Poslední příspěvky

 • Metody měření vlivu lidského činitele při řešení extrémních situacích v letectví 

  Autor: Bruna Ondřej; Vedoucí práce: Holub Jan; Oponent práce: Přenosil Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-12-15)
  Disertační práce se věnuje měření fyziologických signálů pilotů testovaných na pohyblivém simulátoru se Stewartovou platformou v situaci simulovaného nouzového přistání. Tento experiment je unikátní testováním profesionálních ...
 • Pravděpodobnostní modely pro sdruženou segmentaci, detekci a sledování 

  Autor: Sixta Tomáš; Vedoucí práce: Flach Boris; Oponent práce: Polívka Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-10-30)
  Migrace buněk a buněčných částic hraje důležitou roli ve fungování živých organismů. Systematický výzkum buněčné migrace byl umožněn v posledních dvaceti letech rychlým rozvojem neinvazivních zobrazovacích technik a ...
 • Mixed-Reality a High-Fidelity Simulace v Autonomních Bezpilotních Systémech 

  Autor: Selecký Martin; Vedoucí práce: Faigl Jan; Oponent práce: Svoboda Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-10-30)
  ato práce se zabývá problematikou bezpečného a efektivního vývoje multi-robotických systémů, konkrétně systémů sestávajících z více bezpilotních strojů (UAV). Pro správnou funkci takovýchto bezpilotních systémů (UAS) v ...
 • Mikrostrukturní charakterizace slitin Mg-Zn technikami transmisní elektronové mikroskopie 

  Autor: Němec Martin; Vedoucí práce: Sedláček Josef; Oponent práce: Lukáč Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-12-10)
  Práce je zaměřena na mikrostrukturní charakterizaci slitin Mg-Zn pomocí technik transmisní elektronové mikroskopie. Stručná historie a průmyslové využití Mg a jeho slitin jsou popsány s důrazem na aktuální perspektivní ...
 • Senzory na bázi uhlíkových nanomateriálů 

  Autor: Náhlík Josef; Vedoucí práce: Voves Jan; Oponent práce: Novák Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-11-12)
  Tato disertační práce se zabývá přípravou a charakterizací senzorů plynů a UV záření s využitím nových materiálů a jejich kombinací. Pro depozici vybraných materiálů byla použita inkjet materiálová tiskárna.
 • Dekompozice povrchového EMG signálu na akční potenciály a jeho použití pro ovládání 

  Autor: Pošusta Antonín; Vedoucí práce: Otáhal Jakub; Oponent práce: Čmejla Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-10-28)
  Využití elektromyografické aktivity pro ovládání zařízení bylo zkoumáno během posledních 3 dekád. Asistivní technologie založené na EMG aktivitě ve formě aktivních protéz se stávají běžnými a zároveň se začínají objevovat ...
 • Nové opticky aktivní struktury realizované na vlnovodu s gradientním profilem indexu lomu 

  Autor: Barkman Ondřej; Vedoucí práce: Jeřábek Vítězslav; Oponent práce: Uherek František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-11-12)
  Tato disertační práce je zaměřená na studium optických struktur zhotovených technologií iontové výměny do substrátů silikátových skel. Cílem práce je návrh a realizace nových struktur s gradientním indexem lomu na substrátu ...
 • 3D rekonstrukce s časově proměnlivou geometrií 

  Autor: Albl Čeněk; Vedoucí práce: Pajdla Tomáš; Oponent práce: Čadík Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-11-14)
  Metody rekonstrukce 3D modelů okolního světa jsou již dlouho studovaným a důkladně probádaným tématem. Většina technik 3D počítačového vidění je postavená na perspektivním modelu kamery, jehož parametry se nemění v čase. ...
 • Radiačně odolná výkonová elektronika pro kosmické aplikace 

  Autor: Laifr Jaroslav; Vedoucí práce: Draxler Karel; Oponent práce: Adamčík František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-12-15)
  Rychle se vyvíjející trh se spotřební elektronikou se svými rostoucími nároky na výkon a miniaturizaci, podobně jako Moorův zákon ve vývoji výkonu počítačů, přináší nové poznatky a problémy, které lidstvo musí plně pochopit ...
 • Contactless Piston Position Transducer With Axial Excitation 

  Autor: Ripka, P.; Chirtsov, A.; Grim, V.
  (IEEE, 2017)
  Existing piston position transducers require either drilling precise hole into the piston bar, or mounting permanent magnets or measuring device inside the pressurized cylinder. We present a new solution for aluminum ...
 • Influence of External Current on Yokeless Electric Current Transducers 

