Collections in this community

Recent Submissions

 • Návrh terapeutické aplikace 

  Author: Michaela Doležalová; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Kulhánek Adam
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
  Cílem této bakalářské práce je na základě seznámení se s metodami psychoterapie navrhnout psychoterapeutickou aplikaci pro pomoc lidem s úzkostí a depresí. Součástí práce je i implementace aplikace ve formě progresivní ...
 • Fotogalerie s generátorem webstránek 

  Author: Petr Cipra; Supervisor: Havran Vlastimil; Opponent: Hendrich Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací aplikace v jazyce C++ pro správu obrázků, která umožňuje jejich export do webové galerie. Dále také analýzou podobných již existujících programů a analýzou C++ knihoven pro tvoření ...
 • Mobilní aplikace pro léčbu závislostí 

  Author: Alexander Grigorov; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Gabrhelík Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
  Cílem bakalářské práce je navrhnout, implementovat a otestovat dvě aplikace pro léčbu závislostí. V této práci seznamuji čtenáře s problematikou kontrolovaného pití a nikotinové náhradní léčby. Procházím již existujícími ...
 • Informační systém pro správu členů studentského klubu 

  Author: Varvara Muzovatova; Supervisor: Šebek Jiří; Opponent: Klíma Matěj
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit nový informační systém pro studentský klub Masařka, který odstraní nedostatky stávajícího řešení a zjednoduší evidenci členů klubu a správu přístupu ke klubovým službám. Tato práce ...
 • Správa osobních financí 

  Author: Andrei Zhikulin; Supervisor: Mannová Božena; Opponent: Mudra Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
  Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh a vývoj mobilní aplikace, která bude pomáhat uživateli se správou financí. V rámci dané práce byla vytvořena analýza problematiky. Na základě výstupů z analýzy byli specifikovány ...
 • Kolaborační modul pro Freeplane 

  Author: Elina Smirnova; Supervisor: Blaško Miroslav; Opponent: Mařík Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem kolaboračního modulu do aplikace Freeplane, což je multiplatformní open-source nástroj pro tvorbu myšlenkových map napsaný v Javě. Text pro-vází čtenáře od popisu aplikace Freeplane ...
 • Aplikace pro kontrolované pití 

  Author: Thi Cam Tu Tran; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Gabrhelík Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
  Práce se zabývá metodologií návrhu a tvorby moderní mobilní aplikace pro metodu kontrolovaného pití. Při návrhu je kladen důraz na přívětivé uživatelské rozhraní a vybraní moderní hybridní technologie pro implementace. ...
 • Aplikace pro správu osobních financí 

  Author: Algis Skriabin; Supervisor: Mannová Božena; Opponent: Náplava Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
  Cílem práce je navrhnout a implementovat webovou aplikaci, která umožní uživatelům spravovat jejich finance. Nejprve je provedena analýza podobných aplikací s důrazem na jejich výhody a nevýhody. Následující kapitoly jsou ...
 • TestQuiz - webová aplikace pro testování 

  Author: Kseniia Bashkova; Supervisor: Mannová Božena; Opponent: Náplava Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
  Práce je zaměřena na vývoj webové aplikace TestQuiz, která slouží jako pomůcka studentům během studia. V rámci této práce byla provedena detailní analýza, návrh, implementace a testování webové aplikace.
 • Sběr a analýza dat získaných pomocí mobilních platforem pro sběr behaviorálních dat 

  Author: Ondrej Sakači; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Huptych Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
  Záverečná bakalárska práca je finálnym výstupom projektu, ktorý sa začal pred viac ako rokom a zavŕšením bakalárskej etapy štúdia autora. Poskytuje úvod do vedného oboru digitálneho fenotypovania a aktigrafie. Predstavuje ...
 • Překvapivá účinnost algoritmu Monte Carlo tree search 

  Author: Josef Vonášek; Supervisor: Kovařík Vojtěch; Opponent: Gavenčiak Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-18)
  Efektivita algoritmu prohledávání stromu Monte Carlo (MCTS) je v nejhorším pří-padě řádově horší, než u naivních metod hrubé síly, přičemž je známo jen málo zárukách pro specifické domény. Přesto je jeho praktická efektivita ...
 • Vizuální vyhledávání obrazů a geolokaliace 

