Poslední příspěvky

 • Lock-chart solving 

  Autor: Černoch, Radomír; Vedoucí práce: Železný, Filip
  (2017)
  Lock-chart solving (also known as master key system solving) is a process for designing mechanical keys and locks so that every key can open and be blocked in a user-defined set of locks. This work is an algorithmic ...
 • Coupled Learning and Planning for Active 3D Mapping 

  Autor: Petříček, Tomáš; Vedoucí práce: Svoboda, Tomáš; Zimmermann, Karel
  (2017)
  The thesis presents several results in the area of 3D perception, with focus on combining learning and planning in active 3D mapping. Autonomous robots, including those deployed in search and rescue operations or ...
 • Dynamic Reconfiguration of Intrusion Detection Systems 

  Autor: Stiborek, Jan; Vedoucí práce: Pevný, Tomáš; Rehák, Martin
  (2017)
  Intrusion detection systems (IDS) used in network security are complex solutions that require precise tuning prior to their deployment. Such tuning, however, is a problem. If done statically, the fixed configuration fails ...
 • Visible Light Communications for Indoor Applications 

  Autor: Chvojka, Petr; Vedoucí práce: Zvánovec, Stanislav
  (2017)
  The field of visible light communications (VLC) has undergone a rapid development in recent years. The increased utilization of light emitting diodes (LEDs) has opened new possibilities for especially indoor services ...
 • Energy and Economic Efficiency 

  Autor: Bemš, Július
  (2017)
 • Optimal Control Strategy of Hybrid Electric Vehicle 

  Autor: Haubert, Tomáš; Vedoucí práce: Mindl, Pavel
  (2017)
  This thesis deals with the very progressive branch of the automotive industry, hybrid and electric vehicles. Based on the configuration the hybrid and electric vehicles are using an electric motor for the converting ...
 • Application of Field Progammable Gate Arrays in Sophisticated Control Structures of Electric Drive 

  Autor: Zoubek, Ondřej; Vedoucí práce: Zděnek, Jiří
  (2017)
  This doctoral thesis deals with the transmission of traction power from the traction vehicle to the train and presents an analysis of the current state of operation of the slip regulator on the III. generation heavy ...
 • High Energy Density Plasma Diagnostics Using Neutron and Gamma Detectors 

  Autor: Cikhardt, Jakub; Vedoucí práce: Klír, Daniel
  (2017)
  Deuterium Z-pinches are e cient sources of pulsed soft and hard x-rays, fast ions, and neutrons. Many phenomena related to an acceleration of ions and neutron production on the Z-pinches have not yet been explained. ...
 • Pokročilé návrhy elektromagnetických aktuátorů 

  Autor: Křivka, Vladimír; Vedoucí práce: Doležel, Ivo
  (2017)
  Práce je zaměřena na návrh, modelování, realizaci a ověření charakteristik výkonového trojfázového lineárního aktuátoru. Jedná se o sdruženou úlohu magnetického a teplotního pole. V teoretické části práce je objasněn ...
 • CW radarový senzor pro sledování biologických funkcí pacientů 

  Autor: Richter Jakub; Vedoucí práce: Hudec Přemysl; Oponent práce: Zela Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-18)
  Cílem této práce je navrhnout radarový senzor s kontinuální vlnou pro sledování biologických funkcí pacientů, jako je dýchání a bití srdce, do vzdálenosti 1.5 m a zpracováním signálu vypočítat naměřené výsledky sledování ...
 • Ubíhající elektrony 

  Autor: Štencel Martin; Vedoucí práce: Kulhánek Petr; Oponent práce: Horký Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
  Tato práce se zabývá chováním vysokoenergetických elektronů ve fúzním a kosmickém plazmatu - tzv. ubíhajících (runaway) elektronů. V první, teoretické části práce je stručně popsáno plazma jako takové, současné fúzní ...
 • Metody analýzy rozlišení a informační kapacity filmového materiálu pro potřeby jeho digitalizace 

