Recent Submissions

 • Sémantické dvojshlukování 

  Author: František Malinka; Supervisor: Kléma Jiří; Opponent: Kliegr Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-11-20)
  Tato disertační práce se zaměřuje na problém hledání interpretovatelných a prediktivních vzorů, které jsou vyjádřeny formou dvojshluků, se specializací na biologická data. Prezentované metody jsou souhrnně označovány jako ...
 • Metody on-line identifikace parametrů asynchronních motorů 

  Author: Tomáš Košťál; Supervisor: Mindl Pavel; Opponent: Valouch Viktor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-11-12)
  Tato práce se zabývá identifikací parametrů asynchronních motorů a návrhem nové identifikační metody, má nízké nároky na výpočetní prostředky řídicího mikropočítače elektrického pohonu. Moderní metody řízení elektrických ...
 • Analýza a metody řízení bifurkace pro induktivní bezkontaktní přenos energie 

  Author: Michal Košík; Supervisor: Lettl Jiří; Opponent: Špánik Pavol
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-11-12)
  Technologie bezkontaktního přenosu zažila v posledních třiceti letech prudký rozvoj. Díky lepší bezpečnosti, odolnosti a ergonomii v porovnání s vodivým propojením nalézá bezkontaktní přenos své uplatnění v řadě aplikací, ...
 • Kompaktní mikroskopie se strukturním osvětlením a hodnocení výkonu v superrezolučním zobrazování živých buněk 

  Author: Jakub Pospíšil; Supervisor: Klíma Miloš; Opponent: Lasser Theo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-10-24)
  Mikroskopie se strukturním osvětlením (structured illumination microscopy – SIM) je jedním z nejpoužívanějších způsobů ve fluorescenční mikroskopii, jak dosáhnout prostorového rozlišení za hranicí difrakčního limitu. SIM, ...
 • Role strukturální dynamiky při ztrátě energie a odlupování vrstev v přechodových kovových dichalkogenidech 

  Author: Florian Belviso; Supervisor: Cammarata Antonio; Opponent: Righi Maria Clelia
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-23)
  Pochopení jevu tření mezi dvěma materiály je v oboru materiálového inženýrství náročné, protože vyžaduje velmi komplexní přístup. Pro výrobu a provoz nanotechnologických zařízení je třeba stále více řešit způsoby řízení ...
 • Symbolická regrese pro posilováné učení ve spojitých prostorech 

  Author: Eduard Alibekov; Supervisor: Štěpánková Olga; Opponent: Lažanský Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-17)
  Algoritmy posilovaného učení (RL) umí optimálně řešit problémy dynamického rozhodování a řízení např. v technických disciplínách, ekonomice, medicíně a umělé inteligenci. Ani nejnovější metody RL ale dosud nepřekročily ...
 • Simple and Commutative Semirings 

  Author: Korbelář, Miroslav
  (2021)
 • Komplexní systém pro rychlé a spolehlivé nasazení spolupracujících autonomních letounů 

  Author: Vojtěch Spurný; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Belter Dominik
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-13)
  V situacı́ch, kdy je nutné reagovat okamžitě, jako napřı́klad při různých katastrofách, čelı́ záchranáři zvýšeným technickým výzvám. Často musı́ operovat v rozsáhlých oblastech, vzdorovat nestabilnı́mu terénu a obtı́žným ...
 • Hollow-core optical fibers for sensing and communications 

  Author: Komanec, Matěj
  (2021)
  Hollow-core optical fibers represent the state-of-the-art in fiber optics and are on the verge of surpassing the loss performance of standard single-mode fibers in the very near future. Apart from low loss, they bring ...
 • Learnable state estimator for multi-legged robot 

  Author: Jiří Kubík; Supervisor: Čížek Petr; Opponent: Kubelka Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-31)
  Vícenozí kráčející roboti mají v porovnání se svými kolovými nebo pásovými protějšky relativně komplexní morfologii, která jim poskytuje výhodu při překonávání náročného terénu. Nicméně efektivní lokomoce v náročném terénu ...
 • Návrh a implementace komunikačních systémů založených na optických kamerách pro aplikace Internetu věcí 

