Recent Submissions

 • Many-valued conjunctions 

  Author: Petrík, Milan
  (2020)
 • Využití technologií sémantického webu v doménových informačních systémech 

  Author: Martin Ledvinka; Supervisor: Křemen Petr; Opponent: Zamazal Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-22)
  Ačkoliv se měl stát nástupcem dnes všudypřítomného webu, sémantický web a jemu příbuzné technologie byly po dlouhou dobu předmětem především akademického výzkumu. Teprve v posledních letech začal tento koncept pronikat i ...
 • Komplexní automatické hodnocení signálu povrchového EMG a EMG s vysokou hustotou záznamu 

  Author: Iva Milerská; Supervisor: Lhotská Lenka; Opponent: Konvičková Svatava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-18)
  Problémy s pohybovým aparátem jsou rozšířené po celém světě. Sedavých zaměstnání v současné době stále přibývá. Nedostatek pohybu vede k postupnému úbytku svalů a vytváření jejich dysbalance. To má za následek zkracování ...
 • Bezpečné autonomní posilované učení 

  Author: Martin Pecka; Supervisor: Svoboda Tomáš; Opponent: Piater Justus
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-05-30)
  Technika posilovaného učení již nesčetněkrát prokázala svou užitečnost v robotice a dalších aplikacích strojového učení. Dovoluje učit strategie řízení robotů bez přesné znalosti, jaká akce je ve kterém stavu ideální. K ...
 • Rozvrhovací algoritmy pro komunikační protokoly řízené časem 

  Author: Jan Dvořák; Supervisor: Hanzálek Zdeněk; Opponent: Bulej Lubomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-05-20)
  Moderní automobilové systémy přinášejí řadu technologických výzev pro vývojáře elektronických řídicích systémů.
 • Příprava a charakterizace diamantových fotonických struktur 

  Author: Jan Fait; Supervisor: Rezek Bohuslav; Opponent: Richter Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-01)
  Diamant je polovodič se širokým zakázaným pásem, který se vyznačuje mnoha zajímavými optickými a elektronickými vlastnostmi, mezi které se řadí přítomnost tzv. barevných center. Barevná centra jsou citlivá na chemické ...
 • Long-Distance Digital Troposcatter and Ionoscatter Radio Communication in HF/VHF/UHF band 

  Author: Jakub Horáček; Supervisor: Sýkora Jan; Opponent: Pánek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
  Cílem této práce je seznámit se se základy rádiových komunikací za použití troposférického/ionosférického šíření signálu a shrnout tyto témata. Poté projít dostupné modely přenosových kanálů a některé pokročilé metody, ...
 • Lokalizace hran v obraze za účelem přesného polohování 

  Author: Anna Žigajkova; Supervisor: Krsek Pavel; Opponent: Drbohlav Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
  Tato práce se zabývá lokalizací hran na snímcích při přesném polohování součástek ve výrobě integrovaných optických modulů. Byl implementován algoritmus na detekci hranových bodů a jejich aproximaci analytickou křivkou. V ...
 • Analýza návratnosti fotovoltaických systémů instalovaných v Evropské unii 

  Author: Tereza Trunkátová; Supervisor: Černá Ladislava; Opponent: Knápek Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
  Bakalářská práce pojednává o podobě státních podpor pro fotovoltaické systémy ve vybraných zemích Evropské unie. V další části práce se specifikuje modelový objekt, pro nějž je fotovoltaický systém navržen a následně je ...
 • Ovládání robotu gesty 

  Author: Jakub Rosol; Supervisor: Chudoba Jan; Opponent: Štěpán Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
  Cílem práce je návrh a implementace prototypu řídícího programu pro ovládání mobilního robotu, který bude umožňovat interakci člověka s robotem pomocí gest. Pro práci byl zvolen sensor Microsoft Kinect. Sledování gest je ...
 • Rozpoznávání orientačních bodů pomocí hlubokého učení 

