Recent Submissions

 • Studium a simulace molekulárních interakcí na površích diamantu 

  Author: Petra Matunová; Supervisor: Rezek Bohuslav; Opponent: Weiter Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Nalezení nových flexibilních materiálů pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů nabývá na významu pro splňení požadavků moderní společnosti. Diamantové nanočástice označované jako nanodiamanty (NDs) mají řadu příznivých ...
 • Automatická detekce grafoelementů ve spánkovém EEG 

  Author: Elizaveta Saifutdinova; Supervisor: Lhotská Lenka; Opponent: Otáhal Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-07)
  Analýza mozkové aktivity je jednou z klícových vyšetrovacích metod v moderní spánkové medicíne a výzkumu.
 • Optimalizované TDMA rozvrhovací algoritmy pro Cluster-Tree WSNs 

  Author: Aasem Ahmad; Supervisor: Hanzálek Zdeněk; Opponent: Almeida Luis
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-11)
  Bezdratove senzorove site (WSN) se prirozene objevily diky nedavnemu pokroku v oblasti bezdratove komunikace, mikro-elektro-mechanickych systemu a vysoce integrovane elektroniky. Navic tendence k integraci vypoctu s fyzickymi ...
 • Modelování inerciální měřicí jednotky 

  Author: David Česenek; Supervisor: Chudoba Jan; Opponent: Čížek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
  Inerciální měřící jednotka (IMU) patří mezi základní senzorické vybavení současných mobilních robotů, kde se používá především pro odhadování ohamžité orientace robotu v prostoru. V této práci se komplexně zabývám simulací ...
 • Vyhýbání se dynamickým překážkám s autonomním autem F1/10 

  Author: Jaroslav Klapálek; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Kerner Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
  Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku průjezdu křižovatek ve spojení se samoříditelnými automobily. Za pomocí rešerše literatury bylo vybráno distribuované řízení křižovatek. Algoritmus pro řešení průjezdu ...
 • Hledání zdrojů gama záření 

  Author: David Woller; Supervisor: Kulich Miroslav; Opponent: Lázna Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
  Práce se zabývá aplikací metaheuristického algoritmu GLNS v praktické úloze - hledání zdrojů gama záření. Přesná pozice zdroje záření může být určena robotem nesoucím detektor, pokud projede v jeho blízkém okolí po trajektorii ...
 • Design and Implementation of an End-to-End Speech Assistant 

  Author: Felix Staudigl; Supervisor: Schade Sascha; Opponent: Spilka Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
  Efektivní komunikace mezi člověkem a strojem představuje důležitou oblast výzkumu. Nedávné pokroky v oblasti strojového učení, konkrétně v oblasti zpracování přirozeného jazyka, umožňují inteligentním robotům využít hlasové ...
 • Lokalizace předmětů pro robotickou manipulaci 

  Author: Cesar Augusto Sinchiguano Chiriboga; Supervisor: Ecorchard Gaël Pierre Marie; Opponent: Zimmermann Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
  The new generation of collaborative robots allows the use of small robot arms working with human workers, e.g. the YuMi robot, a dual 7-DOF robot arms designed for precise manipulation of small objects. For the further ...
 • Časově deterministické vykonávání kódu na GPU 

  Author: Flavio Kreiliger; Supervisor: Matějka Joel; Opponent: Štepanovský Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
  In this thesis, we evaluate the interference between multiple GPU (Graphics processing unit) kernels running in parallel based on artificial random and sequential walks, the 2D Convolution benchmark provided by polybench ...
 • Comparative analysis of binary classification algorithms 

  Author: Zulfiia Galimzianova; Supervisor: Bureš Miroslav; Opponent: Pinyagina Olga
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
  GALIMZIANOVA, Zulfiia: Srovnávací analýza binárních algoritmů klasifikace. [Diplomová práce] - České vysoké učení technické v Praze. Fakulta elektrotechnická, Katedra informatiky. Vedoucí práce: Ing. Miroslav Bureš, Ph.D. ...
 • Bezpečný průzkum interiérů historických budov za pomocí autonomních bezpilotních helikoptér 