  Author: Shivani Rajendra Teli; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Ortega Beatriz
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-07-23)
  Systémy optické bezdrátové komunikace (OWC) nabízejí řadu výhod, jako je větší šířka pásma, neregulované spektrum, odolnost proti elektromagnetickému rušení a vysokou opakovatelnost použití, a mohou být vhodnou doplňující ...
 • Bezpečnostní analýza webkamery 

  Author: Martin Kubeša; Supervisor: Kokeš Josef; Opponent: Sobotka Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
  Otázka zabezpečení IoT zařízení je spolu s růstem tohoto odvětví za posledních deset let čím dál tím častěji diskutovaná. Přibývá firem i domácností spoléhajích na automatizovaná řešení od chytrých ledniček po ochranu proti ...
 • Aktivní technologie řešení kosmického odpadu 

  Author: Michal Matija; Supervisor: Bureš Miroslav; Opponent: Pour Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou odstraňovania vesmírneho odpadu. Prácu možno rozdeliť do troch častí. Prvá časť je teoretická a popisuje problematiku odstraňovania odpadu, ako napr. generovanie odpadu, Kesslerov ...
 • Ladění skriptů v SPipes editore 

  Author: Petr Jordán; Supervisor: Blaško Miroslav; Opponent: Šebek Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
  Jazyk SPipes je technologie umožňující zpracování strukturovaných dat Sémantického webu. Tato diplomová práce se zabývá zlepšením stavu stávajícího editoru SPipes skriptů. V práci jsou nejprve představeny principy Sémantického ...
 • Distribuované učení neuronových sítí 

  Author: Petr Tománek; Supervisor: Pevný Tomáš; Opponent: Oberhuber Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
  Cílem této práce je prozkoumat a porovnat nejmodernější řešení pro distribuovanou metodu největšího spádu. Práce se zaměřuje na vylepšení metody největšího spádu (SGD), která je využita napříč strojovým učením. Na základě ...
 • Rozpoznávání tance z videa 

  Author: Petr Kouba; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Zimmermann Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
  Předkládáme metodu rozpoznávání společenských tanců z videa. Metoda je založena na využití nástroje OpenPose, který odhaduje postoj snímaných tanečníků v jednotlivých snímcích videa. Následně klasifikujeme posloupnosti ...
 • USAC 2021 s modelem prostorové koherence robustní vůči degenerovaným datům 

  Author: Maksym Ivashechkin; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Šára Radim
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
  Random Sample Consensus je jedním z nejpopulárnějších a nejvíce používaných metod na robustní odhad v počítačovém vidění. Tato práce představuje VSAC (USAC 2021), který je zlepšený robustní odhadce podobný k RANSACu. Tato ...
 • Adaptace CNN klasifikátorů na změny apriorních pravděpodobností 

  Author: Tomáš Šipka; Supervisor: Šulc Milan; Opponent: Škoviera Radoslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
  V mnoha klasifikačních úlohách se relativní četnosti tříd (apriorní pravděpodobnosti tříd) na testovací sadě liší od relativních četností během trénování prediktoru. Tento jev, taktéž nazýván \textit{label shift} nebo ...
 • Software pro automatické generování modelů systémů Internet of Things (IoT) 

  Author: Richard Sadloň; Supervisor: Klíma Matěj; Opponent: Šebek Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
  Cieľom tejto práce bolo navrhnúť a imple-mentovať software pre generovanie alebo rozšírenie grafov, ktoré sú inšpirované re-álnymi IoT systémami. Hlavným využitím má byť testovanie experimentálnych algo-ritmov vyvíjaných ...
 • Interiérový lokalizační systém pro autonomní prostředky s využitím technologie Ultra-Wideband 

  Author: Jitka Hodná; Supervisor: Novák Tomáš; Opponent: Šipoš Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
  Tato práce představuje inovativní přístup v oblasti interiérové lokalizace pro autonomní pozemní vozidla se zaměřením na její dlouhodobou přesnost a spolehlivost. Systém je založený na fúzi ultra wide-band technologie, ...

View more