Recent Submissions

 • Optimalizace nabíjecí infrastruktury pro elektromobily: zvyšování efektivity, využívání alternativních zdrojů energie a řešení transakčních nákladů 

  Author: Lukáš Dvořáček; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Dušek Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-17)
  Tato disertační práce poskytuje ucelený pohled na tři klíčové oblasti optimalizace infrastruktury pro nabíjení elektrických vozidel, integraci rekuperované brzdné energie z vlaků do nabíjecích stanic elektrických vozidel ...
 • Plně analogová umělá neuronová síť 

  Author: Filip Paulů; Supervisor: Hospodka Jiří; Opponent: Štork Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-15)
  Tato disertační práce představuje koncept Plně Analogových Umělých Neuronových Sítí (FAANN), které jsou schopny zpracovávat signály přímo z elektrických senzorů. Jedním z motivů výzkumu je zlepšit přesnost měření s ohledem ...
 • Vysoce účinné vysokofrekvenční výkonové zesilovače pro lékařské a průmyslové aplikace 

  Author: Jesús Anzoátegui Cumana Morales; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Marcoň Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-12)
  Snížení spotřeby energie v elektronických systémech je nutné ke zvýšení provozní doby u produktů napájených bateriemi, ke snížení velikosti a hmotnosti snížením požadavků na chlazení a je nezbytné pro snížení emisí oxidu ...
 • Lipschitzovská struktura metrických a Banachových prostorů 

  Author: Andrés Quilis Sandemetrio; Supervisor: Hájek Petr; Opponent: Godefroy Gilles
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-03)
  Od počátku teorie Banachových prostorů bylo studium komplementárních a nekomplementárních podprostorů jedním z hlavních témat této oblasti. Speciálně v teorii neseparabilních Banachových prostorů bylo vloženo mnoho úsilí ...
 • Strojové učení pro řízení inferencí a v automatickém dokazování vět 

  Author: Zarathustra Goertzel; Supervisor: Urban Josef; Opponent: Veroff Robert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-07-29)
  Automatické dokazování vět je oborem umělé inteligence (AI), který sahá až k počátkům AI, například v “Logic Theory machine” od Simona a Newella. Symbolická umělá inteligence je často srovnávána se statistickým strojovým ...
 • Poruchy zadní strany PV modulu 

  Author: Tereza Kalousová; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Břinčil Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-30)
  V této bakalářské práci se věnuji vadám zadní strany fotovoltaického modulu a jejich opravám. V první řadě byla provedena rešerše obecných vad PV modulů, na kterou navazovaly vady zadní vrstvy PV modulu. Dále jsem se ...
 • Optimalizace rozhraní EIT-Oxygenátor pro brzkou detekci krevních sraženin 

  Author: Filip Šlapal; Supervisor: Silva Diogo; Opponent: Roubík Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-30)
  Vznik a depozice trombů je nejčastější příčinou pro nucenou výměnu oxygenátorů při mimotělní podpoře krevního oběhu. Výskyt komplikací je ovšem mnohem častější v případě nucené výměny než u výměny plánované. Neplánovaná ...
 • Simulační výběr adaptivního algoritmu separace zdrojů v reálném čase pro EIT 

  Author: Lukáš Daněk; Supervisor: Silva Diogo; Opponent: Roubík Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-30)
  Elektrická impedanční tomografie (EIT) je levná a neinvazivní zobrazovací metoda, která se široce používá k průběžnému monitorování umělé plicní ventilace na lůžku. Změny měřené impedance jsou však vyvolány nejen změnami ...
 • Modulární nástěnné světlo 

  Author: Jan Tonner; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Teplý Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-29)
  Rozvíjíme nové možnosti pro dynamické domácí osvětlení s modulárním designem a jednoduchou konstrukcí
 • Predikce selhání ložisek 

  Author: Daniil Grechany; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Zezula Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-30)
  Tato bakalářská práce zkoumá použití matematického modelu rozhodovacího stromu pro předpověď selhání ložisek v papírenských strojích pomocí analýzy amplitudy vibrací. Hlavní přínosy této práce zahrnují vývoj metodiky pro ...
 • Návrh HW pro mikrofonní pole s MEMS mikrofony 