  Author: Vít Krátký; Supervisor: Spurný Vojtěch; Opponent: Zimmermann Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
  Cílem této práce je vývoj systému pro bezpečný autonomní průzkum interiérů historických budov za pomocí vícerotorových autonomních bezpilotních helikoptér. Navržené řešení zahrnuje metodu pro sledování požadované trajektorie ...
 • Construction and analysis of the graph of social network professional communities 

  Author: Adel Shavalieva; Supervisor: Frajták Karel; Opponent: Tumakov Dmitrii
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
  Analýza sociálních sítí je studiem sociálních sítí, které se zabývají sociálními vztahy z hlediska teorie sítí. Je široce používán v řadě aplikací a oborů, např. výběr segmentů uživatelů pro cílené reklamní kampaně nebo ...
 • Probabilistic calculation of incomplete social network user data 

  Author: Nadiya Yangirova; Supervisor: Frajták Karel; Opponent: Tumakov Dmitrii
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
  YANGIROVA, Nadiya: Pravděpodobnostní výpočet neúplných uživatelských dat sociální sítě. Diplomová práce - České vysoké učení technické v Praze. Fakulta elektrotechnická, Katedra informatiky. Vedoucí práce: Ing. Karel ...
 • Pattern recognition with neural networks 

  Author: Regina Latypova; Supervisor: Frajták Karel; Opponent: Makletsov Sergey Vladislavovich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
  Cílem práce je návrh a vývoj modulu, který vybere optimální aktivační funkci ze zadané parametrické rodiny. Jsou uvažovány umělé neuronové sítě s dopředným posunem různých konfigurací pro problém rozpoznávání vzorů. Jsou ...
 • Využití algoritmu inkrementálního generování strategií pro klasifikaci akcí útočníka 

  Author: Prokop Šilhavý; Supervisor: Bošanský Branislav; Opponent: Kuželka Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
  Diplomová práce se zabývá použitím algoritmu inkrementálního generování strategií v nekonečných hrách. Konkrétně se zaměřuje na jeho využití při klasifikaci akcí útočníka. Nejprve jsme si formalizovali problém adversariální ...
 • Snižování spotřeby energie pro pohyb létající základnové stanice v mobilních sítích 

  Author: Lukáš Hach; Supervisor: Bečvář Zdeněk; Opponent: Zelenka Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
  Použitím dronů jako létajících základnových stanic FeNB (Flying enhanced Node B) je možné velice rychle uspokojit aktuální požadavky uživatelů na velikost přenosové kapacity. Problémem při použití FeNB je omezená kapacita ...
 • Vývoj molekulárních reprezentací pro aplikaci strojového učení v kvantové chemii a spektroskopii 

  Author: Štěpán Sršeň; Supervisor: Železný Filip; Opponent: Svozil Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
  Tato práce se zabývá aplikací strojového učení do oblasti kvantové chemie a spektroskopie, kde je hlavním problémem kvantitativních výpočtů jejich časová náročnost. Hlavním cílem je vývoj a testování vhodných molekulárních ...
 • IoT senzor pro měření pohybů kosterního svalstva 

  Author: Lukáš Gregora; Supervisor: Vojtěch Lukáš; Opponent: Vítek Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
  Tato diplomová práce pojednává o konceptu měření svalové aktivity kosterního svalstva. Teoretickou částí práce je seznámení se současnými metodami měření kosterního svalstva, obzvláště se zaměřením na izometrické kontrakce ...
 • Testování SpacePix detektoru na podmínky vesmírného prostředí 

  Author: Aleš Hrudička; Supervisor: Urban Martin; Opponent: Suchánek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
  Tato práce se zabývá testováním SpacePix detektoru na podmínky vesmírného prostředí skrze termální cyklování ve vakuu. První část obsahuje popis důležitosti dozimetrických měření ve vesmírných aplikacích. Následuje popis ...
 • Modely pro minimalizaci spotřeby robotických buněk 

  Author: Matěj Petr; Supervisor: Šůcha Přemysl; Opponent: Benedikt Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
  Optimalizace spotřeby energií je důležitým problémem dneška. Zejména v průmyslu, kde jsou často využívány robotické buňky. Tato práce se zaměřuje na optimalizaci spotřeby robotických buněk. Práce definuje problém jako ...

View more