Poslední příspěvky

 • PHOTONIC SERVICES FOR NON-STANDARD APPLICATIONS OVER ALL-OPTICAL NETWORKS 

  Autor: Škoda, Pavel; Vedoucí práce: Zvánovec, Stanislav; Radil, Jan
  (2017)
 • Analysis of disfluency in pathological speech 

  Autor: Lustyk, Tomáš; Vedoucí práce: Čmejla, Roman
  (2016)
 • Example-based Rendering of Hand-drawn Content 

  Autor: Fišer, Jakub; Vedoucí práce: Sýkora, Daniel
  (2017)
  In this dissertation, we focus on the capabilities of example-based synthesis with a particular interest in hand-drawn appearance. We propose several approaches for creating new digital imagery from examples without ...
 • Distributed algorithms for Wireless Physical Layer Network Coding self-organisation in cloud communication networks 

  Autor: Hynek, Tomáš; Vedoucí práce: Sýkora, Jan
  (2017)
  Communication networks of present-days are growing in complexity to follow a never-ending demand for fast, smooth, energy efficient and cheap connection. This demand is a driving force of new technologies. Two of them ...
 • Impact of IP Chanel Parameters on the Final Quality of the Transferred Voice 

  Autor: Slavata, Oldřich; Vedoucí práce: Holub, Jan
  (2017)
  The subject of this dissertation is the measurement of quality of voice transmission over IP networks. Development in digitization, encoding and transmission of the speech is very fast, as well as the development of ...
 • OBJECTS CHARACTERIZATION BY MEANS OF WIDEBAND SIGNALS 

  Autor: Kabourek, Václav; Vedoucí práce: Mazánek, Miloš; Kořínek, Tomáš
  (2017)
  Thesis deals with objects characterization by means of wideband signals. More speci cally, radar cross section and high-resolution images are used to describe scattering behavior of objects in wide frequency band. The ...
 • System Imbalance Forecast 

  Autor: Kratochvíl, Štěpán; Vedoucí práce: Starý, Oldřich
  (2016)
  This thesis deals with the optimization of the BRP imbalance in the opposite direction to the system imbalance by the change of the output of the power plant. BRP imbalance optimization is a part of the energy market ...
 • Modely podmíněné pravděpodobnosti v dopravě 

  Autor: Šinkovec Petr; Vedoucí práce: Drchal Jan; Oponent práce: Kubalík Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
  Modely podmíněné pravděpodobnosti v dopravě jsou základní součástí popisu multiagentních systémů s aplikací v reálném světě. Tyto modely se uplatňují při simulacích širokého spektra záležitostí v dopravní infrastruktuře. ...
 • Využití rekurentních sítí pro rozpoznávání textu v obraze 

  Autor: Moravová Alena; Vedoucí práce: Šochman Jan; Oponent práce: Flach Boris
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
  Rozpoznávání textu patří mezi klasické problémy počítačového zpracování obrazu. Úloha se skládá ze dvou částí: detekce textu v obrazu a klasifikace detekovaného textu. Během detekce textu jsou nalezeny výseky obrazu ...
 • Hodnocení kvality obrazu mluvčího znakového jazyka 

  Autor: Bashkatova Daria; Vedoucí práce: Bernas Martin; Oponent práce: Švachula Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
  Tato bakalářská práce se ve svém teoretickém základu věnuje rozebíraní modelu lidského zrakového systému HVS, který je brán v úvahu navrhovanou metodou hodnocení kvality obrazu znakového mluvčího. Po zkoumání celého přehledu ...
 • Bezpečnostní analýza průmyslového kontrolního systému 

  Autor: Német Marcel; Vedoucí práce: Wespi Andreas; Oponent práce: G S
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-17)
  Priemyselné kontrolné systémy majú dôležitú úlohu v mnohých nenahraditeľných systémoch ako sú napríklad elektrárne, čističky vôd alebo ropovody. Bezpečnosť týchto systémov si nepochybne zaslúži pozornosť, no nasadzovanie ...
 • Analýza spánkových polysomnografických dat pokročilými algoritmy zpracování signálu 

