Poslední příspěvky

 • Scene text localization and recognition in images and videos 

  Autor: Neumann, Lukáš; Vedoucí práce: Matas, Jiří
  (2017)
  Scene Text Localization and Recognition methods nd all areas in an image or a video that would be considered as text by a human, mark boundaries of the areas and output a sequence of characters associated with its ...
 • Identification of femtocells in mobile networks 

  Autor: Sedláček, Marek; Vedoucí práce: Bešťák, Robert
  (2017)
  The evolving mobile networks are requested to convey increasing data traffic as popularity of online services together with affordability of mobile devices is growing. One solution to mobile carriers, which can help them ...
 • Moderní metody rozpoznávání mluvčího na bázi GMM a DNN 

  Autor: Záruba Michael; Vedoucí práce: Pollák Petr; Oponent práce: Rajnoha Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-12-22)
  Tato práce sModerní metody rozpoznávání mluvčího na bázi GMM a DNNe zabývá úlohou hlasové identifikace a verifikace mluvčího. Jejím hlavním cílem je popsat v současné době nejpoužívanější postupy a vybrané metody experimentálně ...
 • Samovybíjení elektrochemických zdrojů pro teplotní charakteristiky 

  Autor: Strnad Radek; Vedoucí práce: Reichl Tomáš; Oponent práce: Kyncl Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
  Tato bakalářská práce se bude zabývat samovybíjením elektrochemických zdrojů v závislosti na teplotě. Je zaměřená především na lithiové akumulátory, jenž jsou momentálně nejrozšířenější. Samovybíjením trpí všechny akumulátory ...
 • Nabíjecí teplotní charakteristiky elektrochemických zdrojů 

  Autor: Cibulka Šimon; Vedoucí práce: Reichl Tomáš; Oponent práce: Kyncl Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-23)
  Tato bakalářská práce se zabývá nabíjecími teplotními charakteristikami elektrochemických zdrojů. V práci jsou popsány základní principy funkce elektrochemických zdrojů různých technologií. Dále je proveden jejich rozbor ...
 • Perspektivy elektrického pohonu automobilů 

  Autor: Moravec Oto; Vedoucí práce: Mindl Pavel; Oponent práce: Morkus Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Práce popisuje současnou situaci v automobilovém sektoru se zaměřením na elektrický pohon. Nejdříve diskutuje stav automobilového průmyslu a motivaci pro zavádění elektrických pohonů. Poté jsou probrány možné architektury ...
 • Elektrický longboard 

  Autor: Grossmann Jan; Vedoucí práce: Kočárník Petr; Oponent práce: Šedek Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Práce se věnuje návrhu a výrobě pohonu elektrického longboardu a ekonomické analýze projektu. Návrh a realizace je rozdělena do dvou částí - návrh a realizace mechanické a elektrické části. Hlavním bodem práce je návrh ...
 • Komunikace ve viditelném světle v oblastech zastínění 

  Autor: Novotný Dávid; Vedoucí práce: Zvánovec Stanislav; Oponent práce: Látal Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
  Táto diplomová práca poskytuje analýzu pre komunikáciu v oblasti zatienienia. Kľúčom je analýza využitia viditeľnej časti elektromagnetického spektra pre komunikačné účely a zároveň aj k účelom bežného osvetlenia. Práca ...
 • Finanční analýza vybraných ekonomických subjektů 

  Autor: Ľudma Tomáš; Vedoucí práce: Černohous Josef; Oponent práce: Bejbl Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
  Tato práce srovnává společnosti podnikající ve stejném odvětví se sídlem či zastoupením v České republice. Společnosti spadají do ekonomické činnosti dle klasifikace CZ NACE do kategorie 27320 - Výroba elektrických vodičů ...
 • Platforma pro podporu práce operátů tele-asistenčních center pro navigaci zrakově postižených 

  Autor: Szczurková Jana; Vedoucí práce: Balata Jan; Oponent práce: Šebek Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Cílem této práce je navrhnout, vytvořit a otestovat prototypy platformy pro podporu práce operátorů tele-asistenčních center pro zrakově postižené, která jim má usnadnit práci a pomoci vyřešit problémy objevené při pozorování ...
 • Diferenciální rovnice v elektrotechnice 

