Poslední příspěvky

 • Aplikace analogie mezi elektrony a světelnými vlnami do metamateriálů 

  Autor: Hrebíková Ivana; Vedoucí práce: Jelínek Lukáš; Oponent práce: Čtyroký Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-04)
  Dizertační práce se zabívá aplikací analogií mezi elektronovými a electromagnetickými vlnami a její následní aplikaci v návrhu polovodičových heterostruktur. V úvodní části je stručne zhrnut spůsob řešení nerelativistické ...
 • Modelování vlivu demografie na politické preference 

  Autor: Švec Kamil; Vedoucí práce: Čertický Michal; Oponent práce: Šourek Gustav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-28)
  Tato práce se zabývá tvorbou modelu politických preferencí v České Republice na úrovni jednotlivých volebních okrsků. Zahrnuje sběr dat z veřejně dostupných zdrojů, přípravu trénovací množiny, implementaci modelů a jejich ...
 • Vyvažovač zátěže pro protokol SIP 

  Autor: Pont Martin; Vedoucí práce: Troller Pavel; Oponent práce: Císař Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-28)
  V dnešní době se stále více používá technologie VOIP. Pro sestavení relací se zde také používá protokol SIP. S nárůstem provozu této technologie se nabízí otázka jakým způsobem tento provoz kontrolovat a vyvažovat pro ...
 • Seznam sousedních stanic pro handover v mobilních sítích 

  Autor: Korych Matěj; Vedoucí práce: Bečvář Zdeněk; Oponent práce: Doležal Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-28)
  Efektivní správa Seznamu okolních buněk (NCL) v mobilních sítích může přinést výrazně nižší počet skenovaných a reportovaných buněk, jež uživatelské zařízení (UE) poskytuje v intervalech nazvaných Skenovací perioda. Zvláště, ...
 • Podpora PREM na současných multicore COTS systémech 

  Autor: Doležal Jan; Vedoucí práce: Matějka Joel; Oponent práce: Štepanovský Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
  Práce přináší podporu pro vyvíjené výkonné aplikace reálného času, které pro svůj běh využívají vícejádrové běžně komerčně dostupné systémy. Hlavním cílem práce je shrnout metody pro zvýšení předvídatelnosti doby běhu ...
 • Kompresní metody pro hyperspektrální zobrazování 

  Autor: Hartmann Petr; Vedoucí práce: Páta Petr; Oponent práce: Blažek Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
  Práce zkoumá problematiku hyperspektrálních obrazových dat a jejich zpracování, zejména kompresi. Teoretický úvod je zaměřen na principy obrazového snímání a způsoby uložení digitální obrazové informace, zmiňuje rozdíly ...
 • Zlepšení a optimalizace výkonnosti v rámci zavedeného systému kvality 

  Autor: Panský Martin; Vedoucí práce: Jandera Jan; Oponent práce: Kovalenko Olga
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
  Diplomová práce se primárně zabývá možnostmi zlepšení výkonnosti konkrétní organizace, operující v rámci evropského právního rámce a československého trhu. Součástí je souhrn vysvětlení a definic týkajících se problematiky ...
 • Využití realistické simulace vstupních vizuálních dat pro strojové učení 

  Autor: Surák Miroslav; Vedoucí práce: Košnar Karel; Oponent práce: Vonásek Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
  V tejto bakalárskej práci bolo predstavené použitie syntetických dát pre skvalitnenie učenia neurónových sietí. Na príklade zistenia polohy a orientácie objektu pre potreby jeho uchopenia a zdvihnutia bol vytvorený v ...
 • Detekce osob bezpilotními prostředky s využitím neuronových sítí 

  Autor: Zakharchenko Andrii; Vedoucí práce: Rollo Milan; Oponent práce: Štěpán Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
  Cílem této práce bylo navrhnout model neuronové sítě, který bude vhodný pro detekci lidí z bezpilotních letadel. Při vypracovaní teto práce jsme studovali umělé neuronové sítě a zvláště konvoluční neuronové sítě a jejich ...
 • Systém pro tvorbu dynamických dotazníků 

  Autor: Horný Kamil; Vedoucí práce: Burda Václav; Oponent práce: Gabrhelík Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-28)
  Tato bakalárská práce popisuje webovou aplikaci, urcenou pro tvorbu dynamických formuláru. V první cásti porovnávám nekolik konkurencních aplikací a vysvetluji, proc nemohou být pro náš úcel použity. V další cásti jsou ...
 • Možnosti zvýšení zabezpečení pobočkové ústředny pro IP telefonii 

