Now showing items 221-240 of 745

  • Identifikace objektů v signálovém zpracování FMCW radaru pro pokročilé asistenční systémy řidiče 

   Author: Micka Vojtěch; Supervisor: Buk Zdeněk; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Cílem této práce je navrhnout metodu, založenou na neuronových sítích, pro zpracování signálu v radarových systémech použitých pro pokročilé asistenční systémy řidiče (ADAS), zejména detekce slepého úhlu a varování zezadu ...
  • Identifikace podobností ve škodlivém chování v sítí 

   Author: Stanke Michal; Supervisor: Rehák Martin; Opponent: Fikar Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Cílem této práce je návrh a implementace frameworku pro identifikaci podobností v rozpoznaném škodlivém síťovém provozu, s použitím minimálně dvou metrik podobnosti. Výsledky budou dále využity pro snížení množství dat ...
  • Identifikace uživatelů na síti na základě jejich chování 

   Author: Kubeša David; Supervisor: García Sebastián; Opponent: Catania Carlos
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Přesná identifikace uživatelů na síti v různém časových úsecích se řadí mezi známé těžké problémy. Identifikace uživatelů na základě jejich akcí a ne jejich IP adress umožnuje administrátorům síťí aplikovat sofistikovanější ...
  • Identifikace vlastních klíčů v systému generálního a hlavních klíčů 

   Author: Kryška Marek; Supervisor: Černoch Radomír; Opponent: Novák Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Řešením systému klíčů a zámků rozumíme fyzickou výrobu klíče a blokování v zámku. Návrh řešení musí odpovídat podmínkám, jenž jsou dané zákazníkem a říkají nám, jaké klíče otvírají které zámky v systému. Nalezení takového ...
  • Identifikační systém pro Národní filmový archiv 

   Author: Josef Vítovec; Supervisor: Svatoš Jonáš; Opponent: Frajták Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-20)
   Diplomová práce se zaměřuje na návrh a vývoj identifikačního systému pro potřeby Národního filmového archivu. Identifikační systém zajišťuje generování a správu jednozančných perzistentních identifikátorů. Součástí systému ...
  • Implementace algoritmu Transit Node Routing v simulačním frameworku AgentPolis 

   Author: Michal Cvach; Supervisor: Fiedler David; Opponent: Nykl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Výpočet nejkratší vzdálenosti mezi dvěma vrcholy v grafu je častým problémem v informatice. Spousta aplikací obsahuje nějakou komponentu pro výpočet nejkratších vzdáleností. Tato práce se zaměřuje na problém výpočtu nejkratší ...
  • Implementace algoritmů FOL pro knihovnu SymPy 

   Author: Filip Šamánek; Supervisor: Mannová Božena; Opponent: Šebek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Tato diplomová práce se zabývá implementací základních algoritmů pro logiku prvního řádu. Algoritmy jsou implementovány v jazyce Python, konkretně budou součásti knihovny SymPy. Velká část práce se zabývá analýzou jednotlivých ...
  • Implementace algoritmů zpracování obrazových dat v systému MAIA 

   Author: Vlasatý Pavel; Supervisor: Páta Petr; Opponent: Koten Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Implementace Cisco zařízení v Omnet++ 

   Author: Šída Jiří; Supervisor: Moucha Alexandru; Opponent: Kubr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Implementace časem řízeného plánovače v distribuovaném bezpečnostně kritickém řídicím systému 

   Author: Hofman Martin; Supervisor: Píša Pavel; Opponent: Kučera Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Práce předkládá mechanismus pro přesné časování odesílaných zpráv na sběrnici CAN bez závislosti na hlavním procesoru a spouštění úloh na hlavním procesoru podle hardwarem stanoveného rozvrhu. V práci je využit obvod ...
  • Implementace jazyka Java pro virtuální stroj Smalltalk/X 

   Author: Hlopko Marcel; Supervisor: Vraný Jan; Opponent: Troníček Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Implementace learning to rank systému 

   Author: Trnka Tomáš; Supervisor: Černoch Radomír; Opponent: Tunys Tomáš
   Značný nárůst množství dat v posledních letech ukázal limity klasického vyhledávání informací. Už nestačí relevantní informace pouze najít, je potřeba seřadit je tak, aby uživatel mohl získat nejdůležitější data co ...
  • Implementace pokročilé vstupní metody pro platformu Android 

   Author: Bruchanov Jiří; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Macek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Implementace procesoru na programovatelném hradlovém poli 

   Author: Prokš Michal; Supervisor: Novotný Martin; Opponent: Pluháček Alois
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Implementace protokolu XMPP v JavaScriptu 

   Author: Brůček Jan; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Kubr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Implementace průmyslové technologie ZigBee se vzdálenou správou 

   Author: Sedláček Vojtěch; Supervisor: Moucha Alexandru; Opponent: Černý Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Implementace systému pro správu instancí webových služeb především v prostředí cloudu 

   Author: Janata Ondřej; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Žalud Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Prostudujte současný stav a standardy software pro správu cloudu. Navrhněte řešení pro automatickou správu (vytvoření, monitoring, upgrade, zrušení) instancí webové služby v prostředí cloudu též s možností snadého spuštění ...
  • Implementace vyhledávače spojů veřejné dopravy nad grafovou databází Neo4j 

   Author: Chalupa Jakub; Supervisor: Černý Tomáš; Opponent: Jakob Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Práce se zabývá analýzou, návrhem, implementací, testováním a nasazením webové a mobilní aplikace pro vyhledávání spojů veřejné dopravy nad grafovou databází Neo4j. Pro tyto účely práce nejprve detailně analyzuje existující ...
  • Implementace webové aplikace pro kompenzaci diabetes mellitus 

   Author: Dobeš Václav; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Burša Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Tato práce se zabývá analýzou požadavků a následnou implementací webové aplikace na podporu kompenzace diabetes mellitus. Práce zahrnuje popis klíčových funkcí aplikace následovaný popisem samotné realizace v programovacím ...
  • Implementace webového informačního systému v XWiki 

   Author: Mráz Pavel; Supervisor: Molhanec Martin; Opponent: Virius Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)