Novinky

Department of Computer Science and Engineering

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Mobilní kient pro Internet věcí 

  Autor: Ocetník Dávid; Vedoucí práce: Šedivý Jan; Oponent práce: Žára Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-28)
  Diplomová práca sa zaoberá tvorbou multiplatformnej mobilnej aplikácie pre ovládanie rozličných chytrých priestorov. Aplikácia rozpozná bezdrôtový chytrý priestor v okolí, následne umožní užívateľovi ovládať jednotlivé ...
 • Aspektově orientovaný vývoj adaptivní struktury aplikace pro Java EE aplikace 

  Autor: Mishchenko Nikita; Vedoucí práce: Šebek Jiří; Oponent práce: Mazanec Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-06)
  Bakalářská práce se zabývá úlohou vytvoření Java EE frameworku s použitím aspektově orientovaného přístupu, který umožní efektivně generovat strukturu aplikace pro uživatele v závislosti na jeho chování, a umožnit uživatelům ...
 • Rozšíření herně-teoretických modelů o subracionální adaptivní chování 

  Autor: Ondráček Jakub; Vedoucí práce: Vaněk Ondřej; Oponent práce: Čermák Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Pašovaní drog představuje hlavní hrozbu pro bezpečnost obyvatel Spojených států amerických. Od 70. let Spojené státy investovaly miliardy dolarů do programů zaměřených na zamezení toku ilegálních drog do Spojených států, ...
 • IS pro správu letních táborů 

  Autor: Regál Jindřich; Vedoucí práce: Mannová Božena; Oponent práce: Šebek Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-04)
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací informačního systému pro správu letních táborů a podporu chodu neziskové organizace. Funkce a požadavky byly určeny dle potřeb organizace SHM Klub Praha - Počernice, z. s. Byla ...
 • Rozšíření prostředí Process Simulate pro optimalizaci robotických buněk 

  Autor: Dryk Jan; Vedoucí práce: Šůcha Přemysl; Oponent práce: Pochylý Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
  Process Simulate od firmy Siemens je průmyslovým standardem v oblasti softwaru pro návrh výrobních linek. Umožňuje výrobcům plánovat a ověřovat montážní linku dlouho než začneme stavět budovu. Tato práce usiluje o to, aby ...
 • Kolorizace černobílých obrazů s využitím neuronových sítí 

  Autor: Futschik David; Vedoucí práce: Sýkora Daniel; Oponent práce: Čech Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Automatické obarvovaní šedotónových obrázků se v posledních letech stalo více zkoumanou oblastí, zejména díky rozšířenému používání hlubokých konvolučních neuronových sítí. Cílem této práce je pokusit se aplikovat tuto ...
 • Aplikace pro podporu hromadneho odesilani korespondence 

  Autor: Dvořák Vladimír; Vedoucí práce: Šišlák David; Oponent práce: Cuchý Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
  Tato práce se zabývá návrhem, implementací a testováním aplikace pro zapisování poštovních adres podle základních principů softwarového inženýrství. Hlavní téma je vytvoření takového programu, který bude uživateli usnadňovat ...
 • Realtime prezentace soutěžních výsledků a tweetů v systému MyICPC 

  Autor: Musil Ondřej; Vedoucí práce: Černý Tomáš; Oponent práce: Macík Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-22)
  Systém MyICPC byl navržen pro podporu informovanosti a zájmu účastníků a diváků během programovacích soutěží ACM-ICPC. Jeho hlavním úkolem je poskytovat soutěžní výsledky v reálném čase. Tento úkol s sebou přináší řadu ...
 • Aplikace pro zobrazení dojezdu elektrokola 

  Autor: Kuznetsova Anastasia; Vedoucí práce: Hrnčíř Jan; Oponent práce: Černoch Radomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Cílem této diplomové práce bylo vytvořit mobilní aplikaci pro výpočet dojezdu elektrického kola typu pedelek na základě dat získaných od uživatele a informací o terénu. Na základě analýzy existujících řešení byly odvozeny ...
 • Hluboké učení pro autonomní řízení fliperů robotu v simulaci 

  Autor: Azayev Teymur; Vedoucí práce: Zimmermann Karel; Oponent práce: Ecorchard Gaël Pierre Marie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
  Diky současnému pokroku v algoritmech hlubokého a posilovaného učení, jsou neu-ronové sítě stále častejí použivane v růz-ných robotických ůlohách jako je na-priklad rizeni robotu pri prejizdeni nerov-neho terenu. Zkoumáme ...
 • Explorační strategie pro posilované učení s aproximací funkcí 