  Autor: Klouda Filip; Vedoucí práce: Bohata Martin; Oponent práce: Sobotíková Veronika
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato práce se skládá ze tří kapitol. První kapitola pojednává o obecné teorii obyčejných diferenciálních rovnic a prezentuje základní analytické metody jejich řešení. Ve druhé kapitole se soustředíme na numerickou Eulerovu ...
 • Algoritmus generující operace ve vícehodnotové logice 

  Autor: Kozák Jan; Vedoucí práce: Petrík Milan; Oponent práce: Navara Mirko
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Monoidy s lineárním uspořádáním (zkráceně tomonoidy) jsou matematickou strukturou, která může mimo jiné popisovat sémantiku konečných fuzzy logik. Cílem této práce je implementovat v jazyce C/C++ algoritmus popsaný Milanem ...
 • Kvalita a spolehlivost dodávek elektrické energie 

  Autor: Chalupianský Peter; Vedoucí práce: Krejcar Rostislav; Oponent práce: Šefránek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
  Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. V první části zavádím veškeré potřebné pojmy, standardy a definice týkající se kvality dodávek elektrické energie. Zároveň definuji potřebné ukazatele pro výpočet nepřetržitosti ...
 • Modernizace veřejného osvětlení v obci Poříčany 

  Autor: Sommer Karel; Vedoucí práce: Klein Vít; Oponent práce: Vybíralík František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-23)
  Tato bakalářská práce se zabývá projektovou dokumentací pro vydání územního souhlasu pro výstavbu veřejného osvětlení a osvětlení přechodů pro chodce. Je vyhotovena pro dva druhy světelných zdrojů, první skupina jsou novější ...
 • Enhancement of the selected management and planning quality control tools 

  Autor: Povolotskaya, Evgenia; Vedoucí práce: Mach, Pavel; Žák, Vratislav
  (2017)
  A detailed analysis of three management and planning quality control tools – affinity diagram, arrow diagram and process decision program chart – was performed. Then fuzzy logic was used for increase the yield of information ...
 • HVDC circuit breakers modeling in multiterminal grids 

  Autor: Yanushkevich, Alexander; Vedoucí práce: Tlustý, Josef
  (2017)
  Transition towards sustainable energy systems lead to transformation of the existing electrical power grids. One of the key enabling technologies for this transformation is high voltage direct current (HVDC) technology ...
 • Dvojitý vektorový AMR magnetometr 

  Autor: Fúra Viktor; Vedoucí práce: Petrucha Vojtěch; Oponent práce: Janásek Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
  Náplní práce je kompletní návrh precizního modulárního dvojitého vektorového AMR magnetometru. Návrh se týká vytvoření schématu zařízení, návrhu desek plošných spojů, jejich osazení a oživení a odladění firmware přístroje. ...
 • Záznamník dat pro observatorní magnetometr 

  Autor: Albershteyn Andrey; Vedoucí práce: Janošek Michal; Oponent práce: Pribula Ondrej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
  Cílem této práce je návrh záznamníku dat ze sériové linky, pro použití s observatoryním magnetometrem. S pomocí single-board počítače Raspberry Pi a vícevláknového programu v prostředí Python je vytvořen přístroj pro záznam ...
 • Short-Term Visual Object Tracking in Real-Time 

  Autor: Vojíř, Tomáš; Vedoucí práce: Matas, Jiří
  (2017)
  In the thesis, we propose two novel short-term object tracking methods, the Flock of Trackers (FoT) and the Scale-Adaptive Mean-Shift (ASMS), a framework for fusion of multiple trackers and detector and contributions to ...
 • Strategie řízení pulzně řízených měničů za přítomnosti rušivých složek v síti 

  Autor: Bejvl, Martin; Vedoucí práce: Valouch, Viktor
  (2017)
  The doctoral thesis is focused on the issue of instantaneous active and non-active power control of electronic power converters connected to the grid, which should work reliably even in case of unsymmetrical grid and/or ...

Zobrazit další