Poslední příspěvky

 • Hierarchie obálek pro výkonné sledování paprsku 

  Autor: Meister Daniel; Vedoucí práce: Bittner Jiří; Oponent práce: Polívka Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
  Fotorealistická syntéza obrazu staví na algoritmu sledování paprsku, který řeší problém nalezení nejbližšího průsečíku mezi daným paprskem a geometrickými primitivy scény. Přestože je tento problém geometricky velmi ...
 • Magnetické senzory a gradiometry pro detekci objektů 

  Autor: Vyhnánek Jan; Vedoucí práce: Ripka Pavel; Oponent práce: Blažek Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
  Disertační práce popisuje vývoj nových detekčních zařízení s anizotropními magnetorezistory
 • Automatická kalibrace pomocí 'sebedotyku' a sebepozorování u dvojrukého průmyslového manipulátoru 

  Autor: Puciow František; Vedoucí práce: Hoffmann Matěj; Oponent práce: Werner Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Přesná kalibrace je klíčový faktor určující chování robotu. Tradiční kalibrační procedury zahrnují různé formy přídavných měřicích zařízení a stávají se nepraktickými, pokud se robot nebo prostředí ve kterém je nasazen ...
 • Hardwarová podpora předvídatelné exekuce na vícejádrových procesorech 

  Autor: Baryshnikov Maxim; Vedoucí práce: Sojka Michal; Oponent práce: Chudoba Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Z důvodu potřeby snížení nákladů a zvýšení výkonu embedded real-time systémů, pracují vědci po celém světě na způsobech, jak přizpůsobit hotová komerční zařízení bezpečnostně-kritickému designu. Předvídatelný exekuční model ...
 • Vývojový systém pro processor-in-the-loop simulace s mikrokontrolerem řady e200 

  Autor: Albershteyn Andrey; Vedoucí práce: Sojka Michal; Oponent práce: Kučera Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Hlavní cíl této diplomové práce je vytvořit processor-in-the-loop systém založený na mikrokontroléru od firmy NXP s jádrem e200 - MPC5748G. Použití vizuálních programovacích nástrojů, například Simulink, umožňuje využití ...
 • Přístup založený na znalostech pro robotické osazování plošných spojů 

  Autor: Janů Vojtěch; Vedoucí práce: Kadera Petr; Oponent práce: Merdan Munir
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Tato práce se zabývá přístupem založeným na znalostech pro osazování desek plošných spojů. K tomuto účelu je zvážena architektura s ontologií sloužící jako zdroj informací a s reprezentací dovedností pro robotickou buňku. ...
 • Plánování pohybu bezpilotního prostředku s využitím Hermitových křivek v úloze autonomního sběru dat 

  Autor: Dubeň Alexander; Vedoucí práce: Pěnička Robert; Oponent práce: Váňa Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Diplomová práce se zabývá plánováním trajektorií pro bezpilotní drony tzv. Unmanned Aerial Vehicle (UAV). Cílem je nalezení trajektorie ve 2-D či 3-D prostoru skrz určitý počet předem definovaných cílů se známým ohodnocením, ...
 • Pokročilé zpracování termovizního obrazu pomocí FPGA 

  Autor: Jirsa Jakub; Vedoucí práce: Kovář Jan; Oponent práce: Laposa Alexandr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Cílem této práce je seznámit se termografickými systémy a realizovat funkční firmware pro FPGA Cyclone V GX, které bude zpracovávat obraz z termografické kamery Tau2 a kamery Tamron. V první části této práce se čtenář ...
 • Technická podpora a kvalita služeb v plošně rozprostřených síťových odvětvích 

  Autor: Holeček Jiří; Vedoucí práce: Brabec Zdeněk; Oponent práce: Mišurec Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-02)
  V síťových odvětvích, jako je energetika, plynárenství a také telekomunikace, je potřeba na územích pokrytých infrastrukturou vykonávat práce a to jak plánované, tak i neplánované. Úkony jsou vykonávány technickými specialisty ...
 • Ekonometrický model SMART Grid sítě 

  Autor: Hrůza Tomáš; Vedoucí práce: Brabec Zdeněk; Oponent práce: Mišurec Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-02)
  Primárním cílem předkládané disertační práce je přispět k rozvoji vyšší míry autonomie domácnosti a naplnit jednu z klíčových priorit Evropské komise v oblasti efektivního využívání elektrické energie u maloodběratelů. ...
 • Solid Electrolyte Interface vrstvy v primárních článcích 

