Recent Submissions

 • Řady odražečů pro bezčipovou RFID 

  Author: Jaroslav Havlíček; Supervisor: Polívka Milan; Opponent: Láčik Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-03-10)
  Disertační práce se zabývá bezčipovou rádiovou identifikací (RFID), oborem jehož cílem je umožnit technologii RFID nalézt nová uplatnění prostřednictvím snížení výrobních nákladů RFID štítků (tagů), které fungují bez ...
 • Plánování sběru dat pro vzdušné prostředky 

  Author: Robert Pěnička; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Barták Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-02)
  Tato práce se zabývá plánováním misí sběru dat bezpilotními vzdušnými prostředky (Unmanned Aerial Vehicles - UAV). Sběr dat je jedním z mnoha využití UAV, při kterém mohou být palubní sensory použity například záchrannými ...
 • Interference koherentních signálů při mikrovlnných měřeních 

  Author: Martin Haase; Supervisor: Hoffmann Karel; Opponent: Raida Zbyněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-03-01)
  Práce se primárně zabývá mikrovlnnými měřeními, která jsou ovlivněna interferencemi koherentních signálů. Konkrétně se věnuje dvěma typům mikrovlnných měření – měření interferenčních filtrů (EMI/RFI) a měření extrémních ...
 • Statistická analýza časoprostorových procesů 

  Author: Anna Pidnebesna; Supervisor: Helisová Kateřina; Opponent: Kremláček Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-26)
  Tato disertační práce se zabývá časoprostorovými procesy a jejich aplikacemi na dva reálné problémy. Prvním z nich je proces korespondence mezi úřady a soukromými osobami, respektive mezi úřady navzájem, v České republice, ...
 • Škálovatelné algoritmy pro řešení stochastických her s omezenou částečnou pozorovatelností 

  Author: Karel Horák; Supervisor: Bošanský Branislav; Opponent: Fang Fei
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-01)
  Částečně pozorovatelné stochastické hry jsou velmi obecným modelem uvažování o sekvenčním rozhodování agentů v adversariálních doménách. Každý z agentů má nejistotu ohledně stavu prostředí a také ohledně akcí ostatních ...
 • Čtecí elektronika systémů detekce částic 

  Author: Zdenko Janoška; Supervisor: Jakovenko Jiří; Opponent: Kodyš Peter
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-07)
  Táto práca sa venuje detekčným systémom častı́c vhodných pre meranie röntgenového žiarenia, beta žiarenia a iónov vrátane alfa častı́c. Tento detekčný systém pozostáva z kremı́kového n+–on–p stripového senzora, ktorý je ...
 • Kompenzace jalového výkonu v moderní architektuře rozvodné sítě se synchronním kondenzátorem 

  Author: Famous Oghomwen Igbinovia; Supervisor: Tlustý Josef; Opponent: Santarius Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-21)
  Klesající zdroje fosilních paliv, rostoucí ceny pohonných hmot a liberalizace elektroenergetických systémů mění kontext, ve kterém jsou provozovány a regulovány architektury elektrické sítě. Obavy týkající se bezpečnosti ...
 • Perspektivní metody modelování nelineárních indukčních ohřevů 

  Author: Zdeněk Novák; Supervisor: Doležel Ivo; Opponent: Kožený Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-12-25)
  Veškeré metalurgické postupy vyžadují dodržení přesných časových a teplotních podmínek. Z tohoto hlediska musí být mnoho procesů indukčního ohřevu řízeno v souladu s předepsaným časovým vývojem teploty zahřívaného tělesa. ...
 • Detekce relevantních záběrů pomocí bodů zájmu pro přeřazování videí 

  Author: Javier Alejandro Aldana Iuit; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Čadík Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-11-25)
  Práce se zabývá problémem vyhledávání videí obsahujících konkrétní objekt. Abychom se vyhnuli indexování vizuálního obsahu neměnného korpus videí, používáme dvoufázový přístup. Nejprve je získán krátký seznam videí z webu ...
 • Studie proveditelnosti energetických úspor pro vybraný objekt 

  Author: Vojtěch Matouš; Supervisor: Beranovský Jiří; Opponent: Karásek Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-29)
  Tato diplomová práce se zabývá energeticko-ekonomickou optimalizací víceúčelové sportovní haly v Novém Boru. Práce postupuje v souladu s principy studie proveditelnosti energetických úspor. V práci jsou nejdříve popsány ...
 • Efektivnost změny způsobu napájení bytového domu elektřinou 

