Now showing items 746-765 of 833

  • Vektorový editor automatů 

   Author: Kříž Milan; Supervisor: Žďárek Jan; Opponent: Lahoda Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Velká databáze anotovaných sekvencí tváří 

   Author: Jan Hroch; Supervisor: Franc Vojtěch; Opponent: Drbohlav Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-15)
   Tato práce navrhuje metodu na automatické anotování sekvencí tváří nalezených v upoutávkách k filmům. Tato metoda byla aplikovaná na filmové upovtávky stažené z Internet Movie Database (www.imdb.com). Výsledná databáze, ...
  • Velkoškálový výběr atributů 

   Author: Jan Štercl; Supervisor: Khikhlukha Danila; Opponent: Drchal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Možnosti výpočetních prostředků se neustále zvyšují, ovšem neúměrně k velikosti dat zpracovávaných v oblasti strojového učení, která narůstá ještě rychleji. Tato práce se zabývá výběrem atributů při klasifikaci dat. Teze ...
  • Verzování v mikroslužbové architektuře 

   Author: Vojtěch Svoboda; Supervisor: Chloupek Martin; Opponent: Frajták Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou verzování v mikroslužbové architektuře. V rámci této práce je navržen způsob verzování jednotlivých služeb pro~udržení jasných verzí včetně externích závislostí, dále je navrženo ...
  • Video on demand aplikace pro Smart TV 

   Author: Marek Petr; Supervisor: Havryluk Michal; Opponent: Žára Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Cílem této práce je návrh, implementace a testování video on demand aplikace pro Smart TV platformy Firefox OS TV, Tizen TV a WebOS TV. Důraz je přitom kladen na využití jednotného zdrojového kódu. Práce se zabývá i chráněním ...
  • Virtualizace v prostředí Hyper-V 

   Author: Tomajko Patrik; Supervisor: Kubr Jan; Opponent: Medvecký Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Visualization of human's body internal tissues using shaders in simulation medicine 

   Author: Spiridonov Nikolai; Supervisor: Frajták Karel; Opponent: Salimov Farid Ibragimovich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Moderní 3D aplikace v reálném čase jsou velmi složitý a sofistikovaný software. Obzvláště obtížné je vývoj softwaru pro zdravotnické simulátory. Vývojáři se často snaží zlepšit výkon svého softwaru a snaží se nekonečně ...
  • Vizualizace a zpracování dat chronických pacientů 

   Author: David Kolečkář; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Huptych Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-13)
   Tato diplomová práce si klade za cíl analyzovat data pacientů s chronickými onemocněními a identifikovat podskupiny jejich populace, pro které lze poskytnout více personalizovanou léčbu pomocí nejmodernějších metod shlukování ...
  • Vizuální inspekce 3D infrastruktury s využitím bezpilotních prostředků 

   Author: Jiří František; Supervisor: Rollo Milan; Opponent: Krátký Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-20)
   Tato práce se zabývá úlohou vizuální inspekce 3D objektů za použití bezpilotních prostředků. Na základě vstupního polygonálního modelu a požadovaných parametrů, které by měl výstup splňovat (kvalita snímků, překrytí snímků), ...
  • Vizuální lokalizace a rozpoznání místa 

   Author: Derner Erik; Supervisor: Skočaj Danijel; Opponent: Krajník Tomáš
   Tato práce se zabývá metodou vizuální lokalizace mobilního robotu vybaveného všesměrovou kamerou. Navržený algoritmus používá předučenou konvoluční neuronovou síť pro výpočet deskriptorů panoramatických snímků. Pozice ...
  • Vizuální lokalizace pro HoloLens 

   Author: Pavel Lučivňák; Supervisor: Pajdla Tomáš; Opponent: Kúkelová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Vizuální lokalizace je často řešená problematika v počítačovém vidění. Typicky chceme určit pózu (polohu a orientaci) fotoaparátu, který pořídil daný RGB snímek. Odhadnutá póza se vztahuje k nějakému námi definovanému ...
  • Vizuální vyhledávání obrazů a geolokaliace 

   Author: Andrii Zakharchenko; Supervisor: Tolias Georgios; Opponent: Sattler Torsten
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-18)
   Geolokalizace obrazů je náročným problémem počítačového vidění s mnoha potenciálními aplikacemi. V této práci zkoumáme problém predikce geolokace vstupního obrázku na základě přístupu založeného na vizuálním vyhledávaní ...
  • Vícekamerový systém pro sledování a vysílání 

   Author: Filip Toman; Supervisor: Malý Ivo; Opponent: Kortan Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-23)
   Cílem tohoto projektu bylo navrhnutí a implementace aplikace pro správu a režii živých přenosů v prostředí webového prohlížeče se zaměřením na tvorbu vysoce přizpůsobitelného a ergonomického uživatelského rozhraní. Vytvořená ...
  • Víceúrovňové metody pro document retrieval nad českými texty 

   Author: Barbora Dědková; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Kuznetsov Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-31)
   Tato práce se zabývá úkolem vyhledávání dokumentů ve velkém měřítku pomocí vícesúrovňových metod pro hledání dokumentů. Kombinuje dvě fáze vyhledávání: předvýběr dokumentů a přeřazení dokumentů. Zvažuje klasické přístupy ...
  • Vstupní část překladače programovacího jazyka Kofein 

   Author: Smichovič Rudolf; Supervisor: Píše Michal; Opponent: Strnad Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vyhledávání nad šifrovanými daty v aplikacích s architekturou klient-server 

   Author: Lukáš Toman; Supervisor: Mudra Martin; Opponent: Smejkal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Tato práce se zabývá metodami vyhledávání nad šifrovanými daty a jejich použití v klient-server architekurách. Popisuje základní principy technik pro šifrování privátnímaveřejnýmklíčem,kteréumožňují vyhledávání v zašifrovaných ...
  • Vyhodnocení Arterial spin labeling MRI – kalibrace z dat s potlačením pozadí 

   Author: Yeva Prysiazhniuk; Supervisor: Petr Jan; Opponent: Castellaro Marco
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Arterial spin labeling (ASL) je metoda pro zobrazování magnetickou rezonancí (MRI), která umožňuje měřit prokrvení mozku neinvazivně pomocí magneticky označené vody namísto použití radioaktivních indikátorů nebo kontrastních ...
  • Vyhodnocení chyb v závislosti na jejich prostorových pozicích v sémantické segmentaci 

   Author: Maroš Pechník; Supervisor: Vojíř Tomáš; Opponent: Šmídl Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-13)
   Táto záverečná práca sa zaoberá aplikáciami počítačového videnia, konkrétne detekciou anomálií v modeloch sémantickej segmentácie. V niektorých prípadoch, ako napríklad vo vizuálnych inšpekčných úlohách alebo v autonómnom ...
  • Vylepšení vývojových nástrojů pro Smalltalk/X 

   Author: Zelenka Jakub; Supervisor: Vraný Jan; Opponent: Kurš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vylepšení a přesun restauračního systému na platformu ASP.NET Core 

   Author: Pavel Zářecký; Supervisor: Komárek Martin; Opponent: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-20)
   Cílem diplomové práce je analýza, vylepšení a přesun restauračního systému CashBob na platformu ASP.NET Core. Systém CashBob vznikal v předchozích letech iterativně, především v rámci závěrečných prací studentů ČVUT.