Recent Submissions

 • Struktura a optoelektronické vlastnosti kompozitů nanodiamantu s barvivem 

  Author: Daria Miliaieva; Supervisor: Rezek Bohuslav; Opponent: Weiter Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-04)
  Nanoškálový kompozit detonačního nanodiamantu (DND) a organického barviva polypyrrolu (PPy) byl zkoumán jako nový koncept pro výrobu energie, kde nanodiamant byl využit jako anorganický akceptor elektronu. Zavedli jsme ...
 • Bateriové systémy skladování energie v distribuční soustavě 

  Author: Tigran Avakyan; Supervisor: Vybíralík František; Opponent: Kyncl Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
  Tato práce pojednává o základech systému akumulace energie do bateriových úložišť (BESS) připojených k distribuční síti (DN), také popisuje jaké jsou výhody, základní technické řešení (komponenty a topologie), aplikace ...
 • Survey about Current State of Art of Electromobiles and Future Development Trends 

  Author: Shubhang Vyas; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Kyncl Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
  Na začátku této práce jsem provedl průzkum o elektrických automobilech (elektromobilech) od světově uznávaných výrobců. Dalším krokem pak bylo zkoumat více technických aspektů vitálních komponent elektromobilu, jmenovitě ...
 • Monitoring komunikace v síti Ethernet 

  Author: Filip Valenta; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Krecl Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
  V práci se zabývám technologií 100Base-T1 a s ní související Broad-R-Reach. Tyto technologie se začínají používat v automobilovém průmyslu místo technologie CAN, která již mnohým současným systémům nevyhovuje. 100Base-T1 ...
 • Flexibilní modul pro domácí automatizaci 

  Author: Patrik Vele; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Burčík Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby flexibilního modulu pro domácí automatizaci. Jsou zde popsány jednotlivě zvolené komponenty, jejich zapojení, následný návrh desky plošných spojů včetně závěrečného ...
 • Optimalizace trubkového výměníku 

  Author: Jakub Křítek; Supervisor: Musálek Lubomír; Opponent: Kyncl Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
  Tato diplomová práce se zabývá tepelnými výměníky, v první části se seznámíme obecně s různými typy výměníků, ve druhé s teorií sdílení tepla. Poté je kapitola zvlášť věnována problematice návrhů tepelných výměníků za ...
 • Možnosti využití laseru pro všeobecné osvětlování 

  Author: Yufei Zhang; Supervisor: Bálský Marek; Opponent: Holec Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
  Bílé světlo hraje velmi důležitou roli v lidském životě a v produktivitě na pracovištích. Světelný zdroj založený na polovodičovém laseru má výhody malé velikosti, nízké spotřeby energie, stabilní barvy světla a dlouhé ...
 • Vrstvové technologie v elektronice 

  Author: Jiří Vobr; Supervisor: Beshajová Pelikánová Ivana; Opponent: Běhan Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
  Cílem této bakalářské práce je seznámení čtenáře s technologiemi tlustých a tenkých vrstev a jejich vlastnostmi. V teoretické části jsou vysvětleny definice tlusté a tenké vrstvy, dále jsou zde uvedeny materiály na jejich ...
 • Geomagnetické indukované proudy v rozvodné síti České republiky 

  Author: Anna Smičková; Supervisor: Švanda Michal; Opponent: Kyncl Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
  Cílem práce je poprvé v českých podmínkách vyšetřit amplitudu geomagneticky indukovaných proudů (GIC) v rozvodné síti. Obecně se soudí, že tyto indukované proudy vedou k zvýšené poruchovosti klíčových komponent rozvodné ...
 • Přípravek s deskou Discovery 

  Author: Ján Žolna; Supervisor: Künzel Karel; Opponent: Brejcha Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
  Bakalárska práca na tému "Přípravek s deskou Discovery" sa skladá zo šiestich kapitol. Druhá kapitola približuje prípravok Discovery, s ktorým budem pracovať počas celej práce. Ďalej opisuje procesor a periférne časti tohto ...
 • Metody pro osazování desek plošných spojů 

