Novinky

Department of Computer Science and Engineering

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Bezpečnostní analýza průmyslového kontrolního systému 

  Autor: Német Marcel; Vedoucí práce: Wespi Andreas; Oponent práce: G S
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-17)
  Priemyselné kontrolné systémy majú dôležitú úlohu v mnohých nenahraditeľných systémoch ako sú napríklad elektrárne, čističky vôd alebo ropovody. Bezpečnosť týchto systémov si nepochybne zaslúži pozornosť, no nasadzovanie ...
 • Hybridní mobilní aplikace pro systém plánování projektů 

  Autor: Teplý Jan; Vedoucí práce: Blaško Miroslav; Oponent práce: Hašek Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
  Plantac is proprietary web application for project time and spendings planing. Curently writen on Java EE framework with ZK framework for vizualization. Goal of this thesis is to explore possibility of creation of alternative ...
 • Framework pro testování platformy PCTgen 

  Autor: Hopp Lukáš; Vedoucí práce: Bureš Miroslav; Oponent práce: Malý Ivo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem frameworku na vytváření automatizovaných uživatelských testů pro aplikaci PCTgen. Nejprve uvedu v práci problematiku testování softwaru a automatizovaných testů. Poté v práci provedu ...
 • Predikce a časová analýza sledu dat 

  Autor: Ostashchuk Oleg; Vedoucí práce: Kozák Miloš; Oponent práce: Krist Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
  Diplomová práce se věnuje problematice analýzy a prognózováni časových řad. Cílem práce je prozkoumat existující metody prognózováni časových řad, včetně potřebných kroků předzpracování dat. Jsou vybrané tři slibné metody ...
 • Klientská část aplikace SerialFreak 

  Autor: Dyrčík Filip; Vedoucí práce: Strnad Pavel; Oponent práce: Komárek Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
  Práce se zabývá návrhem webové aplikace určené pro uživatele sledující televizní seriály. Návrh aplikace je podroben principům designu zaměřeného na uživatele. Dále práce pojednává o analýze webových technologií pro realizaci ...
 • Extrakce kanonických pohledů z multimediálních databází pomocí neobrazové informace 

  Autor: Jeníček Tomáš; Vedoucí práce: Matas Jiří; Oponent práce: Zitová Barbara
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
  Ucelená kolekce komplexních dat je užitečná a Wikipedie takovou kolekci poskytuje. Schopnost rozpoznat jakýkoliv významný objekt na Wikipedii podle obrázku a prezentovat jeho kanonické pohledy je samo o sobě působivé. ...
 • Aktivitní plánovač pro multiagentní aktivitní modely dopravy řízený daty 

  Autor: Szadkowski Rudolf Jakub; Vedoucí práce: Drchal Jan; Oponent práce: Kubalík Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
  Multiagentní modelování založené na aktivitách se používá k simulaci dopravny. Tento druh modelování modeluje dopravu velkým počtem jednoduchých agentů, kteří interagují mezi sebou. Každý agent se chová podle svého rozvrhu: ...
 • Energetický dopad technologie zobrazení webového uživatelského rozhraní na mobilním zařízení 

  Autor: Helbich Jan; Vedoucí práce: Černý Tomáš; Oponent práce: Macík Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
  Prezentační technologie webu se průběžně vyvíjí a přizpůsobují požadavkům moderních webových aplikací. Dnes jsou webové aplikace škálovatelnými systémy s vysokým výkoném, které zároveň dobře pracují v distribuovaných ...
 • Škálovatelné pravděpodobnostní plánování nezávislých úloh pomocí multi-agentní dekompozice 

  Autor: Starý Jan; Vedoucí práce: Štolba Michal; Oponent práce: Chrpa Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
  Multi-agentní nedeterministické plánování má obecně problémy se škálovatelností. Tato práce se zabývá řešením řešením škálovatelnosti multi-agentních problémů s oddělenými úlohami. Vybrali jsme skupinu problémů vyznačujících ...
 • Systém pro vzdálený monitoring a konfiguraci škálovatelných služeb 

  Autor: Lysák Adam; Vedoucí práce: Mudra Martin; Oponent práce: Smejkal Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací systému pro vzdálený monitoring a konfiguraci škálovatelných služeb. Práce se zaměřuje na problematiku monitoringu horizontálně škálovatelných služeb, které se v dnešní ...
 • Systém pro správu georeferencovaných senzorických dat z bezpilotních prostředků 

