Recent Submissions

 • Vylepšení elektrických vlastností MOSFET součástek v integrovaných obvodech pomocí topologie 

  Author: Dalibor Barri; Supervisor: Jakovenko Jiří; Opponent: Musil Vladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-05)
  V současnosti jsou kritéria na ekologii a ochranu životního prostředí velmi přísná a je nezbytné je dodržovat. Avšak, i navzdory zavedeným pravidlům, vlastní iniciativou můžeme předcházet možným životním katastrofám, jako ...
 • Přenos ručně kresleného stylu na základě předlohy 

  Author: Ondřej Texler; Supervisor: Sýkora Daniel; Opponent: Šroubek Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-12-06)
  Po více než dvacet let se výzkumníci zabývají problematikou přenosu výtvarného stylu pokroku a obrazy generované počítačem vypadjí téměř jako reálná díla, z dané předlohy na jiný obrázek. Ačkoli v této oblasti došlo k ...
 • Pokročilé přidělování zdrojů pro přímou komunikaci mezi zařízeními v budoucích mobilních sítích 

  Author: Mehyar Najla; Supervisor: Mach Pavel; Opponent: Ström Erik Gustav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-12-22)
  Přímá komunikace mezi zařízeními (D2D) je slibnou technikou pro zvýšení kapacity a spektrální účinnosti budoucích mobilních sítí. D2D komunikace umožňuje přenos dat mezi dvěma zařízeními (označované jako D2D pár) přímo ...
 • CONTROLLED INDUCTION MOTOR DRIVE IN RAILWAY TRACTION 

  Author: Bauer, Jan
  (CTU in Prague, 2020)
  This habilitation thesis presents improvements in selected areas of induction motor drive application in railway traction vehicles. One of the most common induction motor control strategies in railway traction drives, ...
 • Zlepšení kvality energie v inteligentních sítích pomocí jednotek DG 

  Author: Ibrahim Ahmad; Supervisor: Müller Zdeněk; Opponent: Santarius Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-11-21)
  Díky vzrůstající poptávce po obnovitelných zdrojích energie, která je vyvolaná rychlým nárůstem spotřeby energie se stává decentralizovaná výroba elektrické energie nedílnou součástí moderní elektrické sítě. Dobrá kontrola ...
 • Studie využití mikrovlnné diferenční tomografie ve zdravotní diagnostice a terapii 

  Author: Ilja Merunka; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Richter Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-11-12)
  Elektromagnetické (EM) lékařské technologie jsou považovány za perspektivní jak pro diagnostiku, tak i pro terapii. Vzhledem k tomu, že tyto technologie využívají neionizující záření, mají potenciál být levné a velmi často ...
 • Prediktivní řízení pohonu s asynchronním motorem bez čidla otáček 

  Author: Pavel Karlovský; Supervisor: Lettl Jiří; Opponent: Valouch Viktor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-11-12)
  Významný podíl světové elektrické energie v dnešní době spotřebovávají elektrické pohony. Úspora elektrické energie je tedy v této oblasti důležitým aspektem. Většina velkých elektrických pohonů využívá střídavé motory. ...
 • Validace a verifikace adaptivních systémů řízení pomocí teorie míry a lineárních maticových nerovností 

  Author: Daniel Robert Wagner; Supervisor: Henrion Didier; Opponent: Vyhlídal Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-20)
  Validace a verifikace zákon ˙u rízení z ˙ ustává na poli leteckého a kosmického prúmyslu nadále kritickým a nákladným procesem. Nejmodernejší postupy se pri identifikaci nejhorších scénár ˙u a existence riskantních trajektorií ...
 • Supravodiče pre aplikácie v elektroenergetike 

  Author: Chudý, Michal
  (2020)
  Je známym faktom, že vysokoteplotné supravodiče sú materiály, ktoré sú schopné zvýšiť výkon a efektívnosť elektrických zariadení. Širokospektrálna adopcia týchto materiálov v energetike by mala nesporne obrovský impakt na ...
 • Konsenzus a synchronizace pro distribuovanou estimaci a adaptivní řízení 

