Poslední příspěvky

 • Analýza a modelování moderních obvodů nábojových pump 

  Autor: Marek Jan; Vedoucí práce: Hospodka Jiří; Oponent práce: Biolek Dalibor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-10-02)
  Dizertační práce se zabývá návrhem křížově vázané nábojové pumpy, jež se používá pro napájení nízkopříkonových obvodů na čipu. Čtenář je seznámen s netradičním přístupem k popisu diskrétně pracujících analogových soustav ...
 • Průběžná identifikace parametrů modelů vzduchotechniky 

  Autor: Šulc Jan; Vedoucí práce: Ferkl Lukáš; Oponent práce: Vyhlídal Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-29)
  Dizertační práce je zaměřena na vývoj, zpřesňování a využití matematických modelů proudění vzduchu v silničních tunelech, které mají komplexní strukturu (dlouhé tunely s výjezdovými a příjezdovými rampami a mnoha změnami ...
 • Optimalizace reálných periodicky spínaných obvodů 

  Autor: Náhlík Jiří; Vedoucí práce: Hospodka Jiří; Oponent práce: Tichá Dáša
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-10-02)
  Tato práce se zabývá optimalizačními metodami pro reálné periodicky spínané obvody. Analýza a tím i optimalizace takových obvodů počítačem je velmi časově náročná, optimalizační čas závisí na efektivitě použitého optimalizačního ...
 • Hodnocení dopadů měkkých nástrojů v rámci naplňování cílů energetické efektivnosti 

  Autor: Valentová, Michaela; Knápek, Jaroslav; Karásek, Jiří; Králík, Tomáš
  (ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2017)
  Publikace poskytuje návod jak systematický hodnotit měkké nástroje tak, aby byl zřejmý jejich přínos pro plnění cílů v rámci směrnice o energetické účinnosti a také jejich přínos pro další nastavení nástrojů energetické ...
 • Identifikace pro prediktivní řízení v podmínkách uzavřené smyčky 

  Autor: Žáčeková Eva; Vedoucí práce: Šebek Michael; Oponent práce: Polívka Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
  V posledných rokoch došlo k rozmachu moderných algoritmov pre riadenie v rôznych odvetviach priemyslu. Jednou z metód, ktorá sa stala veľmi populárnou, je aj prediktívny regulátor založený na modeli. Takýto regulátor prináša ...
 • Algoritmy pro rozvrhování lidských zdrojů s využitím strojového učení 

  Autor: Václavík Roman; Vedoucí práce: Šůcha Přemysl; Oponent práce: Polívka Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-06)
  V literatuře lze nalézt mnoho algoritmů řešících kombinatorické problémy, jelikož vědci se touto problematikou zabývají po mnoho desetiletí. Algoritmy jsou většinou navrženy pomocí modelového přístupu. To znamená, že důraz ...
 • Numerické aspekty návrhu optimálního řízení pro nelineální systémy 

  Autor: Pčolka Matej; Vedoucí práce: Čelikovský Sergej; Oponent práce: Polívka Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-26)
  V tejto práci sú študované numerické aspekty optimálneho riadenia nelineárnych systémov. Problémy, ktoré rieši, sú inšpirované otázkami, ktoré vyvstávajú pri návrhu nelineárneho prediktívneho regulátora založeného na modeli, ...
 • Detecting speech disorders in early Parkinson’s disease by acoustic analysis 

  Autor: Rusz, Jan
  (2018)
  This interdisciplinary habilitation thesis is focused on the design of the feasible algorithms and analytical methods based on digital signal processing and advanced statistical analysis that are sensitive to capture ...
 • Busbar current transducer with suppression of external fields and gradients 

  Autor: Ripka, Pavel; Chirtsov, Andrey
  (IEEE, 2018)
 • Studium energetické náročnosti osvětlovacích soustav v podmínkáchi mezopického vidění 

  Autor: Zálešák Jan; Vedoucí práce: Habel Jiří; Oponent práce: Polívka Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-11)
  Předložená disertační práce se věnuje tématu mezopického vidění a návazných možností potenciálních úspor vyplívajících z provozu a dimenzování veřejných osvětlovacích soustav pro podmínky mezopického vidění. V práci jsou ...
 • Slovní popis tras v navigaci osob se zrakovým postižením 

  Autor: Balata Jan; Vedoucí práce: Míkovec Zdeněk; Oponent práce: Matoušek Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-07)
  Dizertační práce se zaměřuje na problém navigace osob se zrakovým postižením. Existuje mnoho výzkumných směrů od senzorické substituce, přes systémy vyhýbání se překážkám, po navigační systémy s různými vstupními avýstupními ...
 • Herněteoretický přístup k optimalizaci konfigurací 

  Autor: Durkota Karel; Vedoucí práce: Pěchouček Michal; Oponent práce: Matyáš Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-07)
  ývoj všudepřítomných počítačových sítí přináší uživatelům pohodlí. Sítě čelí neustále rostoucímu počtu útoků, které uživatele těchto sítí ohrožují. V současnosti se síťová bezpečnost soustředí hlavně na detekci a zmírnění ...
 • Liberalization of Electricity Supply Industry 

  Autor: Tashpulatov, Sherzod
  (2018)
  The habilitation thesis consists of papers analyzing the impact of regulatory reforms on market outcomes and bidding behavior of electricity producers. Each paper uses a different methodology to answer various research ...
 • Evaluation of Energy Efficiency Policy Instruments 

  Autor: Valentová, Michaela
  (2018)
 • Fyzikální modely pro robotickou manipulaci s měkkými materiály 

  Autor: Petrík Vladimír; Vedoucí práce: Hlaváč Václav; Oponent práce: Polívka Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-07-02)
  ato práce studuje robotické skládání oblečení. Oblečení je z měkkého materiálu, který představuje poměrně širokou třídu obtížně manipulovatelnou robotem. Složitost spočívá ve vysokém počtu stupňů volnosti měkkých materiálů. ...
 • Vylepšení vjemových a pohybových schopností záchranných mobilních robotů 

  Autor: Kubelka Vladimír; Vedoucí práce: Svoboda Tomáš; Oponent práce: Polívka Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-07-07)
  Nasazení mobilních robotů během zásahů záchranných složek je způsob, jak učinit práci záchranářů bezpečnější a efektivnější. Na roboty jsou ale při takovém použití kladeny vyšší nároky kvůli podmínkám, které při těchto ...
 • Prostorové vektorové mikrovlnné měření v prostoru 

  Autor: Adler Viktor; Vedoucí práce: Hoffmann Karel; Oponent práce: Raida Zbyněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-07-22)
  V této práci je představena nová interferometrická měřicí metoda pro měření koeficientu přenosu mezi dvěma anténami. Jestliže je přenos mezi anténami realizován odrazem od nějakého předmětu, lze metodu využít např. pro ...
 • Analogové obvody pro DC-DC měniče 

  Autor: Dřínovský Martin; Vedoucí práce: Hospodka Jiří; Oponent práce: Jakovenko Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
  DC-DC měniče jsou nepostradatelnou součástí řady aplikací. Vzhledem k neustálé integraci

Zobrazit další