Poslední příspěvky

 • Place Recognition by Per-Location Classifiers 

  Autor: Gronát, Petr; Vedoucí práce: Pajdla, Tomáš; Šivic, Josef
  (2017)
  Place recognition is formulated as a task of finding the location where the query image was captured. This is an important task that has many practical applications in robotics, autonomous driving, augmented reality, 3D ...
 • Knihovna funkcí pro počítač RASPBERRY PI 

  Autor: Procházka Tomáš; Vedoucí práce: Kubalík Pavel; Oponent práce: Vaňát Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-04)
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením knihovny pro ovládání jednotlivých periférií počítače Raspberry PI bez použití operačního systému. Důraz je kladen hlavně na ovládání univerzálních vstupů a výstupů, rozhraní UART, ...
 • Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v ČR 

  Autor: Černý Vlastimil; Vedoucí práce: Kyncl Jan; Oponent práce: Vybíralík František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-09-07)
  V této práci se věnuji kogeneračním jednotkám a jejich možnému využití pro reálné nasazení. Primárně se zaměřím na pístové kogenerační jednotky. Jedná se o malé zdroje o výkonech desítek až stovek kilowatt. V teoretickému ...
 • Vliv úsporných opatření v budovách na cenu tepla dodávaného z CZT 

  Autor: Macholda, František; Vedoucí práce: Knápek, Jaroslav
  (2017)
  Tato práce se zabývá metodikou pro systémový pohled na vliv úspor tepla na celkový systém CZT a připojených odběratelů. Cílem bylo nalezení vhodného nástroje pro posouzení možných dopadů vyššího rozšíření různých opatření ...
 • Intelligent Distribution Systems with Dispersed Electricity Generation 

  Autor: Fandi, Ghaeth; Vedoucí práce: Švec, Jan; Tlustý, Josef
  (2017)
  The huge wind energy resource represents a potential to use wind farms to power vast area of the earth with renewable energy. Many wind farm concepts have been proposed, but much work still need to be done on Intelligent ...
 • Response Time Improvement of Multimodal Interactive Systems 

  Autor: Hák, Roman; Vedoucí práce: Zeman, Tomáš
  (2017)
  Multimodal interaction, permitting our highly skilled and coordinated communicative behavior to control computer systems, has been proven as a key to natural and very flexible human-computer interaction. However, ...
 • Stanovení hodnoty zákazníka na trhu B2B 

  Autor: Horák, Pavel; Vedoucí práce: Tomek, Gustav
  (2017)
  Žijeme v turbulentní době doprovázené neustálými změnami podnikatelského prostředí. Firmy operují na trzích, které jsou charakteristické stále se zostřujícím konkurenčním prostředím. To klade před marketingové manažery ...
 • Optimalizace protokolů v mobilních sítích 

  Autor: Kalfus, Radim; Vedoucí práce: Chod, Jiří
  (2017)
  Cílem práce je optimalizace protokolů v mobilních sítích, zejména se zaměřením na sítě LPWAN. Práce zkoumá a navrhuje novou metodu SIGFOX-SFH a nový algoritmus SIGFOX-AFH určené pro LPWAN protokoly z prostředí internetu ...
 • Local navigation methods for metal detectors 

  Autor: Nováček, Petr; Vedoucí práce: Ripka, Pavel; Roháč, Jan
  (2017)
  This dissertation addresses the implementation of navigation capabilities for metal detection, in particular landmines. The precise aim of this thesis is to find a professional handheld metal detector search head ...
 • PHOTONIC SERVICES FOR NON-STANDARD APPLICATIONS OVER ALL-OPTICAL NETWORKS 

  Autor: Škoda, Pavel; Vedoucí práce: Zvánovec, Stanislav; Radil, Jan
  (2017)
 • Analysis of disfluency in pathological speech 

  Autor: Lustyk, Tomáš; Vedoucí práce: Čmejla, Roman
  (2016)
 • Example-based Rendering of Hand-drawn Content 

  Autor: Fišer, Jakub; Vedoucí práce: Sýkora, Daniel
  (2017)
  In this dissertation, we focus on the capabilities of example-based synthesis with a particular interest in hand-drawn appearance. We propose several approaches for creating new digital imagery from examples without ...
 • Distributed algorithms for Wireless Physical Layer Network Coding self-organisation in cloud communication networks 

  Autor: Hynek, Tomáš; Vedoucí práce: Sýkora, Jan
  (2017)
  Communication networks of present-days are growing in complexity to follow a never-ending demand for fast, smooth, energy efficient and cheap connection. This demand is a driving force of new technologies. Two of them ...
 • Impact of IP Chanel Parameters on the Final Quality of the Transferred Voice 

  Autor: Slavata, Oldřich; Vedoucí práce: Holub, Jan
  (2017)
  The subject of this dissertation is the measurement of quality of voice transmission over IP networks. Development in digitization, encoding and transmission of the speech is very fast, as well as the development of ...
 • OBJECTS CHARACTERIZATION BY MEANS OF WIDEBAND SIGNALS 

  Autor: Kabourek, Václav; Vedoucí práce: Mazánek, Miloš; Kořínek, Tomáš
  (2017)
  Thesis deals with objects characterization by means of wideband signals. More speci cally, radar cross section and high-resolution images are used to describe scattering behavior of objects in wide frequency band. The ...
 • System Imbalance Forecast 

  Autor: Kratochvíl, Štěpán; Vedoucí práce: Starý, Oldřich
  (2016)
  This thesis deals with the optimization of the BRP imbalance in the opposite direction to the system imbalance by the change of the output of the power plant. BRP imbalance optimization is a part of the energy market ...
 • Modely podmíněné pravděpodobnosti v dopravě 

  Autor: Šinkovec Petr; Vedoucí práce: Drchal Jan; Oponent práce: Kubalík Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
  Modely podmíněné pravděpodobnosti v dopravě jsou základní součástí popisu multiagentních systémů s aplikací v reálném světě. Tyto modely se uplatňují při simulacích širokého spektra záležitostí v dopravní infrastruktuře. ...
 • Využití rekurentních sítí pro rozpoznávání textu v obraze 

  Autor: Moravová Alena; Vedoucí práce: Šochman Jan; Oponent práce: Flach Boris
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
  Rozpoznávání textu patří mezi klasické problémy počítačového zpracování obrazu. Úloha se skládá ze dvou částí: detekce textu v obrazu a klasifikace detekovaného textu. Během detekce textu jsou nalezeny výseky obrazu ...
 • Hodnocení kvality obrazu mluvčího znakového jazyka 

  Autor: Bashkatova Daria; Vedoucí práce: Bernas Martin; Oponent práce: Švachula Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
  Tato bakalářská práce se ve svém teoretickém základu věnuje rozebíraní modelu lidského zrakového systému HVS, který je brán v úvahu navrhovanou metodou hodnocení kvality obrazu znakového mluvčího. Po zkoumání celého přehledu ...
 • Bezpečnostní analýza průmyslového kontrolního systému 

  Autor: Német Marcel; Vedoucí práce: Wespi Andreas; Oponent práce: G S
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-17)
  Priemyselné kontrolné systémy majú dôležitú úlohu v mnohých nenahraditeľných systémoch ako sú napríklad elektrárne, čističky vôd alebo ropovody. Bezpečnosť týchto systémov si nepochybne zaslúži pozornosť, no nasadzovanie ...

Zobrazit další