Poslední příspěvky

 • Teorie chaosu jako východisko pro analýzu ekonomických dynamických systémů 

  Autor: Kříž, Radko; Vedoucí práce: Fialová, Helena
  (2017)
  Disertační práce je zaměřena na analýzu ekonomických dynamických systémů z hlediska teorie chaosu a vypracování metodiky detekce deterministického chaosu. Úvod je věnován fundamentálním otázkám filozofického charakteru ...
 • Multi-coincidence System of Ionization Radiation Detectors Based on Advanced Position Sensitive Detectors 

  Autor: Mašek, Petr; Vedoucí práce: Husák, Miroslav; Jakůbek, Jan
  (2017)
  Detection of ionizing radiation is an issue which affects many areas of a human life. Significant progress in detection capabilities was caused by the development of electronics in recent decades. This dissertation thesis, ...
 • Metody získávání a hodnocení vstupních dat pro analýzu rizik 

  Autor: Černek, Petr; Vedoucí práce: Urbánek, Jan
  (2017)
  Tato práce se zabývá vstupními daty pro analýzu rizik. V úvodu představuje důvody výzkumu, dnešní stav oboru a hypotézu této práce, stanovenou během odborné rozpravy. „Neexistují vhodné metody sběru a hodnocení dat pro ...
 • Methods of faults indentification in photovoltaic systems 

  Autor: Černá, Ladislava; Vedoucí práce: Benda, Vítězslav
  (2017)
  V současné době funguje v ČR i ve světě mnoho fotovoltaických (PV) elektráren, které se potýkají s různými známými i méně známými problémy. Např. PV moduly vyrobené z krystalického křemíku, které byly až donedávna považovány ...
 • Diody s rychlým zotavením na bázi katodových mikrosvodů 

  Autor: Pína, Libor; Vedoucí práce: Vobecký, Jan
  (2017)
 • Measurement of fast-flying targets in near-zone 

  Autor: Jeník, Vojtěch; Vedoucí práce: Hudec, Přemysl
  (2017)
  This thesis deals with the problem of detection, identification and tracking of fast flying objects close to radar sensors, which reflects a current set-up in radar based active defense systems (ADS). Furthermore, a ...
 • Reliability of optical structures in harsch environments 

  Autor: Bohata, Jan; Vedoucí práce: Zvánovec, Stanislav; Komanec, Matěj
  (2017)
  Networks of decades-old optical fibers created for operating optical communications are still in use today and being applied to the harsh environments of avionics and military, marine, and space systems. Consequently, an ...
 • Spectroscopy of the optical absorption edge of solar cell materials 

  Autor: Holovský, Jakub
  (2017)
  The focus of this thesis is relatively narrowly defined as spectroscopy of the optical absorption edge of the actual or potential photovoltaic materials. This includes the spectroscopy methods and interpretation of results, ...
 • Supporting Exploratory Testing by Automated Navigation Using the Model of System Under Test 

  Autor: Frajták, Karel; Vedoucí práce: Jelínek, Ivan; Bureš, Miroslav
  (2017)
  Exploratory Testing (ET) is software testing technique, which is applicable to software development projects, in which test basis (design documentation) is not available, or at least not complete and consistent enough ...
 • Přesný čas a synchronizace procesů v průmyslových distribuovaných systémech 

  Autor: Vigner, Vojtěch; Vedoucí práce: Roztočil, Jaroslav
  (2017)
  Cílem této práce je zlepšení přesnosti synchronizace v distribuovaných průmyslových systémech s využitím levných GNSS přijímačů. Tyto přijímače mají nižší krátkodobou stabilitu a horší přesnost generování časové stupnice ...
 • Methods for Verification and Validation of Automotive Distributed Systems 

  Autor: Sobotka, Jan; Vedoucí práce: Novák, Jiří
  (2017)
  Stále narustající složitost automobilových elektronických systému vytvárí poptávku po vhodných validacních a testovacích metodách. Smerování automobilového prumyslu k plne autonomním vozidlum tento trend dále podporuje. ...
 • Algorithms for Complex Bipedal Walking 

  Autor: Dolinský, Kamil; Vedoucí práce: Čelikovský, Sergej
  (2017)
  This thesis studies the problem of parameter estimation, model identi- fication and state estimation for underactuated bipedal walking robots. Two main results were developed. The first result is a novel identification method ...
 • Návrhové metody rozměrově efektivních mikropříkonových nábojových pump 

  Autor: Matoušek, David; Vedoucí práce: Hospodka, Jiří
  (2017)
 • Adaptive data processing in aircraft control 

  Autor: Alam, Mohammad Mushfiqul; Vedoucí práce: Roháč, Jan; Čelikovský, Sergej
  (2017)
 • Algoritmy řízení magnetovacího procesu kompenzačních ferometrů 

  Autor: Havránek, Aleš; Vedoucí práce: Zemánek, Ivan
  (2017)
 • Scene text localization and recognition in images and videos 

  Autor: Neumann, Lukáš; Vedoucí práce: Matas, Jiří
  (2017)
  Scene Text Localization and Recognition methods nd all areas in an image or a video that would be considered as text by a human, mark boundaries of the areas and output a sequence of characters associated with its ...
 • Identification of femtocells in mobile networks 

  Autor: Sedláček, Marek; Vedoucí práce: Bešťák, Robert
  (2017)
  The evolving mobile networks are requested to convey increasing data traffic as popularity of online services together with affordability of mobile devices is growing. One solution to mobile carriers, which can help them ...
 • Moderní metody rozpoznávání mluvčího na bázi GMM a DNN 

  Autor: Záruba Michael; Vedoucí práce: Pollák Petr; Oponent práce: Rajnoha Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-12-22)
  Tato práce sModerní metody rozpoznávání mluvčího na bázi GMM a DNNe zabývá úlohou hlasové identifikace a verifikace mluvčího. Jejím hlavním cílem je popsat v současné době nejpoužívanější postupy a vybrané metody experimentálně ...
 • Samovybíjení elektrochemických zdrojů pro teplotní charakteristiky 

  Autor: Strnad Radek; Vedoucí práce: Reichl Tomáš; Oponent práce: Kyncl Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
  Tato bakalářská práce se bude zabývat samovybíjením elektrochemických zdrojů v závislosti na teplotě. Je zaměřená především na lithiové akumulátory, jenž jsou momentálně nejrozšířenější. Samovybíjením trpí všechny akumulátory ...
 • Nabíjecí teplotní charakteristiky elektrochemických zdrojů 

  Autor: Cibulka Šimon; Vedoucí práce: Reichl Tomáš; Oponent práce: Kyncl Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-23)
  Tato bakalářská práce se zabývá nabíjecími teplotními charakteristikami elektrochemických zdrojů. V práci jsou popsány základní principy funkce elektrochemických zdrojů různých technologií. Dále je proveden jejich rozbor ...

Zobrazit další