Now showing items 507-526 of 678

  • Sada příkladů k frameworku pro automatizované testování IoT systémů 

   Author: Aneta Volfová; Supervisor: Bureš Miroslav; Opponent: Šebek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   V dnešní době jsou IoT aplikace běžně dostupné mezi námi a lze říci, že formují svět kolem nás. Mezi jejich charakteristické základní vlastnosti patří automatizace, nízká energetická náročnost a většinou i bezdrátová ...
  • Salzella - Deklarativní jazyk pro generování hudby 

   Author: Volf Štěpán; Supervisor: Richta Karel; Opponent: Pokorný Jaroslav
   Salzella je doménově specifický deklarativní jazyk, jehož využití lze nalézt především v oblasti generování hudby. Klíčový princip, na kterém je jazyk postaven, lze shrnout následovně: Pro jakékoli existující hudební dílo ...
  • Sběr a prediktivní analýza studentských dat 

   Author: Václavek Jonáš; Supervisor: Kužílek Jakub; Opponent: Štěpánková Olga
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   V posledních letech, vysokoškolské instituce čelí problému vysokého počtu studentů, kteří nedokončí studium. Paralelně dochází k rozmachu využití ICT technologií ve výuce a využívání různých online systémů výuky Tyto systémy ...
  • Sběr a zpracování dat o provozu automobilů 

   Author: Jungman Tomáš; Supervisor: Komárek Martin; Opponent: Macek Ondřej
   Cílem této práce je návrh a vývoj aplikace, sloužící pro sběr a záznam dat z osobního automobilu. Aplikace poběží na platformě Android a bude vycházet z existujícího prototypu v projektu Metrocar. Umožní rovněž přenos ...
  • Sběr a zpracování dat o provozu automobilů 

   Author: Jungman Tomáš; Supervisor: Komárek Martin; Opponent: Macek Ondřej
   Cílem této práce je návrh a vývoj aplikace, sloužící pro sběr a záznam dat z osobního automobilu. Aplikace poběží na platformě Android a bude vycházet z existujícího prototypu v projektu Metrocar. Umožní rovněž přenos ...
  • Scalability of Car Sharing System 

   Author: Filip Ravas; Supervisor: Šišlák David; Opponent: Vejmelka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Predmetom diplomovej práce bolo vytvoriť a implementovať platformu pre výkonnostné vyhodnotenie existujúceho car sharing systému, za účelom identifikácie úzkeho miesta škálovateľnosti a následne navrhnúť zmeny pre zaistenie ...
  • Sdílená virtuální tabule 

   Author: Dvořák Petr; Supervisor: Laposa Norbert; Opponent: Frajták Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Segmentace buněk v mikroskopii za použití referenční modality 

   Author: Hana Mertanová; Supervisor: Kybic Jan; Opponent: Matas Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Mikroskopia nám umožňuje študovať a porozumieť biologickým procesom na bunkovej úrovni a pozorovať biologické štruktúry. V tejto práci sa zameriavame na pozorovanie vplyvu určitých látok na populáciu buniek. Naviac sa ...
  • Sekvenční homologie cirkulární RNA 

   Author: Eliška Sirůčková; Supervisor: Ryšavý Petr; Opponent: Michaela Dostálová Merkerová
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Cirkulární RNA (cirkRNA) hrají podle dosavadních výzkumů důležitou roli v buňce skrze interakce s miRNA. Interakce miRNA-cirkRNA jsou zřídka experimentálně ověřené, takže se vědci spoléhají na jejich predikce. Běžně používané ...
  • Semantické vyhledávání v Podnikové encyklopedii 

   Author: Boušková Blanka; Supervisor: Voňka David; Opponent: Richta Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Server využívající technologie Git pro Windows 

   Author: Chodounský Jakub; Supervisor: Matyáš Petr; Opponent: Balík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Serverová část aplikace SerialFreak 

   Author: Pýcha Jakub; Supervisor: Strnad Pavel; Opponent: Komárek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Cílem této diplomové práce je navrhnout a implementovat serverovou část webové aplikace agregující zdroje informací o seriálech. Práce se zabývá výběrem možných technologií pro implementaci, včetně výběru vhodného cloudového ...
  • Serverový modul informačního systému s rozhraním pro vzdálené volání procedur 

   Author: Suchan Jan; Supervisor: Richta Tomáš; Opponent: Mlejnek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Shlukování a modelování chování uživatelů založené na datech z webového prohlížeče 

   Author: Žaloudek Jan; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Šourek Gustav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   S rostoucím počtem uživatelů internetu je dobrá znalost chování jeho uživatelů nezbytná. V této práci zkoumáme různé způsoby, jak reprezentovat chování uživatelů internetu a možnosti, jak tuto znalost poté použít pro ...
  • Shlukování průběhů reakcí buněk na chemické látky 

   Author: Bartoň Tomáš; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Buk Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Shlukování tváří ve videu 

   Author: Rýdl Václav; Supervisor: Franc Vojtěch; Opponent: Urban Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   V této práci navrhujeme jednoduchou a přesto efektivní metodu pro shlukování tváří ve videu. Tato metoda se skládá ze tří hlavních bloků. Nejprve extrahujeme příznaky z obličejů detekovaných ve videu pomocí konvoluční ...
  • Simulace chování plovoucích objektů 

   Author: Wasserbauer Tomáš; Supervisor: Felkel Petr; Opponent: Nejedlý Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Simulace distribuováných chytrých antén v Omnet++ 

   Author: Koldinský Jan; Supervisor: Moucha Alexandru; Opponent: Černý Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Simulace hydrologických modelů 

   Author: Chlumecký Martin; Supervisor: Mannová Božena; Opponent: Buchtele Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Simulace ketoacidózi v edukační aplikaci pro děti trpící diabetes mellitus 

   Author: Eva Uhliariková; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Mráz Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-01)
   Tato práce se zabývá problematikou edukace pacientů diabetes mellitus ve spojení s prvky gamifikace a moderními technologiemi. Dále řeší návrh a implementaci simulace stavu ketoacidózy do seriózní edukační hry pro diabetické ...