  Autor: Ripka, P.; Chirtsov, A.
  (IEEE, 2017)
  Yokeless electric current transducers have compact size, but they are sensitive to external magnetic fields, including those caused by electric currents in their vicinity. It is often believed that this unwanted sensitivity ...
 • A Busbar Current Sensor With Frequency Compensation 

  Autor: Grim, V.; Petrucha, V.; Ripka, P.
  (IEEE, 2017)
  DC/AC yokeless galvanically insulated electric current sensors are required for applications, e.g., in automotive and aerospace engineering, where size, weight, and/or price are strictly limited. A busbar current sensor ...
 • Návrh generátorů pravých náhodných čísel vhodných pro integrované obvody 

  Autor: Kotě Vlastimil; Vedoucí práce: Jakovenko Jiří; Oponent práce: Háze Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-11-12)
  Tato doktorská práce se zabývá návrhem generátorů pravých náhodných čísel (TRNG) vhodných pro integrované obvody (IC). Tato zařízení využívají náhodnost fyzikálních jevů, v tomto případě šumů v polovodičových strukturách. ...
 • Identifikace potenciálně znovupoužitelných částí v neoptimálně strukturovaných automatických testovacích skriptech 

  Autor: Filipský Martin; Vedoucí práce: Jelínek Ivan; Oponent práce: Polívka Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-10-17)
  S rostoucí složitostí současných informačních systémů roste význam testování a procesu zajištění kvality těchto systémů. Manuální testování softwaru se v mnoha případech ukazuje jako neefektivní, což vede k logickému využití ...
 • Pokročilá správa napájení pro přenosová zařízení 

  Autor: Molata Vladimír; Vedoucí práce: Jakovenko Jiří; Oponent práce: Musil Vladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-11-12)
  Predložená disertacní práce se zabývá návrhem, verifikací, optimalizací a charakterizací základních bloku a dílcích podbloku, které se využívají ve správe napájení pro prenosná zarízení, u kterých máme k dispozici pouze ...
 • Dynamické modelování piezo-aktuátorů typu MFC integrovaných do kompozitních struktur 

  Autor: Dong Zhongzhe; Vedoucí práce: Šebek Michael; Oponent práce: Polívka Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-10-02)
  Kompozitní struktury byly již široce používány ve strojírenství. Laminované kompozity používající izotropní nebo anizotropní vrstvy poskytují radu možností navrhování lehkých konstrukcních prvku, které mají vysokou statickou ...
 • Algoritmy pro řízení sítě a optimalizace propustnosti 

  Autor: Vondrouš Ondřej; Vedoucí práce: Hrad Jaromír; Oponent práce: Vozňák Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-11-12)
  Tato práce se zabývá návrhem optimalizačních postupů jejichž účelem je zlepšení kontinuity datových přenosů a jejich udržitelnosti v náročných podmínkách úzkopásmových sítí. Představuje nový přístup k optimalizacím síťových ...
 • Automatizovaná metoda charakterizace modelů elektrostatických ochranných prvků v integrovaných obvodech 

  Autor: Nápravník Tomáš; Vedoucí práce: Jakovenko Jiří; Oponent práce: Stopjaková Viera
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-11-12)
  Elektrostatický výboj (ESD) představuje velmi nebezpečný jev, který dokáže v několika málo okamžicích poškodit analogové i digitální bloky integrovaných systémů. Bez efektivních ochranných prvků by prudce klesla výtěžnost ...
 • The effect of conductor permeability on electric current transducers 

  Autor: Mirzaei, Mehran; Ripka, Pavel; Chirtsov, Andrey; Kašpar, Petr; Vyhnánek, Jan
  (American Institute of Physics, 2018)
  In this paper, experimental works and theoretical analysis are presented to analyze the influence of the conductor permeability on the precision of yokeless current sensors. The results of finite-element method (FEM) fit ...
 • Off-Center Error Correction of AMR Yokeless Current Transducer 

  Autor: Mlejnek, Pavel; Ripka, Pavel
  (Hindawi Publishing Corporation, 2017)
  We present a method of calibration and error correction of the AMR yokeless current transducer consisting of a circular array of eight anisotropic magnetoresistors (AMR) with one feedback compensation loop. The main sources ...

Zobrazit další