Recent Submissions

 • Analýza nezávislých komponent pro předzpracování elektroencefalogramu 

  Author: Jan Šebek; Supervisor: Bortel Radoslav; Opponent: Koldovský Zbyněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-02)
  Tato práce se zabývá hlavními problémy algoritmů analýzy nezávislých komponent (ICA), to jest například omezeným množstvím vzorků signálu, při zpracování elektroencefalografických (EEG) záznamů a návrhem robustních algoritmů, ...
 • Diagnostika vodivých lepených spojů a vybraných částí adhézní montáže 

  Author: Seba Barto; Supervisor: Mach Pavel; Opponent: Pietriková Alena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-04-21)
  Dizertační práce se zabývá novou tunelovou teorií vodivosti elektricky vodivých lepidel. Tato znalost je důležitá pro řízení optimálních podmínek procesu elektricky vodivé adhezní montáže. Součástí práce je I rozbor vlivů ...
 • SELF-STABILIZED GROUPS OF MICRO AERIAL VEHICLES 

  Author: Saska, Martin
  (2019)
  The goal of this habilitation thesis is to aggregate our research on stabilization and con- trol of cooperating robots in real environments without the need to build a dedicated infrastructure. The thesis presents ...
 • Vícerozměrný monitoring zpoždění Cloudu a jeho aplikace 

  Author: Ondřej Tománek; Supervisor: Kencl Lukáš; Opponent: Navrátil Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-04-13)
  Předmětem této disertační práce je nový koncept Vícerozměrného monitorování síťové latence Cloud Computingu a aplikace naměřených dat.Síťová latence má přímý dopad jak na výkonnost služeb, tak i na následnou uživatelskou ...
 • Aspektově řízený přístup při vývoji informačních systémů 

  Author: Karel Čemus; Supervisor: Vokřínek Jiří; Opponent: Šaloun Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-03-09)
  Vývoj podnikových informačních systémů klade vysoké požadavky na jejich návrh a architekturu. Kromě implementace rostoucího počtu byznys procesů jsou tyto systémy zodpovědné i za ukládání a konzistenci dat, integraci se ...
 • Nové modely vysokonapěťových křemíkových součástek pro radiové frekvence 

  Author: Stanislav Banáš; Supervisor: Dobeš Josef; Opponent: Biolek Dalibor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-04-06)
  Tato dizertační práce je zaměřena na modelování vysokonapěťových součástek tvořených velmi nízko dotovanými vrstvami. Takovéto součástky se vyznačují vlastnostmi, které ve standardních kompaktních SPICE modelech nejsou ...
 • Experimentální diagnostika hustého plazmatu 

  Author: Balzhima Cikhardtová; Supervisor: Kubeš Pavel; Opponent: Tichý Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-03-22)
  Tato doktorská práce je věnována experimentálnímu výzkumu na megaampérovém plasmatickém fokusu PF-1000 v Institutu fyziky plazmatu a laserové mikrosyntézy ve Varšavě. Plasmatické fokusy jsou impulsní silnoproudá výbojová ...
 • Predikce životnosti, testování a měření parametrů foliových kondenzátorů 

  Author: Martin Horák; Supervisor: Papež Václav; Opponent: Mentlík Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-03-22)
  Cílem disertační práce je shrnutí degradačních mechanismů u svitkových kondenzátorů s metalizovanou elektrodou.Na počátku studia degradace svitkových kondenzátorů se vyskytl problém s měřením parametrů u kondenzátorů s ...
 • Škálovatelné algoritmy rozvrhování pro vestavěné systémy s požadavky na běh v reálném čase 

  Author: Anna Minaeva; Supervisor: Hanzálek Zdeněk; Opponent: Sekanina Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-03-22)
  Rostoucí požadavky uživatelů vedou k zvyšujícímu se počtu aplikací integrovaných do vestavěných systémů. Tyto aplikace mohou mít požadavky na provoz v reálném čase, které ovlivňuji užitečnost výpočtů po deadlinu. Aby se ...
 • Optimalizace výkonových MOSFET součástek vhodných pro integrované obvody 

  Author: Vacula Patrik; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Musil Vladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-03-12)
  Táto doktorská práca sa zaoberá návrhom laterálnych výkonových tranzistorov s nízkym špecifickým odporom pri zapnutom stave, vhodných pre integráciu do Integrovaných Obvodov.
 • Model cirkulace přenosu krevních plynů a acidobáze pro tvorbu lékařských simulátorů a podpory rozhodování 

