić Denis
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
  Cílem této práce bylo vypracovat analýzu pro návrh nové aplikace sloužící k hodnocení akademických pracovníků FEL, vybranou část aplikace implementovat a napojit na integrační projekt HUB.FEL. Podstatnou složkou práce byla ...
 • Optimalizace logistiky pro recyklaci odpadu 

  Author: Ondřej Mareš; Supervisor: Šůcha Přemysl; Opponent: Jakob Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
  Práce se zabývá logistikou v oblasti zpracování odpadů. Konkrétně se jedná o problém nalezení efektivního způsobu přepravy odpadu od jeho producentů k jeho zpracovatelům. Klíčovým aspektem problému je zvýhodnění zpracovatelských ...
 • Rozvoj statistik v aplikaci FitWolfe 

  Author: David Bulko; Supervisor: Žára Ondřej; Opponent: Frajták Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
  Cieľom tejto diplomovej práce bolo dôkladne špecifickovať proces vytvárania a plánovania tréningových programov fitness trénermi. Na to aby pomohli svojim klientom dosiahnuť ich ciele musia tréneri zvážiť mnoho vecí, ktoré ...
 • Mobilní aplikace pro rezervaci jízdenek 

  Author: Jozef Bugoš; Supervisor: Mannová Božena; Opponent: Bernhauer David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
  Tento projekt sa zaoberá analýzou problému kúpy lístkov v prípade, že sú vypredané, podrobnejšie pre poskytovateľov RegioJet a FlixBus. Navrhuje riešenie pozostávajúce z mobilnej aplikácie fungujúcej ako používateľské ...
 • Architektura distribuovaného systému pro těžení dat z internetu 

  Author: David Stražovan; Supervisor: Smolka Josef; Opponent: Frajták Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
  Práce se zabývá analýzou existující architektury systému, který těží a zpracovává data z internetu. Systém začíná narážet na své limity ve výkonnosti, udržovatelnosti, monitorování a DevOps. Hlavní náplní práce je návrh ...

View more