  Autor: Cháberová Jana; Vedoucí práce: Mládek Arnošt; Oponent práce: Bělobrádek Radim
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-12-20)
  Tato diplomová práce se zabývá komplexní problematikou spánkové medicíny, se zaměřením především na diagnostiku spánkových poruch pomocí polysomnografie. První část pokrývá základy fyziologie i patofyziologie spánku, ...
 • Zpřesnění polohy uživatele mobilního terminálu s využitím senzorové fúze 

  Autor: Sušánek Filip; Vedoucí práce: Vojtěch Lukáš; Oponent práce: Šrotýř Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
  Tato práce se zabývá analýzou možností lokalizace uživatele v interiérovém prostředí pomocí moderního mobilního telefonu se systémem Android a aplikováním senzorové fúze. Součástí je podrobný teoretický rozbor problematiky ...
 • Stanovení výkonově orientované mzdy zaměstnanců ve firmě 

  Autor: Rohlíček Jaroslav; Vedoucí práce: Dobiáš Martin; Oponent práce: Hejl Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
  Práce se zabývá problematikou stanovení výkonove orientované mzdy v reálné firme a to pro pozice obchodník, servisní technik a dispecer. V první kapitole práce je teoretický úvod do problematiky odmenování, hodnocení, ...
 • Návrh a konstrukce soft startéru pro asynchronní motory do 5KW 

  Autor: Kroupa František; Vedoucí práce: Bauer Jan; Oponent práce: Bráza Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-09-04)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou spouštění asynchronních motorů s kotvou nakrátko a především návrhem a konstrukcí zařízení Soft startér, pomocí kterého jsou tyto rozběhy realizovány. Cílem práce bylo navrhnout ...
 • Příprava organických a tištěných elektronických součástek 

  Autor: Povolný Vojtěch; Vedoucí práce: Laposa Alexandr; Oponent práce: Náhlík Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
  Tato práce se zabývá přípravou elektronických struktur pomocí materiálového Inkjet tisku a charakterizací těchto struktur. V teoretické části jsou nejprve uvedeny aplikace, kde lze Inkjet technologii využít, dále pak je ...
 • Lokalizace dronů v obrazu z kamery 

  Autor: Ficenec Adam; Vedoucí práce: Štěpán Petr; Oponent práce: Pačes Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-12)
  Tématem této práce je využití neuronových sítí pro lokalizaci kvadrokoptér. Řešení práce spočívá v důkladném prostudování látky a návrhu algoritmu, který bude schopen správně detekovat a lokalizovat UAV z kamerového výstupu ...
 • Model města pro simulátor auta 

  Autor: Čajka Vladimír; Vedoucí práce: Sedláček David; Oponent práce: Bittner Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
  Předmětem této bakalářské práce je vytvoření modelu města jako vnější scény pro VR simulátor interiéru automobilu. Modelování dílčích objektů je prováděno dílem metodou polygonálního a dílem metodou procedurálního modelování. ...
 • Exportní modul pro Autodesk Maya do formátu X3D / X3Dom 

  Autor: Unembayeva Daniya; Vedoucí práce: Sedláček David; Oponent práce: Žára Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
  Predmetem této bakalárské práce je vytvorení exportního modulu pro Autodesk Maya do formátu X3D/X3DOM. Základní objekty budou exportovány do X3D/X3DOM pomocí odpovídajících uzlu, složitejší objekty - pomocí specifické ...
 • Trajektorie pro pokrývání nekonvexních polygonů pomocí UAV za účelem tvorby ortofotomap 

  Autor: Bulušek Jan; Vedoucí práce: Rollo Milan; Oponent práce: Vonásek Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
  Cílem této práce je implementace algoritmů pro pokrývání nekonvexních oblastí s využitím UAV (Unmanned Aerial Vehicle) a jejich experimentální ověření (jak v simulacích, tak na reálném bezpilotním prostředku). Z existujících ...

Zobrazit další