  Author: Ježek Filip; Supervisor: Lhotská Lenka; Opponent: Roubík Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
  Integrativní matematické modely v medicíně mají v zásadě tři účely: testovat konzistentnost současného fyziologického porozumění, vytvářet demonstrační vzdělávací simulátory a předpovídat specifické výsledky zdravotních ...
 • Aplikace analogie mezi elektrony a světelnými vlnami do metamateriálů 

  Author: Hrebíková Ivana; Supervisor: Jelínek Lukáš; Opponent: Čtyroký Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-04)
  Dizertační práce se zabívá aplikací analogií mezi elektronovými a electromagnetickými vlnami a její následní aplikaci v návrhu polovodičových heterostruktur. V úvodní části je stručne zhrnut spůsob řešení nerelativistické ...
 • Modelování vlivu demografie na politické preference 

  Author: Švec Kamil; Supervisor: Čertický Michal; Opponent: Šourek Gustav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-28)
  Tato práce se zabývá tvorbou modelu politických preferencí v České Republice na úrovni jednotlivých volebních okrsků. Zahrnuje sběr dat z veřejně dostupných zdrojů, přípravu trénovací množiny, implementaci modelů a jejich ...
 • Vyvažovač zátěže pro protokol SIP 

  Author: Pont Martin; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Císař Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-28)
  V dnešní době se stále více používá technologie VOIP. Pro sestavení relací se zde také používá protokol SIP. S nárůstem provozu této technologie se nabízí otázka jakým způsobem tento provoz kontrolovat a vyvažovat pro ...
 • Seznam sousedních stanic pro handover v mobilních sítích 

  Author: Korych Matěj; Supervisor: Bečvář Zdeněk; Opponent: Doležal Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-28)
  Efektivní správa Seznamu okolních buněk (NCL) v mobilních sítích může přinést výrazně nižší počet skenovaných a reportovaných buněk, jež uživatelské zařízení (UE) poskytuje v intervalech nazvaných Skenovací perioda. Zvláště, ...
 • Podpora PREM na současných multicore COTS systémech 

  Author: Doležal Jan; Supervisor: Matějka Joel; Opponent: Štepanovský Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
  Práce přináší podporu pro vyvíjené výkonné aplikace reálného času, které pro svůj běh využívají vícejádrové běžně komerčně dostupné systémy. Hlavním cílem práce je shrnout metody pro zvýšení předvídatelnosti doby běhu ...
 • Kompresní metody pro hyperspektrální zobrazování 

  Author: Hartmann Petr; Supervisor: Páta Petr; Opponent: Blažek Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
  Práce zkoumá problematiku hyperspektrálních obrazových dat a jejich zpracování, zejména kompresi. Teoretický úvod je zaměřen na principy obrazového snímání a způsoby uložení digitální obrazové informace, zmiňuje rozdíly ...
 • Zlepšení a optimalizace výkonnosti v rámci zavedeného systému kvality 

  Author: Panský Martin; Supervisor: Jandera Jan; Opponent: Kovalenko Olga
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
  Diplomová práce se primárně zabývá možnostmi zlepšení výkonnosti konkrétní organizace, operující v rámci evropského právního rámce a československého trhu. Součástí je souhrn vysvětlení a definic týkajících se problematiky ...
 • Využití realistické simulace vstupních vizuálních dat pro strojové učení 

  Author: Surák Miroslav; Supervisor: Košnar Karel; Opponent: Vonásek Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
  V tejto bakalárskej práci bolo predstavené použitie syntetických dát pre skvalitnenie učenia neurónových sietí. Na príklade zistenia polohy a orientácie objektu pre potreby jeho uchopenia a zdvihnutia bol vytvorený v ...
 • Detekce osob bezpilotními prostředky s využitím neuronových sítí 

  Author: Zakharchenko Andrii; Supervisor: Rollo Milan; Opponent: Štěpán Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
  Cílem této práce bylo navrhnout model neuronové sítě, který bude vhodný pro detekci lidí z bezpilotních letadel. Při vypracovaní teto práce jsme studovali umělé neuronové sítě a zvláště konvoluční neuronové sítě a jejich ...

View more