Now showing items 1-20 of 537

  • 10GbE směrování pomocí PC s GNU/Linux 

   Author: Bangoura Moris; Supervisor: Macejko Peter; Opponent: Kubr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Adaptace UI založená na vlastnostech uživatele 

   Author: Hogenauer Tomáš; Supervisor: Šebek Jiří; Opponent: Balata Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Cílem diplomové práce je vytvořit framework pro mobilní zařízení s Android OS, který bude umožňovat adaptaci struktury a kontextu aplikace na základě informací získaných o vlastnostech uživatele.
  • Adaptivní multi-modální navigace na platformě Android 

   Author: Havlíček Filip; Supervisor: Jakob Michal; Opponent: Kopřiva Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Adaptivní protokol síťové vrstvy pro úzkopásmovou Power Line komunikaci 

   Author: Moučka Martin; Supervisor: Dvořák Jan; Opponent: Kubr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Adaptivní řízení kvality služby v síti 

   Author: Vondrouš Ondřej; Supervisor: Kubr Jan; Opponent: Černý Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Adversarialní strojové učení pro detekci škodlivého chování v síťové bezpečnosti 

   Author: Michal Najman; Supervisor: Lisý Viliam; Opponent: Bím Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
   Adversarialní strojové učení má v principu dva cíle: navrhnout útočníka, který je schopen obejít detektor; a detektor, který úspěšně detekuje dané útočníky. Tyto protichůdné motivy jsou v této práci modelovány pomocí teorie ...
  • Akcelerace 10GbE síťového provozu 

   Author: Rohrbacher Michael; Supervisor: Kubr Jan; Opponent: Macejko Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Akceptační testy v signalizačním systému SS7 

   Author: Miléř Josef; Supervisor: Bezpalec Pavel; Opponent: Kubr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Aktivitní plánovač pro multiagentní aktivitní modely dopravy řízený daty 

   Author: Szadkowski Rudolf Jakub; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Kubalík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Multiagentní modelování založené na aktivitách se používá k simulaci dopravny. Tento druh modelování modeluje dopravu velkým počtem jednoduchých agentů, kteří interagují mezi sebou. Každý agent se chová podle svého rozvrhu: ...
  • Algoritmus pro rozmístění uzlů hierarchických vývojových diagramů 

   Author: Tušla Tomáš; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Brada Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zabývá tvorbou rozvržení pro hierarchické vývojové diagramy. Práce obsahuje analýzu několika algoritmů a jejich nedostatků při tvorbě tohoto typu rozvržení. Práce dále popisuje návrh a implementaci upraveného ...
  • Algoritmy a testy pro nástroj na organizaci zaměstnanců 

   Author: Frdlík Michal; Supervisor: Hanzálek Zdeněk; Opponent: Potoček Blahoslav
   Tato práce se zaměřuje na silně omezený rozvrhovací problém nalezení rozvrhu kurzů s neúplnou a časově závislou informací o těchto kurzech. Cílem této práce je navrhnout a implementovat efektivní algoritmus, který by tento ...
  • Algoritmy pro automatické umísťování popisků 

   Author: Chamra Tomáš; Supervisor: Pošík Petr; Opponent: Kouba Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Práce popisuje problém automatického umísťování popisků do mapy. Jednotlivé bodové, čárové a plošné objekty v mapě je třeba označit odpovídajícími textovými či obrázkovými popisky. Tyto popisky je nutné rozmístit tak, aby ...
  • Algoritmy pro hraní zjednodušeného Pokeru s vícero hráči 

   Author: Münch Martin; Supervisor: Bošanský Branislav; Opponent: Kléma Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Poker je populární doména v teorii her a je využíván jako příklad sekvenční konečné hry, kde hráči nesdílejí všechny informace. V této práci používáme zjednodušené varianty tříhráčového pokeru k porovnání a analýze různých ...
  • Algoritmy pro optimalizaci výroby s ohledem na spotřebu s využitím energeticky úsporných režimů strojů 

   Author: Benedikt Ondřej; Supervisor: Šůcha Přemysl; Opponent: Werner Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Efektivní rozvrhování výroby může mít výrazný vliv na celkové náklady podniku. Jelikož celosvětová spotřeba energie stále roste, je také potřeba zabývat se problémy spojenými s optimalizací energetické spotřeby, abychom ...
  • Algoritmy pro řízení dodavatelského řetězce s využitím informačního systému SAP 

   Author: Svoboda Roman; Supervisor: Šůcha Přemysl; Opponent: Potoček Blahoslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem této diplomové práce je zabývat se možnostmi vlastního řešení problematiky optimálního návrhu sítě dodavatelského řetězce s využitím informačního systému SAP R/3. V rámci práce jsou implementovány dva různé algoritmy ...
  • Algoritmy pro učení se řadit 

   Author: Modrý Marek; Supervisor: Šedivý Jan; Opponent: Cícha Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Algoritmy pro vyhledávání nelineárních vzorků ve stromech 

   Author: Trávníček Jan; Supervisor: Janoušek Jan; Opponent: Poliak Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analysis and comparison of methods of Grobner bases for solving nonlinear polynomial systems in finite fields of characteristic 2. 

   Author: Nizamov Ildar; Supervisor: Al-Beywanee Bestoun S. Ahmed; Opponent: Ishmukhametov Shamil Talgatovitch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Metoda Grobnerovy báze je univerzální a výkonný nástroj pro řešení nelineárních polynomiálních rovnic v některých algebraických polích. Tato metoda je zobecnění Gaussovského eliminačního algoritmu v nelineárním případě. ...
  • Analysis and implementation of the software for personal sports records 

   Author: Barbora Rolandová; Supervisor: Šedek Pavel; Opponent: Kočí Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Fyzická aktivita plní niekoľko dôležitých benefitov pri udržiavaní dobrého zdravia, prevencii voči chronických ochoreniam a má pozitívny vplyv na duševné zdravie a celkovú kvalitu života. Táto diplomová práca sa zaoberá ...
  • Analysis and investigation of the convergence of the Bezout coefficients search algorithm 

   Author: Zhumaniezov Alisher; Supervisor: Frajták Karel; Opponent: Kugurakov Vladimir Sergeevich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   In the age of modern technology, time is a very valuable resource. Therefore, an important indicator of the program's work is its computational speed. This essay will describe the optimization of Bezout coefficients search ...