  Author: Jiří Kordík; Supervisor: Beshajová Pelikánová Ivana; Opponent: Králík Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
  Bakalářská práce pojednává o metodách osazování desek plošných spojů. Zde jsou představeny metody pro osazování kusovou a hromadnou výrobou. V další části se práce zabývá možnými chybami při elektrotechnické montáži. Tyto ...
 • Optimalizace zdrojů elektrické energie pro obchodní společnost 

  Author: Jan Hájek; Supervisor: Králík Tomáš; Opponent: Chadim Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
  V dnešní době je v ČR poměrně dobře rozvinutá elektrizační soustava. Přesto se stále najdou jednotky případů, kdy se firmy potýkají při výstavbě nových výrobních hal a logistických center s problémem možnosti rezervovat ...
 • Systém ražení pro orientační běh v síti LoRa se strojovou inteligencí 

  Author: Karel Setnička; Supervisor: Bouřa Adam; Opponent: Beneš Vlastimil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
  Práce se zabývá komplexním návrhem elektronického systému ražení pro orientační běh. Při orientačním běhu musí závodník navštívit povinné kontrolní body a zaznamenat svou návštěvu. Elektronické systémy ražení existují, ale ...
 • Výukový VHDL modul pro TRDB_D5M kameru 

  Author: Martin Čižmár; Supervisor: Šusta Richard; Opponent: Novák Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
  Cieľom bakalárskej práce je implementácia knižnice v jazyku VHDL, ktorá môže byť použitá na zachytenie obrazu na úrovni hardvéru. Kamerový modul TRDB\_D5M je využitý, ako zdroj obrazu. Naviac, je navrhnutá úloha na spracovanie ...
 • 3D Webová aplikace pro demonstraci různých úhlů pohledu na řešení problémů 

  Author: Antonín Wingender; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Sedláček David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
  Tunnel vision a podobné úkazy jsou problémem u mnohých lidí. Největší dopad však mají na lidi v managementu a ty, jejichž rozhodnutí mají velký dopad na lidi kolem nich. Mít v takovém případě omezený pohled na věc nebo ...
 • Aktivní učení pro predikci spojitých proměnných 

  Author: Matěj Niederle; Supervisor: Macaš Martin; Opponent: Saska Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
  Při značném kvantu dat ve světě je potřeba obracet se na metody, které by se zaměřovaly na jejich kvalitu. Tato bakalářská práce se věnuje metodě query by committee, která dokáže zvážit a vybrat data která nejvíce zvýší ...
 • Algebraické a mírově-teoretické vlastnosti struktur blízkých k Booleovým algebrám 

  Author: Michal Hroch; Supervisor: Pták Pavel; Opponent: Tkadlec Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-12)
  Téma této disertační práce je studium konečně aditivních měr na strukturách blízkých Booleovým algebrám. Ve formulaci přijaté v teoretické fyzice jde o vyšetřování stavů na kvantových logikách. Přínos této disertační práce ...
 • Kamerová kontrola kvality nátěrové hmoty 

  Author: Pavel Turnovec; Supervisor: Smutný Vladimír; Opponent: Drbohlav Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-27)
  Práce se zabývá návrhem a realizací systému strojového vidění pro zařízení vyrábějící texturovaně obarvené pastelové tužky. Tvorba této práce probíhala zároveň s montáží a prvotním testováním stroje, jež je v textu částečně ...
 • Vývoj uživatelského rozhraní pro webový prohlížeč pro nevidomé 

  Author: Jan Charvát; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Hadáček Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-27)
  Tato práce se zabývá vývojem mobilního prohlížeče pro lidi se zrakovým postižením (tj. slepce a slabozraké). Uživatelské rozhraní prohlížeče bylo navrhnuto s ohledem na specifické potřeby cílové uživatelské skupiny. Výsledný ...
 • Tlumení výkyvu závaží zavěšeného na dronu 

  Author: Daniel Bukovský; Supervisor: Bušek Jaroslav; Opponent: Hromčík Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-27)
  Tato práce se zabývá řízením kývání břemena zavěšeného na kvadrokoptéře. V rámci práce byl vytvořen matematický model a navrženo řízení ZV shaperem. Následně byly simulačními experimenty ověřovány funkce řízení při zahrnutí ...

View more