  Author: Ondřej Bouček; Supervisor: Tolias Georgios; Opponent: Mishkin Dmytro
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
  V této práci se zabýváne rozpoznávání instancí pomocí hlubokého učení. Získáváme deskriptory pomocí modelu neuronové sítě, který byl naučený přístupem metric learning. Vytvořili jsme různá upravení k-NN klasifikátorů pro ...
 • Fázové změny zvukového signálu a jejich vliv na vjem 

  Author: Jan Smékal; Supervisor: Husník Libor; Opponent: Oramus Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
  Tato práce se zabývá vlivem změn ve fázovém spektru signálu na jeho sluchový vjem. Pro zjištění, zda májí tyto změny postřehnutelný vliv na sluchový vjem, byl uskutečněn poslechový test skládající se ze tří částí. První ...
 • Zpracování signálů FMCW radaru 24/120GHz 

  Author: Emil Jiří Tywoniak; Supervisor: Hudec Přemysl; Opponent: Adler Viktor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
  Tato práce dokumentuje návrh, realizaci a funkcionalitu zařízení vzorkující základní pásmo radaru, jeho firmware k akvizici dat a přenos přes USB a programové vybavení pro osobní počítač. Systém byl navrženo pro testovací ...
 • Elektromobilita v České republice 

  Author: Kristián Hudec; Supervisor: Kučerková Blanka; Opponent: Černohous Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
  Tato bakalářská́ práce se zabývá́ analýzou současného stavu elektromobility. V první části jsou přiblíženy její technické́, ekonomické́ a ekologické́ aspekty. Z hlediska ekonomických aspektů se práce zaměřuje především ...
 • Vrstvové technologie v elektronice 

  Author: Jakub Novák; Supervisor: Beshajová Pelikánová Ivana; Opponent: Mikeš Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
  Tato bakalářská práce se zabývá technologiemi tenkých a tlustých vrstev. Teoretická část práce je zaměřena na popis elektrických a mechanických vlastností a dalších specifik tenkých a tlustých vrstev. Dále jsou probrány ...
 • Modul uživatelského rozhraní pro platformu DataGrid 

  Author: Petr Tácha; Supervisor: Bureš Miroslav; Opponent: Šebek Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
  Nedílnou součástí každého vývoje softwarové aplikace je testování. Testování je většinou časově náročné a často opomíjené. Jedna z možností jak software otestovat je pomocí kombinatorického testování a právě tato bakalářská ...
 • Analýza účinnosti algoritmů ztrátové komprese obrazu 

  Author: Jan Ošťádal; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Polák Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
  Cílem této práce je prozkoumat kvalitu komprese a efektivitu 5 různých obrazových formátů a jejich ztrátových kompresí. Pro tento účel bylo z databáze stovky fotografií s vysokým rozlišením vybráno 20 obrázků na základě ...
 • Detekce objektu ve videosignálu 

  Author: Ladislav Kršek; Supervisor: Zahradník Pavel; Opponent: Máša Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
  Tato diplomová práce se zabýva detekcí objektu ve videosignálu, implementovaného pro platformu Raspberry-Pi v programovacím jazyce \textit{C}. Detekce objektu funguje na základě algoritmu "histogramu orientovaných gradientů" ...
 • Identifikace skupin útočníků pomocí minimálních honeypotů 

  Author: Miroslav Hanák; Supervisor: Píša Pavel; Opponent: Čejka Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací minimálních honeypotů a následujícími analýzami dat z nich získaných. Honeypot je nástroj pro záznam útoků v počítačové síti. Cílem analýz je prozkoumat a vybrat vhodné algoritmy ...
 • Návrh řídícího systému autonomního závodního vozidla 

  Author: Marek Boháč; Supervisor: Hromčík Martin; Opponent: Vošahlík David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
  V této práci se zabývám popisem návrhu, vývoje a implementace řídícho systému pro první autonomní závodní formuli týmu eForce Driverless pro soutěž Formula Student. Práce se zaměřuje zejména na plánování pohybu, řízení ...

View more