Now showing items 262-281 of 678

  • Katederní knihovna s možností samoobslužného provozu 

   Author: Jan Skála; Supervisor: Novák Petr; Opponent: Herceg Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Tato práce se zabývá tvorbou informačního systému umožňujícího správu inventáře knihovny na vybrané katedře ČVUT. Kromě základních funkcí bude poskytovat i možnost samoobslužného provozu. Výstupem práce jsou celkem 4 ...
  • Klasifikace typu nádoru z histopatologických obrazů 

   Author: Jan Kúdelka; Supervisor: Kybic Jan; Opponent: Drchal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-19)
   V poslední době stoupá frekvence použití strojového učení v celé řadě oblastí vědy a techniky. Jednou z těchto oblastí je i analýza dat z medicinského prostředí. Tato diplomová práce se zabývá využitím strojového učení k ...
  • Klientská část aplikace SerialFreak 

   Author: Dyrčík Filip; Supervisor: Strnad Pavel; Opponent: Komárek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Práce se zabývá návrhem webové aplikace určené pro uživatele sledující televizní seriály. Návrh aplikace je podroben principům designu zaměřeného na uživatele. Dále práce pojednává o analýze webových technologií pro realizaci ...
  • Klientský modul informačního systému jako plnohodnotná webová aplikace 

   Author: Horský Petr; Supervisor: Richta Tomáš; Opponent: Mlejnek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Knihovna pro algebraické manipulace s regulárními výrazy 

   Author: Janda Jiří; Supervisor: Píše Michal; Opponent: Žďárek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Knihovna pro aplikace typu virtuální naučné stezky na iOS 

   Author: Rychlovský Jiří; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Mach Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato diplomová práce pojednává o tvorbě a následném použití knihovny sloužící pro tvorbu aplikací typu naučné stezky na operačním systému iOS. Nejprve je popsána analýza již existujícího řešení pro Android systémy. Práce ...
  • Knihovna pro přenos dat okamžitého sledování polohy 

   Author: Kugler Martin; Supervisor: Kubr Jan; Opponent: Votava Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Kolorizace černobílých obrazů s využitím neuronových sítí 

   Author: Futschik David; Supervisor: Sýkora Daniel; Opponent: Čech Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Automatické obarvovaní šedotónových obrázků se v posledních letech stalo více zkoumanou oblastí, zejména díky rozšířenému používání hlubokých konvolučních neuronových sítí. Cílem této práce je pokusit se aplikovat tuto ...
  • Kompenzace diabetes mellitus pomocí mobilních technologií 

   Author: Musílek Tomáš; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Mráz Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-15)
   Tato práce seznamuje čtenáře s dostupnými mobilními aplikacemi, které se zabývají dietou nebo diabetem. Práce dále popisuje stav projektu Mobiab. Na těchto základech je poté navržena nová mobilní aplikace Dia Dieta. Tato ...
  • Komponenta pro detekci nelegálních newsletterů 

   Author: Gogár Tomáš; Supervisor: Šedivý Jan; Opponent: Bukovský Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Komponenta pro výpočet některých standardních funkcí 

   Author: Petr Jakub; Supervisor: Pluháček Alois; Opponent: Douša Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Kompresní metody PPM 

   Author: Krotil Jiří; Supervisor: Holub Jan; Opponent: Paulíček Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Komunikační aplikace pro lidi se sníženou funkcí sluchu a řeči 

   Author: Stibůrek Jindřich; Supervisor: Pešek Jan; Opponent: Malinský Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Konsolidace serverového prostředí 

   Author: Lukáč Ondřej; Supervisor: Dvořák Daniel; Opponent: Kubr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Konstrukce experimentu potvrzující ekvivalenci konečně-stavových automatů 

   Author: Soucha Michal; Supervisor: Mařík Radek; Opponent: Demlová Marie
   Tento dokument obsahuje přehled testovacích metod konečně-stavových automatů. Testovací metoda kontroluje zda se nějaký automat shoduje s daným automatem. Nová metoda je představena a následně experimentálně prokázána, že ...
  • Kontextové reprezentace pro detekci anomálií v souborech logů 

   Author: Prokop Černý; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Detekce anomálií v datech logů z velkých počítačových systémů je v posledních letech oblastí rostoucího významu. Logy jakožto textová data musí být nejdříve převedeny (embedovány) na jejich vektorové reprezentace (embeddingy) ...
  • Kontextové reprezentace pro predikce založené souborech logů 

   Author: Petra Vaňková; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Šír Gustav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-31)
   Kontextové reprezentace (embeddingy) se staly důležitou součástí přirozeného zpracování jazyka (NLP), neboť umožňují zachycení informace o daném slově v kontextu celé sekvence textu. Současně nejmodernější technologie na ...
  • Kontextově informovaná predikce slovních tvarů 

   Author: Van Duy Ta; Supervisor: Pichl Jan; Opponent: Chudáček Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Standardní formulace úlohy predikce slovních tvarů je predikce cílového tvaru slova, když je zadaný základní tvar a jeho morfo-syntaktické značky. Typické využití predikce slovních tvarů zahrnuje automatickou opravu textu, ...
  • Konvergence hlasových služeb 

   Author: Hažlinský Michal; Supervisor: Kučerák Ján; Opponent: Kubr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Konvergence hlasových služeb 

   Author: Pápai Ján; Supervisor: Kučerák Ján; Opponent: Kubr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)