  Author: Michal Beránek; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Tolar Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-29)
  Tato diplomová práce popisuje současný stav bytového domu ve vlastnictví bytového družstva, zejména z pohledu napájení elektřinou a charakterem spotřeby. Dále uvádí základní legislativní podmínky pro připojení k distribuční ...
 • Navigování vozidel pro ridesharing zohledňující poptávku 

  Author: Zdeněk Bouša; Supervisor: Schaefer Martin; Opponent: Zemčík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-29)
  V této práci se zaměřujeme na spolujízdu a zlepšení čekacích dob na obsloužení. V hustě obydlenýchměstechnenívýhodnéprokaždéhoobyvatelevlastnitauto. Jetojedenzdůvodů, který vedl k rychlému růstu služeb jako je UberPool. ...
 • Nástroj pro trénování hudebního sluchu 

  Author: Ekaterina Miasnikova; Supervisor: Sporka Adam; Opponent: Valta Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-29)
  Vzhledem k tomu, že v dnešní dobe pro tvorbu hudby již není nutný mít žádný hudební nástroj, stací mít aspon pocítac. Docela dost lidi projevuji zájem o hudbu nejen z pohledu poslouchání, ale i z pohledu porozumení a tvorby. ...
 • Webový klient pro správu katalogů SPARQL dotazů 

  Author: Igor Kuzevanov; Supervisor: Kostov Bogdan; Opponent: Klímek Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-28)
  Cílem této práce bylo vytvořit webový klient pro správu katalogů SPARQL dotazů. V první polovině jsem se věnoval průzkumu existující řešení, jejich nevýhod a nevýhod. Poté jsem navrhl vylepšenou verzi webového klienta. V ...
 • Vývoj cen elektřiny v ČR a v zahraničí 

  Author: Michal Koráb; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Antl Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-29)
  Diplomová práce se zabývá vývojem cen na trhu s elektřinou. Důraz je kladen zejména na maloobchodní ceny pro domácnosti ve vybraných zemích EU, z hlediska jejich vývojových trendů a jednotlivých komponent: energie, síťové ...
 • Hybridní řešení úlohy obchodního cestujícího s Dubinsovým vozidlem 

  Author: Daniel Váchal; Supervisor: Faigl Jan; Opponent: Drchal Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-28)
  Tato práce pojednává o problematice problému obchodního cestujícího s Dubinsovým Vozidlem (DTSP) a jeho rozšíření na problém obchodního cestujícího s Dubinsovým vozidlem s okolími (DTSPN). Práce se zaměřuje na řešení ...
 • Alternativní možnosti ve využití bioplynu v ČR 

  Author: Karel Andrle; Supervisor: Honzík Miroslav; Opponent: Vašíček Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-29)
  Diplomová práce se zabývá problematikou bioplynových stanic, zejména na území České republiky. Analyzuje situaci týkající se dotační podpory tepla a elektřiny v nich vyrobených. Popisuje vývoj a aktuální stav souvisejících ...
 • Nelineární pořad pro kulovou projekci 

  Author: Vít Valečka; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Spratek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-29)
  Získávání obsahu pro planetária je velmi obtížné, obzvláště pak pro ta malá. Filmy a videa pro fulldome projekci jsou vzácná a velmi drahá, ať už mluvíme o časově omezené nebo doživotní licenci. Ceny ročního pronájmu pořadu ...
 • Android aplikace pro komunikaci v bytovém družstvu 

  Author: Jiří Miroslav Kačena; Supervisor: Šišlák David; Opponent: Cuchý Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-28)
  Bakalářská práce se zabývá vývojem mobilní aplikace pro systém Android, která je určena pro usnadnění komunikace v bytových domech. Aplikace pracuje s několika rolemi. Je učena nejen pro domovníka, který se stará o bytový ...
 • Sémantický objektový dotazovací jazyk 

  Author: Martin Krupa; Supervisor: Ledvinka Martin; Opponent: Dudáš Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-29)
  Ako sa sémantický web stáva bežnejším, enterprise aplikácie viac využívajú sémantické dáta. Technológie určené na vývoj týchto aplikácií sa tejto zmene prispôsobujú ťažšie. Vrstva v enterprise aplikáciách, určená pre ...

View more