• 10GbE směrování pomocí PC s GNU/Linux 

   Autor: Bangoura Moris; Vedoucí práce: Macejko Peter; Oponent práce: Kubr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Adaptace UI založená na vlastnostech uživatele 

   Autor: Hogenauer Tomáš; Vedoucí práce: Šebek Jiří; Oponent práce: Balata Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Cílem diplomové práce je vytvořit framework pro mobilní zařízení s Android OS, který bude umožňovat adaptaci struktury a kontextu aplikace na základě informací získaných o vlastnostech uživatele.
  • Adaptivní multi-modální navigace na platformě Android 

   Autor: Havlíček Filip; Vedoucí práce: Jakob Michal; Oponent práce: Kopřiva Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Adaptivní protokol síťové vrstvy pro úzkopásmovou Power Line komunikaci 

   Autor: Moučka Martin; Vedoucí práce: Dvořák Jan; Oponent práce: Kubr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Adaptivní řízení kvality služby v síti 

   Autor: Vondrouš Ondřej; Vedoucí práce: Kubr Jan; Oponent práce: Černý Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Akcelerace 10GbE síťového provozu 

   Autor: Rohrbacher Michael; Vedoucí práce: Kubr Jan; Oponent práce: Macejko Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Akceptační testy v signalizačním systému SS7 

   Autor: Miléř Josef; Vedoucí práce: Bezpalec Pavel; Oponent práce: Kubr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Aktivitní plánovač pro multiagentní aktivitní modely dopravy řízený daty 

   Autor: Szadkowski Rudolf Jakub; Vedoucí práce: Drchal Jan; Oponent práce: Kubalík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Multiagentní modelování založené na aktivitách se používá k simulaci dopravny. Tento druh modelování modeluje dopravu velkým počtem jednoduchých agentů, kteří interagují mezi sebou. Každý agent se chová podle svého rozvrhu: ...
  • Algoritmus pro rozmístění uzlů hierarchických vývojových diagramů 

   Autor: Tušla Tomáš; Vedoucí práce: Čmolík Ladislav; Oponent práce: Brada Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zabývá tvorbou rozvržení pro hierarchické vývojové diagramy. Práce obsahuje analýzu několika algoritmů a jejich nedostatků při tvorbě tohoto typu rozvržení. Práce dále popisuje návrh a implementaci upraveného ...
  • Algoritmy a testy pro nástroj na organizaci zaměstnanců 

   Autor: Frdlík Michal; Vedoucí práce: Hanzálek Zdeněk; Oponent práce: Potoček Blahoslav
   Tato práce se zaměřuje na silně omezený rozvrhovací problém nalezení rozvrhu kurzů s neúplnou a časově závislou informací o těchto kurzech. Cílem této práce je navrhnout a implementovat efektivní algoritmus, který by tento ...
  • Algoritmy pro automatické umísťování popisků 

   Autor: Chamra Tomáš; Vedoucí práce: Pošík Petr; Oponent práce: Kouba Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Práce popisuje problém automatického umísťování popisků do mapy. Jednotlivé bodové, čárové a plošné objekty v mapě je třeba označit odpovídajícími textovými či obrázkovými popisky. Tyto popisky je nutné rozmístit tak, aby ...
  • Algoritmy pro hraní zjednodušeného Pokeru s vícero hráči 

   Autor: Münch Martin; Vedoucí práce: Bošanský Branislav; Oponent práce: Kléma Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Poker je populární doména v teorii her a je využíván jako příklad sekvenční konečné hry, kde hráči nesdílejí všechny informace. V této práci používáme zjednodušené varianty tříhráčového pokeru k porovnání a analýze různých ...
  • Algoritmy pro optimalizaci výroby s ohledem na spotřebu s využitím energeticky úsporných režimů strojů 

   Autor: Benedikt Ondřej; Vedoucí práce: Šůcha Přemysl; Oponent práce: Werner Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Efektivní rozvrhování výroby může mít výrazný vliv na celkové náklady podniku. Jelikož celosvětová spotřeba energie stále roste, je také potřeba zabývat se problémy spojenými s optimalizací energetické spotřeby, abychom ...
  • Algoritmy pro řízení dodavatelského řetězce s využitím informačního systému SAP 

   Autor: Svoboda Roman; Vedoucí práce: Šůcha Přemysl; Oponent práce: Potoček Blahoslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem této diplomové práce je zabývat se možnostmi vlastního řešení problematiky optimálního návrhu sítě dodavatelského řetězce s využitím informačního systému SAP R/3. V rámci práce jsou implementovány dva různé algoritmy ...
  • Algoritmy pro učení se řadit 

   Autor: Modrý Marek; Vedoucí práce: Šedivý Jan; Oponent práce: Cícha Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Algoritmy pro vyhledávání nelineárních vzorků ve stromech 

   Autor: Trávníček Jan; Vedoucí práce: Janoušek Jan; Oponent práce: Poliak Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analysis and comparison of methods of Grobner bases for solving nonlinear polynomial systems in finite fields of characteristic 2. 

   Autor: Nizamov Ildar; Vedoucí práce: Al-Beywanee Bestoun S. Ahmed; Oponent práce: Ishmukhametov Shamil Talgatovitch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Metoda Grobnerovy báze je univerzální a výkonný nástroj pro řešení nelineárních polynomiálních rovnic v některých algebraických polích. Tato metoda je zobecnění Gaussovského eliminačního algoritmu v nelineárním případě. ...
  • Analysis and investigation of the convergence of the Bezout coefficients search algorithm 

   Autor: Zhumaniezov Alisher; Vedoucí práce: Frajták Karel; Oponent práce: Kugurakov Vladimir Sergeevich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   In the age of modern technology, time is a very valuable resource. Therefore, an important indicator of the program's work is its computational speed. This essay will describe the optimization of Bezout coefficients search ...
  • Analyzátor a generátor síťového provozu pro sítě FastEthernet 

   Autor: Prajzler Vít; Vedoucí práce: Smítka Jiří; Oponent práce: Moucha Alexandru
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analyzátor a konvertor logů 

   Autor: Kropuch Martin; Vedoucí práce: Strnad Pavel; Oponent práce: Buk Zdeněk
   Analýza webových logov patrí medzi mladé, veľmi dynamicky napredujúce IT odvetvie, ktoré pomáha z logových súborov získať obrovské množstvo relevantných informácií pre všetkých, ktorí pracujú s webovými technológiami. Táto ...