Poslední příspěvky

 • Mobilní kient pro Internet věcí 

  Autor: Ocetník Dávid; Vedoucí práce: Šedivý Jan; Oponent práce: Žára Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-28)
  Diplomová práca sa zaoberá tvorbou multiplatformnej mobilnej aplikácie pre ovládanie rozličných chytrých priestorov. Aplikácia rozpozná bezdrôtový chytrý priestor v okolí, následne umožní užívateľovi ovládať jednotlivé ...
 • Detekce lidských pohybů zápěstí a prstů na základě měření povrchového EMG svalů předloktí a Qualisys motion capture systému 

  Autor: Janků Tomáš; Vedoucí práce: Novotná Iva; Oponent práce: Čeřovský Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-29)
  Elektromyografie poskytuje velmi cenná data a poznatky, jež mohou být uplatněny v mnoha aplikacích. V současné době se jí s úspěchem využíva v řadě výzkumných prací i praktických aplikací různých zaměření především z odvětví ...
 • Aspektově orientovaný vývoj adaptivní struktury aplikace pro Java EE aplikace 

  Autor: Mishchenko Nikita; Vedoucí práce: Šebek Jiří; Oponent práce: Mazanec Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-06)
  Bakalářská práce se zabývá úlohou vytvoření Java EE frameworku s použitím aspektově orientovaného přístupu, který umožní efektivně generovat strukturu aplikace pro uživatele v závislosti na jeho chování, a umožnit uživatelům ...
 • Sledování pohyblivých objektů v obraze z helikoptéry 

  Autor: Marek Michal; Vedoucí práce: Chudoba Jan; Oponent práce: Štěpán Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-29)
  Diplomová práce se zabývá problémem snímaní okolního prostředí dynamicky se pohybující kamerou a následnou detekcí pohybujíchích se objektu. Vývoj probíhal v programovacím jazyku C++ za použití volně dostupne knihovny ...
 • Extrakce parametrů cyklodopravní sítě z dat ze senzorů mobilního telefonu 

  Autor: Bednář Jan; Vedoucí práce: Drchal Jan; Oponent práce: Buk Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-06)
  Cílem této práce je vytvořit model neuronové sítě, který umožní identifikovat povrch (vybranou množinu povrchů) pomocí senzorů mobilního telefonu. Tento problém jsem řešil hlavně pomocí akcelerometru. Naměřená data jsem ...
 • Řízení modelu technologického pracoviště 

  Autor: Tlučhoř Jan; Vedoucí práce: Künzel Karel; Oponent práce: Jirsa Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-04)
  Tato bakalářská práce se zabývá tématikou programovatelných automatů. Začátek práce popisuje základní části modelu kolejiště. Věnuje se teorii programování PLC S7 - 300 a popisu základních i pokročilejších prvků logického ...
 • Zvýšení přenosové kapacity rozvodny pomocí vysokoteplotních vodičů bez výměny stávajícího zařízení 

  Autor: Feist Štěpán; Vedoucí práce: Starý Oldřich; Oponent práce: Sláma Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-04)
  Diplomová práce se zabývá možnostmi využití technologie vysokoteplotních vodičů v rozvodnách. Začátek práce je věnován příčinám přetěžování rozvodné sítě České republiky v rámci evropské propojené soustavy, kterou tvoří ...
 • Výstavba malé fotovoltaické elektrárny 

  Autor: Němý Michael; Vedoucí práce: Králík Tomáš; Oponent práce: Vítek Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-14)
  Cílem této bakalářské práce je posoudit, zda se v dnešní době v České republice vyplatí stavba malé fotovoltaické elektrárny. K tomuto účelu byl proveden návrh a ekonomické zhodnocení malé fotovoltaické elektrárny k DC ...
 • Distribuovaný odhad a řízení s aplikacemi na prostorově rozložené systémy tlumení 

  Autor: Zhang Xueji; Vedoucí práce: Šebek Michael; Oponent práce: Šika Zbyněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-19)
  Lehké konstrukce jsou stále časteji instalovány v leteckém a automobilovém prumyslu, kde jsou stimulovány ekonomickými omezeními a prísnými emisními normami. Tyto lehké konstrukce jsou obvykle lehce tlumené, a proto jsou ...
 • Spectrally dependent photovoltages in Schottky photodiode based on (100) B-doped diamond 

