Recent Submissions

 • Learning and Crafting for the Wide Multiple Baseline Stereo 

  Author: Dmytro Mishkin; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Vedaldi Andrea
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-03-14)
  Tato pr´ace pˇredstavuje probl´em wide multiple baseline stereo (WxBS), kter´y je zobecnˇen´ım
 • Contribution to three problems of nonlinear acoustics 

  Author: Červenka, Milan
  (2021)
 • Vliv radiačních defektů na výkonové součástky na bázi SiC 

  Author: Stanislav Popelka; Supervisor: Hazdra Pavel; Opponent: Belas Eduard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-03-22)
  Tato disertační práce se zabývá radiačními jevy v komerčně dostupných součástkách založených na bázi karbidu křemíku (SiC). SiC JBS diody a tranzistory JFET a MOSFET byly ozářeny elektrony, neutrony a lehkými ionty (protony). ...
 • Využití Zolotarevových polynomů pro spektrální analýzu 

  Author: Jan Kubák; Supervisor: Sovka Pavel; Opponent: Procházka Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-03-22)
  Tato práce je zaměřena na vybrané problémy Zolotarevových polynomů a jejich vyuľití ke spektrální analýze. Pokud jde o Zolotarevovy polynomy, jsou popsány základní vlastnosti symetrických Zolotarevových polynomů včetně ...
 • Rozvrhování s omezeními na spotřebu energie 

  Author: István Módos; Supervisor: Šůcha Přemysl; Opponent: Artigues Christian
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-20)
  S roustoucími náklady za spotřebu elektřiny pro velké výrobní podniky se v posledních letech objevil trend výzkumu v rámci energeticky efektivního a udržitelného rozvrhování. Při návrhu automatizovaných rozvrhovacích systémů ...
 • Diagnostika degradace fotovoltaických článků a modulů 

  Author: Tomáš Finsterle; Supervisor: Benda Vítězslav; Opponent: Volf Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-03-12)
  Pro diagnostiku fotovoltaických článků a modulů bylo vyvinuto mnoho metod založených na různých principech. Některé z metod je možné aplikovat pouze na technologii využívající krystalický křemík, jiné svou univerzálností ...
 • Odhadování pozice a orientace specifických rigidních objektů 

  Author: Tomáš Hodaň; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Lepetit Vincent
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-07)
  Tématem této disertační práce je odhad 3D pozice a 3D orientace rigidních objektů z jediného RGB nebo RGB-D snímku, kdy 3D modely objektů jsou předem známé. Řešení této úlohy počítačového vidění má široké uplatnění v mnoha ...
 • Měření kvalitativních parametrů v telekomunikačních sítích 

  Author: Hakob Avetisyan; Supervisor: Holub Jan; Opponent: Počta Peter
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-30)
  Tato disertační práce se zabývá subjektivním testováním jak kvality řeči, tak i srozumitelnosti řeči, prozkoumává existující metody, určuje jejich základní principy a podstaty a porovnává jejich výhody a nevýhody. Práce ...
 • Kooperativní senzorické snímání skupinou bezpilotních letounů 

  Author: Tomáš Báča; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Behnke Sven
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-12-27)
  Výzkum na poli autonomnı́ch bezpilotnı́ch prostředků (UAV) se stal významným oborem mobilnı́ robotiky. Vı́cerotorové bezpilotnı́ helikoptéry jsou užitečné v mnoha úrovnı́ch výzkumu. Vı́cerotorové UAV sloužı́ ...
 • Vliv vysokofrekvenčního napěťového zkreslení na vysokonapěťové kabelové soubory 

  Author: Martin Kněnický; Supervisor: Procházka Radek; Opponent: Haller Rainer
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-22)
  Dizertační práce se zabývá dopady vysokofrekvenčních zkreslení v elektrických sítích na izolaci vysokonapěťových kabelových souborů. Harmonická zkreslení v řádech několika kilohertz pochází ze spínacích procesů stále se ...
 • Přidělování komunikačních a výpočetních prostředků v mobilních sítích 

  Author: Jan Plachý; Supervisor: Bečvář Zdeněk; Opponent: Vozňák Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-22)
  Konvergence komunikačních a výpočetních technologií vedlo k vzniku Multi-Access Edge Computing (MEC). MEC poskytuje výpočetní výkon na tzv. hraně mobilních sítí (základnové stanice, jádro mobilní sítě), který lze využít ...
 • Experimentální studie subletální expozice baktérií nanočásticemi a možný vývoj jejich rezistence. 

