Recent Submissions

 • Interakce opticky aktivních tenkých diamantových vrstev s biomolekulami 

  Author: Rufat Ibrahimov; Supervisor: Potocký Štěpán; Opponent: Koller Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
  Když jsou dva atomy uhlíku v diamantové mřížce nahrazeny jedním atomem křemíku, vytvoří se defekty v diamantech, známé jako barevná centra Si-V. Volná místa Si-V mají charakteristický vrchol při 738-739[nm] a vykazují velký ...
 • Active distribution grids in European large-scale Multi Energy System Model 

  Author: Steffen Kortmann; Supervisor: Böttcher Luis; Opponent: Lízal Lubomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
  Planning of infrastructure is rather a matter of decades than years. Thus, even though the target years 2045+ seem far away, it is of significant importance to start planning the energy transition to a carbon emission free ...
 • Backend iQR navigačního systému 

  Author: David Krejčí; Supervisor: Šipoš Martin; Opponent: Navrátil Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-30)
  Práce za zabývá návrhem a implementací backendové části navigačního systému v rámci budovy využívající QR kódů k lokalizaci uživatele. Práce pokrývá analýzu, výběr technologií a počáteční implementaci aplikace. Výstupem ...
 • Studie proveditelnosti energetických úspor pro vybraný objekt nebo technologii 

  Author: Stanislav Axman; Supervisor: Beranovský Jiří; Opponent: Srdečný Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem opatření energetických úspor a snížení uhlíkové stopy obchodního centra. V první části je popsaná uhlíková stopa, její složení a hlavní přispěvatelé. Dále je v práci popsán technický ...
 • Řídicí strategie víceúrovňových měničů pro aplikace v elektrických pohonech 

  Author: Norbert Kanaloš; Supervisor: Kobrle Pavel; Opponent: Stejskal Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
  This thesis is focused on the control strategy of the three-level neutral point clamped converter for variable speed drives and is divided into 2 parts. In the theoretical part are presented the conventional typologies of ...
 • Umělý agent pro experimenty v teorii her a behaviorální ekonomii 

  Author: Tereza Nekovářová; Supervisor: Hanžl Václav; Opponent: Šebek Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-30)
  Cílem této bakalářské práce je vyvinout aplikaci určenou pro testováních různých parametrů lidského chování a rozhodování v jedné ze sociálně behaviorálních her (někdy také nazývanými „dilemma games“). V behaviorálních ...
 • Aplikace pro podporu hodnocení závěrečných prací 

  Author: Viktoriia Havrylenko; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Pešek David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-30)
  Tato práce se zabývá analýzou způsobů a přístupů k provedení hodnocení závěrečných prací studentů bakalářského a magisterského studia různých univerzit. Na vytvořené analýze je postaven návrh a implementace první verze ...
 • Vysoká dostupnost v prostředí kontejnerizovaných aplikací 

  Author: Daria Fedorova; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Šebek Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-30)
  Tato bakalářská práce je věnována problému vysoké dostupnosti v kontejnerovém prostředí. Analytická část se zaměřuje na analýzu vysoké dostupnosti jako klíčového požadavku systému, jeho metriky a metod implementace. Tato ...
 • Budoucnost fixního a mobilního internetového připojení a jeho vliv na rozvoj sítí 

  Author: Zifan Han; Supervisor: Hrad Jaromír; Opponent: Bešťák Robert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
  Tato práce nastiňuje dosavadní vývoj mobilních a pevných sítí a analyzuje jejich současný stav s ohledem na potřeby moderní společnosti a rostoucí význam komunikačních prostředků. Zabývá se architekturou 4G sítí, reflektuje ...
 • Rozpoznávání tanečního žánru z videozáznamu páru 

  Author: Štěpán Křivánek; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Hoffmann Matěj
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
  Navrhujeme vylepšení nedávné práce Petra Kouby, která se týká rozpoznávání společenských tanců z videa. Soustředili jsme se výhrádně na vizuální data, a abychom mohli naše výsledky porovnat, použili jsme stejné datasety. ...
 • Výpočet Ljapunovových exponentů z časových řad 

