Now showing items 350-369 of 678

  • Nashova rovnováha v rozvrhování projektů s milníky 

   Author: Marko Šidlovský; Supervisor: Šůcha Přemysl; Opponent: Jakob Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Plánovanie projektov zvyčajne zahŕňa viacerých dodávateľov, ktorí majú na starosti rôzne práce v projektovom pláne. Každý dodávateľ má možnosť skrátiť trvanie svojej aktivity z maximálneho až na minimálny časový limit. ...
  • Navigační systém pro autonomní studentskou formuli 

   Author: Tomáš Roun; Supervisor: Čech Jan; Opponent: Tyleček Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Tato práce představuje návrh a implementaci navigačního systému pro studentskou autonomní formuli účastnící se soutěže Formula Student. Konkrétně tato práce navrhuje real-time implementaci problému Simultánní lokalizace a ...
  • Nákup produktů pomocí Google Assistant 

   Author: Michal Klusák; Supervisor: Havryluk Michal; Opponent: Frajták Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-22)
   Tato diplomová práce se zabývá vytvořením akce (Google Action) pro virtuálního asistenta Google Assistant umožňující uživateli nákup produktů. Nejprve jsem provedl porovnání možností asistentů Google Assistant, Alexa a ...
  • Nástroj na podporu modelování na platformě Eclipse 

   Author: Vaško Jiří; Supervisor: Molhanec Martin; Opponent: Virius Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Nástroj pro agentní alokaci úkolů a zdrojů 

   Author: Jelínek Ondřej; Supervisor: Vokřínek Jiří; Opponent: Kalina Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Nástroj pro automatizovaný sběr cen pojištění s webovým rozhraním 

   Author: Silovský Martin; Supervisor: Jakl Pavel; Opponent: Daněček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Nástroj pro detekci vzorů v grafové databázi sloužící jako úložiště metadat pro zpracování data lineage 

   Author: Lukáš Jarrah; Supervisor: Valenta Michal; Opponent: Šebek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Datové toky jsou tradičně zkoumány prostřednictvím zobrazení data lineage v grafickém uživatelském prostředí. Tato práce navrhuje inovativní přístup založený na automatické analýze vzorů datových toků za pomoci vyvinutého ...
  • Nástroj pro návrh zavlažovacího systému 2 

   Author: Nový Lukáš; Supervisor: Chludil Jiří; Opponent: Navrátil Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Nástroj pro podporu optimalizace webů pro vyhledávače 

   Author: Janík Ladislav; Supervisor: Matyáš Petr; Opponent: Kadlec Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Nástroj pro podporu výpočtu hodnoty Reálných opcí 

   Author: Trnka Václav; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Vokřínek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Cílem této práce je usnadnit výpočet hodnot reálných opcí. Jejím základem je teorie popisující problematiku reálných opcí a problematiku IT investic. Z ní pak vychází praktická část, která ilustruje průběh návrhu, implementace ...
  • Nástroj pro práci s rodopisy 

   Author: Fábry Martin; Supervisor: Strnad Pavel; Opponent: Píše Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Nástroj pro sledování pozic klíčových slov ve webových vyhledávačích 

   Author: Kubát David; Supervisor: Černý Viktor; Opponent: Moucha Alexandru
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Nástroj pro tvorbu webových uživatelských rozhraní 

   Author: Janíček Martin; Supervisor: Macek Ondřej; Opponent: Novotný Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Nástroj pro údržbu reklamních ploch 

   Author: Turek Tomáš; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Stoklasa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Nástroj projektové dokumentace 

   Author: Podlipný Václav; Supervisor: Chludil Jiří; Opponent: Kubr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Nástroje pro kvantifikaci dávek a ztrátovosti paketů ve vysokorychlostních sítích 

   Author: Friedl Aleš; Supervisor: Ubik Sven; Opponent: Kubr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh a implementace automatizovaného service desku 

   Author: Janošík Miroslav; Supervisor: Molhanec Martin; Opponent: Novák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh a implementace nativní mobilní aplikace pro obchodní zástupce nebankovní společnosti 

   Author: Hanč Jan; Supervisor: Malina Pavel; Opponent: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato práce se zabývá návrhem a implementací mobilní aplikace pro nebankovní společnost. Aplikace je určena obchodním zástupcům, kteří navštěvují klienty a sepisují s nimi smlouvy, nabízejí další produkty a vybírají splátky. ...
  • Návrh a prototypová implementace databáze pro snadnější práci se strukturami nukleových kyselin 

   Author: Čečák Ondřej; Supervisor: Valenta Michal; Opponent: Čech Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh aplikace pro administraci glukagonu 

   Author: Victoria Eykhmann; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Mráz Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-31)
   Tato diplomová práce se zabývá vývojem mobilní aplikace MyDiabetic, která je určená pro děti, trpící diabetem prvního typu. Cílem této práce je navrhnout a integrovat administraci látky glukagonu a simulaci glykemického ...