  Autor: Kostelníčková Iveta; Vedoucí práce: Fliegel Karel; Oponent práce: Polák Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-20)
  Tato práce se zabývá analýzou digitalizovaných filmových záznamů za účelem odhadu jejich optimálního rozlišení, tedy minimálního rozlišení, ve kterém může být film skenován tak, aby nedošlo ke ztrátě jeho obrazové kvality. ...
 • Integrovaný 8 kanálový LAN-WDM Demultiplexer pro 400 Gbit Ethernet 

  Autor: Pankrác Tomáš; Vedoucí práce: Jeřábek Vítězslav; Oponent práce: Písařík Michael
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-26)
  V této práci je popsán návrh 8 kanálového demultiplexeru na principu kontra-direkcionální optické vazby s Braggovou mřížkou pro LAN-WDM vlnový multiplex. V návrhu je nově použit segmentovaný vlnovod, jak pro vedení světla, ...
 • Process Oriented Organization 

  Autor: Hallérová Laura; Vedoucí práce: Náplava Pavel; Oponent práce: Dobiáš Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-11)
  Cieľom tejto bakalárske práce je popísať význam výrazu podnikový proces, procesne riadené organizácie, procesné riadenie a pojmy s tým spojené . Taktiež zhodnotiť súčasný stav procesného riadenia a popísať nástroje na ...
 • Porovnání různých typů jaderných elektráren 

  Autor: Horák Jakub; Vedoucí práce: Bouček Stanislav; Oponent práce: Vybíralík František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
  Práce porovnává vybrané typy jaderných elektráren. První část pojednává o základních principech fungování jaderných reaktorů a o historii jaderné energetiky. V dalších kapitolách se zabývá jednotlivými typy jaderných ...
 • Metody oveřování kvality softwarových aplikací a náklady na kvalitu 

  Autor: Strharská Viktória; Vedoucí práce: Černohous Josef; Oponent práce: Zoubek Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-24)
  Cieľom tejto bakalárskej práce je charakteristika základných metód zabezpečenia kvality softvérových aplikácií, metrík slúžiacich na meranie kvality na základe rôznych aspektov dôležitých pre konkrétny projekt a popis ...
 • Simulace elektromobilu s různými topologiemi elektromechanické části 

  Autor: Chauhan Vyas Singh; Vedoucí práce: Bauer Jan; Oponent práce: Kyncl Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
  Cílem této diplomové práce je "Simulace elektrického vozidla Včetně různých komponentů hnacího ústrojí "je konstrukce energie Model elektrického vozidla včetně různých komponentů hnacího ústrojí Pomocí simulačního nástroje, ...
 • Porovnání hybridních a elektrických pohonů vozidel 

  Autor: Pannu Parminder Singh; Vedoucí práce: Mindl Pavel; Oponent práce: Sadil Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
  Účelem této studie je identifikovat "srovnání hybridního a elektrického vozidla". V této práci se bude diskutovat o typech hnacích konstrukcí, také o třech hybridech a o jejich výhodách a nevýhodách. Dále se zde bude hovořit ...
 • Influence of mechanical stress on properties of conductive adhesive joints 

  Autor: Tariq Usman; Vedoucí práce: Mach Pavel; Oponent práce: Žák Vratislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-24)
  Práce je zaměřena na sledování změny odporu a nelinearity VA charakteristiky vodivých spojů tvořených elektricky vodivými lepidly. První část uvádí základní informace o vodivých lepidlech. Zabývá se jejich vlastnostmi, ...
 • Model aktivní kontury s klíčovými body pro detekci hranice objektu v obrazu 

  Autor: Dvořák Filip; Vedoucí práce: Šára Radim; Oponent práce: Čech Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-08)
  Táto bakalárska práca pojednáva o problematike a návrhu vhodnej metódy pre obohatenie štandardného modelu aktívnej kontúry o kľúčové body. Kľúčové body sú rozpoznávané detektorom, ktorý funguje na základe klasifikácie ...

Zobrazit další