  Autor: Kabelka Jan; Vedoucí práce: Troller Pavel; Oponent práce: Žalud Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
  Informační bezpečnost je po právu považována za jednu z klíčových oblastí světa IT. Schopnost předcházet útokům a reagovat na vzniklé bezpečnostní události je nedílnou součástí podnikového řízení informační bezpečnosti.
 • Dvouúrovňová optimalizace integrovaného problému rozvrhování liských zdrojů a projektu 

  Autor: Milička Pavel; Vedoucí práce: Šůcha Přemysl; Oponent práce: Minaeva Anna
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
  Cíl této práce je navrhout model integrující rozvrhování projektů a najímání zaměstanců spolu s algoritmem, který by tento problém řešil. Pro formulaci problému je využito dvojúrovňové programování, které modeluje interakce ...
 • Tvorba dialogových aplikací na základě ontologie schema.org 

  Autor: Okonechnikova Tatiana; Vedoucí práce: Šedivý Jan; Oponent práce: Pichl Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
  Cílem této práce je navrhnout a naimplementovat dialogovou aplikaci na základě ontologie Schema.org. Aplikace je schopna vést jednoduchý dialog s uživatelem, který je založen na poloautomatickém přístupu. Chatbot se zakládá ...
 • Shlukování tváří ve videu 

  Autor: Rýdl Václav; Vedoucí práce: Franc Vojtěch; Oponent práce: Urban Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
  V této práci navrhujeme jednoduchou a přesto efektivní metodu pro shlukování tváří ve videu. Tato metoda se skládá ze tří hlavních bloků. Nejprve extrahujeme příznaky z obličejů detekovaných ve videu pomocí konvoluční ...
 • Syntéza zvukových signálů dle příkladů pomocí neuronových sítí 

  Autor: Štíbal Pavel; Vedoucí práce: Sporka Adam; Oponent práce: Žikovský Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
  Diplomová práce se věnuje syntéze zvukových signálů dle příkladů za pomoci neuronových sítí. Při řešení této problematiky byla provedena rešerše neuronových sítí a existujících architektur, které je možné využít pro ...
 • Vytváření hloubkových map ve vysokém rozlišení 

  Autor: Kříž Tomáš; Vedoucí práce: Sedláček David; Oponent práce: Sloup Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
  Diplomová práce se zabývá supersamplingem, metodou pro zvětření počtu vzorků, hloubkových map. Práce se zabývá existujícími implementacemi a algoritmy, které tyto implementace používají. Dále se práce zaměřuje na porovnání ...
 • Reaktivní GitLab API knihovna pro Apple platformy 

  Autor: Tran Anh Duc; Vedoucí práce: Průša Jakub; Oponent práce: Votava Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
  Tato práce se zaměřuje na proces vytváření reaktivní knihovny pro komunikaci s GitLab API pro Apple platformy, následné na použití této knihovny ve zkušební iOS aplikaci a poté na porovnání se stávajícímí řešeními. Knihovna ...
 • Evidence provozu auta 

  Autor: Mazura Dominik; Vedoucí práce: Malý Ivo; Oponent práce: Komárek Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
  Tato práce řeší konektivitu starších modelů aut. Za cíl si klade vytvořit mobilní aplikaci pro sběr dat o autě v průběhu řízení s pomocí OBD donglu. Provedl jsem uživatelský výzkum pro zjištění potřeb uživatelů a definoval ...
 • Navigační systém pro indoor aplikace 

  Autor: Paclík Martin; Vedoucí práce: Roháč Jan; Oponent práce: Brož Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
  Diplomová práce je zaměřena na návrh a realizaci indoor navigačního systému založeného na inerciálních senzorech, senzoru barometrického tlaku a čtyřech senzorech vzdálenosti. Součástí práce je rozbor navigační úlohy, návrh ...
 • Efektivnost fotovoltaiky na panelovém domě 

  Autor: Miškovský Daniel; Vedoucí práce: Vítek Miroslav; Oponent práce: Podivínský Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
  Cílem této bakalářské práce je porovnání dvou variant výstavby fotovoltaických elektráren. Teoretická část bakalářské práce se zabývá popisem panelového domu jeho specifik a možným zapojením fotovoltaické elektrárny. ...

Zobrazit další