  Autor: Pelinka Jakub; Vedoucí práce: Reichl Tomáš; Oponent práce: Kyncl Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
  V moderní době, kdy je svět poháněn elektronickými a elektrickými zařízeními jako jsou chytré telefony, počítače, elektromobily a mnoho dalších věcí, je nutné, abychom zajistili pro tyto stroje dostatek elektrické energie. ...
 • Technicko - ekonomická analýza možnosti instalace fotovoltaické elektrárny v zemích třetího světa na příkladu Ukrajiny 

  Autor: Shevchenko Andriy; Vedoucí práce: Klein Vít; Oponent práce: Kolařík Radim
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
  Hlavním cílem této práce je provést technicko - ekonomický výpočet a zhodnocení instalace fotovoltaické elektrárny v zemích třetího světa na příkladu Ukrajiny. Cílem projektu je produkce čisté elektrické energie a její ...
 • Spolehlivost dodávky elektrické energie v kabelových sítích distribuční soustavy 

  Autor: Branný Jan; Vedoucí práce: Procházka Radek; Oponent práce: Aschenbrenner Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
  Předkládaná práce se zabývá spolehlivostí kabelové sítě. Klade si za cíl vyzdvihnout důležité principy pro zlepšování spolehlivosti kabelové sítě a používání jednotlivých nástrojů na snižování poruchovosti. Dále bude ...
 • Optimalizace výroby technického sněhu 

  Autor: Šidlík Tomáš; Vedoucí práce: Vítek Miroslav; Oponent práce: Klein Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
  Tato práce se zabývá využitím záporné regulační energie pro výrobu technického sněhu, jako způsobem snížení nákladů na elektrickou energii. Součástí práce je matematický model, který zpracovává data o počasí a data o ...
 • Využití solárních kolektorových stanic a fotovoltaiky pro výrobu tepla a elektrické energie 

  Autor: Mikhel Alexander; Vedoucí práce: Straka Libor; Oponent práce: Finsterle Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
  Tato práce se zabývá využitím solárních systémů a jejich aplikací na konkrétní případ. V práci je uveden technický návrh solárního systému a jeho technologické a ekonomické zhodnocení.
 • Zavedení typových zkoušek kabelů pro vysokonapěťovou laboratoř 

  Autor: Dubný Pavel; Vedoucí práce: Jányš Pavel; Oponent práce: Krbal Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
  Diplomová práce "Zavedení typových zkoušek kabelů pro vysokonapěťovou laboratoř" se zabývá problematikou elektrických typových zkoušek kabelů středního napětí. Součástí diplomové práce jsou podklady pro interní audity pro ...
 • Model transformátoru přenosové soustavy pro spínací přechodné jevy 

  Autor: Šindelářová Lucie; Vedoucí práce: Musil Ladislav; Oponent práce: Vybíralík František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
  Cílem této práce je poukázat na nutnost použití různých modelů transformátoru pro různé účely. V teoretické části si ukážeme základní principy modelování transformátoru. V praktické části vytvoříme magnetizační charakteristiku ...
 • Machine-to-machine (M2M) komunikace prostřednictvím veřejných komunikačních sítí 

  Autor: Stejskalová Andrea; Vedoucí práce: Brabec Zdeněk; Oponent práce: Křepelka Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
  Cílem bakalářské práce "Machine-to-Machine (M2M) komunikace prostřednictvím veřejných komunikačních sítí" je definovat a popsat komunikace mezi stroji, kde nejdůležitější roli hraje popis internetu věcí, který se pro tento ...
 • Řízení autonomní helikoptéry v úlohách přesného zemědělství mobilním telefonem se systémem Android. 

  Autor: Ješke Petr; Vedoucí práce: Saska Martin; Oponent práce: Meiser Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Cílem práce je vytvoření mobilní aplikace, která bude sloužit pro mapovaní zemědělských ploch formou leteckých snímků pořízených z bezpilotní vícerotorové helikoptéry. Byla provedena analýza možností, jak vytvořit aplikaci ...
 • Analýza faktorů ovlivňujících vybrané síťové ukazatele 

  Autor: Rozsypalová Kristýna; Vedoucí práce: Jelenecký Vojtěch; Oponent práce: Králík Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou faktorů, které by mohly mít vliv na množství distribuované elektrické energie na území hlavního města Prahy. Analýza byla provedena na datech 2006 - 2016. První dvě kapitoly jsou ...

Zobrazit další