  Autor: Moravová Alena; Vedoucí práce: Lisý Viliam; Oponent práce: Kadlec Rudolf
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Tématem této diplomové práce jsou explorační strategie ve vysokodimenzionálních problémech posilovaného učení. Tři současné explorační strategie byly evaluovány na dvou doménách - na klasifikaci s drahými proměnnými a na ...
 • Analýza výkonu řešiče systému generálního klíče a hlavních klíčů 

  Autor: Hořeňovský Martin; Vedoucí práce: Černoch Radomír; Oponent práce: Vyskočil Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Tato práce popisuje existující řešič systémů generálního klíče vyvinutý na katedře počítačů, FEL, ČVUT, který je založený na problému SAT. Práce poskytuje přehled, jak se systém generálního klíče převádí na problém SAT, ...
 • Doporučovací systém pro eshop 

  Autor: Čiefová Martina; Vedoucí práce: Drchal Jan; Oponent práce: Kordík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Cieľom tejto diplomovej práce je vykonať dôležité kroky pred uvedením odporúčacieho systému do prevádzky internetového obchodu. Práca obsahuje analýzu ponúknutých dát od e-shopu Kickz a návrh vhodnej metodológie vyhodnocovania ...
 • Celulární kódování pro hluboké neuronové sítě 

  Autor: Doležal Matěj; Vedoucí práce: Drchal Jan; Oponent práce: Šourek Gustav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Umělá neuronová síť je výpočetní model, který je inspirován chováním a strukturou lidského mozku. Vetšina přístupů pro stavění neuronových sítí se snaží optimalizovat topologii a zároveň parametry sítě. Tento přístup se ...
 • Registr členů klubu Hlávkova kolej 

  Autor: Dendis Martin; Vedoucí práce: Kubr Jan; Oponent práce: Purchart Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Cílem této práce je navrhnout a implementovat nový informační systém pro evidenci členů klubu Hlávkova kolej a řízení přístupu ke službám klubu, který nahradí stávající nevhodné řešení. Práce popisuje celý vývojový cyklus ...
 • Optimalizace síťového provozu pro VRUT 

  Autor: Voříšek Lukáš; Vedoucí práce: Kubr Jan; Oponent práce: Míšek Antonín
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Cílem této práce je optimalizace datového toku, který je nutný pro distribuovaný výpočet obrazu pomocí aplikace Virtual Reality Universal Toolkit. Tato optimalizace by měla poskytovat možnost výpočtu a zobrazení scény v ...
 • Detekce anomálií v threat intelligence datech 

  Autor: Marek Petr; Vedoucí práce: Kopřiva Štěpán; Oponent práce: Krupička Mikuláš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  V předložené práci studujeme algoritmy,~které se zabývají detekcí anomálií (tzn. identifikací bodů, které se výrazně liší od ostatních). Zaměřujeme se na použití detektorů anomálií v objemných datech vytvořených z threat ...
 • Model poptávky po taxi službách založený na datech 

  Autor: Chmelař Matej; Vedoucí práce: Drchal Jan; Oponent práce: Šourek Gustav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Táto práca uvádza prehľad metód určených na modelovanie a predikciu taxi dopytu, s využitím informácii dostupných z dát, pozostávajúcich hlavne z GPS lokalizácie, a časových značiek. Úlohou je vyvinúť program, ktorý dokáže ...
 • Webová aplikace pro sběr a vyhodnocení dat z uživatelských testů 

  Autor: Lebedeva Antonina; Vedoucí práce: Čmolík Ladislav; Oponent práce: Malý Ivo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Hlavním účelem této práce je vytvoření platformy pro vývojáře a výzkumníky v oblasti uživatelských testů. Tato platforma bude umožňovat správu experimentů s uživateli, poskytovat přístup k nasbíraným datům a zobrazovat ...
 • Lokalizace zrakově postižených chodců pomocí dialogového systému 

  Autor: Černý Pavel; Vedoucí práce: Balata Jan; Oponent práce: Vystrčil Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Tato diplomová práce se zabývá lokalizací nevidomých chodců. Práce analyzuje chování GPS signálu ve městě, dostupné podklady GIS a stručně analyzuje mluvené dialogové rozhraní pro slepé na mobilním telefonu. Po 3 iterací ...

Zobrazit další