  Author: Štefan Knotek; Supervisor: Šebek Michael; Opponent: Lunze Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-20)
  Táto práca sa zaoberá dvoma komplementárnymi prístupmi pre distribuované riadenie a odhadovanie na priestorovo rozprostrených multiagentových systémoch. Prvý prístup sa venuje distribuovanému odhadovaniu veľkého systému ...
 • Možnosti využití kaskád neuronových sítí pro klasifikaci krvetvorných buněk 

  Author: Jonas Daniel Nienhaus; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Kybic Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-11-13)
  Předložená práce se zabývá hierarchickou klasifikací hematopoetických buněk s využitím kaskád hlubokých neuronových sítí. V práci jsou definovány dvě strategie pro získání kombinovaných předpovědí z kaskád, pravděpodobnostní ...
 • Modelování a simulace magnetických materiálů pro magnetické senzory 

  Author: Mehran Mirzaei; Supervisor: Ripka Pavel; Opponent: Roubal Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-10-12)
  V této práci jsou prezentovány nové matematické modely magnetických materiálů a tyto modely jsou následně použity pro návrh magnetických senzorů. Jedná se jak o teoretické analýzy, tak praktické aplikace. V první části ...
 • Modely a experimenty binaurální interakce 

  Author: Jaroslav Bouše; Supervisor: Maršálek Petr; Opponent: Smékal Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-10-12)
  Dizertační práce popisuje modely a experimenty binaurální interakce se zaměřením na lidské slyšení. Prezentovány jsou modely mediální a laterální superior olivy~(MSO a LSO) fungujících na rate-code principu. Tyto modely ...
 • Many-valued conjunctions 

  Author: Petrík, Milan
  (2020)
 • Využití technologií sémantického webu v doménových informačních systémech 

  Author: Martin Ledvinka; Supervisor: Křemen Petr; Opponent: Zamazal Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-22)
  Ačkoliv se měl stát nástupcem dnes všudypřítomného webu, sémantický web a jemu příbuzné technologie byly po dlouhou dobu předmětem především akademického výzkumu. Teprve v posledních letech začal tento koncept pronikat i ...
 • Komplexní automatické hodnocení signálu povrchového EMG a EMG s vysokou hustotou záznamu 

  Author: Iva Milerská; Supervisor: Lhotská Lenka; Opponent: Konvičková Svatava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-18)
  Problémy s pohybovým aparátem jsou rozšířené po celém světě. Sedavých zaměstnání v současné době stále přibývá. Nedostatek pohybu vede k postupnému úbytku svalů a vytváření jejich dysbalance. To má za následek zkracování ...
 • Bezpečné autonomní posilované učení 

  Author: Martin Pecka; Supervisor: Svoboda Tomáš; Opponent: Piater Justus
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-05-30)
  Technika posilovaného učení již nesčetněkrát prokázala svou užitečnost v robotice a dalších aplikacích strojového učení. Dovoluje učit strategie řízení robotů bez přesné znalosti, jaká akce je ve kterém stavu ideální. K ...
 • Rozvrhovací algoritmy pro komunikační protokoly řízené časem 

  Author: Jan Dvořák; Supervisor: Hanzálek Zdeněk; Opponent: Bulej Lubomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-05-20)
  Moderní automobilové systémy přinášejí řadu technologických výzev pro vývojáře elektronických řídicích systémů.
 • Příprava a charakterizace diamantových fotonických struktur 

  Author: Jan Fait; Supervisor: Rezek Bohuslav; Opponent: Richter Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-01)
  Diamant je polovodič se širokým zakázaným pásem, který se vyznačuje mnoha zajímavými optickými a elektronickými vlastnostmi, mezi které se řadí přítomnost tzv. barevných center. Barevná centra jsou citlivá na chemické ...

View more