  Autor: Zelenka Milan; Vedoucí práce: Rollo Milan; Oponent práce: Kubr Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
  Tato práce se zabývá georeferoncováním sensorických dat získaných z bezpilotních vzdušných prostředků. Navrhuje řešení, jak tato data efektivně ukládat a jak vyhledávat takové části těchto dat, které obsahují objekty zájmu ...
 • Využívání příležitostí na sázkařských trzích pomocí strojového učení 

  Autor: Hubáček Ondřej; Vedoucí práce: Šourek Gustav; Oponent práce: Drchal Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Cílem naší práce bylo najít způsob, jak profitovat na sázkařském trhu pomocí strojového učení. Zatímco vědecké práce se v minulosti hojně věnovaly otázce, zda lze vytvořit model, který bude přesnější než bookmaker, ziskovosti ...
 • Serverová část aplikace SerialFreak 

  Autor: Pýcha Jakub; Vedoucí práce: Strnad Pavel; Oponent práce: Komárek Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
  Cílem této diplomové práce je navrhnout a implementovat serverovou část webové aplikace agregující zdroje informací o seriálech. Práce se zabývá výběrem možných technologií pro implementaci, včetně výběru vhodného cloudového ...
 • Návrh konfiguračního modelu a integrace NETCONF rozhraní do optického přepínače 

  Autor: Červenka Lukáš; Vedoucí práce: Hégr Tomáš; Oponent práce: Hažlinský Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
  NETCONF je komunikační protokol vytvořený skupinou Internet Engineering Task Force (IETF), který slouží ke vzdálené konfiguraci a monitorování zařízení. Úkolem této práce bylo navrhnout a nasadit NETCONF rozhraní do optického ...
 • Identifikace objektů v signálovém zpracování FMCW radaru pro pokročilé asistenční systémy řidiče 

  Autor: Micka Vojtěch; Vedoucí práce: Buk Zdeněk; Oponent práce: Kordík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
  Cílem této práce je navrhnout metodu, založenou na neuronových sítích, pro zpracování signálu v radarových systémech použitých pro pokročilé asistenční systémy řidiče (ADAS), zejména detekce slepého úhlu a varování zezadu ...
 • Vyhledávání zaměstnanců FEL ČVUT 

  Autor: Kuchár Roman; Vedoucí práce: Klíma Martin; Oponent práce: Kočí Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-12)
  Cieľom tejto práce je navrhnúť a implementovať aplikáciu na vyhľadávanie ľudí a pracovísk Fakulty elektrotechnickej ČVUT na základe odbornosti. Odbornosť sa bude určovať podľa vedeckých článkov v časopisoch, zborníkoch ...
 • Zabezpečení automaticky generovaných REST služeb 

  Autor: Egermajer Martin; Vedoucí práce: Černý Tomáš; Oponent práce: Čemus Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-11)
  Cílem této práce je návrh a implementace zabezpečovací knihovny pro automaticky generované REST služby. Vytvořil jsem procesor, který na základě modelu rozhodne, zda má přihlášený uživatel právo s daty pracovat (podle rolí ...
 • Měření a vizualizace signálu bezdrátových sítí v interiéru 

  Autor: Fürst Roman; Vedoucí práce: Doležal Jakub; Oponent práce: Procházka Antonín
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-11)
  Práce se zabývá studiem, analýzou a popisem způsobu měření, vizualizace a využití signálu bezdrátových sítí v interiéru. Pro tyto účely je provedena implementace mobilní aplikace pro Android, která zobrazuje dostupné ...
 • PCTGen - modul pro podporu analýzy software 

  Autor: Lantora Jan; Vedoucí práce: Macek Ondřej; Oponent práce: Bureš Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-11)
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací modulu do nástroje PCTGen, který rozšíří stávající funkcionalitu o podporu analýzy software. Modul bude umožňovat správu požadavků, případů užití a analytických tříd. Pro zachycení ...
 • Multimodální navigace pro mobilní zařízení 

  Autor: Darebný Kamil; Vedoucí práce: Daněček Jiří; Oponent práce: Lokaj Zdeněk

Zobrazit další