  Author: Mohammed Fadel; Supervisor: Rutherford David; Opponent: Galář Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
  Zinc nanoparticles are the most common nanotechnology NPs that provides a major contribution to the production of large-scale consumer goods. In developed nations, hazardous microbe infections pose a major public health ...
 • Analýza využití e-mobility v rámci samosprávy 

  Author: Milan Klempay; Supervisor: Beranovský Jiří; Opponent: Truxa Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
  Diplomová práca sa zaoberá širším spektrom problematiky rozvoja elektromobility. Tému som zvolil na základe neefektívneho využívania dotácií územných celkov na Slovensku, pre tento účel. V prvej časti rozoberám legislatívny ...
 • Logická hra, kde přepínání mezi různými postavami je hlavním herním mechanismem 

  Author: Aleksandr Murugov; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Sedláček David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
  Cílem tohoto projektu bylo vytvoření logické hry z pohledu první osoby, kde hráč má schopnost ovládat jiné postavy pro řešení hádanek. Herní vývoj byl předcházen analýzou existujicích podobných her jako logické hry z pohledu ...
 • Mobilní aplikace pro kontrolované pití 

  Author: Šimon Gebauer; Supervisor: Burda Václav; Opponent: Gabrhelík Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
  Cílem této práce je návrh a implementace mobilní aplikaci pro android na kontrolované pití. Nejprve se seznámíme s metodikou kontrolovaného pití, poté se zaměříme na rešerši již existujících mobilních aplikací pro android ...
 • Návrh obvodu "power managementu" pro Energy Harvester 

  Author: Po-Wen Chen; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Setnička Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
  Tato práce navrhuje a demonstruje IC design založený na jednoduchém modelu získávání piezoelektrické energie v kombinaci s boost převodníkem. Byl vyroben model získávání piezoelektrické energie a pro reakci na vibrace ...
 • Webový portál pro přípravu podkladů pro rozšířenou realitu 

  Author: Michal Mráz; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Žára Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
  Předmětem této bakalářské práce je návrh a implementace webové aplikace pro vytváření podkladů pro rozšířenou realitu. Aplikace je vyvíjena za pomocí technologií Javascript, HTML a CSS. Pro zobrazování 3D scén používá ...
 • Sledování paprsku v réalném čase v Unreal Enginu 

  Author: Vojtěch Vavera; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Sedláček David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
  Cílem této práce je otestovat, vyhodnotit a přednést schopnosti implementace ray tracingu v Unreal Enginu. Čtenáři jsou představeny základní principy technologie Sledování Paprsků v Reálném Čase, spolu s efekty založenými ...
 • Integrace IO-Link OPC UA do zařízení Siemens SIMATIC 

  Author: Rustambek Bekmukhamedov; Supervisor: Kocur Zbyněk; Opponent: Kvarda Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
  Diplomová práce se zabývá implementací podpory protokolů OPC UA do komunikačního systému IO-Link používaného v zařízeních SIEMENS SIMATIC. V této práci jsou představeny komunikační protokoly OPC UA a IO-Link a možnosti ...
 • Tutoriál základů VHDL na Arduino kitu 

  Author: Daniel Krysa; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Hrzina Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
  Tato bakalářská práce se věnuje vytvoření tutoriálu programovacího jazyka VHDL. Je zaměřena na studenty prvních ročníků. Jako platforma pro testování úkolů a programů byl použit kit Arduino MKR VIDOR 4000. Práce přibližuje ...

View more