  Author: David Vagner; Supervisor: Honzík Petr; Opponent: Schimmel Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-30)
  Práce plynule navazuje na předchozí autorovu práci - viz přílohu B, která přešla od vývoje sférického mikrofonního pole pro univerzální použití k vývoji modulárního systému pro rychlou výrobu mikrofonních polí pomocí 3D ...
 • Nekonvenční triggerování elektrických výbojů 

  Author: Marek Cerman; Supervisor: Mikeš Jan; Opponent: Kutáč Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-30)
  Diplomová práce se věnuje problematice bleskových a elektrických výbojů a jejich umělému spouštění. Nejprve jsou představeny základní koncepty bleskových výbojů včetně procesu jejich vzniku. Dále se práce zaměřuje na ...
 • Algebraické a stavové vlastnosti kvantových logik 

  Author: Dominika Burešová; Supervisor: Pták Pavel; Opponent: Svozil Karl
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-30)
  Tento text přispívá k teorii kvantových logik (algebraické teorii ortomodulárních uspořádaných množin). Kapitola 1 představuje základní pojmy kvantových teorií a jejich vztah s kvantovými logikami. Kapitola 2 formálně ...
 • Nekonvenční techniky pro výpočetní holografii 

  Author: Arda Ozdogru; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Krasula Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-30)
  Holografie se zabývá záznamem a reprodukcí trojrozměrných objektů pomocí světla. Teoreticky se vyvíjí od roku 1948, kdy byl tento termín zaveden. Počítačová holografie je obor, který zpracovává a rekonstruuje počítačově ...
 • Kešování informačního obsahu v mobilních sítích s létajícími základnovými stanicemi 

  Author: Filip Krupka; Supervisor: Bečvář Zdeněk; Opponent: Flores Cabezas Alejandro
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-30)
  Mobilní sítě s integrovaným kešováním obsahu a s bezpilotními vzdušnými letouny (UAVs) sloužícími jako létající základnové stanice (FlyBSs) jsou schopny lepší distribuce populárního obsahu mezi uživatelskými zařízeními ...
 • Návrh a realizace všesměrového podvozku pro výukovou robotickou platformu 

  Author: Václav Veselý; Supervisor: Pecka Martin; Opponent: Cmíral Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-29)
  The SRobot is a comprehensive indoor mobile robotic platform, meticulously designed as an educational tool for university students, covering fundamental robotics concepts encompassing both hardware and software aspects. ...
 • Optimalizace výběru ttH včetně systematiky pomocí strojového učení s z dat ATLASu 

  Author: Vladyslav Yazykov; Supervisor: Sopczak André; Opponent: Šimánek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-29)
  Tento výzkum se soustředí na cíl přesně vybrat události vzniklé interakcí dvou gluonů při srážce protonu s protonem na urychlovači LHC, jejímž výsledkem je pár top-antitop a Higgsův boson, což je proces známý jako ttH. ...
 • Řízení bezpilotního letounu se zavěšeným břemenem 

  Author: Martin Jiroušek; Supervisor: Chudoba Jan; Opponent: Báča Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-29)
  Tato práce se zabývá návrhem, implementacı́ a ověřenı́m řı́dicı́ho systému pro bezpilotnı́ letecký prostředek (UAV) se zavěšeným břemenem. Dynamika systému byla důkladně analyzována a byl odvozen nelineárnı́ a lineárnı́ ...
 • Aplikace pro prohlížení Langweilova modelu Prahy 

  Author: Jan Tošner; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Bittner Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-29)
  Tento dokument je diplomová práce Jana Tošnera. Jejím cílem je vytvoření aplikace, která bude schopna zobrazit celý Langweilův model Prahy v Unreal enginu 5. Hlavním úkolem je otestování všech možných způsobů optimalizace ...
 • Uživatelské rozhraní chytré podložky pod myš pro prevenci syndromu karpálního tunelu 

  Author: Tomáš Trejdl; Supervisor: Míkovec Zdeněk; Opponent: Klíma Matěj
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-29)
  Tato diplomová práce je součástí výzkumu, který se zaměřuje na řešení problému Syndromu Karpálního Tunelu při práci s počítačovou myší. Tato práce se zabývá analýzou existujícího řešení chytré podložky pod myš a návrhem ...

View more