  Autor: Rezek, Bohuslav; Cermak, J.; Koide, Y.; Takeuchi, D.
  (American Institute of Physics, 2014)
  Spectrally and spatially resolved photovoltages were measured by Kelvin probe force microscopy (KPFM) on a Schottky photo-diode made of a 4 nm thin tungsten-carbide (WC) layer on a 500 nm oxygen-terminated boron-doped ...
 • Kolekce reprezentativních publikací 

  Autor: Rezek, B.
  (2018)
 • Mikrovlnná hypertermie pro léčbu nádorů hlavy a krku řízená neinvazivním měřením změny teploty na bázi UWB radaru 

  Autor: Fišer Ondřej; Vedoucí práce: Vrba Jan; Oponent práce: Richter Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-04-16)
  Dizertační práce je zejména zaměřena na mikrovlnnou hypertermii pro léčbu nádorů hlavy a krku. Dizertační práce je rozdělena na tři části. Každá z těchto částí představuje originální vědecký přínos k danému tématu. Tyto ...
 • Efficient neutron production from sub-nanosecond laser pulse accelerating deuterons 

  Autor: Klír. D.; Krasa, J.; Cikhardt, J.; Dudzak, R.; Krousky, E.; Pfeifer, M; Řezáč, K.; Šíla, O.
  (AIP Publishing, 2015)
  Neutron-producing experiments have been carried out on the Prague Asterix Laser System. At the fundamental wavelength of 1.315 μm, the laser pulse of a 600 J energy and 300 ps duration was focused on a thick deuterated-p ...
 • Efficient Neutron Production from a Novel Configuration of Deuterium Gas-Puff Z-Pinch 

  Autor: Klír, Daniel; Kubeš, P.; Řezáč, K.; Cikhardt, J.; Kravárik, J.; Šíla, O.; Shishlov, A.; Kovalchuk, B.
  (American Physical Society, 2014)
  A novel configuration of a deuterium z pinch has been used to generate fusion neutrons. Injecting an outer hollow cylindrical plasma shell around an inner deuterium gas puff, neutron yields from DD reactions reached Y-n = ...
 • Deuterium z-pinch as a powerful source of multi-MeV ions and neutrons for advanced 

  Autor: Klír, D.; Shishlov, A. V.; Kokshenev, V. A.; Kubeš, P.; Řezáč, K.; Cikhardt, J.; Cikhardtová, B.; Kravárik, J.
  (AIP Publishing, 2016)
  A novel configuration of a deuterium z-pinch has been used to generate a nanosecond pulse of fast ions and neutrons. At a 3 MA current, the peak neutron yield of (3.6 ± 0.5) × 1012 was emitted within 20 ns implying the ...
 • Analýza mikroskopických obrázků 

  Autor: Borovec Jiří; Vedoucí práce: Kybic Jan; Oponent práce: Železný Miloš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-15)
  Analýza mikroskopických snímků je jedním z klíčových nástrojů biologů při pozorování genových expresí v průběhu raných stádií životního cyklu mouchy octomilky (Drosophila melanogaster), v počáteční fázi (vajíčka) a později ...
 • Strategie řízení skluzu kolejových trakčních vozidel 

  Autor: Pichlík Petr; Vedoucí práce: Zděnek Jiří; Oponent práce: Peroutka Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-04-01)
  Disertační práce se zabývá návrhem skluzového regulátoru pro elektrické lokomotivy, který je založený na detekci sklonu adhezní charakteristiky. Úkolem skluzového regulátoru je přenést maximální sílu mezi koly a kolejnicemi, ...
 • Automatizovaný návrh testů pro víceúrovňové sítě 

  Autor: Shchurov Andrey; Vedoucí práce: Mařík Radek; Oponent práce: Mišurec Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-04-01)
  Využívání komplexních počítačových sítí klade vysoké nároky na procedury, nástroje a přístupy pro jejich důkladné testování. Navzdory velkému úsilí mnoha výzkumných pracovníků však proces navrhování a vytváření testů stále ...
 • LONG–TERM AUTONOMY OF MOBILE ROBOTS IN CHANGING ENVIRONMENTS 

  Autor: Krajník, Tomáš
  (2018)
  This habilitation thesis presents research that aims to enable long-term deployment of mobile robots in changing environments. The presented approaches encompass methods that ensure robustness of autonomous visual ...

Zobrazit další