Recent Submissions

 • Analýza biochemických dat 

  Author: Jiří Anýž; Supervisor: Štěpánková Olga; Opponent: Kukal Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-10-07)
  Chemie a biochemie prošly významným vývojem laboratorní techniky, který způsobil, že měřená data jsou mnohem složitější a větší než kdy předtím. Analýza chemických a biochemických dat vyžaduje spolupráci chemiků a biologů ...
 • Strojové vnímání textilií s využitím pro jejich robotickou manipulaci 

  Author: Jan Stria; Supervisor: Hlaváč Václav; Opponent: Jančar Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-10-07)
  Tématem předložené práce je strojové vnímání textilií založené na obrazové informaci a využité pro jejich robotickou manipulaci. Práce studuje několik reprezentativních textilií v běžných kognitivně-manipulačních úlohách, ...
 • Návrh, modelování a optimalizace pasivních optických prvků 

  Author: Catalina Burtscher; Supervisor: Lucki Michal; Opponent: Vašinek Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-10-12)
  Cílem disertacní práce byl návrh, simulace a optimalizace pasivních optických rozbocovacu typu 1xN Y s vysokým poctem kanálu (N = 16). Dvema hlavními oblasti výzkumu jsou návrh, simulace a optimalizace techto rozbocovacu ...
 • Problém minimalizace rozptylu zpoždění vícesměrového vysílání s časovým a kapacitním omezením ve Smart Grid Ethernet sítích 

  Author: Tomáš Hégr; Supervisor: Boháč Leoš; Opponent: Vozňák Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-10-02)
  Cílem předložené disertační práce je návrh a ověření optimalizačního algoritmu pro vícesměrové vysílání ve specifických lokálních datových sítích energetických stanic popsaných standardem IEC 61850. Pomocí konceptu softwarově ...
 • Rozpoznávání spontánní řeči na bázi artikulačních příznaků 

  Author: Petr Mizera; Supervisor: Pollák Petr; Opponent: Psutka Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
  Předložená disertační práce se zabývá možnými aplikacemi artikulačních příznaků (AF) v úloze rozpoznávání řeči s užším zaměřením na zlepšení rozpoznávání spontánní a neformální řeči pro češtinu. Zejména řeč vytvořená při ...
 • Zlepšení zpracování ADS-B signálu v obtížném prostředí 

  Author: Pavel Puričer; Supervisor: Kovář Pavel; Opponent: Bezoušek Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
  Předkládaná práce se zaměřuje na stanovení a popis základních principů detekce, příjmu a zpracování radarových signálů se zvláštním zaměřením na signály systému ADS-B vysílané ve formátu Mode S extended squitter. Příjem ...
 • Full-time and full-authority vehicle advance control system design techniques 

  Author: Haniš, Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Fakulta elektrotechnická, 2019)
  This habilitation thesis is focused on Full-time Full-authority vehicle (motion) control system design methodologies and their applications, mainly in the automotive domain. The technology is well known in aerospace and ...
 • Analýza a syntéza anténních řad s ohledem na vzájemné vazby prvků, beamforming 

  Author: Tomáš Lonský; Supervisor: Hazdra Pavel; Opponent: Karban Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
  ato práce se zabývá analýzou a syntézou (zejména liniových) anténních řad umístěných ve volném prostoru nebo nad nekonečnou zemní rovinou. K charakterizaci problému byla odvozena teorie a algoritmus implementován v programu ...
 • Návrh otěruodolných povlaků pro využití v průmyslových aplikacích za vysokých teplot 

  Author: Martin Daněk; Supervisor: Polcar Tomáš; Opponent: Carvalho Sandra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-08)
  Dizertační práce se věnuje problematice nanášení a využití povlaků deponovaných metodou magnetronového naprašování. Práce je členěna do dvou hlavních částí – na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá ...
 • Struktura a optoelektronické vlastnosti kompozitů nanodiamantu s barvivem 

