Now showing items 410-429 of 743

  • Objektově orientovaná analýza a metodika pro návrh vestavěných systémů v automobilech 

   Author: Pojer Jan; Supervisor: Valenta Michal; Opponent: Mengi Cem
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Odhad 3D mapy z jednoho RGB obrazu 

   Author: Račinský Matěj; Supervisor: Zimmermann Karel; Opponent: Sedláček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Tato práce se zabývá využitím virtuálních světů z počítačových her jakožto zdroje dat pro strojové učení, a odhadem voxelové mapy z jednoho RGB obrázku za pomoci hlubokého učení. Tato práce zahrnuje skripty pro napojení ...
  • Odhad atributů z tváře 

   Author: Marčišin Matej; Supervisor: Franc Vojtěch; Opponent: Urban Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   V tejto práci navrhujeme postup na trénovavnie konvolučnej neurónovej siete (CNN). Na rozdiel od bežnej konvolučnej neurónovej siete, navrhujeme jeden model schopný simultánnej predikcie viacerých atribútov z tváre človeka. ...
  • Odhad cen útočníka za zneužití zranitelností v počítačových sítí 

   Author: Labuť Martin; Supervisor: Durkota Karel; Opponent: Stejskal Jakub
   V současné době se stále zvyšuje všeobecné povědomí a snaha o elektronickou bezpečnost. Jednou z možností ochrany proti elektronickým útokům je předvídat akce útočníků a podle toho vytvářet strategii ochrany. K úspěšnému ...
  • Odpovídání na otázky pomocí dotazů do strukturovaných databází 

   Author: Pichl Jan; Supervisor: Baudiš Petr; Opponent: Šourek Gustav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Cílem této práce je vytvoření systému, který je schopen poskytnout odpovědi na otázky zadané v přirozeném jazyce. Jelikož otázky týkající se konkrétních faktů mají obvykle jednoduchou strukturu obsahující jednu nebo dvě ...
  • Offline rozvrhování kritických úloh v rámci časových oken zajišťujících jejich izolovanost 

   Author: David Hornof; Supervisor: Benedikt Ondřej; Opponent: Maia Cláudio
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Požadavky kladené na vestavěné systémy se stále zvyšují. Vzhledem k tomu, že tyto systémy obsluhují rostoucí množství úloh kritických pro bezpečnost, jejich spolehlivost musí být zaručena a nesmí proto docházet k jejich ...
  • Okamžité sledování polohy 

   Author: Čábela Michal; Supervisor: Kubr Jan; Opponent: Macejko Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Omezovač datového toku 

   Author: Myška Václav; Supervisor: Kubr Jan; Opponent: Votava Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • On-line prostředí pro simulaci tinnitu 

   Author: Kateřina Cízlová; Supervisor: Sporka Adam; Opponent: Žikovský Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Tato práce se zabývá v poslední době velmi rozšířeným onemocněním, které se nazývá tinnitus. Především se zaměřuje na zvuky, které pacienti trpící tinnitem slyší. Cílem práce je prozkoumat existující metody pro demonstraci ...
  • On-line systém pro distribuci elektronických tiskovin 

   Author: Kubíček Pavel; Supervisor: Matyáš Petr; Opponent: Kadlec Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Online CAD systém 

   Author: Dojčar Michal; Supervisor: Hovorka Stanislav; Opponent: Schmidt Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Online konstrukce deterministického zásobníkového automatu pro indexování stromů 

   Author: Brynda Ondřej; Supervisor: Janoušek Jan; Opponent: Poliak Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Online Markdown editor postavený na GIT 

   Author: Vojtěch Sajdl; Supervisor: Komárek Martin; Opponent: Frajták Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Tato práce se zabývá tvorbou komplexního online nástroje pro podporu celého životního cyklu tvorby dokumentace za použití nástroje Git a jazyku Markdown. Jejím cílem je uspokojit potřeby různých uživatelských skupin, zejména ...
  • Online plánovač pro rozvoz zásilek v gastronomii 

   Author: David Mokoš; Supervisor: Fiedler David; Opponent: Váňa Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Využívání rozvozových služeb neustále nabývá na oblibě, čemuž v posledním roce napomohla i celosvětová pandemie COVID-19. Problematické jsou hlavně rozvážky v oblasti gastronomie, kdy je nezbytné minimalizovat dobu rozvozu, ...
  • Online rozvrhování úkolů pro obnovu hesel 

   Author: Petr Kubelka; Supervisor: Mohelníková Lucie; Opponent: Schaefer Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
   Mnoho infikovaných souborů je šířeno pomocí heslem chráněných dokumentů nebo archívů, které mohou být poslány útočníkem přes e-mail. Tím, že jsou tyto soubory chráněny heslem, není možné, aby byl jejich obsah analyzován, ...
  • Ontologie ukládání informací v e-commerce prostředí 

   Author: Novotný Michal; Supervisor: Klíma Martin; Opponent: Lukáš Hrubý
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Tato práce je zaměřená na shrnutí existujících metod a stuktur pro ukládání e-commerce dat. Hlavním cílem je navrhnout, implementovat a otestovat systém, který shromáždí a zanalyzuje e-commerce data z různých zdrojů za ...
  • Optimalizace architektury neuronových sítí pro multiple instance learning 

   Author: Nikita Tishin; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Šír Gustav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Hluboké učení dosahlo značného pokroku při řešení různých složitých úkolů, a je stále nutné objevovat nové architektury neuronových sítí, což je komplikovaný a časově náročný proces. Za tímto účelem roste zájem o metody ...
  • Optimalizace hyperparametrů pro algoritmy lokálního prohledávání 

   Author: Lukáš Haberzettl; Supervisor: Čermák Jiří; Opponent: Selecký Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Algoritmy lokálního prohledávání jsou dnes široce používaným nástrojem pro řešení komplexních optimalizačních problémů, pro které není možné s dostupnými prostředky nalézt optimální řešení. Vnitřní strategie těchto algoritmů ...
  • Optimalizace logistiky pro recyklaci odpadu 

   Author: Ondřej Mareš; Supervisor: Šůcha Přemysl; Opponent: Jakob Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Práce se zabývá logistikou v oblasti zpracování odpadů. Konkrétně se jedná o problém nalezení efektivního způsobu přepravy odpadu od jeho producentů k jeho zpracovatelům. Klíčovým aspektem problému je zvýhodnění zpracovatelských ...
  • Optimalizace na nekonvexní obálce 

   Author: Tomáš Hořovský; Supervisor: Kubr Jan; Opponent: Černý Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-18)
   Cílem tohoto projektu je navrhnout a vytvořit platformu pro implementaci a testování algoritmů pro tvorbu obálek anténních polí v 2D prostoru. Platforma by měla umožňovat generování náhodných testovacích případů, vyhodnocení ...