  Author: Lejla Dobrić; Supervisor: Lynnyk Volodymyr; Opponent: Shekhovtsov Oleksandr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
  Ljapunovovy exponenty jsou důležité pro charakterizaci atraktoru nelineárního dynamického systému a jeho citlivost na počáteční podmínky. Jinými slovy, Ljapunovovy exponenty nám říkají, kdy je systém chaotický. V této práci ...
 • Použití ROS2 pro manévrování ve vysoké rychlosti v autonomním řízení 

  Author: Martin Endler; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Štěpán Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
  Manévrování ve vysoké rychlosti při autonomním řízení je problematické bez řádné podpory real-time na straně softwaru. Na ČVUT je tým, který se účastní soutěže F1/10 Autonomous Driving Competition s autonomními modely aut. ...
 • Databáze osobních stránek z Wikipedie 

  Author: Lukáš Kotrbatý; Supervisor: Franc Vojtěch; Opponent: Urban Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-30)
  V této práci byl vyvinut skript, který dokáže automaticky vytvořit anotovaný dataset obrázků s lidskými tvářemi z dat dostupných na Wikipedii. Skript lze používat opakovaně a vytvořit tak ještě větší datasety, jak se bude ...
 • Zrychlení exaktního algoritmu pomocí metod strojového učení 

  Author: David Procházka; Supervisor: Šůcha Přemysl; Opponent: Mánek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-30)
  Tato diplomová práce se zabývá aplikací strojového učení v kombinatorické optimalizaci. Naším cílem je vzít stávající rozvrhovací algoritmus pro 1|rj|∑Uj a vylepšit jej pomocí strojového učení, o což se dosud nikdo nepokusil. ...
 • Administrační uživatelské rozhraní a API pro sběr dat na projektu Teresa 

  Author: Martin Funda; Supervisor: Bureš Miroslav; Opponent: Šebek Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-30)
  Tato práce je zaměřena na vytvoření administračního uživatelského prostředí a API pro sběr dat z chytrých wearable zařízení na projektu TERESA (TEleREhabilitation Self-training Assistant), který podporuje studie vlivu ...
 • Vytvoření aplikace pro sledování nálady 

  Author: Andrea Švancarová; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Hrabák Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-30)
  Tato práce zkoumá a porovnává aplikace pro sledování nálady dostupné na trhu. Z výzkumu pak vychází návrh aplikace pro sledování nálady, která se zaměřuje na sledování nálad uživatelů v průběhu času a poskytuje jim ...
 • Výuka s použitím flash cards 

  Author: Palina Nalbandian; Supervisor: Mannová Božena; Opponent: Čmolík Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-30)
  Cílem této práce je implementace webové aplikace pro flash karty. Tato aplikace slouží jako pomocník pro zapamatování různých druhů učiva (cizí slova, termíny, vzorce). Implementace spočívá ve sběru a analýze požadavků na ...
 • Programové vybavení pro digitalizaci a následné zpracování archivních filmových materiálů 

  Author: Timur Sibgatullin; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Polák Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-29)
  Tato práce se zabývá potřebnou znalostí a předpoklady pro digitalizaci filmových materiálů s použitím digitálních zrcadlovek, jako jsou například koncepty digitálních obrazů, optické hustoty, logaritmického kódování, HDR ...
 • Elektroakustický měnič s lineárním motorem 

  Author: Lukáš Horník; Supervisor: Husník Libor; Opponent: Motl Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-29)
  Předložená práce se zabývá možností využití lineárního motoru jako pohonu pro elektroakusticky měnič. Teoretický úvod práce popisuje základní vlastnosti elektroakustických měničů a lineárních motorů a jejich využití pro ...
 • Vytvoření případových studií ICT systémů a sítí ve virtuálním prostředí 

  Author: Ondřej Mifka; Supervisor: Boháč Leoš; Opponent: Černý Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-29)
  Práce se zabývá virtualizací v sítích a její možnosti využití s praktickými ukázkami. První část se zabývá výčtem vybraných možností, popisem jejich principu a porovnání jejich využití v sítích. Následuje vytvoření a popis ...

View more