  Author: Andrii Zakharchenko; Supervisor: Tolias Georgios; Opponent: Sattler Torsten
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-18)
  Geolokalizace obrazů je náročným problémem počítačového vidění s mnoha potenciálními aplikacemi. V této práci zkoumáme problém predikce geolokace vstupního obrázku na základě přístupu založeného na vizuálním vyhledávaní ...
 • Využití algoritmů verifikace a generování adversariálních vstupů v herně-teoretických algoritmech 

  Author: Ondřej Skoumal; Supervisor: Bošanský Branislav; Opponent: Kuželka Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-18)
  Diplomová práce se zabývá možným použitím doménově-specifických znalostí z oblasti neuronových sítí v double-oracle frameworku, který se zabývá najitím Nashova equilibria adversariálního klasifikačního problému. Procházíme ...
 • Matching pohledů na scény s planárními povrchy 

  Author: Václav Vávra; Supervisor: Mishkin Dmytro; Opponent: Sattler Torsten
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-18)
  Uvažujeme problém matchování obrázků, které jsou pořízeny pří velké změně zorného úhlu, a výpočet rektifikační homografie s pomocí predikce hloubky z monokulárních obrázků, jak bylo nedávno navrženo Toftem a kol. Metoda ...
 • Optimalizace na nekonvexní obálce 

  Author: Tomáš Hořovský; Supervisor: Kubr Jan; Opponent: Černý Viktor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-18)
  Cílem tohoto projektu je navrhnout a vytvořit platformu pro implementaci a testování algoritmů pro tvorbu obálek anténních polí v 2D prostoru. Platforma by měla umožňovat generování náhodných testovacích případů, vyhodnocení ...
 • Algoritmus využívající GRASP meta-heuristiku pro řešení problému routování vozidel s omezeními 

  Author: Jakub Lečbych; Supervisor: Pošík Petr; Opponent: Fiedler David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-19)
  Problém plánování tras (VRP) je problém, který je v literatuře studován již několik desetiletí a zahrnuje plánování tras vozidel za účelem obsluhy jednotlivých zákaz\-níků. Varianta problému zahrnující vyzvednutí a doručení ...
 • Proaktivní a reaktivní přístupy pro rozvrhování nekritických úloh respektující tepelná omezení v avionické doméně 

  Author: Radek Bumbálek; Supervisor: Benedikt Ondřej; Opponent: Novák Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-19)
  Cílem této diplomové práce je vytvořit rozvrhovač best-effort úloh, který sníží teplotu zařízení při stejném množství vykonané práce. Abychom toho dosáhli, formulujeme problém pomocí lineárního programování. Naše reprezentace ...
 • Aplikace strojového učení ve webové aplikaci pro sociální zdrženlivost 

  Author: Anna Mária Hriadelová; Supervisor: Rozsypálek Zdeněk; Opponent: Vintr Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-19)
  Táto práca sa zameriava na analýzu štruktúry webovej aplikácie pre sociálnu zdržanlivosť, návrh a implementáciu zmien architektúry aplikácie a integráciu kanálu strojového účenia. Počas tejto práce bol preskúmaný algoritmus ...
 • Webová Aplikace pro demonstraci volebního systému založeném na blockchainu 

  Author: Antonín Wingender; Supervisor: Šebek Jiří; Opponent: Frajták Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-19)
  Online hlasování je trendem, který v moderní společnosti nabírá na síle. Má velký potenciál snížit organizační náklady a zvýšit volební účast. Odpadá nutnost tisknout hlasovací lístky nebo otevírat volební místnosti – ...
 • Nástroj pro tvorbu interaktivních cvičení pro podporu výuky dějepisu pro ZŠ a SŠ 

  Author: Martin Hůla; Supervisor: Frajták Karel; Opponent: Komárek Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-19)
  Projekt HistoryLab.cz dává učitelům dispozici výukovou platformu, která může být použita pro zadávání interaktivních cvičení studentům. V současné době však neexistuje jednoduchý způsob, jak tato cvičení vytvářet. Tvorba ...

View more