  Author: Daria Miliaieva; Supervisor: Rezek Bohuslav; Opponent: Weiter Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-04)
  Nanoškálový kompozit detonačního nanodiamantu (DND) a organického barviva polypyrrolu (PPy) byl zkoumán jako nový koncept pro výrobu energie, kde nanodiamant byl využit jako anorganický akceptor elektronu. Zavedli jsme ...
 • Bateriové systémy skladování energie v distribuční soustavě 

  Author: Tigran Avakyan; Supervisor: Vybíralík František; Opponent: Kyncl Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
  Tato práce pojednává o základech systému akumulace energie do bateriových úložišť (BESS) připojených k distribuční síti (DN), také popisuje jaké jsou výhody, základní technické řešení (komponenty a topologie), aplikace ...
 • Survey about Current State of Art of Electromobiles and Future Development Trends 

  Author: Shubhang Vyas; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Kyncl Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
  Na začátku této práce jsem provedl průzkum o elektrických automobilech (elektromobilech) od světově uznávaných výrobců. Dalším krokem pak bylo zkoumat více technických aspektů vitálních komponent elektromobilu, jmenovitě ...
 • Monitoring komunikace v síti Ethernet 

  Author: Filip Valenta; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Krecl Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
  V práci se zabývám technologií 100Base-T1 a s ní související Broad-R-Reach. Tyto technologie se začínají používat v automobilovém průmyslu místo technologie CAN, která již mnohým současným systémům nevyhovuje. 100Base-T1 ...
 • Flexibilní modul pro domácí automatizaci 

  Author: Patrik Vele; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Burčík Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby flexibilního modulu pro domácí automatizaci. Jsou zde popsány jednotlivě zvolené komponenty, jejich zapojení, následný návrh desky plošných spojů včetně závěrečného ...
 • Optimalizace trubkového výměníku 

  Author: Jakub Křítek; Supervisor: Musálek Lubomír; Opponent: Kyncl Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
  Tato diplomová práce se zabývá tepelnými výměníky, v první části se seznámíme obecně s různými typy výměníků, ve druhé s teorií sdílení tepla. Poté je kapitola zvlášť věnována problematice návrhů tepelných výměníků za ...
 • Možnosti využití laseru pro všeobecné osvětlování 

  Author: Yufei Zhang; Supervisor: Bálský Marek; Opponent: Holec Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
  Bílé světlo hraje velmi důležitou roli v lidském životě a v produktivitě na pracovištích. Světelný zdroj založený na polovodičovém laseru má výhody malé velikosti, nízké spotřeby energie, stabilní barvy světla a dlouhé ...
 • Vrstvové technologie v elektronice 

  Author: Jiří Vobr; Supervisor: Beshajová Pelikánová Ivana; Opponent: Běhan Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
  Cílem této bakalářské práce je seznámení čtenáře s technologiemi tlustých a tenkých vrstev a jejich vlastnostmi. V teoretické části jsou vysvětleny definice tlusté a tenké vrstvy, dále jsou zde uvedeny materiály na jejich ...
 • Geomagnetické indukované proudy v rozvodné síti České republiky 

  Author: Anna Smičková; Supervisor: Švanda Michal; Opponent: Kyncl Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
  Cílem práce je poprvé v českých podmínkách vyšetřit amplitudu geomagneticky indukovaných proudů (GIC) v rozvodné síti. Obecně se soudí, že tyto indukované proudy vedou k zvýšené poruchovosti klíčových komponent rozvodné ...
 • Přípravek s deskou Discovery 

  Author: Ján Žolna; Supervisor: Künzel Karel; Opponent: Brejcha Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
  Bakalárska práca na tému "Přípravek s deskou Discovery" sa skladá zo šiestich kapitol. Druhá kapitola približuje prípravok Discovery, s ktorým budem pracovať počas celej práce. Ďalej opisuje procesor a periférne časti tohto ...
 • Metody pro osazování desek plošných spojů 

  Author: Jiří Kordík; Supervisor: Beshajová Pelikánová Ivana; Opponent: Králík Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
  Bakalářská práce pojednává o metodách osazování desek plošných spojů. Zde jsou představeny metody pro osazování kusovou a hromadnou výrobou. V další části se práce zabývá možnými chybami při elektrotechnické montáži. Tyto ...

View more