• 10GbE směrování pomocí PC s GNU/Linux 

   Autor: Bangoura Moris; Vedoucí práce: Macejko Peter; Oponent práce: Kubr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Adaptivní multi-modální navigace na platformě Android 

   Autor: Havlíček Filip; Vedoucí práce: Jakob Michal; Oponent práce: Kopřiva Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Adaptivní protokol síťové vrstvy pro úzkopásmovou Power Line komunikaci 

   Autor: Moučka Martin; Vedoucí práce: Dvořák Jan; Oponent práce: Kubr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Adaptivní řízení kvality služby v síti 

   Autor: Vondrouš Ondřej; Vedoucí práce: Kubr Jan; Oponent práce: Černý Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Akcelerace 10GbE síťového provozu 

   Autor: Rohrbacher Michael; Vedoucí práce: Kubr Jan; Oponent práce: Macejko Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Akceptační testy v signalizačním systému SS7 

   Autor: Miléř Josef; Vedoucí práce: Bezpalec Pavel; Oponent práce: Kubr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Aktivitní plánovač pro multiagentní aktivitní modely dopravy řízený daty 

   Autor: Szadkowski Rudolf Jakub; Vedoucí práce: Drchal Jan; Oponent práce: Kubalík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Multiagentní modelování založené na aktivitách se používá k simulaci dopravny. Tento druh modelování modeluje dopravu velkým počtem jednoduchých agentů, kteří interagují mezi sebou. Každý agent se chová podle svého rozvrhu: ...
  • Algoritmus pro rozmístění uzlů hierarchických vývojových diagramů 

   Autor: Tušla Tomáš; Vedoucí práce: Čmolík Ladislav; Oponent práce: Brada Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zabývá tvorbou rozvržení pro hierarchické vývojové diagramy. Práce obsahuje analýzu několika algoritmů a jejich nedostatků při tvorbě tohoto typu rozvržení. Práce dále popisuje návrh a implementaci upraveného ...
  • Algoritmy a testy pro nástroj na organizaci zaměstnanců 

   Autor: Frdlík Michal; Vedoucí práce: Hanzálek Zdeněk; Oponent práce: Potoček Blahoslav
   Tato práce se zaměřuje na silně omezený rozvrhovací problém nalezení rozvrhu kurzů s neúplnou a časově závislou informací o těchto kurzech. Cílem této práce je navrhnout a implementovat efektivní algoritmus, který by tento ...
  • Algoritmy pro automatické umísťování popisků 

   Autor: Chamra Tomáš; Vedoucí práce: Pošík Petr; Oponent práce: Kouba Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Práce popisuje problém automatického umísťování popisků do mapy. Jednotlivé bodové, čárové a plošné objekty v mapě je třeba označit odpovídajícími textovými či obrázkovými popisky. Tyto popisky je nutné rozmístit tak, aby ...
  • Algoritmy pro hraní zjednodušeného Pokeru s vícero hráči 

   Autor: Münch Martin; Vedoucí práce: Bošanský Branislav; Oponent práce: Kléma Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Poker je populární doména v teorii her a je využíván jako příklad sekvenční konečné hry, kde hráči nesdílejí všechny informace. V této práci používáme zjednodušené varianty tříhráčového pokeru k porovnání a analýze různých ...
  • Algoritmy pro řízení dodavatelského řetězce s využitím informačního systému SAP 

   Autor: Svoboda Roman; Vedoucí práce: Šůcha Přemysl; Oponent práce: Potoček Blahoslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem této diplomové práce je zabývat se možnostmi vlastního řešení problematiky optimálního návrhu sítě dodavatelského řetězce s využitím informačního systému SAP R/3. V rámci práce jsou implementovány dva různé algoritmy ...
  • Algoritmy pro učení se řadit 

   Autor: Modrý Marek; Vedoucí práce: Šedivý Jan; Oponent práce: Cícha Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Algoritmy pro vyhledávání nelineárních vzorků ve stromech 

   Autor: Trávníček Jan; Vedoucí práce: Janoušek Jan; Oponent práce: Poliak Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analyzátor a generátor síťového provozu pro sítě FastEthernet 

   Autor: Prajzler Vít; Vedoucí práce: Smítka Jiří; Oponent práce: Moucha Alexandru
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analyzátor a konvertor logů 

   Autor: Kropuch Martin; Vedoucí práce: Strnad Pavel; Oponent práce: Buk Zdeněk
   Analýza webových logov patrí medzi mladé, veľmi dynamicky napredujúce IT odvetvie, ktoré pomáha z logových súborov získať obrovské množstvo relevantných informácií pre všetkých, ktorí pracujú s webovými technológiami. Táto ...
  • Analýza a implementace průmyslových protokolů Ethernet a TCP/IP 

   Autor: Hégr Tomáš; Vedoucí práce: Kocur Zbyněk; Oponent práce: Moucha Alexandru
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza a implementace software pro organizaci tréninků 

   Autor: Bambas Jaroslav; Vedoucí práce: Šedek Pavel; Oponent práce: Kočí Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Tato závěrečná práce popisuje proces tvorby webové aplikace umožňující organizaci tréninků a přihlašování na události za pomoci Open Source technologií. Hlavním cílem práce je provedení sběru a analýzy požadavků na software, ...
  • Analýza dlouhodobých polysomnografických záznamů 

   Autor: Hejduk Jiří; Vedoucí práce: Gerla Václav; Oponent práce: Bělobrádek Radim
   Cílem této diplomové práce bylo vytvořit aplikaci pro analýzu dlouhodobých polysomnografických záznamů nad platformou .NET a frameworku WPF. Implementovaná aplikace umožňuje načíst zdrojová data ze souboru typu EDF a tyto ...
  • Analýza výkonu řešiče systému generálního klíče a hlavních klíčů 

   Autor: Hořeňovský Martin; Vedoucí práce: Černoch Radomír; Oponent práce: Vyskočil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Tato práce popisuje existující řešič systémů generálního klíče vyvinutý na katedře počítačů, FEL, ČVUT, který je založený na problému SAT. Práce poskytuje přehled, jak se systém generálního klíče převádí na problém SAT, ...